Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Excel 2016 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, ak chcete vytvoriť graf v pracovnom hárku a vyberte graf, aby ste mohli pracovať s ním. Ak chcete vytvoriť graf, vyberiete typ grafu, štýl, orientáciu a ďalšie. Ak chcete vykonať zmeny v existujúcom grafe (napríklad, ak chcete upraviť rozloženie alebo pridajte názov, menovky údajov alebo alternatívny text), najprv vyberte ho.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie základného grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe. Napríklad na vytvorenie grafu výdavkov podľa kategórie v hárku mesačný rozpočet, vyberte kategóriu a stĺpcom skutočné náklady.

  Tip: Ak chcete rýchlo vybrať rozsah údajov, pomenujte ho. Čítačka obrazovky prečítať názov rozsahu údajov, ktorý uľahčuje vyberte požadované informácie. Napríklad v hárku mesačný rozpočet, mohli vyberte kategóriu a stĺpcom skutočné náklady a potom zadajte názov rozsahu ActualCostByCategory. Odkazovať na použitie čítačky obrazovky názov bunky alebo rozsahu údajov v Exceli 2016.

 2. Otvoriť kartu Vložiť, stlačte kombináciu klávesov Alt + N.

 3. Vyberte typ grafu:

  • Ak chcete vytvoriť stĺpcový alebo pruhový graf (na porovnanie hodnôt niekoľko kategórií), stlačte kláves C. Ak chcete vybrať typ stĺpcový alebo pruhový graf, pomocou klávesu šípka nadol a šípka vpravo a stlačte kláves Enter.

   Tip: Môžete rýchlo vložiť základné pruhového grafu v hárku. Vyberte údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe, a stlačte kombináciu klávesov Alt + F1. Graf sa pridá do hárka a je uvedený v časti tabla výberu.

  • Ak chcete vytvoriť koláčový alebo prstencový graf (pre zobrazenie podiel z celku, keď váš súčet sa rovná 100%), stlačte kláves Q. Ak chcete vybrať typ koláčový alebo prstencový graf (pre zobrazenie časť celku, keď váš súčet sa rovná 100%), stlačte kláves Q. Ak chcete vybrať typ koláčový alebo prstencový graf, pomocou klávesu šípka nadol a šípka vpravo a stlačte kláves Enter.

  • Vytvorenie riadka alebo oblasť grafu (na zobrazenie trendov za určité obdobie alebo kategórií), stlačte kláves N. Ak chcete vybrať typ grafu, čiary alebo oblasti, pomocou klávesu šípka nadol a šípka vpravo a stlačte kláves Enter.

  • Preskúmať množinu odporučiť grafy pre vaše údaje, stlačte kláves R. Okno Vložiť graf s grafom prispôsobiť tak, aby prezentácia údajov a zvýraznenie na tlačidlo OK. Ak chcete vybrať typ Odporúčané grafu, stlačte kláves Enter. Zatvorte okno Vložiť graf , stlačte kláves Esc. Odporúčané grafy sú prispôsobené k vašim údajom. Napríklad v príklade mesačný rozpočet, ak váš stĺpec kategórie obsahuje dlhý text Skupinový pruhový graf môže odporučiť.

  Graf sa pridá do hárka.

Výber grafu a práca s ním

Ak chcete s grafom pracovať v programe Excel (napríklad pridávať označenia údajov alebo vykonávať zmeny v rozložení), musíte graf najprv vybrať.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad graf alebo textové pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Je jednoduchý spôsob, ako výber grafu použite tablu výberu.

 1. Ak chcete otvoriť tablu výberu, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Stlačením klávesov Alt + P A + P. Tabla výberu sa otvorí so zameraním na tlačidlo Zobraziť všetko.

  • Stlačte kombináciu klávesov Alt + Q. Vykoná sa prechod do poľa Chcem zistiť upraviť. Keď budete počuť "Povedzte mi upraviť typ a text", zadajte Tabla výberu a potom stlačte kláves Enter. Zameranie premiestni Tabla výberu a potom stlačte kláves Enter. Vykoná sa prechod na tablu výberu.

 2. Na prehľadávanie položiek v table výberu , pomocou klávesu so šípkou nadol.

 3. Keď budete počuť názov požadovaného grafu, stlačte kláves Enter. Týmto sa graf vyberie a vy s ním môžete pracovať.

Pozrite tiež

Pridanie názvu, označení údajov a legendy do grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Pomocou Excel 2016 pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete vytvoriť graf v pracovnom hárku a vyberte graf, aby ste mohli pracovať s ním.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie základného grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré sa majú zobraziť v grafe. Môžete vybrať bunky tak, že podržíte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami rozšíriť rozsah vybratých buniek. Funkcia voiceOver oznamuje po každom stlačení klávesu vybratých buniek. Ďalšie klávesové skratky, ktoré súvisia s výber údajov, odkazovať na Výber buniek, stĺpcov alebo riadkov.

 2. Stlačte kláves F6, až budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi, napríklad "domov, vyberie sa karta, 1 7." Stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava, kým počuť "Vložiť kartu 2 7" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK a otvorte kartu.

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov, ak chcete vybrať typ grafu:

  • Ak chcete vytvoriť stĺpcový alebo pruhový graf (na porovnanie hodnôt niekoľko kategórií), stláčaním klávesu Tab opakovane dovtedy, kým počuť "Stĺpec, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Ak chcete vybrať typ stĺpcový alebo pruhový graf, pomocou klávesov so šípkami nájsť požadovanú možnosť, napríklad "skupinový pruhový, tlačidlo," a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete vytvoriť koláčový alebo prstencový graf (pre zobrazenie podiel z celku, keď váš súčet sa rovná 100%), stláčaním klávesu Tab opakovane dovtedy, kým počuť "Koláčovom grafe, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Ak chcete vybrať typ koláčový alebo prstencový graf, pomocou klávesov so šípkami nájsť požadovanú možnosť, napríklad "3-D koláčový, tlačidlo," a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Ak chcete vytvoriť riadok alebo plošný graf (na zobrazenie trendov za určité obdobie alebo kategórií), stláčaním klávesu Tab opakovane dovtedy, kým počuť "Čiaru, tlačidlo ponuky" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Ak chcete vybrať typ grafu, čiary alebo oblasti, pomocou klávesov so šípkami nájsť požadovanú možnosť, napríklad "čiary, tlačidlo," a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

  • Preskúmať množinu odporučiť grafy pre vaše údaje, stláčaním klávesu Tab opakovane dovtedy, kým počuť "Odporúčané grafy, tlačidlo ponuky", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Excel ponúka niekoľko grafov prispôsobené pre vaše údaje. Ak chcete vybrať typ odporúčaných grafov, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým nenájdete typ, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Funkcia voiceOver popisuje každú možnosť Odporúčané, ako sa dostanete na to.

  Graf sa pridá do hárka.

Výber grafu a práca s ním

Ak chcete pracovať s grafom programu Excel (napríklad, ak chcete pridať označenia údajov alebo na vykonávanie zmien rozloženia), musíte najprv vybrať. Je jednoduchý spôsob, ako výber grafu použite tablu výberu.

 1. Stlačte kláves F6, až budete počuť názov aktuálnej karte na páse s nástrojmi, napríklad "domov, vyberie sa karta, 1 7."

 2. Stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Chcem zistiť čo ste chceli tlačidlo", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Zadajte Tabla výberu a stlačením klávesu šípka nadol na premiestnenie do zoznamu upozorniť ma výsledky. Budete počuť: "Tably výberu." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník a otvorte tablu výberu.

 4. Na prehľadávanie položiek v table výberu , stlačte kláves F6, až budete počuť "Tabla výberu, karta," a potom stlačte kláves Tab, až budete počuť názov grafu, ktorý chcete. Teraz je začiarknuté, aby ste mohli pracovať s ním.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky pri pridávaní názvu, menovky údajov a legendy grafu v Exceli

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Excelom

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×