Vytvorenie alebo úprava tabuliek alebo indexov pomocou dotazu definujúceho údaje

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť a úprava tabuliek, obmedzenia, indexy a vzťahy v Accesse napísaním definujúceho údaje dotazov v zobrazení SQL. Tento článok vysvetľuje definujúceho údaje dotazov a ako sa používajú na vytvorenie tabuliek, obmedzenia, indexy a vzťahy. V tomto článku môžete tiež pomôže rozhodnúť sa, kedy sa má použiť dotaz definujúci údaje.

Obsah tohto článku

Prehľad

Vytvorenie alebo úprava tabuľky

Vytvorenie indexu

Vytvorenie obmedzenia alebo vzťahu

Prehľad

Na rozdiel od iných dotazy Access dotazu definujúceho údaje načítať údaje. Dotaz definujúci údaje namiesto toho používa Data Definition Language na vytvorenie, úprava alebo odstránenie databázových objektov.

Poznámka: Údajov Definition Language (DDL) je súčasťou balíka SQL Structured Query Language ().

Údaje Zjednocovacie dotazy môže byť veľmi výhodné. Pravidelne môžete odstrániť a znova vytvoriť časti vašej schémy databázy len spustením niektorých dotazov. Zvážte použitie dotazu definujúceho údaje, ak máte skúsenosti s SQL príkazy a plánujete odstrániť a znova vytvoriť najmä tabuliek, obmedzenia, indexy alebo vzťahy.

Upozornenie: Používanie dotazov definujúceho údaje na úpravu databázových objektov môže byť riskantné, pretože akcie nie je priložené potvrdenia dialógové okná. Ak sa pomýlite, môže dôjsť k strate údajov alebo neúmyselne zmeniť návrh tabuľky. Dávajte pozor pri používaní dotazu definujúceho údaje na úpravu objektov v databáze. Ak nie ste zodpovedný za udržiavanie databázy, ktorú používate, obráťte sa na správcu databázy pred spustením dotazu definujúceho údaje.

Dôležité: Vytvorenie záložnej kópie zo všetkých tabuliek týkajúcich sa pred spustením dotazu definujúceho údaje.

DDL kľúčové slová

Kľúčové slovo

Použite

CREATE

Vytvoriť index alebo tabuľku, ktorá už neexistuje.

ALTER

Úprava existujúcej tabuľky alebo stĺpca.

DROP

Odstránenie existujúcej tabuľky, stĺpca alebo obmedzenia.

ADD

Pridanie stĺpca alebo obmedzenia do tabuľky.

COLUMN

Použiť s pridať, zmeniť, alebo zrušenie

CONSTRAINT

Použiť s pridať, zmeniť, alebo zrušenie

INDEX

Použitie s vytvoriť

TABLE

Použitie s ALTER, vytvorenie alebo zrušenie

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava tabuľky

Ak chcete vytvoriť tabuľku, použijete príkaz CREATE TABLE. Príkaz CREATE TABLE á takúto syntax:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Len požadované prvky príkaz CREATE TABLE sú príkaz CREATE TABLE sám a názov tabuľky, ale zvyčajne budete chcieť definovať niektoré polia alebo iné aspekty v tabuľke. Vezmite do úvahy tento jednoduchý príklad.

Predpokladajme, že chcete vytvoriť tabuľku na ukladanie názov, rok a cena použitých áut, ktoré sa s ohľadom na nákup. Chcete povoliť až 30 znakov mena a 4 znakmi za rok. Ak chcete použiť dotaz definujúci údaje na vytvorenie tabuľky, postupujte takto:

Poznámka: Najskôr budete musieť povoliť obsah databázy, aby dotaz definujúci údaje na spustenie:

 • Na paneli hlásení kliknite na položku Povoliť obsah.

Vytvorenie tabuľky

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  Vytvorenie tabuľky automobilov (meno TEXT(30), rok TEXT(4), cena meny)

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Úprava tabuľky

Upraviť tabuľku, použite príkaz ALTER TABLE. Príkaz ALTER TABLE môžete použiť na pridanie, úprava alebo myšou (odstrániť) stĺpcov alebo obmedzenia. Príkaz ALTER TABLE á takúto syntax:

ALTER TABLE table_name predicate

kde predikát môže byť niektorý z týchto krokov:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Predpokladajme, že chcete pridať 10 znakov textového poľa môžete ukladať informácie o stave každého auta. Máte takto:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  Príkaz ALTER tabuľky automobilov pridať stĺpec stav TEXT(10)

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie indexu

Ak chcete vytvoriť index na existujúcej tabuľky, použijete príkaz CREATE INDEX. Príkaz CREATE INDEX á takúto syntax:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Iba požadované prvky sú príkaz CREATE INDEX, názov index, argument zapnuté, názov tabuľky obsahujúcej polia, ktoré chcete index a zoznam polí majú byť zahrnuté do indexu.

 • ZOSTUPNÝ argument príčiny index v zostupnom poradí, ktoré môžu byť užitočné, ak ste minuli najčastejšie dotazy, ktoré vyhľadajte hornej hodnoty poľa indexované, alebo ktoré zoradiť poľa indexované v zostupnom poradí. Na základe predvoleného nastavenia sa vytvorí index vo vzostupnom poradí.

 • S hlavným argumentom stanovuje indexované pole alebo polia, ako primárny kľúč tabuľky.

 • S zakázať NULL argument spôsobuje index vyžadovať hodnota pre indexované pole –, nie sú povolené hodnoty null.

Predpokladajme, že máte tabuľku s názvom automobilov pre polia, ktoré obsahujú meno, rok, ceny a podmienky použitých áut, ktoré sa s ohľadom na nákup. Tiež Dajme, stôl sa veľké a často zahrniete poli rok v dotazoch. Môžete vytvoriť index na poli rok pomôcť dotazov vrátiť výsledky rýchlejšie pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  VYTVORENIE registra YearIndex zapnuté automobilov (rok)

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie obmedzenia alebo vzťahu

Obmedzenie zavádza logické podmienkou, že pole alebo kombinácia polí musí spĺňať vložení hodnoty. Napríklad jedinečné obmedzenie zabraňuje obmedzené pole prijímať hodnota, ktorá by duplikovať existujúcu hodnotu pre pole.

Vzťah je typ obmedzenia, ktoré odkazuje na hodnoty poľa alebo kombináciu polí v inej tabuľke na určenie, či možno vložiť hodnotu do poľa obmedzené alebo kombináciu polí. Nechcete používať špeciálne kľúčové slovo na označenie obmedzenia vzťahu.

Ak chcete vytvoriť obmedzenia, použite klauzula CONSTRAINT v príkaz na vytvorenie tabuľky alebo ALTER TABLE. Existujú dva typy klauzúl CONSTRAINT: jeden pre vytvorenie obmedzenia pre jedno pole a druhý na vytvorenie obmedzenia pre viaceré polia.

Jedno pole obmedzenia

Klauzula CONSTRAINT jednopoľového nasleduje definícia oblasti it obmedzuje a á takúto syntax:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Predpokladajme, že máte tabuľku s názvom automobilov pre polia, ktoré obsahujú meno, rok, ceny a podmienky použitých áut, ktoré sa s ohľadom na nákup. Tiež Predpokladajme, často zabudnete hodnoty pre auto podmienku, a či chcete zaznamenať túto informáciu vždy. Môžete vytvoriť obmedzenia podmienka pole, ktoré vám bráni opustiť pole prázdne, pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  Príkaz ALTER tabuľky automobilov ALTER stĺpec podmienka TEXT obmedzenia ConditionRequired nemá hodnotu NULL

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Teraz Predpokladajme, že po nejakom čase zistíte, či existujú mnohé podobné hodnoty v poli podmienky, ktoré by mali byť rovnaké. Napríklad, niektoré vozidlá majú hodnotu podmienku nízkej a iní používatelia majú hodnotu poškodené.

Poznámka: Ak chcete sledovať spolu s zvyšné postupy, pridajte niektoré falošné údaje do tabuľky áut, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcich krokoch.

Keď sa vymazali hodnoty tak, aby sa viac konzistentné, môžete vytvoriť tabuľku s názvom CarCondition, jedno pole s názvom podmienku, ktorá obsahuje všetky hodnoty, ktoré chcete použiť pre podmienku áut:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  Vytvorenie tabuľky CarCondition (podmienka TEXT(10))

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

 6. Vytvoriť hlavný kľúč pre tabuľku pomocou príkaz ALTER TABLE:

  Príkaz ALTER tabuľky CarCondition ALTER stĺpec stav TEXT obmedzenia CarConditionPK hlavný kľúč

 7. Ak chcete vložiť hodnoty z poľa Stav automobilov tabuľky do novej tabuľky CarCondition, zadajte nasledujúce SQL do karty objektu zobrazenia SQL:

  Vložte do CarCondition vyberte odlišné podmienky z automobilov;

  Poznámka: Príkaz SQL v tomto kroku je pripájací dotaz. Na rozdiel od dotazu definujúceho údaje, pripájací dotaz končí bodkočiarkou.

 8. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Vytvorenie vzťahu pomocou obmedzenia

Vyžadovať, aby všetky novú hodnotu vložené v poli Stav automobilov tabuľky zhoduje s hodnotou poľa stav v tabuľke CarCondition, potom môžete vytvoriť vzťah medzi CarCondition a automobily v poli s názvom podmienky, pomocou týchto krokov postup:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  Príkaz ALTER tabuľky automobilov ALTER stĺpec podmienka TEXT obmedzenia FKeyCondition odkazy CarCondition (stav)

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Viacpoľové obmedzenia

Klauzula CONSTRAINT viacpoľové možno použiť len mimo klauzuly definície poľa a á takúto syntax:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Vezmite do úvahy ďalší príklad používajúci automobilov tabuľky. Predpokladajme, že chcete uistite sa, že žiadne dva záznamy v tabuľke autá majú rovnaký názov, rok, stav a cena množinu hodnôt. Môžete vytvoriť jedinečné obmedzenie, ktorá sa týka týchto polí pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Na karte vytvoriť kliknite v skupine makrá a kód kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 3. Na karte návrh v skupine Typ dotazu kliknite na položku Definíciu údajov.

  Mriežky návrhu je skrytá a zobrazia sa karty objektu zobrazenie SQL.

 4. Zadajte nasledujúci príkaz SQL:

  ALTER TABLE autá Pridať obmedzenie NoDupes jedinečné (názov, rok, stav, cena)

 5. Prejdite na kartu Návrh a v skupine Výsledky kliknite na položku Spustiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×