Vytvorenie a spustenie dotazov v centre elektronického vyhľadávania

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po definovaní zdrojov a prípadne ich zadržaní môžete spúšťať dotazy na obmedzenie rozsahu a presné extrahovanie obsahu, ktorý sa požaduje pre konkrétny prípad.

Efektívne dotazy dokážu vám a ďalších ľudom, ktorí pracujú na tom istom prípade, nesmierne uľahčiť správu obsahu, pretože znižujú celkový objem a pomáhajú zvýšiť pravdepodobnosť toho, že obsah, s ktorým pracujete, je relevantný.

Pred vytvorením dotazov, je potrebné pridať zdroje obsahu pre prípad. Získajte ďalšie informácie o práci s zdrojov obsahu nájdete v článku Pridanie obsahu do prípadu a miesta uskutočnenia zdrojov elektronického vyhľadávania na podržte.

Poznámka: Dotaz môže obsahovať maximálne 100 zdrojov SharePointu a 500 kľúčových slov.

Na základe predvoleného nastavenia dotazu vyhľadáva zo všetkých zdrojov obsahu, môžete si vybrať, ktoré zisťovania množiny alebo zdrojov dotazu vyhľadáva, ak nie je potrebné vyhľadávať v nich všetko, čo môže dotazov sa urýchli priebeh. Môžete tiež upraviť dotazov inými spôsobmi. Ďalšie informácie nájdete v téme vyhľadávanie a používanie kľúčových slov v elektronickom vyhľadávaní.

 1. Ak prípad ešte nie je otvorený, v centre elektronického vyhľadávania, kliknite na položku prípady a potom otvorte prípad, ktorý chcete vytvoriť dotazy na. V prípade už majú zdrojov obsahu, ako je napríklad webových lokalít.

 2. V časti Vyhľadať a exportovať kliknite v časti Dotazy na položku Nová položka.

 3. Zadajte popisný názov dotazu.

 4. Do poľa Dotaz zadajte kľúčové slová, ktoré chcete použiť na spresnenie dotazu. Ďalšie informácie o zadávaní dotazov nájdete v časti Pozrite tiež.

 5. Ak chcete vyhľadať obsah podľa rozsahu dátumov, zadajte počiatočný dátum a dátum ukončenia.

Poznámka: Ak chcete zadať dátumy do polí Počiatočný dátum a Koncový dátum , použite formát mm /dd/rrrr; napríklad, používate 03/01/2013 môžete určiť 1 marec 2013. Použitie mm /dd/rrrr formátovanie aj v prípade, že miestne nastavenia v lokálnom počítači nakonfigurované iný formát, ako je napríklad dd/mm/rrrr. Môžete tiež vybrať počiatočné a koncové dátumy pomocou výberu dátumu.

 1. Ak chcete obmedziť výsledky na autora dokumentu alebo položky zoznamu alebo na konkrétneho odosielateľa e-mailových správ, zadajte jeho meno alebo e-mailovú adresu do poľa Autor/Odosielateľ.

 2. Ak máte viacero zdrojov a množín zisťovania, no nepotrebujete ich všetky prehľadávať, kliknite na položku Upraviť rozsah dotazu. Potom zadajte požadované množiny zisťovania alebo zdroje obsahu.

  Upraviť rozsah dotazu

 3. Zúžiť dotaz podľa konkrétnych typov obsahu, kliknite na karty lokality SharePoint a potom začiarknite políčka pre typ obsahu, ktorý potrebujete. Napríklad, môžete vybrať len iba powerpointových snímok SharePointu.

 4. Ak chcete analyzovať alebo ďalej spresniť dotaz, kliknite na položku Rozšírené možnosti dotazov a potom postupujte takto.

  • Ak chcete skontrolovať syntax a štruktúru dotazu, zobrazte Dotaz SharePoint a tabuľku zdrojov, ktorá zobrazuje filtre, dotazy a spresnenia vyhľadávania.

 5. Kliknite na položku Vyhľadať, keď ste pripravení dotaz spustiť. Výsledky sa usporiadajú podľa relevantnosti, ako napríklad podľa frekvencie výskytu vyhľadávaného výrazu.

Poznámka:  Po pridaní dotazov a zdrojov obsahu do prípadu elektronického vyhľadávania nie je zmena miestnych nastavení pre lokalitu podporovaná.

Na začiatok stránky

Pridanie viacerých zdrojov obsahu pri vytváraní dotazu

 1. Na stránke Dotaz:Nová položka kliknite v časti Zdroje na položku Upraviť rozsah dotazu.

 2. V zobrazenom dialógovom okne kliknite na položku Celý obsah prípadu.

 3. Kliknite na položku pridať umiestnenie pre obsah lokality SharePoint.

 4. Určenie osoby webovú lokalitu, ktorú chcete pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak aktualizujete dotaz a znova ho spustíte, obnoví sa len prvá strana nových výsledkov. Ak zobrazíte viaceré stránky výsledkov dotazov a nezobrazíte prvú stranu, strana sa po nájdení nových výsledkoch neobnoví.

Na začiatok stránky

Hľadanie ďalších informácií o vyhľadávaní eDiscovery

Ďalšie informácie o prípadoch vyhľadávania eDiscovery nájdete v týchto článkoch:

Scenár: Vyhľadávanie eDiscovery v SharePoint Serveri 2013 a Exchange Serveri 2013

Plánovanie a spravovanie prípadov vyhľadávania eDiscovery

Zadržanie zdrojov obsahu a pridanie obsahu do prípadu vyhľadávania eDiscovery

Vyhľadávanie a používanie kľúčových slov vo vyhľadávaní eDiscovery

Exportovanie obsahu vyhľadávania eDiscovery a vytváranie zostáv

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×