Vytvorenie a zdieľanie verejných priečinkov v programe Outlook

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Verejné priečinky v Outlooku vám poskytujú skvelý priestor na zhromažďovanie, organizovanie a zdieľanie informácií o určitých témach alebo projektoch v rámci organizácie. Výraz “verejný„ v tomto prípade znamená, že daný priečinok uvidí každý v organizácií, nie však každý na internete. Keď zverejníte správu vo verejnom priečinku, neodošle sa cez e-mail žiadnemu používateľovi, čo znamená, že sa priečinok doručenej pošty nezaplní správami. Namiesto toho si môžu ľudia prezrieť verejný priečinok, kedykoľvek chcú nájsť zaujímavé príspevky.

Dôležité: Ak chcete používať verejné priečinky s Outlookom, potrebujete server Microsoft Exchange a e-mailové konto Exchange. Väčšina domácich a osobných e-mailových kont nepoužíva server Exchange.

Krok 1: Overenie u správcu servera Exchange

Je možné, že vaša organizácia nepovoľuje verejné priečinky alebo má určité pravidlá, ktoré upravujú ich používanie. Overte túto skutočnosť u správcu, aby ste vedeli na čom ste. Ak vaša organizácia povoľuje a podporuje použitie verejných priečinkov, avšak verejný priečinok najvyššej úrovne ešte neexistuje, obráťte sa na správcu servera Exchange, aby ho vytvoril.

Ak je verejný priečinok najvyššej úrovne dostupný, stačí stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + 6 a môžete si prezrieť samotný priečinok, ale aj jeho obsah, na table Priečinok v Outlooku.

Krok 2: Vytvorenie a pomenovanie priečinka

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl+6 a zobrazte Verejné priečinky na table Priečinok.

  Dôležité: Ak sa nezobrazuje časť Verejné priečinky na table priečinok, pozrite si tému miestne správcu e-mailu servera Exchange. Treba nastaviť pre vás.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Verejné priečinky a potom kliknite na položku Nový priečinok.

  Verejné priečinky

 3. Pomenujte priečinok a kliknite na položku OK.

Tipy: 

 • Verejný priečinok môžete pridať do zoznamu Obľúbené priečinky. Potom v aplikácii Outlook Web App môžete vykonávať určité funkcie v rámci týchto rovnaké verejné priečinky, ako napríklad vytvorenie, aktualizovať alebo odstrániť položky. Vo verejných priečinkoch Kalendár, kontakty, hromadnej a príspevok sa môže vykonať tieto akcie.

 • Ak chcete pridať verejný priečinok Obľúbené položky, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku Pridať medzi obľúbené položky....

 • Informácie o používaní Obľúbené priečinky v Outlook Web App nájdete v téme Práca s priečinkami so správami v aplikácii Outlook Web App.

Krok 3: Nastavenie povolení priečinka pre používateľov a skupiny

Na základe predvoleného nastavenia Outlook udeľuje povolenia len pre vás ako tvorcu verejný priečinok, takže musíte potom špecificky udeliť povolenia ľudia mohli čítať a uverejňovať obsah v priečinku. Zistite, ako zmeniť povolenia pre verejný priečinok.

Začíname pracovať s verejnými priečinkami

Tu je niekoľko bežných spôsobov, ako použiť verejné priečinky v organizácii:

Online diskusie

Uložte si každú tému diskusie do vlastného podpriečinka. Nastavte povolenia pre podpriečinok podľa potreby (možno budete chcieť obmedziť prístup k priečinkom, ktoré obsahujú dôverné alebo citlivé informácie). Téma môže mať vlastného moderátora, ktorý bude kontrolovať, či bola určitá položka uverejnená, a odstraňovať príspevky, ktoré nespĺňajú organizačné štandardy alebo sa porušujú pravidlá.

Zdieľanie kalendárov, zoznamov kontaktov a úloh

Pripojte kalendáre, kontakty a úlohy alebo zoznamy úloh k príspevkom a zdieľajte informácie s ľuďmi, ktorí majú prístup k priečinku. Tento typ centralizovaného umiestnenia umožňuje komunikáciu a spoluprácu na tímových projektoch.

Rozdiely medzi priečinkami a verejnými priečinkami

 • Keď prejdete z e-mailového priečinka do verejného priečinka, tlačidlo Nový príspevok nad tablou Priečinok sa zmení na tlačidlo Nový e-mail, pretože vo verejnom priečinku zvyčajne uverejňujete položky namiesto toho, aby ste posielali e-mailové správy.

 • Keď odošlete odpoveď na príspevok vo verejnom priečinku, nezobrazí sa tlačidlo Odpovedať všetkým. Každý, kto zobrazí obsah priečinka, uvidí váš príspevok.

Ďalšie informácie o priečinkoch v Outlooku

Prepínanie medzi outlookovými priečinkami

Zmena povolení pre verejný priečinok

Vytvorenie verejného priečinka a zadanie povolení, zobrazení, formulárov a pravidiel

Ak chcete vytvoriť verejný priečinok, musíte mať povolenie na vytváranie priečinkov v existujúcom verejnom priečinku. Informácie o tom, ako získať povolenie, kontaktujte správcu.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku nový a potom kliknite na položku priečinok.

 2. Do poľa Názov zadajte názov priečinka.

 3. V poli Priečinok obsahuje kliknite na typ priečinka, ktorý chcete vytvoriť.

 4. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na umiestnenie priečinka.

  Rýchle spustenie verejného priečinka s existujúcimi položkami:

  1. V zozname priečinkov, na navigačnej table, kliknite na priečinok, ktorý chcete kopírovať.

  2. V ponuke súbor ukážte na položku priečinok a potom kliknite na položku Kopírovať názov priečinka.

  3. V zozname kliknite na miesto, ktoré chcete kopírovať priečinok.

 1. V zoznam priečinkov, v navigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

  Musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok chcete nastaviť povolenia pre priečinok. Naraz môžete nastaviť povolenia pre iba jeden priečinok.

 2. Kliknite na kartu povolenia.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Do vyhľadávacieho poľa zadajte mená osôb, ktorým chcete udeliť povolenia na zdieľanie.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. V zozname názov kliknite na meno osoby, ktorú ste práve pridali.

 7. V časti povolenia vyberte požadované nastavenie.

  Poznámka: Môžete priradiť každému, kto má prístup k priečinku rovnaké povolenia v zozname názov kliknite na položku predvolené.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Vytvorenie zobrazenia úplne od začiatku

  1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

  2. Kliknite na tlačidlo Nový.

  3. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

  4. V poli Typ zobrazenia vyberte položku typ zobrazenia chcete.

  5. Ak chcete zmeniť miesto, kde zobrazenie bude k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti môže sa použiť pre.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Ak chcete ďalej prispôsobovať zobrazenia, v časti Popis kliknite na tlačidlo a potom vyberte požadované možnosti.

  8. Po dokončení výberu možností kliknite na tlačidlo OK.

  9. Ak chcete zobrazenie použiť okamžite, kliknite na tlačidlo Použiť zobrazenie.

 • Vytvorenie zobrazenia založeného na štandardnom zobrazení

  1. Prepnite na zobrazenie chcete založiť nové zobrazenie.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

  3. Pre každý typ zmeny, ktoré chcete vykonať v časti Popis kliknite na tlačidlo a potom vyberte požadované možnosti.

  4. Po dokončení zmien zatvorte dialógové okno Prispôsobenie zobrazenia .

  5. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a kliknite na položku Definovať zobrazenia.

  6. V zozname zobrazenia pre priečinok názov priečinka kliknite na položku Aktuálne zobrazenie nastavenia.

  7. Kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  8. Do poľa Názov nového zobrazenia zadajte názov.

  9. Ak chcete zmeniť miesto, kde bude zobrazenie k dispozícii, kliknite na niektorú z možností v časti Môže sa použiť pre.

   Poznámka: Nové zobrazenie sa pridajú do Aktuálneho zobrazenia   vedľajšia ponuka (v ponuke Zobraziť ukážte na Príkaz Usporiadať ).

Zmena predvoleného zobrazenia verejného priečinka, musíte mať povolenie vlastníka priečinka a musí byť aspoň jedno prispôsobené zobrazenie, ktoré sú viditeľné pre všetkých.

 1. V zoznam priečinkov, v navigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Správa.

  Ak sa karta spravovanie nezobrazí, nemáte povolenie vlastníka.

 3. V zozname úvodné zobrazenie priečinka kliknite na zobrazenie, ktoré chcete zobraziť pri každom otvorení priečinka.

  Normálne zobrazenie predvolené zobrazenie programu Microsoft Outlook pre daný typ položky v priečinku.

Musíte mať povolenie na pridanie formuláre do súkromného zdieľaného priečinka alebo do verejného priečinka Editor, šéfredaktor – vydavateľ alebo vlastník. Ak je verejný priečinok a máte povolenie vlastníka, môžete obmedziť formuláre, ktoré sú k dispozícii s inými ľuďmi, ktorí používajú priečinok.

 1. V zoznam priečinkov, v navigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Formuláre.

 3. Ak chcete pridať formulár do zoznamu Formuláre priradené tomuto priečinku, kliknite na položku Spravovať a potom uveďte formulár.

 4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 5. Ak chcete obmedziť formuláre, ktoré chcete mať k dispozícii pre ostatných ľudí, ktorí používajú priečinok, vyberte požadovanú možnosť v časti Povoliť v tomto priečinku.

Musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok na vytvorenie alebo úpravu pravidiel pre ňu.

 1. V zoznam priečinkov, v navigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok, ktorý chcete vytvoriť alebo upraviť pravidlá a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Správa.

 3. Kliknite na položku asistent pre priečinok.

 4. Použite niektorý z týchto postupov:

  • Ak chcete vytvoriť pravidlo, kliknite na položku Pridať pravidlo.

  • Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, kliknite na položku pravidlo v zozname a potom kliknite na položku Upraviť pravidlo.

 5. Zadajte podmienky, ktoré položky musí spĺňať, aby sa akcia vykonala. Ďalšie podmienky, kliknite na položku Rozšírené.

 6. V časti vykonať tieto akcie, vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť pravidlo, je predvolene aktívny.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Zdieľanie kalendára

  1. Vytvorenie nového priečinka a vyberte položky kalendára v zozname priečinok obsahuje.

  2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku Kalendár a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Pridajte schôdze a udalosti do priečinka.

 • Zdieľanie zoznamu kontaktov

  1. Vytvorenie nového priečinka a vyberte položky kontakt v zozname priečinok obsahuje.

  2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku kontakty a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Pridať kontakty do priečinka.

   Poznámka: Zdieľaný zoznam kontaktov sa zobrazí v programe Outlook kontakty adresára.

 • Zdieľanie zoznamu úloh

  1. Vytvorenie nového priečinka a vyberte položky úloh v zozname priečinok obsahuje.

  2. V zozname Vyberte umiestnenie priečinka kliknite na položku úlohy a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Pridanie úloh do priečinka.

   Poznámka: Zatiaľ čo zoznamu úloh môžete skopírovať do verejného priečinka, nie je možné kopírovať zadanie úlohy do verejného priečinka alebo vytvorí nové zadanie úlohy z verejného priečinka.

 • Zverejnenie informácií vo verejnom priečinku

  1. Otvorte verejný priečinok, ktorý chcete uverejniť informácie v.

  2. Ak chcete použiť predvolený formulár pre vysielanie informácií, kliknite na ponuku súbor, ukážte na položku nový a potom kliknite na položku príspevok v tomto priečinku.

  3. Vo formulári zadajte informácie, ktorý chcete uverejniť.

  4. Kliknite na tlačidlo Uverejniť.

Vytvorenie moderovaného verejného priečinka

Ak chcete označiť ako moderovaného priečinka, musíte mať povolenie vlastníka pre verejný priečinok.

 1. V zoznam priečinkov, v navigačná tabla, kliknite pravým tlačidlom myši na verejný priečinok a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na karte Správa kliknite na tlačidlo Moderovaný priečinok.

 3. Začiarknite políčko nastaviť priečinok ako priečinok moderovanej.

 4. V dialógovom okne dopredu nové položky zadajte meno osoby, ktorá prijíma prichádzajúce správy alebo názov náhradného verejného priečinka, kde sú uložené na revíziu. Moderátor revízie je zadaný v kroku 6.

 5. Voliteľné: Ak chcete automaticky poslať odpoveď na novú správu prijatú moderátorom, vyberte niektorú z možností v časti odpovedanie na nové položky.

  Vyberte jednu z týchto možností:

  • Štandardná odpoveď   

   "Ďakujem za váš príspevok. Upozorňujeme, že revidovať príspevky do niektorých priečinkov alebo diskusných skupín na určenie, či ich treba verejne prístupné. V takýchto prípadoch bude oneskorenie pred schválené návrhy môžu zobraziť iní používatelia."

  • Vlastné odpoveď   

   Kliknite na položku Vlastná odpoveď, a potom kliknite na položku šablóny. Zadajte text svojej vlastnej odpovede.

  Moderátori pri zverejňovaní správ nedostane žiadnu z týchto odpovedí.

 6. Ak chcete pridať alebo odstrániť mená ľudí, ktorí sú moderátori, kliknite na položku Pridať alebo odstrániť.

 7. Voliteľné: Ak chcete zobraziť vlastnosti označeného moderátora, kliknite na položku Vlastnosti.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×