Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít

V tomto článku sa popisuje, ako môžu globálni správcovia služieb Office 365 a správcovia služby SharePoint vytvárať a odstraňovať kolekcie lokalít v službe SharePoint Online.

Poznámky: Tento článok sa týka klasických lokalít. Informácie o vytváraní a odstraňovaní tímových lokalít, ktoré používajú služby Office 365 a komunikačné lokality, nájdete v témach:

V SharePointe Online môžete vytvoriť rôzne typy kolekcií lokalít. Môžete napríklad vytvoriť lokality na spoluprácu na projektoch, lokality na zaznamenávanie ukladacieho priestoru a lokality so stránkami intranetového portálu. Niektoré predchádzajúce plány služieb Office 365 môžu mať len jednu kolekciu lokalít. Informácie nájdete v téme Limity predchádzajúcich plánov služieb Office 365 pre malé a stredne veľké podniky.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položku Zdroje a potom vyberte položku Lokality.

  Správcovské lokality služieb Office 365
 4. Vyberte položku Pridať lokalitu.

  Centrum spravovania služieb Office 365 Vytvorenie kolekcie lokalít

  Poznámka: Ak sa nezobrazujú možnosti, ktoré sú uvedené vyššie, vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint a potom vyberte položky Nové > Kolekcia súkromných lokalít. Stránka kolekcie lokalít s vybratou položkou Nové

 5. Vyplňte vlastnosti novej kolekcie lokalít:

  Dialógové okno Nová kolekcia lokalít (horná polovica)
  • Do poľa Názov zadajte názov kolekcie lokalít.

  • V rozbaľovacích zoznamoch Adresa webovej lokality vyberte názov domény a cestu URL adresy (buď /sites/ alebo /teams/) a potom zadajte názov URL adresy kolekcie lokalít.

  • V časti Výber šablóny vyberte v rozbaľovacom zozname Výber jazyka jazyk kolekcie lokalít. Pre lokality môžete povoliť aj viacjazyčné rozhranie služby SharePoint, primárnym jazykom kolekcie lokalít však naďalej bude jazyk, ktorý vyberiete v tomto zozname.

   Poznámka: Je dôležité vybrať pre kolekciu lokalít správny jazyk, pretože po nastavení sa nedá zmeniť. Po vytvorení kolekcie lokalít skontrolujte, či sú miestne nastavenia presné. (Lokalita vytvorená pre čínštinu bude mať napríklad svoje miestne nastavenia nastavené na hodnotu Čína.)

  • V časti Výber šablóny v sekcii Vybrať šablónu vyberte šablónu, ktorá najlepšie vyhovuje účelu vašej kolekcie lokalít. Ak sa kolekcia lokalít bude používať napríklad na tímovú spoluprácu, vyberte položku Tímová lokalita.

   Tip: Ďalšie informácie o šablónach nájdete v téme Používanie šablón na vytvorenie rôznych druhov lokality SharePoint Online.

  • V časti Časové pásmo vyberte časové pásmo zodpovedajúce polohe kolekcie lokalít.

  • Do poľa Správca zadajte meno používateľa správcu kolekcie lokalít. Používateľa, ktorý sa má stať správcom kolekcie lokalít, môžete vyhľadať aj pomocou tlačidiel Kontrolovať mená alebo Prehľadávať.

  • Do poľa Kvóta ukladacieho priestoru zadajte počet megabajtov (MB), ktoré chcete vyhradiť pre túto kolekciu lokalít. Nepresiahnite dostupné množstvo zobrazené vedľa poľa.

  • V časti Kvóta prostriedkov servera prijmite predvolenú kvótu prostriedkov. Toto nastavenie už nemá vplyv na množstvo prostriedkov, ktoré sú dostupné pre kolekciu lokalít.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Nová kolekcia lokalít sa zobrazí v zozname URL adries. URL adresa je umiestnenie kolekcie lokalít, na ktorom správca bude môcť začať vytvárať a spravovať lokality.

Odstránené kolekcie lokalít sa premiestnia do Koša kolekcie lokalít, kde sa uchovajú 93 dní. Ak odstránite kolekciu lokalít, odstránite všetko, čo obsahuje, vrátane:

 • knižníc dokumentov a súborov,

 • zoznamov a údajov zoznamov,

 • nastavení lokality a histórie,

 • všetkých podlokalít a ich obsahu.

Pred odstránením kolekcie lokalít by ste mali upozorniť vlastníkov kolekcie lokalít a vlastníkov podlokalít, ktorí si budú môcť premiestniť svoje údaje do iného umiestnenia, a aj informovať používateľov, kedy sa lokality odstránia. Odstránenie klasickej lokality:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Začiarknite políčko vedľa kolekcií lokalít, ktoré chcete odstrániť.

 5. Na karte Kolekcie lokalít vyberte položku Odstrániť.

  Stránka kolekcie lokalít s vybratou položkou Odstrániť
 6. Potvrďte informácie v dialógovom okne Odstrániť kolekcie lokalít a potom vyberte tlačidlo Odstrániť.

  Dialógové okno Odstránenie kolekcie lokalít

Pre lokality, ktoré majú skupinu v Office 365, odstráňte lokalitu odstránením skupiny:

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Na ľavej table vyberte položky Skupiny > Skupiny.

 3. Začiarknite políčko vedľa skupiny, ktorú chcete odstrániť.

 4. Vyberte položku Odstrániť.

Pozrite tiež

Povolenie alebo zakázanie funkcií kolekcie lokalít

Úvodné informácie o viacjazyčných funkciách

Obnovenie odstránených položiek z Koša kolekcie lokalít

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×