Tabuľky

Vytváranie a formátovanie tabuliek

Vytvorenie alebo odstránenie excelovej tabuľky

Keď vytvoríte tabuľku v excelovom hárku, okrem jednoduchšieho spravovania a analýzy údajov tiež získate integrované filtrovanie, zoraďovanie, podfarbenie riadku s pruhovanými riadkami a možnosť využívať rôzne vzorce v riadku súčtu.

Príklad údajov naformátovaných ako excelová tabuľka

Poznámky: 

 • Excelové tabuľky by ste si nemali mýliť s tabuľkami údajov, ktoré sú súčasťou príkazov analýzy hypotéz (Nástroje pre údaje na karte Údaje). Ďalšie informácie získate v téme Úvod do analýzy hypotéz.

 • Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Vytvorenie tabuľky v požadovanom štýle

 1. Vyberte niektorú bunku v rozsahu buniek, ktoré majú byť súčasťou tabuľky.

 2. Na karte Domov vyberte položky Štýly > Formátovať ako tabuľku a vyberte štýl z tabuľky Galéria štýlov.

  Možnosti galérie štýlov v Exceli v rámci karty Formátovať ako tabuľku
 3. Excel automaticky zvýrazní rozsah údajov tabuľky a adresa rozsahu bude uvedená v dialógovom okne Formátovať ako tabuľku, ale v prípade potreby môžete rozsah upraviť. Ak horný riadok vybratého rozsahu obsahuje údaje, ktoré chcete použiť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky. Ak políčko Tabuľka obsahuje hlavičky nezačiarknete, k tabuľke sa nad údaje pridajú hlavičky s predvolenými názvami (napríklad Stĺpec1 a Stĺpec2). Predvolené názvy hlavičiek môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie hlavičky tabuľky programu Excel.

  Príklad automatického výberu rozsahu údajov pomocou možnosti Formátovať ako tabuľku na karte Domov

  Po kliknutí na položku OK Excel naformátuje rozsah údajov ako tabuľku so štýlom podľa vášho výberu.

  Aktuálny štýl môžete kedykoľvek zmeniť výberom nového z galérie štýlov. Môžete tiež vytvoriť vlastný štýl tabuľky a použiť ho v aktuálnom zošite výberom položky Nový štýl tabuľky v galérii štýlov. Po vytvorení vlastného štýlu tabuľky bude k dispozícii v aktuálnom zošite po kliknutí na položku Formátovať ako tabuľku v časti Vlastná v galérii štýlov. Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie excelovej tabuľky.

 1. Vyberte niektorú bunku v rozsahu buniek, ktoré majú byť súčasťou tabuľky.

 2. Kliknite na položky Vložiť > Tabuľka.

  Skupina Tabuľky na karte Vložiť

  Tip: Klávesová skratka: Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + T alebo Ctrl + L.

 3. Týmto spôsobom Excel zobrazí dialógové okno Vytvorenie tabuľky. Ak horný riadok vybratého rozsahu obsahuje údaje, ktoré chcete použiť ako hlavičky tabuľky, začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

  Vytvorenie tabuľky

  Ak políčko Tabuľka obsahuje hlavičky nezačiarknete, k tabuľke sa nad údaje pridajú hlavičky s predvolenými názvami (napríklad Stĺpec1 a Stĺpec2). Predvolené názvy hlavičiek môžete kedykoľvek zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie hlavičky tabuľky programu Excel.

 • Po vytvorení tabuľky sa sprístupní karta Nástroje tabuliek a zobrazí sa karta Návrh. Pomocou nástrojov na karte Návrh môžete tabuľku prispôsobiť alebo upraviť. Karta Návrh sa zobrazuje iba vtedy, keď je vybratá aspoň jedna bunka v tabuľke.

  Obrázok možnosti Nástroje tabuliek na páse s nástrojmi, keď je vybratá bunka tabuľky

  V Macu sú možnosti tabuľky k dispozícii na karte Tabuľka na páse s nástrojmi.

 • Po vytvorení tabuľky sa vedľa nej zobrazí tlačidlo Rýchla analýza Migrácia poštových schránok IMAP do služieb Office 365 . Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte nástroje, ktoré vám môžu pomôcť pri analýze údajov tabuľky, napríklad podmienené formátovanie, krivky, grafy alebo vzorce.

 • Ak chcete pridať riadok, jednoducho začnite písať na ľubovoľnom mieste v prázdnom riadku hneď pod tabuľkou, alebo vyberte poslednú bunku v poslednom riadku tabuľky a stlačte kláves Tab.

  V príklade, ktorý je tu znázornený, je vybratá bunka C4. Po stlačení klávesu Tab sa tabuľka rozšíri do piateho riadka a výber sa premiestni do prvého stĺpca v novom riadku – bunky A5.

  Výber poslednej bunky a pridanie nového riadka stlačením klávesu Tab

Odstránenie tabuľky bez straty údajov alebo jej formátovania

Ak vytvoríte tabuľku, možno nebudete chcieť zachovať dostupné funkcie tabuľky, prípadne budete chcieť iba štýl tabuľky bez funkčnosti tabuľky. Ak chcete prácu s údajmi v tabuľke zastaviť bez toho, aby sa stratilo použité formátovanie štýlu tabuľky, môžete tabuľku skonvertovať na obyčajný rozsah údajov hárka.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v tabuľke.

  Týmto sa zobrazí karta Nástroje tabuliek na páse s nástrojmi.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Nástroje na položku Konvertovať na rozsah.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  —ALEBO—

  Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a kliknite na položku Konvertovať na rozsah.

  V Macu prejdite na položky Tabuľka > Konvertovať na rozsah.

  Po skonvertovaní tabuľky späť na rozsah už funkcie tabuľky nie sú dispozícii. Hlavičky riadkov už napríklad neobsahujú šípky filtra a zoraďovania a štruktúrované odkazy, ktoré sa použili vo vzorcoch, sa zmenia na obyčajné odkazy na bunky. Ďalšie informácie získate v téme Používanie štruktúrovaných odkazov v excelových tabuľkách.

Odstránenie celej tabuľky

 1. Kliknutím na ktorúkoľvek z buniek hlavičky vyberte celú tabuľku a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte všetky jej bunky.

 2. Stlačte kláves Delete.

Vymazanie údajov a zachovanie tabuľky

Ak chcete zachovať štruktúru a formátovanie tabuľky, ale odstrániť údaje, postupujte takto:

 1. Vyberte všetky riadky tabuľky okrem hlavičiek.

 2. Na karte Domov prejdite na položky Úpravy > Vymazať > Vymazať obsah.

 3. Ak chcete vymazať hlavičky, vyberte všetky bunky v príslušnom riadku a kliknite na položky Vymazať > Vymazať obsah.

Poznámka: Ak vyberiete celú tabuľku a použijete položky Vymazať > Vymazať obsah, Excel odstráni všetky vybraté údaje, ako aj tabuľku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad tabuliek programu Excel

Video: Vytvorenie a formátovanie excelovej tabuľky

Súčet údajov v excelovej tabuľke

Formátovanie excelovej tabuľky

Zmena veľkosti tabuľky pridaním alebo odstránením riadkov a stĺpcov

Filtrovanie údajov v rozsahu alebo tabuľke

Konvertovanie tabuľky na rozsah

Používanie štruktúrovaných odkazov v excelových tabuľkách

Problémy s kompatibilitou excelovej tabuľky

Exportovanie excelovej tabuľky do SharePointu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×