Vytvorenie a tlač menoviek

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Word môže vytlačiť jedno označenie, hárok rovnakých označení alebo dávku rôznych označení. Word zobrazí obsah označenia v tabuľke, ktorej rozmery zodpovedajú rozmerom zakúpených profesionálnych označení.

Ak chcete vytvoriť jedno označenie alebo hárok rovnakých označení, zadajte požadované informácie raz. Word ich umiestni do bunky tabuľky pre každé označenie, ktoré chcete vytlačiť.

V prípade dávky rôznych označení odporúčame začať pracovať s dokumentom pomocou šablóny označenia. Ak chcete takúto šablónu spustiť, vo Worde na karte Súbor kliknite na položku Nové a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte pojem označenia a stlačte kláves Enter. Prípadne si v prehliadači zobrazte šablóny označení na lokalite templates.office.com.

Tip: Možno budete chcieť vytvoriť dávku označení obsahujúcich informácia zo zdroja údajov, ako napríklad mená a adresy z tabuľkového hárka. V takom prípade je najlepším riešením vytvoriť označenia pomocou hromadnej korešpondencie.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete vytvoriť označenia so spiatočnou adresou, ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie menoviek so spiatočnou adresou.

 1. Kliknite na kartu Korešpondencia > položku Menovky.

  Skupina Vytvoriť na karte Korešpondencia

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. V zozname Dodávatelia štítkov kliknite na názov spoločnosti, ktorá vytvorila vaše štítky, alebo na spoločnosť a veľkosť strany.

  Zoznam dodávateľov označení

 4. V zozname Číslo produktu vyberte číslo produktu uvedené na balení hárka označení.

  Ak sa nezobrazuje vaše číslo produktu, môžete vytvoriť vlastné označenie. Pokyny nájdete nižšie.

  Poznámka: Ak používate tlačiareň s podávačom papiera, budete mať k dispozícii iný zoznam čísel produktov. Tento zoznam sa zobrazí po kliknutí na možnosť Tlačiarne s podávačom papiera v časti s informáciami o tlačiarni.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Do poľa Adresa zadajte adresu alebo iné informácie (iba text).

  Možnosti nastavenia obálok a menoviek

  Ak chcete vytvoriť menovku pre adresu v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu.

  Tlačidlo Vybrať meno na karte Korešpondencia

 7. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek. Vykonajte zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

 8. V často Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek alebo Jednu menovku.

  Ak tlačíte jedno označenie, zadajte jeho umiestnenie do polí Riadok a Stĺpec. Ak máte napríklad mriežku označení 3 x 10 na hárok, ale zostalo už iba posledné označenie, zadajte 10 do poľa Riadok a 3 do poľa Stĺpec.

 9. Pred tlačou vložte hárok s označeniami do tlačiarne.

  Ak chcete vytlačiť označenia bez uloženia nastavenia, kliknite na položku Tlačiť.

  Ak chcete zobraziť ukážku alebo uložiť označenia do opätovne použiteľného dokumentu, kliknite na položku Nový dokument. Uložte dokument alebo vytlačte označenia kliknutím na položky Súbor > Tlačiť a kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

Tip: Ak menovku, ktorú ste vybrali v tlačiarni, používate prvýkrát, najprv menovky vytlačte na bežný hárok papiera, aby ste skontrolovali, či je pozícia textu zarovnaná s hárkom menoviek.

Ak používate zoznam adries alebo iný zdroj údajov, môžete zadať každé označenie. Ak ale chcete do označení pridať aj vlastnú grafiku, jednoduchšie je nastaviť ich použitím hromadnej korešpondencie.

 1. Kliknite na kartu Korešpondencia > položku Menovky.

  Skupina Vytvoriť na karte Korešpondencia

 2. V okne Obálky a označenia kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. V zozname Dodávatelia štítkov kliknite na názov spoločnosti, ktorá vytvorila vaše označenia, alebo na spoločnosť a veľkosť strany. 

  Zoznam dodávateľov označení

 4. V zozname Číslo produktu vyberte číslo produktu uvedené na balení hárka označení.

  Ak sa nezobrazuje vaše číslo produktu, môžete vytvoriť vlastné označenie. Pokyny nájdete nižšie.

  Poznámka: Ak používate tlačiareň s podávačom papiera, budete mať k dispozícii iný zoznam čísel produktov. Tento zoznam sa zobrazí po kliknutí na možnosť Tlačiarne s podávačom papiera v časti s informáciami o tlačiarni.

 5. Kliknite na tlačidlo OK, a potom kliknite na tlačidlo Nový dokument.

  Možnosti nastavenia obálok a menoviek

 6. Word otvorí nový dokument, ktorý obsahuje tabuľku s rozmermi zodpovedajúcimi produktu s vybratým označením.
  Word vytvorí tabuľku s rozmermi zodpovedajúcimi produktu s vybratým označením.

 7. Ak sa v novom dokumente nezobrazuje mriežka a chceli by ste ju zobraziť, vyberte kartu Rozloženie a potom výberom položky Zobraziť mriežku prepínajte medzi zobrazením a zrušením zobrazenia mriežky.

 8. Na každé označenie zadajte požadované informácie.

 9. Pred tlačou vložte hárky s označeniami do tlačiarne. Potom kliknite na položky Súbor > Tlačiť a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tip: Ak menovku, ktorú ste vybrali v tlačiarni, používate prvýkrát, najprv menovky vytlačte na bežný hárok papiera, aby ste skontrolovali, či je pozícia textu zarovnaná s hárkom menoviek.

Ak sa v zozname typov produktov nenachádza číslo produktu uvedené na vašom balíku označení, môžete nastaviť vlastné označenie. Postup:

 1. Dôkladne zmerajte označenia na hárku a neriaďte sa iba veľkosťou, ktorú udáva výrobca. Zaznamenajte merania a počet označení, ktoré sa zmestia na jeden hárok.

 2. Kliknite na položky Korešpondencia > Označenia > Možnosti.

 3. Skontrolujte správnosť typu tlačiarne. Ak používate tlačiareň s podávačom papiera, budete mať k dispozícii iný zoznam možností.

 4. V zozname Číslo produktu kliknite na typ označenia podobnej veľkosti ako vaše označenia. V časti Informácie o označení skontrolujte, či sa vybraté označenie podobá vášmu označeniu.

 5. Kliknite na položku Podrobnosti a porovnajte rozmery označení a počet označení na hárku alebo počet stĺpcov vo formulári označení.

 6. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek rovnaké, použite vybratú menovku.

  • Ak nie, pokračujte ďalším krokom.

 7. V okne Možnosti označenia kliknite na typ tlačiarne a položku Nová menovka.

 8. Do poľa Názov označenia napíšte názov, vyberte výšku, šírku a polohu (t. j. veľkosť označenia plus okraj) a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite späť do okna Obálky a označenia. Tu môžete vytvoriť a vytlačiť vlastné označenie podľa krokov 6 až 9 uvedených v prvej časti tohto článku s názvom Nastavenie a tlač jedného označenia alebo strany s rovnakými označeniami.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Do poľa Adresa zadajte požadovaný text.

  Ak chcete vytvoriť označenie s adresou, ktorá je uložená v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

 5. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 6. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť novú veľkosť označenia.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nová menovka sa vloží do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné menovky, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 7. Po vybratí požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Jednu menovku. Potom do polí Riadok a Stĺpec zadajte číslo riadka a stĺpca na hárku označení podľa toho, kde chcete označenie vytlačiť.
  zoznamy Riadky a Stĺpce v oblasti Jedna menovka v dialógovom okne Obálky a menovky so šípkami smerujúcimi na menovky v hárku

 9. Kliknite na položku Tlačiť.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Do poľa Adresa zadajte požadovaný text.

  Ak chcete vytvoriť označenie s adresou, ktorá je uložená v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

  Zadané formátovanie sa použije na všetky označenia na hárku.

 5. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 6. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť označenia s vlastnou veľkosťou.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nová menovka sa vloží do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné menovky, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 7. Po vybratí požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek.

 9. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Ak chcete označenia odoslať priamo do tlačiarne bez zobrazenia ukážky, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  2. Ak chcete zobraziť ukážku označení, aby ste ich mohli upraviť alebo k nim pridať obrázok a uložiť ich v dokumente s možnosťou opätovného použitia, kliknite na tlačidlo Nový dokument.

   Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

   Každé označenie môžete ľubovoľným spôsobom zmeniť, pričom môžete vykonať aj zmeny formátovania textu a farebnej schémy (rovnako ako v prípade obsahu ľubovoľnej tabuľky vo Worde). Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Pole Adresa ponechajte prázdne.

 4. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 5. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť novú veľkosť označenia.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nová menovka sa vloží do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné menovky, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 6. Po vybratí požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

 7. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek.

 8. Kliknite na položku Nový dokument.

  Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

 9. Zadajte požadovaný text jednotlivých označení a podľa potreby vykonajte zmeny formátovania a farebnej schémy pomocou možností na kartách Domov a Rozloženie strany. Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené nižšie v tomto postupe nebudú k dispozícii.

 2. Kliknite na kartu Súbor > položky Možnosti > Rozšírené.

 3. Posuňte sa nadol a v časti Všeobecné zadajte do poľa Poštová adresa svoju spiatočnú adresu.

  Word adresu uloží, aby ste ju mohli použiť vždy, keď budete chcieť vložiť svoju spiatočnú adresu do dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 6. Začiarknite políčko Použiť spiatočnú adresu.

 7. Ak chcete text v poli Adresa formátovať, vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

 8. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 9. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť označenia s vlastnou veľkosťou.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nové označenie sa zobrazí v zozname Typ produktu s názvom Názov označenia – vlastné. Označenie sa tiež pridá do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné označenia, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 10. V časti Tlačiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

  1. Ak chcete vytlačiť iba jedno označenie, kliknite na možnosť Jednu menovku. Potom do polí Riadok a Stĺpec zadajte číslo riadka a číslo stĺpca, ktoré zodpovedajú umiestneniu na hárku označení, na ktoré chcete označenie vytlačiť. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

   zoznamy Riadky a Stĺpce v oblasti Jedna menovka v dialógovom okne Obálky a menovky so šípkami smerujúcimi na menovky v hárku

  2. Ak chcete vytlačiť celý hárok označení, v časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete označenia odoslať priamo do tlačiarne bez zobrazenia ukážky, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

   • Ak chcete zobraziť ukážku označení, aby ste ich mohli upraviť a uložiť ich v dokumente s možnosťou opätovného použitia, kliknite na tlačidlo Nový dokument.

    Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

    Každé označenie môžete ľubovoľným spôsobom zmeniť, pričom môžete vykonať aj zmeny formátovania textu a farebnej schémy (rovnako ako v prípade obsahu ľubovoľnej tabuľky vo Worde). Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

Ak chcete pridať obrázok k označeniam, ktoré tlačíte na tlačiarni bez podávača papiera (teda nie na tlačiarni s podávačom papiera), je nutné ho pridať ku každému označeniu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok alebo ClipArt.

  pás s nástrojmi balíka Office 14

 3. Vyhľadajte obrázok a dvakrát naň kliknite.

 4. Ak potrebujete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte ho a potiahnite rohovú rukoväť na požadovanú veľkosť. Pri ťahaní rohovej rukoväte sa zachová pomer výšky a šírky.

 5. Ak sa obrázok nezarovná s textom označenia, kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom vykonajte tento postup:

  1. Ukážte na položku Zalomiť text a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti rozloženia.

  2. Kliknite na kartu Zalamovanie textu a v časti Spôsob obtekania kliknite na možnosť Do štvorca.

  3. Kliknite na kartu Pozícia obrázka, v časti Vodorovne kliknite na položku Zarovnanie a potom kliknite na požadované zarovnanie: Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete obrázok pridať ku každému označeniu, vyberte obrázok a stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 7. Umiestnite kurzor na ďalšie označenie na hárku (na miesto, kde sa má nachádzať obrázok) a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

 8. Zopakujte predchádzajúci krok s každým označením na hárku.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Do poľa Adresa zadajte požadovaný text.

  Ak chcete vytvoriť označenie s adresou, ktorá je uložená v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

 5. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 6. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť novú veľkosť označenia.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nová menovka sa vloží do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné menovky, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 7. Po vybratí požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Jednu menovku. Potom do polí Riadok a Stĺpec zadajte číslo riadka a stĺpca na hárku označení podľa toho, kde chcete označenie vytlačiť.
  zoznamy Riadky a Stĺpce v oblasti Jedna menovka v dialógovom okne Obálky a menovky so šípkami smerujúcimi na menovky v hárku

 9. Kliknite na položku Tlačiť.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

  Pás s nástrojmi balíka Office 2010

 3. Do poľa Adresa zadajte požadovaný text.

  Ak chcete vytvoriť označenie s adresou, ktorá je uložená v elektronickom adresári nainštalovanom v počítači, kliknite na tlačidlo Vložiť adresu Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text a kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

  Zadané formátovanie sa použije na všetky označenia na hárku.

 5. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 6. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť označenia s vlastnou veľkosťou.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nová menovka sa vloží do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné menovky, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 7. Po vybratí požadovaných možností kliknite na tlačidlo OK.

 8. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek.

 9. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  1. Ak chcete označenia odoslať priamo do tlačiarne bez zobrazenia ukážky, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  2. Ak chcete zobraziť ukážku označení, aby ste ich mohli upraviť alebo k nim pridať obrázok a uložiť ich v dokumente s možnosťou opätovného použitia, kliknite na tlačidlo Nový dokument.

   Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

   Každé označenie môžete ľubovoľným spôsobom zmeniť, pričom môžete vykonať aj zmeny formátovania textu a farebnej schémy (rovnako ako v prípade obsahu ľubovoľnej tabuľky vo Worde). Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené v ďalšom kroku nebudú k dispozícii.

 2. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

 3. Pole Adresa ponechajte prázdne.

 4. Ak chcete zmeniť formátovanie, vyberte text a kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

 5. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 6. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

 7. V časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek.

 8. Kliknite na položku Nový dokument.

  Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

 9. Zadajte požadovaný text jednotlivých označení a podľa potreby vykonajte zmeny formátovania a farebnej schémy pomocou možností na kartách Domov a Rozloženie strany. Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

Môj typ produktu sa v zozname nenachádza

Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

 1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

  Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

 2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

  Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť novú veľkosť označenia.

 3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

  • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

 5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

 6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

  Nové označenie sa zobrazí v zozname Typ produktu s názvom Názov označenia – vlastné. Označenie sa tiež pridá do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné označenia, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 1. Spustite program Word.

  Predvolene sa otvorí prázdny dokument. Ponechajte ho otvorený. Ak ho zavriete, príkazy uvedené nižšie v tomto postupe nebudú k dispozícii.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Tlačidlo Microsoft Office a potom na položky Možnosti programu Word > Rozšírené.

 3. Posuňte sa nadol a v časti Všeobecné zadajte do poľa Poštová adresa svoju spiatočnú adresu.

  Word adresu uloží, aby ste ju mohli použiť vždy, keď budete chcieť vložiť svoju spiatočnú adresu do dokumentu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na karte Korešpondencia kliknite v skupine Vytvoriť na položku Menovky.

 6. Začiarknite políčko Použiť spiatočnú adresu.

 7. Ak chcete text v poli Adresa formátovať, vyberte ho, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Písmo alebo Odsek.

 8. Ak chcete vybrať typ označenia a ďalšie možnosti, kliknite na tlačidlo Možnosti.

 9. V dialógovom okne Menovka – možnosti vykonajte zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Menovka – možnosti

  1 Typ tlačiarne, ktorá sa používa na tlač označení

  2 Dodávateľ hárkov označení

  3 Číslo, ktoré zodpovedá typu produktu uvedenému na balení hárkov označení

  Typ produktu mojich hárkov označení nezodpovedá žiadnej z možností v dialógovom okne Menovka – možnosti

  Označenia môžete tlačiť aj napriek tomu. Stačí vykonať niekoľko prispôsobení.

  1. Odmerajte rozmery označení na svojom hárku. Poznačte si namerané údaje a počet označení, ktorý sa zmestí na jeden hárok.

   Poznámka: Rozmery menoviek odmerajte čo najpresnejšie. Skutočná veľkosť menovky môže byť menšia než uvádza výrobca menoviek. Napríklad menovka s rozmermi 2,5 x 5 cm môže mať v skutočnosti výšku 2,4 cm a dĺžku 4,9 cm.

  2. V zozname Typ produktu kliknite na typ označenia, ktoré svojimi rozmermi najviac zodpovedá vašim označeniam.

   Ak sa požadovaný typ označenia v zozname Typ produktu nenachádza, môžete použiť jedno z uvedených označení alebo môžete vytvoriť označenia s vlastnou veľkosťou.

  3. Kliknite na položku Podrobnosti a potom porovnajte rozmery menovky a počet menoviek na jednom hárku (ak ide o menovky vytlačené na laserových a atramentových tlačiarňach) alebo počet stĺpcov vo formulári menoviek (ak ide o menovky vytlačené na ihličkových tlačiarňach).

  4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

   • Ak sú rozmery a rozloženie vašich menoviek odlišné, použite vybraté menovky.

   • Ak rozmery a rozloženie nezodpovedajú vašim hodnotám, kliknite na tlačidlo Zrušiť a pokračujte krokom 5.

  5. V dialógovom okne Menovka – možnosti kliknite na typ tlačiarne (Tlačiarne s podávačom papiera alebo Tlačiarne bez podávača papiera) a kliknite na položku Nová menovka.

  6. Do poľa Názov menovky napíšte názov novej menovky, vyberte výšku, šírku menovky, okraje a ďalšie možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

   Nové označenie sa zobrazí v zozname Typ produktu s názvom Názov označenia – vlastné. Označenie sa tiež pridá do kategórie Iné alebo vlastné. Keď teda budete najbližšie používať vlastné označenia, nezabudnite v zozname Dodávatelia štítkov vybrať možnosť Iné alebo vlastné.

 10. V časti Tlačiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

  1. Ak chcete vytlačiť iba jedno označenie, kliknite na možnosť Jednu menovku. Potom do polí Riadok a Stĺpec zadajte číslo riadka a číslo stĺpca, ktoré zodpovedajú umiestneniu na hárku označení, na ktoré chcete označenie vytlačiť. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  2. Ak chcete vytlačiť celý hárok označení, v časti Tlačiť kliknite na možnosť Celú stranu rovnakých menoviek a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Ak chcete označenia odoslať priamo do tlačiarne bez zobrazenia ukážky, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

   • Ak chcete zobraziť ukážku označení, aby ste ich mohli upraviť a uložiť ich v dokumente s možnosťou opätovného použitia, kliknite na tlačidlo Nový dokument.

    Vo Worde sa vytvorí dokument, ktorý bude obsahovať hárok označení. Word vytvorí rozloženie označení prostredníctvom tabuľky. Ak sa nezobrazujú čiary oddeľujúce označenia, kliknite na kartu Rozloženie v časti Nástroje tabuliek a potom v skupine Tabuľka kliknite na položku Zobraziť mriežku.

    Každé označenie môžete ľubovoľným spôsobom zmeniť, pričom môžete vykonať aj zmeny formátovania textu a farebnej schémy (rovnako ako v prípade obsahu ľubovoľnej tabuľky vo Worde). Po dokončení označenia uložte alebo vytlačte tak, ako ukladáte alebo tlačíte ľubovoľný wordový dokument.

Ak chcete pridať obrázok k označeniam, ktoré tlačíte na tlačiarni bez podávača papiera (teda nie na tlačiarni s podávačom papiera), je nutné ho pridať ku každému označeniu:

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok alebo ClipArt.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 3. Vyhľadajte obrázok a dvakrát naň kliknite.

 4. Ak potrebujete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte ho a potiahnite rohovú rukoväť na požadovanú veľkosť. Pri ťahaní rohovej rukoväte sa zachová pomer výšky a šírky.

 5. Ak sa obrázok nezarovná s textom označenia, kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a potom vykonajte tento postup:

  1. Ukážte na položku Zalomiť text a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti rozloženia.

  2. Kliknite na kartu Zalamovanie textu a v časti Spôsob obtekania kliknite na možnosť Do štvorca.

  3. Kliknite na kartu Pozícia obrázka, v časti Vodorovne kliknite na položku Zarovnanie a potom kliknite na požadované zarovnanie: Vľavo, Na stred alebo Vpravo.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

   Tip: Ak chcete použiť rovnaký obrázok pre všetky označenia, môžete upraviť veľkosť a umiestnenie na prvom označení a potom obrázok skopírovať a prilepiť na ostatné označenia.

Môžete vytlačiť dokument, ktorý už je formátovaný ako menovky, ale nie je možné vytvoriť nový text pomocou šablón programu Word.

Ak máte počítačovú aplikáciu Word, použite príkazOtvoriť v programe Word a vytvorte a vytlačte štítky pomocou wordovej šablóny štítkov.

Pozrite tiež

Vytváranie a tlač označení pomocou hromadnej korešpondencie

Používanie šablón Avery vo Worde

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×