Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality

Vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu lokality

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Typy obsahu lokality zjednoduší zabezpečiť jednotnosť v lokalite. Ako vlastník lokality, vytvorenie alebo prispôsobenie typu obsahu s vlastnosťami, ktoré potrebujete, napríklad šablóny, konkrétne metaúdaje a s podobne. Napríklad, keď používateľ vyberie položku z ponuky Nové položky alebo Nový dokument, môžete zabezpečiť, aby sa používa prispôsobeného obsahu.

Ponuka Nový dokument s prispôsobenými typmi obsahu na lokalite SharePoint

Ďalšie informácie o typoch obsahu nájdete v téme Úvod do typov obsahu a publikovania typu obsahu.

Dôležité: Ak chcete vytvárať typy obsahu pre lokality, musíte mať úplný prístup k danej lokalite. Ak chcete vytvárať typy obsahu lokality pre lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, musíte byť správcom kolekcie lokalít.

Ak chcete vytvoriť typ obsahu lokality, ktorí môžu ľudia používať všade v rámci lokality, postupujte takto:

Vytvorenie typu obsahu

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete vytvoriť typ obsahu lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku typy obsahu lokality.

  Možnosti časti Galérie pre webových dizajnérov na stránke Nastavenie lokality v SharePointe Online

  Galéria zobrazuje všetky existujúce typy obsahu lokality zoskupené v kategóriách. Typ, ktorý si vyberiete, sa stane nadradenou skupinou vášho nového typu obsahu.

 4. Z poľa Zobrazenie skupiny vyberte skupinu, ktorú chcete použiť, a potom vyberte položku Vytvoriť.

 5. Na stránke nového obsahu lokality zadajte názov a popis nového typu obsahu.

  Dialógové okno Vytvorenie typov obsahu
 6. V časti Nadradený typ obsahu vyberte názov nadradenej skupiny a potom vyberte nejakú možnosť z poľa Nadradený typ obsahu.

 7. V časti Skupina vyberte, či chcete pridať nový typ obsahu do existujúcej skupiny alebo chcete vytvoriť novú skupinu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Keď sa v SharePointe vytvorí nový typ obsahu, otvorí sa stránka Typ obsahu lokality, kde ho môžete ďalej prispôsobiť.

 1. Prejdite na domovskú stránku lokality obsahujúcej typ obsahu, ktorý chcete premenovať.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V skupine Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť.

 5. Na stránke Informácie o type obsahu lokality v časti Nastavenie kliknite na položku Názov, popis a skupina.

 6. Zmeňte názov typu obsahu v textovom poli Názov v časti Názov a popis.

 7. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete zabezpečiť, aby mali dokumenty na lokalite a podlokalitách konzistentný obsah, môžete k typu obsahu lokality priradiť wordovú, excelovú alebo powerpointovú šablónu.

Môžete napríklad chcieť, aby zamestnanci pri vytváraní týždenných časových výkazov používali štandardné excelové šablóny. Ak šablónu priradíte k typu obsahu Časový výkaz, zakaždým, keď niekto použije typ obsahu Časový výkaz, sa do hárka automaticky načíta správna šablóna.

Môžete ho ešte jednoduchšie pre používateľov pridaním typu obsahu časový výkaz do knižnice. Potom používateľov môžete otvoriť správny časový výkaz kliknutím na časový výkaz v ponuke Nové dokumenty. Ak sa chcete naučiť Ak to chcete urobiť, prečítajte si tému Pridanie typu obsahu do zoznamu alebo knižnice.

Ak chcete priradiť šablónu k typu obsahu lokality, vykonajte nasledovné kroky.

 1. Prejdite na lokalitu, na ktorej chcete priradiť šablónu k typu obsahu lokality.

 2. Kliknite na tlačidlo nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu, ktorý chcete zmeniť priradením wordovej, excelovej alebo powerpointovej šablóny.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 6. Zadajte cestu k umiestneniu šablóny:

  • Ak je šablóna uložená na vašej lokalite, kliknite na položku Zadajte URL adresu existujúcej šablóny dokumentu a potom zadajte typ URL adresy pre šablónu, ktorú chcete použiť.

  • Ak je šablóna dokumentu uložená v lokálnom počítači, kliknite na položku Nahrať novú šablónu dokumentu a potom na tlačidlo Prehľadávať. V dialógovom okne Vybrať súbory vyhľadajte súbor, ktorý chcete použiť, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   Textové polia na pridanie šablóny nachádzajúce sa na stránke rozšírených nastavení pre typ obsahu

 7. V časti Chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu? kliknite na možnosť Áno, ak chcete aktualizovať všetky typy obsahu dediace z tohto typu obsahu so šablónou dokumentu.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Stĺpce pre typ obsahu predstavujú metaúdaje. Ak teda chcete pridať prvok metaúdajov, pridajte nový stĺpec.

Vaša organizácia môže chcieť sledovať určité metaúdaje týkajúce sa objednávok, ako napríklad číslo účtu, číslo projektu či projektového manažéra. Ak pridáte stĺpce pre tieto informácie do typu obsahu objednávky, SharePoint vyzve používateľov, aby pri ukladaní svojej práce poskytli dané informácie. Okrem toho, ak pridáte typ obsahu do zoznamu alebo knižnice, môžete definovať zobrazenie stĺpcov.

Poznámka: Ak chcete pridať stĺpec do typu obsahu, musíte najprv vybrať príslušný typ obsahu. V prípade, že nie možné vybrať typy obsahu, ktoré sa zobrazujú, znamená to, že lokalita dedí svoje typy obsahu z nadradenej lokality. Ak chcete stĺpec pridať do typu obsahu, musíte zmeny vykonať na nadradenej lokalite.

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete pridať stĺpec do typu obsahu lokality.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Kliknite na názov typu obsahu, do ktorého chcete pridať stĺpec.

 5. V časti Stĺpce kliknite na položku Pridanie z existujúcich stĺpcov lokality.

 6. V časti Vyberte stĺpce vyberte z poľa Vyberte stĺpce z nadradenú skupinu pre stĺpec.

 7. V časti Dostupné stĺpce vyberte názov požadovaného stĺpca a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. V časti Aktualizácia typov obsahu lokalít a zoznamov začiarknutím políčka Áno alebo Nie vyberte, či chcete aktualizovať všetky typy obsahu, ktoré dedia z tohto typu obsahu lokality.

Informačný Panel dokumentu je k dispozícii pre Word, Excel a PowerPoint v programe Microsoft Office 2010 a novších verzií. Informačný Panel dokumentu zobrazuje formulár programu InfoPath na týchto dokumentoch, kde môžu používatelia vkladať informácie metaúdajov v paneli.

Informačný panel dokumentu zobrazuje textové polia vo formulári na zhromaždenie metaúdajov od používateľov.

Predpokladajme, že chcete zabezpečiť, aby predajcovia v prípade každého návrhu predaja zadali názov spoločnosti, meno a telefónne číslo. Môžete vytvoriť typ obsahu Návrh a zahrnúť názov spoločnosti a telefónne číslo do informačného panelu dokumentu. Keď používatelia otvoria dokument Návrh, zadajú alebo aktualizujú požadované meno a telefónne číslo. Po uložení dokumentu SharePoint automaticky aktualizuje metaúdaje uložené v stĺpcoch v knižnici dokumentov.

Ďalšie informácie o typoch obsahu a metaúdajoch, pozrite si tému Pridanie stĺpcov metaúdajov do typu obsahu.

Ak chcete nastaviť informačný panel dokumentu pre typ obsahu dokumentu, postupujte nasledovne:

 1. Prejdite na lokalitu, pre ktorú chcete zmeniť typ obsahu lokality.

 2. kliknite na tlačidlo možnosti Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 4. Vyberte názov typu obsahu lokality, ktorý chcete zmeniť.

  Poznámka: Ak názvy typov obsahu, ktoré sa zobrazujú, nie sú hypertextovými prepojeniami, znamená to, že táto lokalita dedí typy obsahu od inej (nadradenej) lokality. Ak chcete aktualizovať typ obsahu lokality, prejdite na nadradenú lokalitu.

 5. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie informačného panela dokumentu.

 6. V časti Šablóna informačného panela dokumentov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť predvolenú šablónu, ktorá zobrazuje metaúdaje (stĺpce), ktoré ste definovali pre daný typ obsahu, kliknite na položku Používať predvolenú šablónu pre aplikácie balíka Microsoft Office.

  • Ak chcete použiť existujúcu vlastnú šablónu, kliknite na položku Použiť existujúcu vlastnú šablónu (URL, UNC alebo URN) a potom zadajte cestu k umiestneniu šablóny.

  • Ak chcete nahrať existujúcu vlastnú šablónu (XSN), kliknite na položku Nahrať existujúcu vlastnú šablónu (XSN) na používanie a potom kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte šablónu, ktorú chcete použiť.

  • Ak chcete vytvoriť vlastný panel v programe InfoPath, kliknite na položku Vytvoriť novú vlastnú šablónu.

   Poznámka: Ak vyberiete túto možnosť, program InfoPath spustí a zobrazí predvolenú šablónu, ktorú môžete prispôsobiť na vytvorenie vlastného panela.

 7. V časti Zobraziť vždy zadajte, či chcete, aby dokumenty s týmto typom obsahu automaticky zobrazovali informačný panel.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×