Vytvorenie a spravovanie závislostí medzi jednotlivými projektmi

Závislosti medzi jednotlivými projektmi umožňujú vyjadriť, že úspešnosť projektu závisí od dokončenia výstupov iného projektu. Nastavením závislostí medzi jednotlivými projektmi môžete zaznamenať a sledovať projekty bez toho, aby dochádzalo k posunom v plánovaní.

Nastavenie závislostí medzi jednotlivými projektmi má dve časti. Najprv je potrebné stanoviť výstupy projektu. Po stanovení výstupov môžete nastaviť závislosti od týchto výstupov v iných projektoch.

Obsah tohto článku

Informácie o závislostiach medzi jednotlivými projektmi

Stanovenie výstupov projektu

Nastavenie závislostí od výstupov v iných projektoch

Informácie o závislostiach medzi jednotlivými projektmi

Vytvorenie závislostí medzi jednotlivými projektmi sa líši od prepojenia úloh v projektoch. So závislosťami medzi jednotlivými projektmi:

 • Môžete stanoviť, že projekt alebo jeho konkrétne úlohy závisia od výstupov iného projektu a nie od jeho úloh.

 • Počiatočný a koncový dátum projektu a úloh nie sú ovplyvnené zmenami dátumov v projekte, od ktorého závisíte.

Kedy mám používať závislosti medzi projektmi namiesto prepojení medzi projektmi?   

Ak váš projekt závisí od určitých aspektov iného projektu a závislosť nie je nevyhnutne previazaná s určitou konkrétnou úlohou, použite závislosti medzi jednotlivými projektmi na identifikáciu toho, čo každý projekt do vzťahu prináša. Ak váš projekt obsahuje konkrétnu úlohu, ktorá závisí od konkrétnej úlohy v inom projekte, použite prepojenia medzi projektmi na previazanie dátumov daných úloh. Takto zaistíte, že ak bude úloha, od ktorej ste závislí, meškať, nové dátumy sa zohľadnia vo vašej vlastnej úlohe.

Poznámky: 

 • Ak chcete nastaviť závislosti medzi projektmi, váš projekt musí byť uložený a musí mať zriadenú lokalitu pracovného priestoru na serveri Microsoft Office Project Server 2007.

 • Pole Typ výstupu v úlohe bude obsahovať číslicu 1, ak má úloha priradený výstup, číslicu 2, ak má úloha priradenú závislosť medzi projektmi, alebo číslicu 0, ak úloha nemá priradené výstupy ani závislosti medzi projektmi.

Na začiatok stránky

Stanovenie výstupov projektu

 1. V ponuke Spolupráca kliknite na položku Spravovať výstupy.

 2. Na table Výstupy kliknite na položku Pridať nový výstup.

 3. Ak chcete označiť, že výstup je výsledkom konkrétnej úlohy, kliknite na úlohu v projekte a začiarknite políčko Prepojiť s vybratou úlohou v časti Prepojenie s úlohou projektu na table Pridať výstup.

  Poznámka: Keď prepojíte výstup s konkrétnou úlohou, zobrazí sa pruh Ganttovho grafu, ktorý pre výstup používa počiatočný a koncový dátum.

  Ak výstup nie je spojený s konkrétnou úlohou, zrušte začiarknutie políčka Prepojiť s vybratou úlohou.

 4. V časti Podrobnosti výstupu zadajte do poľa Názov názov výstupu.

 5. Do poľa Počiatočný dátum zadajte dátum, kedy bude výstup k dispozícii.

 6. Do poľa Koncový dátum zadajte dátum, kedy bude výstup dokončený.

  Poznámka: Ak bude výstup dokončený a k dispozícii v rovnaký deň, zadajte do polí Počiatočný dátum a Koncový dátum rovnaký deň na označenie, že výstup je medzník.

 7. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Keď ste na začiatku stanovili výstupy projektu, môže sa stať, že bude potrebné niektorý výstup neskôr zmeniť alebo odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť výstup, na table Výstupy kliknite na výstup, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť výstup. Upravte výstup a kliknutím na tlačidlo Hotovo zmeny uložte.

  Tip: Môžete kliknúť aj na položku Upraviť v prehliadači a upraviť výstupy použitím služby Microsoft Office Project Web Access.

 • Ak chcete odstrániť výstup, na table Výstupy kliknite na výstup, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť výstup.

Čo znamená červený výkričník naľavo od názvu výstupu na table Výstupy?

Keď výstup v pláne vášho projektu nie je synchronizovaný so serverom, na table Výstupy sa naľavo od názvu výstupu zobrazí červený výkričník.

Môžu nastať rôzne situácie, keď výstupy v miestnej kópii plánu projektu nie sú synchronizované so serverom.

Výstup nie je synchronizovaný napríklad ak:

 • akákoľvek vlastnosť výstupu sa upraví priamo na serveri,

 • vlastnosť výstupu sa zmení v čase, keď nie je k dispozícii pripojenie k serveru.

Pri synchronizácii miestnej kópie plánu projektu so serverom postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Spolupráca kliknite na položku Spravovať výstupy.

  Tip: Ak je tabla Výstupy už otvorená, kliknutím na položku Získať aktualizácie získate aktuálne údaje zo servera.

 2. Na table Výstupy kliknite na výstup označený červeným výkričníkom, ktorý nie je synchronizovaný so serverom.

 3. Kliknite na položku Prijať zmeny zo servera.

Na začiatok stránky

Nastavenie závislostí od výstupov v iných projektoch

 1. V ponuke Spolupráca kliknite na položku Spravovať závislosti na výstupoch.

 2. Na table Závislosť kliknite na položku Pridať novú závislosť.

 3. Na table Pridať závislosť v časti Závislý projekt vyberte projekt z rozbaľovacieho zoznamu.

 4. V časti Vybrať výstup kliknite na výstup, na ktorom má projekt závisieť.

  Tip: Keď ste vybrali výstup, na table Pridať závislosť kliknutím na položku Zobraziť vybratý výstup v prehľadávači zobrazte vlastnosti výstupu pred vytvorením závislosti.

 5. Ak chcete označiť, že konkrétna úloha vo vašom projekte má závisieť od vybratého výstupu, kliknite na úlohu v projekte a začiarknite políčko Prepojiť s vybratou úlohou v časti Prepojenie s úlohou projektu na table Pridať výstup.

  Poznámka: Keď prepojíte závislosť s konkrétnou úlohou, zobrazí sa pruh Ganttovho grafu, ktorý pre výstup používa počiatočný a koncový dátum.

  Ak závislosť nie je spojená s konkrétnou úlohou, zrušte začiarknutie políčka Prepojiť s vybratou úlohou.

 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Keď ste na začiatku stanovili závislosti medzi projektmi, môže sa stať, že bude potrebné niektorú závislosť neskôr zmeniť alebo odstrániť.

 • Ak chcete zmeniť závislosť medzi projektmi, na table Závislosť kliknite na závislosť, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť závislosť. Upravte závislosť a kliknutím na tlačidlo Hotovo zmeny uložte.

  Tip: Ak chcete zobraziť výstupy, ktoré sú prepojené so závislosťami projektu, na table Závislosť kliknite na závislosť, s ktorou je požadovaný výstup prepojený, a potom kliknite na položku Zobraziť výstup v prehľadávači. Po zobrazení výstupov, ktoré sú priradené k závislostiam vášho projektu, môžete tiež zobraziť výstupy stanovené vo vašom vlastnom projekte. Na table Závislosť kliknite na položku Otvoriť výstupy v prehľadávači alebo kliknite na položku Spravovať výstupy v ponuke Spolupráca.

 • Ak chcete odstrániť závislosť medzi projektmi, na table Závislosť kliknite na závislosť, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť závislosť.

Čo znamená červený výkričník naľavo od názvu výstupu na table Výstupy?

Môžu nastať rôzne situácie, keď závislosti medzi projektmi v miestnej kópii plánu projektu nie sú synchronizované so serverom.

Závislosť medzi projektmi nie je synchronizovaná napríklad ak:

 • akákoľvek vlastnosť závislosti medzi projektmi sa upraví priamo na serveri,

 • vlastnosť závislosti medzi projektmi sa zmení v čase, keď nie je k dispozícii pripojenie k serveru,

 • výstup, s ktorým je závislosť medzi projektmi prepojená, sa odstráni.

Keď závislosť medzi projektmi v pláne vášho projektu nie je synchronizovaná so serverom, na table Výstupy sa naľavo od názvu závislosti zobrazí červený výkričník.

Pri synchronizácii miestnej kópie plánu projektu so serverom postupujte nasledovne:

 1. V ponuke Spolupráca kliknite na položku Spravovať závislosti na výstupoch.

  Tip: Ak je tabla Závislosť už otvorená, kliknutím na položku Získať aktualizácie získajte aktuálne údaje zo servera.

 2. Na table Závislosť kliknite na závislosť označenú červeným výkričníkom, ktorá nie je synchronizovaná so serverom.

 3. Kliknite na položku Prijať zmeny zo servera.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×