Vytvorenie a tlač menoviek vo Worde pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Word môže vytlačiť celú stranu rovnakých menoviek alebo jednu menovku. Stačí zadať adresu, názov pre priečinok súborov alebo obal disku CD alebo text, ktorý sa má na iný druh označenia, a potom vyberte označenie konfigurácie. Ak tlačíte na menovky Avery, môžete použiť šablóny Avery.

Ak chcete vytlačiť menovky, ktoré bude mať iný text na každej menovke, môžete nastaviť nový dokument menoviek a zadajte jednotlivých menoviek. Ak máte zdroj údajov, ako je napríklad zoznam adries v hárku Excel alebo kontaktov informácií uložených v počítači Mac, môžete zlúčiť údaje s dokumentom menoviek vypĺňať menovky, ale. Ďalšie informácie o zlúčenie údajov s označeniami nájdete v téme vytvorenie menoviek s adresami v programe Word s použitím hromadnej korešpondencie alebo hromadnej korešpondencie v programe Word pre Mac.

Tip: Ak chcete vykonať označenia so spiatočnou adresou, pozrite si tému vytvoriť označenia so spiatočnou adresou.

Nastavenie a tlač jedného označenia alebo strany s rovnakými označeniami

 1. Na karte Korešpondencia kliknite na položku Menovky.

  Kliknite na položku menovky na prípravu strany na tlač hárka menoviek.
 2. Menovky, kliknite na položku Možnosti.

  Kliknite na položku Možnosti na výber označenia produktu.

  Word zobrazí dialógové okno Menovka – možnosti.

  Vyberte značku produkty menovky, a potom vyberte konkrétnym číslom produktu.
 3. V časti typ tlačiarne, vyberte typ tlačiarne, ktorú používate.

  Typ tlačiarne, ktoré ste vybrali prejaví v zozname produktov, označenie tohto Word zobrazí.

 4. V zozname produkty menovky vyberte svojho dodávateľa menoviek.

 5. Vyberte požadovaný typ menovky v zozname číslo produktu, ktoré zodpovedá číslu produktu vašich menoviek.

  Ak sa nezobrazuje číslo vášho produktu, môžete postupujte podľa pokynov na Nastavenie vlastného označenia Konfigurácia menoviek dokumentu, ktorý vaše štítky.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Do poľa Adresa doručenia zadajte adresu alebo iné informácie.

  Ak chcete vytvoriť menovku pre adresu uloženú v zozname kontaktov v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu.

  Kliknite na ikonu Vložiť adresu vyberte adresu zo zoznamu kontaktov.
 8. Ak chcete zmeniť formátovanie textu v Adresa doručenia, vyberte text, kliknutím ovládací prvok výberu, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku písmo alebo odsek. Vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. V časti Označenia strán, vyberte celú stranu rovnakých menoviek alebo jednu menovku.

  Ak chcete vytlačiť jednu menovku, zadajte svoje umiestnenie v poliach riadkov a stĺpcov. Napríklad, ak máte 3 podľa 10 mriežka menovky v hárku a len posledné označenie je prázdne, zadajte 10 do poľa riadka a 3 do poľa stĺpca.

 10. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne menovky.

  Word vytvorí nový dokument s informáciami z Adresa doručenia rozložených na tlač na požadovaný typ menovky, ktoré ste vybrali.

 11. Vytlačte jeden skúšobný hárok pri vstupnom v ponuke súbor kliknite na tlačidlo Tlačiť a potom kliknite na položku Tlačiť.

 12. Ak skúšobný hárok vyzerá dobre, vložte menovky do tlačiarne, v ponuke súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Tlačiť.

 13. Dokument uložte, aby ste ho mohli použiť znova pri ďalšom vytváraní menoviek.

Zadajte stránku rôznych označení

 1. Na karte Korešpondencia kliknite na položku Menovky.

  Kliknite na položku menovky na prípravu strany na tlač hárka menoviek.
 2. Menovky, kliknite na položku Možnosti.

  Kliknite na položku Možnosti na výber označenia produktu.

  Word zobrazí dialógové okno Menovka – možnosti.

  Vyberte značku produkty menovky, a potom vyberte konkrétnym číslom produktu.
 3. V časti typ tlačiarne, vyberte typ tlačiarne, ktorú používate.

  Typ tlačiarne, ktoré ste vybrali prejaví v zozname produktov, označenie tohto Word zobrazí.

 4. V zozname produkty menovky vyberte svojho dodávateľa menoviek.

 5. Vyberte požadovaný typ menovky v zozname číslo produktu, ktoré zodpovedá číslu produktu vašich menoviek.

  Ak sa nezobrazuje číslo vášho produktu, môžete postupujte podľa pokynov na Nastavenie vlastného označenia Konfigurácia menoviek dokumentu, ktorý vaše štítky.

 6. Kliknite na tlačidlo OK potvrďte svoj výber a zatvorte okno Menovka – možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne menovky na vytvorenie nového dokumentu s adresou, ktorú ste zadali rozložených pre hárok menoviek, ktoré ste vybrali.

  Tip: Ak chcete zobraziť orámovanie medzi menovkami na karte rozloženie kliknite na položku Zobraziť mriežku.

 8. Na každé označenie zadajte požadované informácie.

 9. Vytlačte jeden skúšobný hárok pri vstupnom v ponuke súbor kliknite na tlačidlo Tlačiť a potom kliknite na položku Tlačiť.

 10. Ak skúšobný hárok vyzerá dobre, vložte menovky do tlačiarne, v ponuke súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Tlačiť.

 11. Dokument uložte, aby ste ho mohli použiť znova pri ďalšom vytváraní menoviek.

Nastavenie vlastného označenia

Ak Word nie sú uvedené označenia produktu, ktorý ste vybrali, že už môžete vytlačiť menovky či máte. Spustíte výberom typ menovky, ktorý sa podobá na to, čo, a potom úprava rozmerov tak, aby zodpovedali menovky.

 1. Pozorne zmerajte menovky v hárku máte, zmienku miery a počet označení na hárku.

  Meranie skutočné označenia môže byť presnejšie, než sa sprístupňovaní na merania dodávané výrobcom.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite na položku Menovky.

  Kliknite na položku menovky na prípravu strany na tlač hárka menoviek.
 3. Menovky, kliknite na položku Možnosti.

  Kliknite na položku Možnosti na výber označenia produktu.

  Word zobrazí dialógové okno Menovka – možnosti.

  Vyberte značku produkty menovky, a potom vyberte konkrétnym číslom produktu.
 4. V časti typ tlačiarne, vyberte typ tlačiarne, ktorú používate.

  Typ tlačiarne, ktoré ste vybrali prejaví v zozname produktov, označenie tohto Word zobrazí.

 5. V zozname číslo produktu vyberte typ menovky svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim menovkám.

  Pozrite si časť informácie menovky, aby ste zistili, či vybraté menovky sa podobá na menovku.

  Po výbere označenia produktu v zozname Typ produktu na ľavej strane, Word zobrazí jeho rozmery na pravej strane.
 6. Kliknite na položku Podrobnosti a porovnajte rozmery označení a počet označení na hárku alebo počet stĺpcov vo formulári označení.

 7. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek rovnaké, použite vybratú menovku.

  • Ak nie, pokračujte ďalším krokom.

 8. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na položku Nová menovka.

  Word zobrazí nový vlastný laserový alebo novú vlastnú bodový, v závislosti od typu tlačiarne definovanom Menovka – možnosti.

  Nastavte a nastavením rozmerov podľa menovky, ktoré chcete vytlačiť.
 9. Zadajte názov do poľa Názov menovky a zmeňte čísla v jednotlivých poliach podľa označenia produktu, ktorý ste vybrali.

  V poli Ukážka sa zobrazuje, ako sa namerané hodnoty použijú na rozloženie hárkov menoviek.

 10. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte nameraných hodnôt.

  Od tejto chvíle môžete postupujte podľa pokynov zadajte stránku rôznych označení, počnúc krok 7, kde si kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne menovky na vytvorenie menoviek dokumentu.

Vytvorenie tlačiť menovku s adresami

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

  Poznámka: Menovku s adresou nie je možné tlačiť v zobrazení rozloženia poznámkového bloku ani v zobrazení publikačného rozloženia.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Menovky.

 3. V poli Adresa zadajte alebo upravte poštovú adresu.

 4. V časti Menovka kliknite na položku Možnosti.

 5. V kontextovej ponuke Typ menoviek kliknite na výrobcu príslušných menoviek.

 6. V časti Číslo produktu kliknite na požadovaný typ menovky a následne kliknite na položku OK.

 7. V časti Počet menoviek kliknite na položku Jedna menovka.

 8. V poliach RiadokStĺpec vyberte čísla zodpovedajúce menovke na hárku s menovkami, ktorú chcete vytlačiť.

 9. Vložte menovku alebo hárok s menovkami do tlačiarne.

 10. V dialógovom okne Menovky kliknite na položku Tlačiť.

 11. Vyberte požadované možnosti a kliknite na položku Tlačiť.

Vloženie obrázka do menovky s adresou

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Rozloženie pri tlači.

  Poznámka: Menovku s adresou nie je možné tlačiť v zobrazení rozloženia poznámkového bloku ani v zobrazení publikačného rozloženia.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Menovky.

 3. Vyberte všetky požadované možnosti, ako je počet menoviek, typ menovky a možnosti tlače, a kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dokumente menovky kliknite na miesto, kde chcete vložiť obrázok.

 5. Na karte Domov v časti Vložiť kliknite na položku Obrázok a následne na položku Obrázok zo súboru alebo Galéria obrázkov ClipArt.

  Word Home tab, Insert group

 6. Vyhľadajte obrázok a dvakrát naň kliknite.

 7. Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte ho a potiahnite rohovú rukoväť na požadovanú veľkosť.

  Ak chcete zachovať pomer výšky a šírky, počas ťahania rohovej rukoväte držte stlačený kláves SHIFT.

  Ak obrázok nie je zarovnaný s textom menovky

  1. Vyberte obrázok.

  2. V ponuke Formát kliknite na položku Obrázok.

  3. Kliknite na položku Rozloženie.

  4. V časti Štýl obtekania kliknite na položku Štvorec.

  5. V časti Vodorovné zarovnanie kliknite na požadované zarovnanie — Vľavo, Na stred alebo Vpravo — a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip: Ak chcete použiť rovnaký obrázok pre všetky menovky, môžete upraviť veľkosť a umiestnenie v prvej menovke a následne obrázok skopírovať a vložiť do ostatných menoviek.

Pozrite tiež

Vytvorenie a vytlačenie jednej obálky

Vytváranie menoviek s adresami pomocou hromadnej korešpondencie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×