Vytvorenie a prezentovanie vlastnej prezentácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vytvorením vlastnej prezentácie v PowerPointe môžete prezentáciu prispôsobiť rozličným skupinám poslucháčov. Vlastná prezentácia slúži na prezentovanie len niektorých snímok z prezentácie alebo na vytvorenie hypertextového prepojenia na skupinu snímok v prezentácii.

Existujú dva typy vlastných prezentácií: základné a s hypertextovým prepojením. Základná vlastná prezentácia je samostatná prezentácia alebo prezentácia, ktorá zahŕňa niektoré pôvodné snímky. Pomocou vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením môžete rýchlo prechádzať do jednej alebo viacerých samostatných prezentácií.

Základné vlastné prezentácie

Základná vlastná prezentácia slúži na prezentovanie samostatných prezentácií rozličným skupinám vo vašej organizácii. Ak prezentácia napríklad obsahuje celkovo päť snímok, môžete vytvoriť vlastnú prezentáciu nazvanú Lokalita 1, ktorá zahŕňa iba snímky 1, 3 a 5. Môžete vytvoriť druhú vlastnú prezentáciu nazvanú Lokalita 2, ktorá zahŕňa snímky 1, 2, 4 a 5. Ak z prezentácie vytvoríte vlastnú prezentáciu, môžete vždy spustiť celú prezentáciu v pôvodnom poradí.

Základná vlastná prezentácia

1 snímky pre lokalitu 1

2 snímky pre lokalitu 2

Vlastné prezentácie s hypertextovým prepojením

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením slúži na organizáciu obsahu v prezentácii. Ak vytvoríte napríklad základnú vlastnú prezentáciu o novej celkovej organizácii vašej spoločnosti, môžete potom vytvoriť vlastnú prezentáciu pre každé oddelenie v rámci organizácie a vytvoriť prepojenia na tieto prezentácie zo základnej prezentácie.

Vlastné prezentácie s hypertextovým prepojením

1 snímka s hypertextovým prepojením

2 Vlastná prezentácia pre oddelenie A

3 Vlastná prezentácia pre oddelenie B

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením slúži aj na vytvorenie snímky obsahu. Snímka obsahu umožňuje prechod na rôzne časti prezentácie, môžete si teda vybrať, akú časť v danom čase zobrazíte publiku.

Vytvorenie základnej vlastnej prezentácie

 1. Prejdite na položky Prezentácia > Vlastná prezentácia a potom vyberte položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie vyberte tlačidlo Nová.

  Tip: Ak chcete zobraziť ukážku vlastnej prezentácie, kliknite na názov danej prezentácie v dialógovom okne Vlastné prezentácie a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť.

 3. V časti Snímky v prezentácii vyberte snímky, ktoré chcete zahrnúť do vlastnej prezentácie, a potom vyberte položku Pridať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii vyberte snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na šípku vedľa položky Vlastná prezentácia a potom kliknite na položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie kliknite na tlačidlo Nová.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť vo vlastnej prezentácie, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Výber niekoľkých snímok, kliknite na prvú snímku a potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú snímku, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať viaceré snímky nenasledujú, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každú snímku, ktorú chcete vybrať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii kliknite na snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami, zopakujte kroky 1 až 5.

Vytvorenie vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením

 1. Prejdite na položky Prezentácia > Vlastná prezentácia a potom vyberte položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie vyberte tlačidlo Nová.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť do hlavnej vlastnej prezentácie, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii vyberte snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 4. V poli Názov prezentácie zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na podpornú prezentáciu, vyberte text alebo objekt, ktorý bude predstavovať hypertextové prepojenie.

 6. Kliknite na položky Vložiť > Hypertextové prepojenie.

 7. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite v časti Prepojiť na na položku Miesto v tomto dokumente.

 8. Postupujte takto:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastnú prezentáciu, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete prejsť, a potom začiarknite políčko Zobraziť a vrátiť sa.

  • Ak sa chcete vytvoriť prepojenie na umiestnenie v aktuálnej prezentácii, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte snímku, na ktorú chcete prejsť.

 1. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na šípku vedľa položky Vlastná prezentácia a potom kliknite na položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie kliknite na tlačidlo Nová.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť do hlavnej vlastnej prezentácie, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Výber niekoľkých snímok, kliknite na prvú snímku a potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú snímku, ktorý chcete vybrať. Ak chcete vybrať viaceré snímky nenasledujú, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každú snímku, ktorú chcete vybrať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii kliknite na snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami, zopakujte kroky 1 až 5.

 6. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie z hlavnej prezentácie na podpornú, vyberte text alebo objekt, ktorý má obsahovať hypertextové prepojenie.

 7. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 8. V časti Prepojiť na kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 9. Postupujte takto:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastnú prezentáciu, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete prejsť, a potom začiarknite políčko Zobraziť a vrátiť sa.

  • Ak sa chcete vytvoriť prepojenie na umiestnenie v aktuálnej prezentácii, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte snímku, na ktorú chcete prejsť.

Spustenie vlastnej prezentácie z PowerPointu

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Nastavenie prezentácie v časti Zobraziť snímky, kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na vlastnú prezentáciu, ktorá sa má.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom na položku Vlastné prezentácie.

 5. V zozname Vlastné prezentácie vyberte prezentáciu a kliknite na položku Zobraziť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×