Vytvorenie a sledovanie priradených úloh

Okrem vytvárania vlastných úloh môžete vytvoriť úlohy a priradiť ich iným.

Obsah tohto článku

Čo je priraďovanie úloh

Priradenie úlohy niekomu inému

Poslanie úlohy na sledovanie inej osobe

Obnovenie vlastníctva odmietnutého priradenia úlohy

Sledovanie úloh, ktoré ste priradili iným

Prijatie alebo odmietnutie priradenia úlohy

Odoslanie správy o stave alebo komentára o priradení úlohy

Čo je priraďovanie úloh

Po vytvorení úlohy a jej priradení niekomu inému môžete mať na starosti dohľad nad úlohou až do jej dokončenia. Môžete napríklad vyžadovať správy o stave a aktualizované informácie o postupe jej plnenia. Taktiež sa môže stať, že osoba, ktorej ste úlohu priradili, ju odmietne, a vy ju budete chcieť priradiť niekomu inému.

Ak chcete priradiť úlohu, najskôr ju vytvorte a potom ju niekomu odošlite ako žiadosť o vykonanie úlohy. Osoba, ktorá dostane žiadosť o vykonanie úlohy, sa stáva dočasným vlastníkom úlohy. Táto osoba môže úlohu odmietnuť, prijať, alebo ju priradiť niekomu inému. V prípade odmietnutia sa úloha vráti naspäť k vám.

Poznámka: Odmietnutá úloha aj naďalej zostáva vo vlastníctve príjemcu, až kým neobnovíte jej vlastníctvo tak, že ju vrátite do vlastného zoznamu úloh.

Ak príjemca úlohu prijme, stáva sa jej trvalým vlastníkom. Ak táto osoba neskôr úlohu priradí niekomu inému, nový nadobúdateľ sa stáva jej vlastníkom. Úlohu môže meniť jedine jej vlastník. Keď vlastník aktualizuje úlohu, Microsoft Outlook aktualizujú sa všetky kópie úlohy – kópia u osoby, ktorá pôvodne poslala žiadosť o vykonanie úlohy, a všetky kópie u všetkých ostatných predchádzajúcich vlastníkov úlohy. Keď vlastník dokončí úlohu, program Outlook automaticky odošle správu o stave osobe, ktoré pôvodne priradila úlohu, všetkým ostatným predchádzajúcim vlastníkom a všetkým ostatným osobám, ktoré si vyžiadali správy.

Tip: Ak priradíte úlohu viacerým osobám naraz, nie je možné uchovávať aktualizovanú kópiu úlohy vo vašom zozname úloh. Ak chcete priradiť projekt viacerým osobám a zároveň požadujete, aby vás program Outlook informoval o postupe práce, rozdeľte projekt na viacero úloh a priraďte každú jednotlivo. Ak napríklad chcete sledovať správu, ktorú majú napísať traja zapisovatelia, vytvorte tri úlohy pomenované Napísať správu: zapisovateľ 1, Napísať správu: zapisovateľ 2 a Napísať správu: zapisovateľ 3 a každú úlohu priraďte príslušnému zapisovateľovi.

Niekedy sa môže stať, že vy budete príjemcom priradenia úlohy. Po prijatí priradenia úlohy sa musíte rozhodnúť, či ju prijmete alebo odmietnete. Taktiež sa od vás môžu vyžadovať aktuálne informácie o postupe jej plnenia. S programom Outlook je spravovanie úloh rýchle a efektívne.

Na začiatok stránky

Priradenie úlohy niekomu inému

 1. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Priradenie novej úlohy    . V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Žiadosť o úlohu.

   Odoslanie žiadosti o úlohu niekomu inému

  • Priradenie existujúcej úlohy    . V zozname úloh otvorte úlohu, ktorú chcete priradiť. Na karte Úloha kliknite v skupine Spravovať úlohu na tlačidlo Priradiť úlohu.

 2. Do poľa Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej chcete úlohu priradiť.

  Ak chcete vybrať meno zo zoznamu, kliknite na tlačidlo Komu.

 3. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy.

  Poznámka: V prípade existujúcej úlohy je pole Predmet už vyplnené.

 4. Vyberte požadované nastavenia pre možnosti Termín splnenia a Stav.

 5. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok V zozname úloh udržovať aktualizovanú verziu tejto úlohyPo dokončení úlohy zaslať záverečnú správu o stave.

 6. Ak chcete úlohu opakovať, na karte Úloha kliknite v skupine Možnosti na tlačidlo Opakovanie, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Do tela opakovanej úlohy zadajte informácie, ktoré majú byť súčasťou úlohy.

 8. Kliknite na tlačidlo Odoslať Obrázok tlačidla .

  Poznámka: Ak priradíte opakujúcu sa úlohu, jej kópia zostane v zozname úloh, ale nebude aktualizovaná. Ak začiarknete políčko Po dokončení úlohy zaslať záverečnú správu o stave, po každom dokončení opakujúcej sa úlohy dostanete stavovú správu.

Na začiatok stránky

Poslanie úlohy na sledovanie inej osobe

 1. Otvorte úlohu, ktorú chcete odoslať.

 2. Na karte Úloha kliknite v skupine Spravovať úlohu na tlačidlo Poslať ďalej.

  Klávesová skratka  Ak chcete úlohu poslať ďalej, stlačte kombináciu klávesov CTRL+F.

 3. Do polí Komu a Kópia zadajte mená alebo e-mailové adresy príjemcov.

 4. Do tela správy zadajte informácie, ktoré majú byť súčasťou úlohy. Ak chcete odoslať viacero úloh, myšou presuňte ďalšie úlohy zo zoznamu úloh do tela úlohy posielanej ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Obnovenie vlastníctva odmietnutého priradenia úlohy

 1. Otvorte e-mailovú správu, ktorá obsahuje žiadosť o vykonanie úlohy. Táto správa sa obyčajne nachádza v priečinku Odoslaná pošta.

 2. Na karte Úloha kliknite v skupine Spravovať úlohu na tlačidlo Vrátiť do zoznamu úloh.

Obnoviť vlastníctvo úlohy môžete aj kliknutím na tlačidlo Vrátiť do zoznamu úloh v správe o odmietnutí úlohy.

Na začiatok stránky

Sledovanie úloh, ktoré ste priradili iným

Existujú tri spôsoby sledovania úloh priradených iným osobám:

 • Automatické uchovávanie úloh, ktoré ste priradili, a prijímanie automatických správ o stave    

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Kliknite na tlačidlo Možnosti úloh.

  3. Začiarknite políčko Aktualizované kópie priradených úloh ponechať v zozname úloh.

  4. Začiarknite políčko Po dokončení priradených úloh odoslať správu o stave.

 • Zobrazenie úloh, ktoré ste priradili iným    

  1. Kliknite na tlačidlo Úlohy.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Priradenie.

 • Zobrazenie zoznamu osôb, ktoré prijímajú aktualizované kópie priradených úloh    

  1. Otvorte priradenú úlohu, pre ktorú chcete zobraziť zoznam.

  2. Na karte Podrobnosti si prezrite mená v poli Aktualizácia.

Na začiatok stránky

Prijatie alebo odmietnutie priradenia úlohy

 1. Otvorte úlohu alebo žiadosť o vykonanie úlohy.

 2. Na karte Úloha kliknite v skupine Spravovať úlohu na tlačidlo Prijať alebo Odmietnuť.

 3. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Kliknite na možnosť Upraviť odpoveď pred odoslaním, zadajte komentár do správy a potom kliknite na tlačidlo Odoslať.

  • Kliknite na možnosť Poslať odpoveď teraz.

Na začiatok stránky

Odoslanie správy o stave alebo komentára o priradení úlohy

 1. Otvorte úlohu, pre ktorú chcete odoslať správu o stave alebo komentár.

 2. Na karte Úloha kliknite v skupine Spravovať úlohu na jedno z tlačidiel Poslať zápis stavu, Odpovedať, alebo Odpovedať všetkým.

 3. Do polí Komu a Kópia zadajte mená alebo e-mailové adresy príjemcov.

  Ak je úloha priradená vám, mená osôb, ktorým sa majú odoslať aktualizované informácie, sa pridajú automaticky.

 4. Do tela správy napíšte informácie, ktoré majú byť byť súčasťou správy o stave.

 5. Kliknite na tlačidlo Odoslať Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×