Vytvorenie alebo aktualizácia krížového odkazu

Krížový odkaz odkazuje na položku, ktorá je zobrazená na inom mieste v dokumente. V dokumente môžete napríklad zmieniť „Obrázok 1“ a odkázať čitateľa na umiestnenie obrázka inde v dokumente. Word predvolene vkladá krížový odkaz ako hypertextové prepojenie, na ktoré môžete kliknúť, čím prejdete priamo na odkazovanú položku. Môžete vytvoriť krížové odkazy, ktoré budú odkazovať na položky, ako sú napríklad nadpisy, poznámky pod čiarou, záložky, popisy a číslované odseky. Ak pridáte alebo odstránite obsah, následkom čoho sa odkazovaná položka premiestni, môžete krížový odkaz aktualizovať.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vytvorenie krížového odkazu

V dokumente môžete vložiť krížové odkazy na ľubovoľné existujúce číslované položky, nadpisy, záložky, poznámky pod čiarou, vysvetlivky, rovnice, obrázky alebo tabuľky.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kde sa má krížový odkaz zobraziť.

  Ak chcete krížový odkaz uviesť napríklad slovami Ďalšie informácie nájdete v časti, pridajte za slovo časti medzeru a kurzor umiestnite za ňu.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Krížový odkaz.

 4. V kontextovej ponuke Typ odkazu kliknite na typ položky, na ktorú chcete odkazovať.

 5. V kontextovej ponuke Vložiť odkaz na kliknite na popis, ktorý sa má zobraziť v dokumente.

  Ak napríklad vytvárate krížový odkaz na tabuľku, po výbere položky Vyššie alebo nižšie sa vloží slovo „vyššie“, ak sa tabuľka nachádza nad krížovým odkazom.

 6. V poli Pre popis kliknite na konkrétnu položku, na ktorú má krížový odkaz odkazovať.

  Poznámka:  Ak nechcete krížový odkaz formátovať ako funkčné hypertextové prepojenie, zrušte začiarknutie políčka Vložiť ako hypertextové prepojenie.

 7. Kliknite na príkaz Vložiť.

Aktualizácia krížového odkazu tak, aby odkazoval na inú stranu

Tento postup použite, ak premiestnite položku, na ktorú odkazuje krížový odkaz, z jednej strany na inú. Ak napríklad máte v dokumente krížový odkaz na tabuľku a premiestnite ju na inú stranu, krížový odkaz je nutné aktualizovať.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Aktualizovať konkrétny krížový odkaz

Ukážte na krížový odkaz, stlačte kláves CONTROL a kliknite na krížový odkaz, ktorý chcete aktualizovať, a potom kliknite na položku Aktualizovať pole.

Aktualizovať všetky krížové odkazy v dokumente

Vyberte celý dokument, stlačte kláves CONTROL kdekoľvek v dokumente a potom kliknite na položku Aktualizovať pole.

 1. Poznámka: Ak sa zobrazí: Chyba! Záložka nie je definovaná. alebo Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov., položka, na ktorú odkazuje krížový odkaz, sa už v dokumente nenachádza.

Pozrite tiež

Používanie záložiek

Používanie popisov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×