Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video

Poznámka: Služba Office 365 Video sa nahradí službou Microsoft Stream. Ak chcete získať ďalšie informácie o novej službe podnikových videí, ktorá prináša inteligentné funkcie pre spoluprácu cez video, a zistiť viac o plánoch na prechod súčasných zákazníkov služby Office 365 Video, pozrite si tému Migrácia do služby Stream zo služby Office 365 Video.

Ak nahráte video na portál Office 365 Video, nahrá sa do konkrétneho kanála. Kanál môžete použiť napríklad na vkladanie videí so spoločnou témou alebo videí určených pre skupinu, napríklad oddelenie alebo tím. Kanály môžu vytvárať správcovia kanálov v organizácii, pričom každý kanál môže spravovať osobitne jedna alebo viac osôb s povolením vlastníka daného kanála. Tento článok obsahuje návod na rýchle a jednoduché vytvorenie a spravovanie kanála a nahrávanie videí doň na portáli Office 365 Video.

Obsah tohto článku:

 • Vytvorenie kanála. Vytvorte kanál, aby doň ľudia mohli nahrávať videá.

 • Spravovanie kanála. Nahrávajte videá, určujte, kto môže kanál upravovať alebo zobrazovať a vykonávajte ďalšie úlohy správy kanála.

Office 365 Video obsahuje jeden vopred konfigurovaný kanál s názvom komunita. Každý používateľ vo vašej organizácii môže na základe predvoleného nastavenia upraviť a Zobraziť kanál komunity , tieto povolenia však môžete zmeniť, ak sa vám to páči. Môžete napríklad zmeniť povolenie editora pre kanál komunity , aby ho mohli nahrať len určití používatelia. Ďalšie informácie o povolení editora kanálov a povolení zobrazovača kanálov nájdete v téme Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku. Kanál komunity môžete odstrániť aj v prípade, že ho nepotrebujete. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie kanála ďalej v tomto článku.

Vytvorenie kanála

Na vytvorenie kanála potrebujete povolenie správcu kanálov. Predvolene má povolenie správcu kanálov každý používateľ v organizácii. Povolenie správcu kanálov môže zmeniť iba správca videí. Informácie o povolení správcu videí a povolení správcu kanálov nájdete v časti Zmena povolení správcu portálu Office 365 Video v článku Spravovanie portálu Office 365 Video.

Osoba, ktorá automaticky vytvorí kanál, má pre daný kanál povolenie vlastníka a môže poskytnúť iným ľuďom povolenie na jeho úpravu. Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Vytvorenie kanála

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako používateľ s povolením správcu kanálov.

 2. Vyberte Office 365 #x1 Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu video .

  Ikona videa v Office 365 v spúšťači aplikácií
 3. Na hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video vyberte položku Kanály na ľavej strane a potom položku + Nový kanál na pravej strane.

  Tlačidlo kanálov a tlačidlo + Nový kanál

 4. V dialógovom okne Spustenie nového kanála postupujte takto:

  1. Zadajte názov nového kanála.

  2. V časti Výber farby kanálavyberte farbu nového kanála.

  Vytvorenie kanála v službách Office 365 Video
 5. Vyberte možnosť Vytvoriť.

Spravovanie kanála

V tejto časti sú popísané postupy spravovania kanála, ktoré môžete vykonávať iba v prípade, že máte povolenie vlastníka alebo editora kanála:

Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Výber kanála na spravovanie

Ak chcete spravovať kanál, najskôr je potrebné ho vybrať.

Výber kanála na spravovanie

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako používateľ s povolením vlastníka alebo editora kanála, ktorý chcete spravovať. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

 2. Vyberte Office 365 #x1 Ikona spúšťača aplikácií služieb Office 365 a potom vyberte dlaždicu video .

  Ikona videa v Office 365 v spúšťači aplikácií
 3. Na hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video kliknite na položku Kanály.

  Tlačidlo Kanály v hornom navigačnom paneli portálu Office 365 Video
 4. Vyberte kanál, pre ktorý máte k dispozícii povolenie vlastníka alebo editora. Ďalšie informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Nahrávanie videí

Ak máte povolenie vlastníka kanála alebo editora pre kanál, môžete ho nahrať z ľubovoľného miesta v rámci Office 365 Video. Môžete tiež nahrať viacero videí do kanála v rovnakom čase. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku. Informácie o kompatibilných formátoch s portálom Office 365 Video nájdete v téme Formáty videa podporované portálom Office 365 Video.

Pôvodný videosúbor je uložený v SharePoint Online v čase nahrávania videa a počíta sa s kvótou ukladacieho priestoru. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa limitov ukladacieho priestoru kolekcie lokalít.

Ak chcete, aby používatelia jednoduchšie našli video pri použití vyhľadávania, môže byť užitočné, aby ste boli v súlade o tom, ako ste nahrali a opísali videá pri nahrávaní videí. (Tieto informácie môžete kedykoľvek neskôr zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava informácií o videu ďalej v tomto článku.) Vďaka týmto informáciám ich používatelia neskôr jednoduchšie nájdu, najmä ak máte na portáli Office 365 Video väčšie množstvo videí. Informácie navyše poskytujú širší kontext k videu v Delve a Office Graphe.

Poznámka: Rovnako ako pri nahrávaní každého súboru môžu trvanie nahrávania videa ovplyvniť mnohé činitele, napríklad šírka pásma siete a veľkosť videa.

Nahratie videa

 1. V Office 365 Video na hornom navigačnom paneli vyberte položku nahrať.

  Tlačidlo Nahrať videá na portáli Office 365 Video

 2. Vyberte kanál, do ktorého chcete nahrať video. Ak sa už nachádzate v kanáli, názov kanála sa vyberie ako predvolený. Ak chcete nahrať video do iného kanála, stačí vybrať názov kanála z rozbaľovacieho zoznamu.

  Office 365 Video výber kanála na nahratie videa

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Presuňte súbor do poľa s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory.

  • Kliknite na pole s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory. V dialógovom okne Vybrať súbor na nahratie vyberte video a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

   Office 365 Video výber videí na nahratie

  Video sa začne nahrávať.

  Tip: Ak chcete nahradiť existujúce video novou verziou, jednoducho Skontrolujte, či je názov súboru pre novú verziu úplne rovnaký ako názov súboru pre pôvodnú verziu. Skontrolujte tiež, či nahráte novú verziu videa do rovnakého kanála ako pôvodná. Tým sa zabezpečí, že URL adresa videa zostane rovnaká.

 4. Počas nahrávania videa môžete zadať jeho názov a popis a potom kliknúť na tlačidlo Uložiť.

 5. Po dokončení nahrávania kliknite na položku Prejsť na video a zobrazte video.

Nahratie viacerých videí súčasne

 1. V okne Windows Prieskumníka presuňte videá myšou do poľa s označením Vyberte videá na nahratie alebo sem presuňte súbory. Videá sa začnú nahrávať.

 2. Keď sa dokončí nahrávanie všetkých videí a prebieha ich spracovanie na prehrávanie, výberom položky Upraviť podrobnosti vedľa miniatúry videa môžete zadať názov a popis videa. Ak chcete pridať tieto informácie:

  1. Zadajte názov a popis videa.

  2. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Kontrola dostupnosti videa na prehrávanie

Po nahratí možno video prehrať až po spracovaní na streamovanie prehrávania a indexovaní na vyhľadávanie. Video bude najskôr možné zobraziť a prehrať v časti kanála Moje videá. O niečo neskôr ho budú môcť zobraziť a prehrať ostatní používatelia kdekoľvek na portáli. Video budú môcť zobraziť iba používatelia s povolením na zobrazenie videí v príslušnom kanáli.

Kontrola dostupnosti videa na prehrávanie

 1. Vyberte kanál, do ktorého ste nahrali jedno alebo viac videí. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Kliknite na položku Moje videá.

 3. Priebežne obnovujte stránku. Ak napríklad chcete stránku obnoviť v Internet Exploreri, môžete stlačiť kláves F5. Ak je video pripravené na prehrávanie v časti Moje videá, namiesto hlásenia o spracovaní sa zobrazí miniatúra videa. O niečo neskôr sa video zobrazí na ostatných miestach na portáli, kde ho budú môcť prehrať ostatní používatelia.

Zmena miniatúry videa

Po tom, ako ste nahrali video, ktoré ste nahrali na Office 365 Video a je pripravená na prehrávanie, môžete pridať vlastnú miniatúru videa alebo si môžete vybrať z niektorého z týchto automaticky vygenerovaných miniatúr.

Pridanie miniatúry do videa

 1. Na stránke prehrávača videa v Office 365 Video kliknite na položku Spravovať na paneli s ponukami a potom kliknite na položku miniatúra.

  Office 365 Video Add aThumbnail

 2. Na table Vyberte miniatúru kliknutím vyberte miniatúru, ktorú chcete použiť pre video, z jednej z vopred vygenerovaných miniatúr. Striedavo kliknite na položku nahrať obrázok, vyberte a nahrajte vlastnú miniatúru.

  Poznámka: Automaticky generované miniatúry sú k dispozícii len pre videá nahraté do Office 365 Video po 1. októbri 2015.

  Video služby O365 Vyberte miniatúru

 3. Po vykonaní výberu kliknite na položku X v pravom hornom rohu tably Vyberte miniatúru .

  Poznámka: Ak chcete, aby sa používateľom zobrazila nová miniatúra, môže to trvať niekoľko minút.

Úprava informácií o videu

Poskytnutie informácií o videu, ako je napríklad popis alebo zoznam ľudí vo videu, umožní používateľom jednoduchšie ho vyhľadať prostredníctvom vyhľadávania a poskytne ďalší kontext videa v Delve a v Office Graphe. Ak chcete upravovať informácie o videu, musíte mať povolenie vlastníka alebo editora kanála, v ktorom sa video nachádza. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Úprava názvu alebo popisu videa

 1. Vyberte kanál, v ktorom sa video nachádza. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Vyberte miniatúru videa, ktoré chcete upraviť.

 3. Na stránke prehrávača videa pod prehrávačom videa vyberte položku Ikona úpravy videa v službách Office 365 .

 4. Zmeňte požadované informácie o videu.

 5. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Priradenie ľudí k videu

 1. Pod videom na stránke prehrávača videa v časti ľudia, ktorí súvisia s týmto videom, kliknite na položku Tlačidlo funkcie Priradiť ľudí v službe Office 365 Video .

 2. V časti ľudia, ktoré sa týkajú tohto videa , začnite zadávať meno osoby, ktorú chcete pridať, a potom v zobrazenom zozname názvov vyberte jej meno.

  Office 365 Video Associate ľudí

 3. Kliknite na položku Uložiť a priraďte danú osobu k videu.

Odstránenie videa

Odstránením videa sa uvoľní miesto v rámci kvóty ukladacieho priestoru služby SharePoint Online. Ak chcete odstrániť video, musíte mať povolenie vlastníka alebo editora kanála, v ktorom sa video nachádza. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Poznámka: Po odstránení sa video už nebude dať obnoviť.

Odstránenie videa

 1. Vyberte kanál, v ktorom chcete odstrániť video. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Vyberte miniatúru videa, ktoré chcete odstrániť. Zobrazí sa stránka prehrávača videa.

 3. Na hornom navigačnom paneli vyberte položku Delete (odstrániť).

  Odstránenie videa v službách Office 365 Video

 4. V dialógovom okne Odstránenie videa potvrďte, že chcete odstrániť video, vyberte položku odstrániť .

  Poznámka: Po odstránení videa z kanála Office 365 Video sa presunie do priečinka SharePoint Kôš, v ktorom sa po uplynutí 30 dní natrvalo odstráni.

  Po odstránení videa môže chvíľu trvať, kým sa dokončí indexovanie vyhľadávania. Potom sa už video na portáli Office 365 Video nebude zobrazovať.

Obnovenie alebo trvalé odstránenie odstráneného videa

 1. Vyberte kanál, z ktorého sa video odstránil.

 2. Na hornom navigačnom paneli Office 365 Video vyberte položku Kôš.

  Kôš portálu Office 365 Video

 3. Na table Kôš vyberte video, ktoré chcete obnoviť alebo natrvalo odstrániť.

  Poznámka: Na table Kôš sa globálnym správcom zobrazí zoznam všetkých videí, ktoré boli odstránené z kanála. Majitelia a redaktori kanála uvidia len zoznam videí, ktoré ste odstránili. Ďalšie informácie o koši nájdete v téme vyprázdnenie koša alebo obnovenie súborov a Správa Koša kolekcie lokalít SharePointu Online.

 4. Kliknutím na položku obnoviť výber obnovíte video na pôvodný kanál alebo kliknutím na položku Odstrániť výber natrvalo odstránite video.

  Obnovenie alebo odstránenie videa v Office 365

 5. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte obnovenie alebo odstránenie alebo kliknutím na tlačidlo Zrušiť prejdite späť na zoznam položiek v koši.

Spravovanie nastavení kanála

V tejto časti sú popísané postupy spravovania nastavení kanála, ktoré môžete vykonávať iba v prípade, že máte povolenie vlastníka kanála:

Prechod na stránku nastavení videokanála

Ak chcete spravovať nastavenia kanála, najskôr je nutné prejsť na stránku nastavení videokanála.

Prechod na stránku nastavení videokanála

 1. Vyberte kanál, ktorý chcete spravovať. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Na pravej strane horného navigačného panela vyberte položku nastavenie kanála.

  Nastavenie kanála služieb Office 365 Video

Zmena všeobecných nastavení kanála

Môžete zmeniť názov a farbu ktoréhokoľvek kanála, pre ktorý máte povolenie vlastníka. Informácie o povoleniach kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála ďalej v tomto článku.

Zmena všeobecných nastavení kanála

 1. Vyberte kanál, ktorého nastavenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v predchádzajúcom postupe Prechod na stránku nastavení videokanála.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Všeobecné.

  Stránka nastavení videokanála – všeobecné nastavenia
 4. Do textového poľa Názov kanála zadajte nový názov kanála.

 5. V časti Farba kanála kliknite na pole a vyberte inú farbu kanála.

 6. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Zobrazenie zmien na niektorých stránkach videoportálu môže chvíľu trvať. Niektoré stránky na portáli sú založené na vyhľadávaní a systém vyhľadávania nezistí zmeny okamžite.

Zmena povolení kanála

K dispozícii sú tri typy povolení kanála: vlastníci, editori a čitatelia. Ak chcete zmeniť nastavenia povolení, musíte mať povolenie vlastníka.

 • Vlastníci – používateľ alebo skupina zabezpečenia s úplným ovládaním kanála. Môžu spravovať kanál zo stránky nastavenie kanála, nahrávať videá, odstrániť videá a odstrániť kanál. Na základe predvoleného nastavenia iba osoba, ktorá vytvorila kanál, má pre neho povolenie vlastníka, táto osoba však môže udeliť povolenie vlastníka iným osobám.

  Tip: Najvhodnejšie je obmedziť počet používateľov s povolením vlastníka kanála. Ak napríklad osoba s povolením vlastníka kanál odstráni, nebudete môcť obnoviť kanál ani videá, ktoré v ňom boli uložené.

 • Editori – používateľ alebo skupina zabezpečenia s povolením na úpravu kanála. Môže nahrávať a odstraňovať videá. Nemôže spravovať nastavenia kanála ani odstrániť kanál.

 • Čitatelia – používateľ alebo skupina zabezpečenia s možnosťou zobraziť všetky videá, ktoré kanál obsahuje. Bez tohto povolenia nie je možné zobraziť kanál ani videá v ňom. Predvolene má pri vytvorení kanála povolenie čitateľa každý používateľ v organizácii.

Ak chcete zmeniť alebo zobraziť povolenia kanála, musíte mať povolenie vlastníka kanála.

Zmena povolení kanála

 1. Vyberte kanál, ktorého povolenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Povolenia.

  Office 365 Video permissions
 4. Ak chcete určiť osoby, ktoré budú mať úplnú kontrolu nad kanálom, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Vlastníci.

 5. Ak chcete určiť osoby, ktoré môžu upravovať videá v kanáli, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Editori.

 6. Ak chcete určiť osoby, ktoré budú môcť zobrazovať kanál, zadajte osoby alebo skupiny zabezpečenia do poľa Čitatelia.

 7. Na základe predvoleného nastavenia sa na stránke prehrávača pre videá zobrazia iba vlastníci kanála. Ak chcete zmeniť používateľov, ktorí si môžu stiahnuť videá z kanála, vyberte niektorú z možností v zozname Zobraziť prepojenie na stiahnutie videí do zoznamu.

  Poznámka: V časti Zobraziť prepojenie na stiahnutie videí môžete nastaviť len to, či používateľ môže zobraziť prepojenie na stiahnutie. Keďže Office 365 Video je postavená na SharePoint Online, ak používateľ má povolenie na zobrazenie videa a vedia, ako získať prístup k URL adrese videa inými spôsobmi, budú vždy môcť nájsť pôvodné video na stiahnutie.

Zvýraznenie videí v kanáli

Keď do určitého kanála nahráte viac videí, je vhodné niektoré z nich propagovať. Videá môžete propagovať tak, že ich zvýrazníte v hornej časti stránky kanála. Na stránke kanála môžete zvýrazniť až 5 videí.

Ak chcete zvýrazniť videá v kanáli, musíte mať povolenie vlastníka kanála. Informácie o povoleniach kanála nájdete v predchádzajúcej časti Zmena povolení kanála.

Ak chcete zvýrazniť kanály alebo videá na domovskej stránke portálu Office 365 Video, obráťte sa na správcu videí portálu Office 365 Video vo svojej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v časti Umiestnenie videí a kanálov do popredia na domovskej stránke portálu Office 365 Video v článku Spravovanie portálu Office 365 Video.

Zvýraznenie videí v kanáli

 1. Vyberte kanál, v ktorom chcete zvýrazniť videá. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Vybrané.

  Stránka nastavení videokanála – zvýraznenie
 4. Vyberte dlaždicu zvýraznenia, napríklad Výber 1.

 5. V zobrazenom okne vyhľadajte miniatúru videa, ktoré chcete zvýrazniť a kliknite na ňu.

  Poznámka: Nedávno nahraté video možno zvýrazniť až po indexovaní vyhľadávaním, keď je na portáli všeobecne k dispozícii na prehrávanie. Ak sa miniatúra videa, ktoré chcete zvýrazniť, nezobrazuje, skúste to znova trochu neskôr.

 6. Zopakujte kroky 3 až 5 tohto postupu pre ostatné dlaždice zvýraznenia.

  Ak chcete na dlaždicu zvýraznenia umiestniť iné video, kliknite na dlaždicu zvýraznenia a potom na miniatúru iného videa.

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Zmena nastavenia Yammer konverzácie

Ak je Yammer v nájomníkovi Office 365 zapnutá, môžete v kanáli zapnúť alebo vypnúť Yammer konverzácie.

Zmena nastavenia Yammer konverzácie

 1. Vyberte kanál, ktorého nastavenia chcete zmeniť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Ďalšie informácie o postupe nájdete v téme prechod na stránku nastavenia videakanála.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Yammer.

  Nastavenia Yammera v O365 Video
 4. Vyberte položku zapnuté , ak chcete povoliť Yammer konverzácie kanála.

 5. Nastavte predvolenú skupinu Yammer kanála výberom niektorej z týchto možností:

  • Žiadna predvolená skupina na umožnenie používateľom nasmerovať konverzáciu do Yammer skupiny, ktorú definujú, alebo na konkrétnu osobu.

  • Skupina s touto identifikáciou informačného kanála umožní konverzáciám v predvolenej Yammer skupine pridaním identifikátora Yammer feed pre danú skupinu. Používatelia sa potom môžu rozhodnúť zverejniť v predvolenej Yammer nej skupine alebo zadať iný.

 6. Vyberte položku Vypnuté , ak chcete vypnúť všetky Yammer konverzácie na kanáli.

 7. Vyberte tlačidlo Uložiť.

Odstránenie kanála

Odstránenie kanála znamená jeho odstránenie spolu so všetkými videami v ňom z portálu Office 365 Video. Uvoľní sa tak miesto v rámci kvóty ukladacieho priestoru služby SharePoint Online.

Ak chcete odstrániť kanál, musíte mať povolenie vlastníka tohto kanála. Informácie o povolení vlastníka kanála nájdete v časti Zmena povolení kanála vyššie v tomto článku.

Upozornenie: Po odstránení kanála nie je možné obnoviť kanál ani videá, ktoré obsahoval.

Odstránenie kanála

 1. Vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Výber kanála na spravovanie vyššie v tomto článku.

 2. Prejdite na stránku nastavení videokanála. Informácie o tomto kroku nájdete v časti Prechod na stránku nastavení videokanála vyššie v tomto článku.

 3. Na ľavej navigačnej table kliknite na položku Všeobecné.

 4. Kliknite na položku Odstrániť kanál.

  Tlačidlo odstránenia kanála
 5. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že kanál chcete odstrániť.

Pozrite tiež

Spoznajte Office 365 Video

Nastavenie portálu Office 365 Video

Formáty videa podporované portálom Office 365 Video

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×