Vytvorenie alebo odstránenie poľa dlhý Text

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dlhý Text pole môže byť užitočné na uchovávanie veľkého množstva informácií, napríklad poznámky, komentáre a popisy. Typ údajov dlhý Text ukladá až 65 536 alfanumerické znaky a podporuje formát RTF formátovania, napríklad rôzne farby, písma a zvýraznenie.

Čo vás zaujíma?

Pridanie poľa dlhý Text v údajovom zobrazení

Pridanie poľa dlhý Text v návrhovom zobrazení

Odstránenie poľa dlhý Text

Dlhý odkaz na vlastnosti textového poľa

Pridanie poľa dlhý Text v údajovom zobrazení

V Údajovom zobrazenímôžete pridať pole dlhý Text.

Pridať do existujúcej tabuľky

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Ak je to potrebné, prejdite do prvého prázdneho poľa.

 3. Vyberte, kliknite na položku Pridať a potom vyberte Dlhý Text v zozname.

 4. Dvakrát kliknite na položku nový riadok hlavičky, a potom zadajte zmysluplný názov nového poľa.

 5. Uložte zmeny.

Pridať do novej tabuľky

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 2. Kliknite na tlačidlo Uložiťa v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 3. Vyberte, kliknite na položku Pridať a potom vyberte Dlhý Text v zozname.

 4. Dvakrát kliknite na položku nový riadok hlavičky, a potom zadajte zmysluplný názov nového poľa.

 5. Uložte zmeny.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa dlhý Text v návrhovom zobrazení

Môžete pridať dlhý Text poľa v Návrhovom zobrazení.

Pridať do existujúcej tabuľky

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2.  V stĺpci Názov poľa v návrhárovi zadajte názov poľa dlhý Text. Príklad: "Adresa", "Poznámky" alebo "Poznámky".

 3. Kliknite na stĺpec Typ údajov vedľa názvu poľa a zo zoznamu vyberte Dlhý Text .

 4. Uložte zmeny.

Pridať do novej tabuľky

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre novú tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie .

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Uložiť ako , zadajte názov pre novú tabuľku.

 4. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a zadajte názov poľa. Zvyčajne zadávajú názvy ako "Komentáre" alebo "Poznámky" do poľa dlhý Text.

 5. Kliknite na stĺpec Typ údajov vedľa názvu poľa a zo zoznamu vyberte Dlhý Text .

 6. Uložte zmeny.

Ak naviažete formulára alebo zostavy textové pole do poľa dlhý Text, musíte tiež nastaviť vlastnosti Formát textu v bloku textu na formát RTF.

Na začiatok stránky

Nastavenie alebo zmena vlastností poľa dlhý Text

Údajové zobrazenie môžete nastaviť podmnožinu vlastnosti poľa, napríklad sa vyžaduje alebo jedinečný, ale Návrhové zobrazenie slúži na nastavenie všetkých dostupných vlastností, vrátane Vstupná maska alebo Popis.

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Všeobecné v dolnej časti návrhára tabuliek v časti Vlastnosti poľavyhľadajte vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.

 3. Vyberte pole vedľa názvu vlastnosti. V závislosti od vlastností, môžete pokračovať v zadávaní údajov, spustite Zostavovač výrazov kliknutím na Tlačidlo zostavovača alebo vyberte možnosť zo zoznamu.

  Informácie o tom, ako používať vlastností jednotlivých polí, vyberte položku Vlastnosti a potom stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa dlhý Text

Ak chcete odstrániť pole dlhý Text z tabuľky môžete použiť Údajovom zobrazení alebo v Návrhovom zobrazení .

Dôležité: Ak chcete odstrániť pole dlhý Text, ktorá obsahuje údaje, údaje sa stratia natrvalo a odstránenie nie je možné vrátiť späť. Zálohujte databázu pred odstránením polí tabuliek alebo iných súčastí databázy.

Odstrániť v údajovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Vyhľadajte pole dlhý Text, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky (názov) a kliknite na položku Odstrániť pole.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Odstránenie v návrhovom zobrazení

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa dlhý Text a kliknite na položku Odstrániť riadky.

 3. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Dlhý odkaz na vlastnosti textového poľa

Pri použití návrhového zobrazenia na pridanie poľa dlhý Text na tabuľku, môžete nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Táto tabuľka obsahuje vlastnosti poľa dlhý Text a popisuje ich čo vrátane dôsledky nastavenie alebo zmena vlastností.

Vlastnosť

Použitie

Formát

Zadajte znaky vlastného formátovania na definovanie formátu zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách.

Popis

Určuje názov svojho textového poľa. Vlastnosť prijme až 2 048 znakov. Ak nezadáte popis, program Access použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Automaticky priradí danú hodnotu do tohto poľa pri pridaní nového záznamu. Napríklad, ak zadáte hodnotu, ako napríklad "zadajte maximálne 65 KB textu." Pritom by upozorní používateľov, môžete ich zadať 255 znakov.

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadané do záznamu, poľa alebo ovládacieho prvku. Po zadaní údajov, ktorý porušuje pravidlo definované pre pole, môžete použiť vlastnosti Text overenia na zadanie výsledného chybového hlásenia. Maximálna dĺžka: 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o používaní overovacích pravidiel nájdete v článku obmedzenie vstupu údajov prostredníctvom overovacieho pravidla.

Overovací text

Určuje text v chybové hlásenie, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku obmedzenie vstupu údajov prostredníctvom overovacieho pravidla.

Požadovaný

Ak je nastavená na Áno, musíte zadať hodnotu do poľa alebo do ovládacích prvkov viazaný na pole a nie je možné mať hodnotu Null.

Povoliť nulovú dĺžku

Ak je nastavená na hodnotu Áno, môžete zadať reťazce s nulovou dĺžkou v poli. Reťazec s nulovou dĺžkou neobsahuje žiadne znaky a použiť ich na označenie, že viete, že neexistuje žiadna hodnota pre pole. Reťazec s nulovou dĺžkou zadáte zadaním dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("").

Indexované

Indexy môžete použiť na zrýchlenie dotazov, zoraďovania a zoskupovania operácií spustených veľkého množstva údajov. Indexy môžete použiť aj chcete zabrániť používateľom v zadávaní duplicitných informácií. Možnosti:

 • Žiadne: vypne indexovanie (predvolená možnosť)

 • Áno (duplicity povolené):Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Napríklad, máte duplicitné meno a priezvisko.

 • Áno (bez duplicít): Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Kompresia kódu Unicode

Program Access použije Unicode na vyjadrenie údajov v poliach krátky Text, dlhý Text a hypertextové prepojenie. Unicode zaberá viac ukladacieho priestoru, pretože používa 2 bajty na znak namiesto jednej. Ak chcete zmenšiť veľkosť súboru, vlastnosti Kompresia kódu Unicode pre krátky Text, dlhý Text alebo hypertextové prepojenie poľa Predvolená hodnota je Áno. Ak je nastavená možnosť Áno, každý znak, ktorého prvý bajt je 0 skomprimuje, keď ho je skomprimuje a pri vyvolá.

Údaje v poli dlhý Text nie je skomprimované, pokým 4 096 bajtov alebo menej po kompresii. Ako výsledok, obsah poľa dlhý Text môže byť komprimované v jednom zázname, ale môže skomprimovaný iný záznam.

Režim IME

Určuje Editor IME, čo je nástroj na používanie anglických verzií programu Access s poľami vytvorenými v japonských alebo kórejčina. Predvolená hodnota: Bez ovládacieho prvku. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti, stlačte kláves F1.

Režim vety IME

Určuje typ údajov, môžete zadať pomocou editora IME. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti, stlačte kláves F1.

Inteligentné značky

V programe Access 2010, zadajte jednu alebo viaceré inteligentné značky pre pole a všetky ovládacie prvky viazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozpoznávajú typy údajov v poli a umožňujú vykonávať akcie podľa tohto typu. Napríklad v poli e-mailová adresa inteligentné značky môžete začať novú správu alebo pridať adresu do zoznamu kontaktov.

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača Ak chcete zobraziť zoznam dostupných inteligentné značky.

Formát textu

Zapína alebo vypína RTF. Vyberte Text vo formáte RTF povoliť úpravy textu vo formáte RTF.

Ak povolíte RTF pre pole, a potom väzba ovládacieho prvku textového poľa na pole, musíte povoliť úpravy textu vo formáte RTF pre ovládací prvok.

Ďalšie informácie o formátovaní údajov vo formáte RTF v téme Vytvorenie alebo odstránenie poľa typu formátovaný Text.

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov v poli dlhý Text. Máte tieto možnosti:

 • Všeobecné:Zarovná text doľava a čísla a dátumy vpravo

 • Vľavo: zarovná text, dátumy a čísla doľava

 • Centrum: vycentruje text, dátumy a čísla

 • Doprava: zarovná text, dátumy a čísla doprava

 • Distribuovať: rozmiestni text, dátumy a čísla rovnomerne vzhľadom na obe strany poľa alebo textového poľa

Len priložiť

Určuje, či sledovať zmeny hodnôt poľa.

K dispozícii sú dve nastavenia:

 • Áno: sleduje zmeny. Ak chcete zobraziť históriu hodnôt poľa, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a potom kliknite na položku Zobraziť históriu stĺpca.

 • Žiadne: nezaznamená zmeny.

Upozornenie    Výberom nastavenia Nie sa odstráni celá história hodnôt stĺpca.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×