Vytvorenie a vloženie podpisu v Outlooku pre Mac

Podpis vložený vo vašich e-mailoch môžete prispôsobiť tak, aby zodpovedal vášmu vkusu, logu spoločnosti alebo vašej nálade. Podpisy môžu obsahovať text, prepojenia a obrázky. Môžete napríklad vytvoriť podpis pre pracovný e-mail, ktorý obsahuje vaše meno, pracovné zaradenie, telefónne číslo a logo spoločnosti. Príklad:

E-mailová správa s miestom na podpis

Podpisy môžete manuálne pridávať do jednotlivých e-mailových správ, prípadne sa podpis môže do každej vami odoslanej správy pridať automaticky.

Vytvorenie podpisu e-mailu

 1. V ponuke Outlook vyberte položku Predvoľby.

  Ponuka Outlooku so zvýraznenou položkou Predvoľby

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  Tlačidlo predvolieb podpisu

 3. Dvakrát kliknite na položku Bez názvu a potom vytvorený podpis pomenujte.

  alebo

 4. Vyberte položku Pridať na pridanie nového podpisu.

  Zobrazenie editora podpisu

 5. V editore podpisu zadajte text, ktorý chcete zahrnúť do podpisu. Môžete:

  • Použiť formátovanie, ako je napríklad písmo, štýl písma, veľkosť písma, farba písma alebo zvýraznenie. Vybrať text pred použitím formátovania.

  • Pridať fotografiu, logo alebo obrázok do podpisu vložením obrázkov z prehľadávača fotografií alebo obrázka zo súboru.

   Zobrazenie možností vloženia obrázka pre podpis
  • Pridať hypertextové prepojenie na svoje portfólio alebo webovú lokalitu spoločnosti. Vyberte možnosť Prepojenie Zobrazenie ikony prepojenia , zadajte text na zobrazenie a adresu a vyberte položku OK.

  • Vložiť tabuľku.

 6. Po vytvorení podpisu zatvorte okno editora.

 7. Zatvorte okno Podpisy.

Pridanie podpisu do e-mailu alebo pozvánky kalendára

 1. Kliknite do tela správy.

 2. Na karte Správa vyberte položku Podpisy a potom vyberte podpis v zozname.

  Ponuka Podpis

Automatické pridávanie podpisu do všetkých správ

Predvolený podpis môžete nastaviť pre všetky svoje poštové kontá.

 1. V ponuke Outlook vyberte položku Predvoľby.

  Ponuka Outlooku so zvýraznenou položkou Predvoľby

 2. V časti E-mail vyberte položku Podpisy.

  Tlačidlo predvolieb podpisu

 3. V časti Vyberte predvolený podpis vyberte konto, pre ktoré predvolený podpis nastavujete.

  Ak máte viacero kont, je nutné nastaviť predvolený podpis samostatne pre každé konto.

  Vyberte položky Predvoľby Outlooku a Podpisy

 4. Ak chcete pridať podpis do všetkých nových správ, nastavte tak možnosť Nové správy.

 5. Ak chcete pridať podpis do všetkých správ, na ktoré odpovedáte alebo ktoré preposielate, nastavte tak možnosť Odpovede alebo preposlania.

 6. Zatvorte okno Podpisy.

Vytvorenie podpisu

 1. V ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby.

 2. V časti E-mail kliknite na položku Podpisy
  Tlačidlo predvolieb podpisu .

 3. Kliknite na položku Pridať Pridať .

 4. Dvakrát kliknite na položku Bez názvu a potom podpis pomenujte.

 5. Na pravej table zadajte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.

 6. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Použitie formátovania, ako je napríklad písmo, štýl písma, veľkosť písma, farba písma alebo zvýraznenie

  Vyberte text a potom v ponuke Formát kliknite na požadovanú možnosť.

  Pridanie hypertextového prepojenia

  Umiestnite kurzor na miesto v podpise, kde chcete prepojenie pridať, a potom v ponuke Formát kliknite na položku Hypertextové prepojenie.

  Pridanie obrázka

  Presuňte obrázok z pracovnej plochy na požadované miesto, kde sa má zobrazovať v podpise.

 7. Tip: Ak chcete, môžete vytvoriť viacero podpisov a Outlook ich náhodne vloží do e-mailových správ. Ak sa má podpis zaradiť medzi tieto náhodné výbery, začiarknite políčko v stĺpci Náhodné vedľa názvu podpisu.

 8. Zavrite dialógové okno Podpisy.

  Poznámka: Pri pridaní podpisu do správy s obyčajným textom sa nepoužije žiadne formátovanie ani obrázky. Prepojenia sa skonvertujú na obyčajný text.

Vytvorenie pôsobivého textu s logom určeného pre podpis

 1. Spustite program Word.

 2. Na karte Tabuľky kliknite v časti Možnosti tabuľky na položku Nová a potom kliknite a potiahnite myšou cez dva riadky a stĺpce.

  Karta tabuľky vo Worde, skupina Možnosti tabuľky

 3. Vyberte horné dve bunky, kliknite na kartu Rozloženie tabuľky a potom v časti Zlúčenie kliknite na položku Zlúčiť.

 4. Zadajte svoje meno do hornej bunky.

 5. Ak chcete formátovať svoje meno, vyberte text a potom na karte Domov v časti Písmo kliknite na položky Zväčšiť veľkosť písma Tlačidlo Zväčšiť veľkosť písma a Farba písma Tlačidlo Farba písma .

 6. Presuňte logo z pracovnej plochy do dolnej bunky vľavo.

  Tip: Ak chcete zmeniť veľkosť loga, vyberte ho a použite rukoväť na zmenu veľkosti.

 7. V dolnej bunke vpravo zadajte svoju adresu a telefónne číslo.

  Tip: Ak chcete zabezpečiť, aby sa v Outlooku nepridali nadbytočné riadky medzi adresu a telefónne číslo, presuňte sa do nasledujúceho riadka v bunke tabuľky stlačením klávesov SHIFT + RETURN.

 8. Ak chcete pridať webovú lokalitu spoločnosti, v ponuke Vložiť kliknite na položku Hypertextové prepojenie.

 9. V poli Prepojenie zadajte adresu prepojenia a potom v poli Zobraziť zadajte text, ktorý sa má zobrazovať v podpise.

 10. Podržte ukazovateľ myši na orámovaní stĺpca, až kým sa nezobrazí Šípka zvislého rozdelenia , a potom posúvajte stĺpec, kým tabuľka nedosiahne požadovanú veľkosť.

 11. Vyberte tabuľku a na karte Tabuľka v časti Kresliť orámovanie kliknite na položku Orámovania a následne kliknite na položku Žiadne.

  Karta Tabuľky, skupina Kresliť orámovanie

 12. Dokument uložte, ale ho nezatvárajte. Prejdite na tému Použitie podpisu vytvoreného vo Worde.

Použitie podpisu vytvoreného v programe Word

 1. Vyberte tabuľku vytvorenú v programe Word a potom kliknite na položku Kopírovať Tlačidlo Kopírovať .

 2. Otvorte Outlook.

 3. V ponuke Outlook kliknite na položku Predvoľby.

 4. V časti E-mail kliknite na položku Podpisy.
  Tlačidlo predvolieb podpisu .

 5. Kliknite na položku Pridať Pridať .

  Nový podpis sa zobrazí v časti Názov podpisu s názvom Bez názvu.

 6. Dvakrát kliknite na položku Bez názvu a pomenujte podpis. Tento názov sa nezobrazí v podpise správ, slúži len na to, aby ste mali prehľad o vytvorených podpisoch.

 7. Na pravú tablu prilepte podpis, ktorý ste vytvorili vo Worde.

 8. Zavrite dialógové okno Podpisy.

Súvisiace témy

Vytvorenie a pridanie podpisu do správ v Outlooku pre PC

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×