Vytvorenie alebo spustenie makra

Word pre Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Vytvorením a spustením makier vo Worde možno zautomatizovať často používané úlohy. Makro je radom príkazov a inštrukcií, ktoré zoskupíte a ako jeden príkaz použijete na automatické vykonanie úlohy.

Ak chcete ušetriť čas na často vykonávaných úlohách, zbaľte viacero krokov do jedného makra. Najskôr makro zaznamenajte. Následne ho môžete spustiť v závislosti od vybratého nastavenia kliknutím na tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zaznamenať makro.

  Príkaz Zaznamenať makro

 2. Zadajte názov makra.

  Pole Názov makra

 3. Na to, aby ste mohli toto makro používať v každom novom dokumente, ktorý vytvoríte, v poli Uložiť makro v vyberte možnosť Všetky dokumenty (Normal.dotm).

  Pole na výber umiestnenia makra

 4. Ak chcete spúšťať makro pomocou tlačidla, kliknite na možnosť Tlačidlo.

  Kliknutím priradíte makro k tlačidlu

 5. Kliknite na nové makro (s názvom Normal.NewMacros.<váš názov makra>) a potom kliknite na príkaz Pridať.

  Makro a tlačidlo Pridať

 6. Kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Tlačidlo Upraviť v okne prispôsobenia panela s nástrojmi Rýchly prístup

 7. Vyberte obrázok tlačidla, zadajte požadovaný názov tlačidla a dvakrát kliknite na položku OK.

  Možnosti tlačidla v okne úpravy tlačidla

 8. Teraz treba zaznamenať kroky. Kliknite na príkazy alebo stlačte klávesy pre každý krok úlohy. Word zaznamenáva vaše kliknutia a stlačenia klávesov.

  Poznámka: Ak chcete počas zaznamenávania makra vybrať text, urobte tak pomocou klávesnice. Makrá nezaznamenávajú výber myšou.

 9. Zaznamenávanie ukončíte kliknutím na položky Zobraziť > Makrá > Zastaviť záznam.

  Príkaz Zastaviť záznam

Tlačidlo makra sa zobrazí na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Tlačidlo makra na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

Makro spustíte kliknutím na toto tlačidlo.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zaznamenať makro.

  Príkaz Zaznamenať makro

 2. Zadajte názov makra.

  Pole Názov makra

 3. Na to, aby ste mohli toto makro používať v každom novom dokumente, ktorý vytvoríte, v poli Uložiť makro v vyberte možnosť Všetky dokumenty (Normal.dotm).

  Pole na výber umiestnenia makra

 4. Ak chcete spúšťať makro pomocou klávesovej skratky, kliknite na možnosť Klávesnica.

  Kliknutím priradíte makro ku klávesovej skratke

 5. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte kombináciu klávesov.

 6. Skontrolujte, či nie je daná kombinácia už pridelená k inej akcii. Ak áno, vyskúšajte inú kombináciu.

 7. Na to, aby ste mohli túto klávesovú skratku používať v každom novom dokumente, ktorý vytvoríte, v poli Uložiť zmeny do vyberte možnosť Normal.dotm.

 8. Kliknite na položku Priradiť.

 9. Teraz treba zaznamenať kroky. Kliknite na príkazy alebo stlačte klávesy pre každý krok úlohy. Word zaznamenáva vaše kliknutia a stlačenia klávesov.

  Poznámka: Ak chcete počas zaznamenávania makra vybrať text, urobte tak pomocou klávesnice. Makrá nezaznamenávajú výber myšou.

 10. Zaznamenávanie ukončíte kliknutím na položky Zobraziť > Makrá > Zastaviť záznam.

  Príkaz Zastaviť záznam

Makro spustíte stlačením klávesovej skratky.

Ak chcete spustiť makro, kliknite na tlačidlo na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, stlačte klávesovú skratku alebo spustite makro v zozname Makrá.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zobraziť makrá.

  Príkaz Zobraziť makrá

 2. V zozname v časti Názov makra kliknite na makro, ktoré chcete spustiť.

 3. Kliknite na položku Spustiť.

Ak chcete sprístupniť makro z jedného dokumentu pre všetky nové dokumenty, pridajte ho do šablóny Normal.dotm.

 1. Otvorte dokument, ktorý obsahuje dané makro.

 2. Kliknite na položky Zobraziť > Makrá > Zobraziť makrá.

  Príkaz Zobraziť makrá

 3. Kliknite na položku Organizátor.

  Tlačidlo Organizátor v okne Zobraziť makrá

 4. Kliknite na makro, ktoré chcete pridať do šablóny Normal.dotm a potom kliknite na tlačidlo Kopírovať.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Vybrať príkazy z kliknite na položku Makrá.

 3. Kliknite na požadované makro.

 4. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na kartu a vlastnú skupinu, do ktorej chcete makro pridať.

Ak nemáte vlastnú skupinu, kliknite na tlačidlo Nová skupina a potom na tlačidlo Premenovať a zadajte názov vlastnej skupiny.

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 2. Kliknite na položku Premenovať, vyberte obrázok makra a zadajte požadovaný názov.

 3. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

  Poznámka: Ak nové makro pomenujete rovnakým názvom, aký má vstavané makro vo Worde, akcie nového makra nahradia vstavané makro. Ak chcete zobraziť zoznam vstavaných makier, kliknite na položku Príkazy programu Word uvedenú v zozname Makrá v.

 3. V zozname Makrá v kliknite na šablónu alebo dokument, do ktorých chcete uložiť makro.

  Ak chcete, aby bolo makro k dispozícii vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Normal.dotm.

 4. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť otvorte Visual Basic Editor.

Po otvorení programu Visual Basic Editor možno budete chcieť získať viac informácií o práci s programom Visual Basic for Applications. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic v ponuke Pomocník alebo stlačte kláves F1.

Máte možnosť zaznamenať postupnosť akcií alebo napísať makro zadaním kódu programu Visual Basic for Applications v programe Visual Basic Editor.

Poznámka: Ak chcete v programe Office Word 2007 pracovať s makrami, je potrebné zobraziť kartu Vývojár.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Obľúbené.

 3. V časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Word začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi.

  Poznámka: Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Zaznamenať makro.

  Skupina Kód na karte Vývojár
 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

  Poznámka: Ak nové makro pomenujete rovnakým názvom, aký má vstavané makro v programe Office Word 2007, akcie nového makra nahradia vstavané makro. Ak chcete na karte Vývojár zobraziť zoznam vstavaných makier, kliknite v skupine Kód na položku Makrá. V zozname Makrá v vyberte položku Príkazy programu Word.

 3. V poli Uložiť makro v kliknite na šablónu alebo dokument, do ktorých chcete makro uložiť.

  Dôležité: Ak chcete, aby bolo makro k dispozícii vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Normal.dotm.

 4. Do poľa Popis zadajte popis makra.

 5. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Začatie zaznamenávania    Ak chcete začať zaznamenávať makro bez toho, aby ste ho priradili k tlačidlu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup alebo ku klávesovej skratke, kliknite na tlačidlo OK.

  • Vytvorenie tlačidla    Ak chcete makro priradiť k tlačidlu na paneli s nástrojmi Rýchly prístup, vykonajte toto:

   1. Kliknite na položku Tlačidlo.

   2. V časti Prispôsobiť panel s nástrojmi Rýchly prístup vyberte dokument (alebo všetky dokumenty), pre ktoré chcete pridať makro na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

    Dôležité: Ak chcete, aby bolo makro k dispozícii vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Normal.dotm.

   3. V dialógovom okne Vybrať príkazy z kliknite na zaznamenávané makro a potom na položku Pridať.

   4. Ak chcete tlačidlo prispôsobiť, kliknite na položku Upraviť.

   5. V časti Symbol kliknite na symbol, ktorý chcete pre tlačidlo použiť.

   6. Do poľa Zobrazovaný názov zadajte názov makra, ktorý sa má zobraziť.

   7. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK, čím spustíte zaznamenávanie makra.

    Vybratý symbol sa zobrazí na paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Zadaný názov sa zobrazí po ukázaní na symbol.

  • Priradenie klávesovej skratky    Ak chcete k makru priradiť klávesovú skratku, vykonajte toto:

   1. Kliknite na položku Klávesnica.

   2. V poli Príkazy kliknite na zaznamenávané makro.

   3. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte požadovanú postupnosť klávesov a kliknite na položku Priradiť.

   4. Kliknutím na tlačidlo Zavrieť spustite zaznamenávanie makra.

 6. Vykonajte akcie, ktoré chcete zahrnúť do makra.

  Poznámka: Pri zaznamenávaní makra môžete myš použiť na klikanie na príkazy a možnosti, no nie na výber textu. Na výber textu je potrebné použiť klávesnicu. Ďalšie informácie o výbere textu pomocou klávesnice nájdete v téme Výber textu.

 7. Ak chcete zastaviť zaznamenávanie akcií, kliknite na položku Zastaviť záznam uvedenú v skupine Kód.

Zmena klávesovej skratky pre makro

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Vedľa položky Klávesové skratky kliknite na položku Prispôsobiť.

 4. V zozname Kategórie kliknite na položku Makrá.

 5. V zozname Makrá kliknite na makro, ktoré chcete zmeniť.

 6. Do poľa Stlačte novú klávesovú skratku zadajte požadovanú kombináciu klávesov.

 7. Pozrite si pole Aktuálne klávesy a skontrolujte, či nepriraďujete kombináciu klávesov, ktorú už používate na vykonávanie inej úlohy.

 8. V zozname Uložiť zmeny do kliknite na možnosť zodpovedajúcu tomu, kde chcete spustiť makro.

  Dôležité: Ak chcete, aby bolo makro k dispozícii vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Normal.dotm.

 9. Kliknite na položku Zavrieť.

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

  Skupina Kód na karte Vývojár

 2. V zozname v časti Názov makra kliknite na makro, ktoré chcete spustiť.

 3. Kliknite na tlačidlo Spustiť.

 1. Na karte Vývojár v skupine Kód kliknite na položku Makrá.

  Skupina Kód na karte Vývojár

 2. Do poľa Názov makra zadajte názov makra.

  Poznámka: Ak nové makro pomenujete rovnakým názvom, aký má vstavané makro v programe Office Word 2007, akcie nového makra nahradia vstavané makro. Ak chcete zobraziť zoznam vstavaných makier, kliknite na položku Príkazy programu Word uvedenú v zozname Makrá v.

 3. V zozname Makrá v kliknite na šablónu alebo dokument, do ktorých chcete uložiť makro.

  Ak chcete, aby bolo makro k dispozícii vo všetkých dokumentoch, kliknite na položku Normal.dotm.

 4. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť otvorte Visual Basic Editor.

Po otvorení programu Visual Basic Editor možno budete chcieť získať viac informácií o práci s programom Visual Basic for Applications. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite na položku Pomocník programu Microsoft Visual Basic v ponuke Pomocník alebo stlačte kláves F1.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×