Vytvorenie a zdieľanie fotoalbumu

PowerPoint fotoalbum je prezentácia, ktorú môžete vytvoriť na zobrazenie osobných alebo firemných fotografií. Môžete si buď stiahnuť šablóny albumu fotografií programu PowerPoint z Office.com, alebo si môžete vytvoriť vlastné.

PowerPoint fotoalbum je prezentácia, ktorú môžete vytvoriť na zobrazenie osobných alebo firemných fotografií. Ak chcete vytvoriť fotoalbum z predbežne vykonanej šablóny, môžete ho vyhľadať vo vyhľadávacom poli s označením vyhľadávanie online šablón a motívov a vybrať ktorékoľvek z nich, ktoré sa vám páčia.

Ukážka fotoalbumu

Obrázok: vzorový album fotografií so 4 fotografiami na snímke

Vytvorenie fotoalbumu pridaním obrázkov

 1. Prejdite na položku Vložiť, kliknite na šípku pod položkou Album fotografií a potom na položku Nový album fotografií.

 2. V dialógovom okne Fotoalbum v časti Vložiť obrázok z kliknite na položku Súbor alebo disk.

 3. V dialógovom okne Vložiť nové obrázky nájdite priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, kliknite naň, a potom na tlačidlo Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa obrázky zobrazujú, v časti Obrázky v albume kliknite na názov obrázka, ktorý chcete presunúť. Na presun nahor a nadol v zozname použite tlačidlá so šípkami.

 5. V dialógovom okne Fotoalbum kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete vykonávať s fotografiami albumov

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pri pridávaní popisov zadávate text, ktorý popisuje jednotlivé obrázky vo fotoalbume.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií.

 2. Na karte Vložiť v skupine obrázky (ilustrácie vPowerPoint 2007 ) kliknite na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V časti Možnosti obrázka začiarknite políčko Popisy pod VŠETKY obrázky.

  Ak je začiarkavacie políčko Popisy pod VŠETKY obrázky neaktívne alebo nie je k dispozícii, je najprv nutné zadať rozloženie pre obrázky v albume fotografií.

  Ak chcete zadať rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  Pridať popis k obrázku

 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

  PowerPoint na základe predvoleného nastavenia používa názov súboru s obrázkom ako zástupný objekt pre text popisu.

 5. V zobrazení Normálne kliknite na zástupný objekt pre text popisu a potom zadajte označenie, ktoré popisuje obrázok.

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Obrázky na šípku pod položkou Album fotografií a potom kliknite na položku Upraviť fotoalbum.

 2. V dialógovom okne Upraviť album fotografií vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky vo fotoalbume ako čiernobiele, v časti Možnosti obrázka začiarknite políčko VŠETKY obrázky čiernobiele.

  • Ak chcete zmeniť rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete orámovať obrázky, v časti Rozloženie albumu v zozname Tvar rámu vyberte tvar rámu vhodný pre všetky obrázky v albume.

  • Ak chcete vybrať motív pre fotoalbum, v časti Rozloženie albumu kliknite vedľa položky Motív na položku Prehľadávať a potom v dialógovom okne Výber motívu vyhľadajte motív, ktorý chcete použiť.

 3. Ak chcete otočiť obrázok alebo zvýšiť alebo znížiť jas alebo kontrast daného obrázka, kliknite v zozname Obrázky v albume na požadovaný obrázok a potom vykonajte nasledovné kroky:

  • Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, kliknite na položku Obrázok tlačidla

  • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete znížiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

Existuje niekoľko rozličných spôsobov, ako môžete zdieľať fotoalbum s ostatnými používateľmi.

 1. Kliknite na položku vložiť> fotoalbum > UpraviťFotoalbum.

  Odstránenie obrázka z albumu fotografií

 2. V časti obrázky v albumevyberte obrázok a potom kliknite na položku odstrániť.

Pri vytváraní albumu fotografií v PowerPoint môžete pridávať efekty, ktoré zahŕňajú pozornosť prechody snímok, farebné pozadia a motívy, konkrétne rozloženia a ďalšie položky do fotoalbumov.

Po pridaní obrázkov do albumu môžete pridať popisy, upraviť poradie a rozloženie, pridať rámy okolo obrázkov a dokonca použiť motív na ďalšie prispôsobenie vzhľadu albumu.

Šablóna predpripraveného fotoalbumu programu PowerPoint

Obrázok: šablóna preddefinovaného albumu fotografií v PowerPointe

Ak nechcete vytvoriť vlastný fotoalbum, môžete vyhľadať bezplatné a vopred vytvorené šablóny albumov fotografií na lokalite Office Online.

Pridanie obrázka zo súboru alebo disku

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine obrázky na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku nový album fotografií.

 2. V dialógovom okne Fotoalbum v časti Vložiť obrázok z kliknite na položku Súbor alebo disk.

 3. V dialógovom okne vložiť nové obrázky vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa obrázky zobrazujú, v časti Obrázky v albume kliknite na názov obrázka, ktorý chcete presunúť. Na presun nahor a nadol v zozname použite tlačidlá so šípkami.

 5. V dialógovom okne Fotoalbum kliknite na položku Vytvoriť.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete vykonávať s fotografiami albumov

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pri pridávaní popisov zadávate text, ktorý popisuje jednotlivé obrázky vo fotoalbume.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií.

 2. Na karte Vložiť v skupine obrázky (ilustrácie vPowerPoint 2007 ) kliknite na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V časti Možnosti obrázka začiarknite políčko Popisy pod VŠETKY obrázky.

  Ak je začiarkavacie políčko Popisy pod VŠETKY obrázky neaktívne alebo nie je k dispozícii, je najprv nutné zadať rozloženie pre obrázky v albume fotografií.

  Ak chcete zadať rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  Pridať popis k obrázku

 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

  PowerPoint na základe predvoleného nastavenia používa názov súboru s obrázkom ako zástupný objekt pre text popisu.

 5. V zobrazení Normálne kliknite na zástupný objekt pre text popisu a potom zadajte označenie, ktoré popisuje obrázok.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií s obrázkom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Obrázky na šípku pod položkou Album fotografií a potom kliknite na položku Upraviť fotoalbum.

 3. V dialógovom okne Upraviť album fotografií vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky vo fotoalbume ako čiernobiele, v časti Možnosti obrázka začiarknite políčko VŠETKY obrázky čiernobiele.

  • Ak chcete zmeniť rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete orámovať obrázky, v časti Rozloženie albumu v zozname Tvar rámu vyberte tvar rámu vhodný pre všetky obrázky v albume.

  • Ak chcete vybrať motív pre fotoalbum, v časti Rozloženie albumu kliknite vedľa položky Motív na položku Prehľadávať a potom v dialógovom okne Výber motívu vyhľadajte motív, ktorý chcete použiť.

   Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v téme Použitie motívu na Pridanie farby a štýlu do prezentácie.

  • Ak chcete pridať textové pole, ktoré poskytuje medzery medzi fotografiami albumu fotografií, kliknite v časti obrázky v albumena obrázok, ktorý chcete pridať do textového poľa, a potom kliknite na položku nové textové pole.

  • Ak chcete otočiť, zväčšiť alebo zmenšiť jas alebo zväčšiť alebo zmenšiť kontrast obrázka, v zozname obrázky v albume kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť, a potom postupujte takto:

   • Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, kliknite na položku Obrázok tlačidla

   • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete znížiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

 1. Kliknite na položku vložiť> fotoalbum > UpraviťFotoalbum.

  Odstránenie obrázka z albumu fotografií

 2. V časti obrázky v albumevyberte obrázok a potom kliknite na položku odstrániť.

PowerPoint fotoalbum je prezentácia, ktorú môžete vytvoriť na zobrazenie osobných alebo firemných fotografií. Môžete pridať efekty zahŕňajúce prechody snímok, farebné pozadia a motívy, konkrétne rozloženia a ďalšie možnosti. Po vložení obrázkov do albumu môžete pridať popisy, upraviť poradie a rozloženie, pridať rámy okolo obrázkov a dokonca použiť motív na ďalšie prispôsobenie vzhľadu albumu.

Ak chcete zdieľať fotoalbum s ostatnými používateľmi, môžete ho odoslať ako prílohu e-mailovej správy, publikovať na webe alebo ho vytlačiť.

PowerPoint Photo Album

 1. Úvodná snímka s motívom

 2. Obrázok

 3. Prázdne textové pole, ktoré sa používa na riadkovanie

 4. Tvar rámu

 5. Označenie

Pridanie obrázka zo súboru alebo disku

 1. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku nový album fotografií.

 2. V dialógovom okne Fotoalbum v časti Vložiť obrázok z kliknite na položku Súbor alebo disk.

 3. V dialógovom okne vložiť nové obrázky vyhľadajte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na položku Vložiť.

 4. Ak chcete zobraziť ukážku súboru s obrázkom v albume fotografií, v časti obrázky v albumekliknite na názov súboru obrázka, ktorý chcete zobraziť, a potom ho zobrazte v okne s ukážkou .

 5. Ak chcete zmeniť poradie, v ktorom sa obrázky zobrazujú, v časti Obrázky v albume kliknite na názov obrázka, ktorý chcete presunúť. Na presun nahor a nadol v zozname použite tlačidlá so šípkami.

 6. V dialógovom okne Fotoalbum kliknite na položku Vytvoriť.

  Ak chcete zmeniť vzhľad obrázkov v albume fotografií (vrátane zadania rozloženie, pridaním rámu k obrázkom, výberom motív a vložením textové pole ), pozrite si tému Zmena vzhľadu obrázka.

Ďalšie možnosti, ktoré môžete vykonávať s fotografiami albumov

Výberom niektorého nadpisu ho otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

Pri pridávaní popisov zadávate text, ktorý popisuje jednotlivé obrázky vo fotoalbume.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií.

 2. Na karte Vložiť v skupine obrázky (ilustrácie vPowerPoint 2007 ) kliknite na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V časti Možnosti obrázka začiarknite políčko Popisy pod VŠETKY obrázky.

  Ak je začiarkavacie políčko Popisy pod VŠETKY obrázky neaktívne alebo nie je k dispozícii, je najprv nutné zadať rozloženie pre obrázky v albume fotografií.

  Ak chcete zadať rozloženie pre svoje obrázky, v časti Rozloženie albumu v skupine Rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  Pridať popis k obrázku

 4. Kliknite na položku Aktualizovať.

  PowerPoint na základe predvoleného nastavenia používa názov súboru s obrázkom ako zástupný objekt pre text popisu.

 5. V zobrazení Normálne kliknite na zástupný objekt pre text popisu a potom zadajte označenie, ktoré popisuje obrázok.

 1. Otvorte prezentáciu albumu fotografií s obrázkom, ktorý chcete zmeniť.

 2. Na karte Vložiť v skupine Ilustrácie kliknite na šípku pod položkou album fotografiía potom kliknite na položku Upraviť album fotografií.

 3. V dialógovom okne Upraviť album fotografií vykonajte niektoré z nasledovných krokov:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky vo fotoalbume ako čiernobiele, v časti Možnosti obrázka začiarknite políčko VŠETKY obrázky čiernobiele.

  • Ak chcete vybrať rozloženie pre svoje obrázky, v časti rozloženie albumuv zozname rozloženie obrázkov vyberte požadované rozloženie.

  • Ak chcete orámovať obrázky, v časti Rozloženie albumu v zozname Tvar rámu vyberte tvar rámu vhodný pre všetky obrázky v albume.

  • Ak chcete vybrať motív pre fotoalbum, v časti rozloženie albumuvedľa položky motívkliknite na položku Prehľadávaťa potom v dialógovom okne Výber motívu vyhľadajte motív, ktorý chcete použiť.

  • Ak chcete pridať textové pole (ktorá poskytuje medzery v albume fotografií), v časti obrázky v albumekliknite na obrázok, ktorý chcete pridať do textového poľa, a potom kliknite na položku nové textové pole.

  • Ak chcete otočiť, zväčšiť alebo zmenšiť jas alebo zväčšiť alebo zmenšiť kontrast obrázka, v zozname obrázky v albume kliknite na obrázok, ktorý chcete otočiť, a potom postupujte takto:

   • Ak chcete otočiť obrázok v smere hodinových ručičiek, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete otočiť obrázok proti smeru hodinových ručičiek, kliknite na položku Obrázok tlačidla

   • Ak chcete zvýšiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete znížiť kontrast, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete zvýšiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

   • Ak chcete znížiť jas, kliknite na tlačidlo Obrázok tlačidla .

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×