Vytvorenie a predstavenie vlastnej prezentácie

Na účely zobrazenia tejto podmnožiny pre konkrétnu cieľovú skupinu môžete označiť podmnožinu snímok v súbore prezentácie. Môžete si ju predstaviť ako zoznam skladieb. PowerPoint zavolá túto vlastnú prezentáciu.

Pri vytváraní vlastnej prezentácie v PowerPoint môžete prispôsobiť prezentáciu rôznym cieľovým skupinám. Vlastná prezentácia slúži na prezentovanie len niektorých snímok z prezentácie alebo na vytvorenie hypertextového prepojenia na skupinu snímok v prezentácii.

Existujú dva druhy vlastných prezentácií: základné a hypertextové prepojenie. Základná vlastná prezentácia je samostatná prezentácia alebo prezentácia, ktorá zahŕňa niektoré pôvodné snímky. Pomocou vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením môžete rýchlo prechádzať do jednej alebo viacerých samostatných prezentácií.

Základné vlastné prezentácie

Na prezentovanie podmnožiny snímok v súbore prezentácie použite základnú vlastnú prezentáciu. Ak prezentácia obsahuje napríklad celkom päť snímok, Vlastná prezentácia s názvom "lokalita 1" môže obsahovať len snímky 1, 3 a 5. Druhá Vlastná prezentácia s názvom "lokalita 2" môže obsahovať snímky 1, 2, 4 a 5. Ak z prezentácie vytvoríte vlastnú prezentáciu, môžete vždy spustiť celú prezentáciu v pôvodnom poradí.

Základná vlastná prezentácia

1 Snímky pre lokalitu 1

2 Snímky pre lokalitu 2

Vlastné prezentácie s hypertextovým prepojením

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením slúži na organizáciu obsahu v prezentácii. Ak vytvoríte napríklad základnú vlastnú prezentáciu o novej celkovej organizácii vašej spoločnosti, môžete potom vytvoriť vlastnú prezentáciu pre každé oddelenie v rámci organizácie a vytvoriť prepojenia na tieto prezentácie zo základnej prezentácie.

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením slúži aj na vytvorenie snímky obsahu. Snímka obsahu umožňuje prechod na rôzne časti prezentácie, môžete si teda vybrať, akú časť v danom čase zobrazíte publiku.

Vlastné prezentácie s hypertextovým prepojením

1 Snímka s hypertextovými prepojeniami

2 Vlastná prezentácia pre oddelenie A

3 Vlastná prezentácia pre oddelenie B

Vytvorenie vlastnej prezentácie a jej prezentovanie

Vytvorenie základnej vlastnej prezentácie

 1. Prejdite na položky Prezentácia > Vlastná prezentácia a potom vyberte položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie vyberte tlačidlo Nová.

  Tip: Ak chcete zobraziť ukážku vlastnej prezentácie, kliknite na názov danej prezentácie v dialógovom okne Vlastné prezentácie a potom kliknite na tlačidlo Zobraziť.

 3. V časti Snímky v prezentácii vyberte snímky, ktoré chcete zahrnúť do vlastnej prezentácie, a potom vyberte položku Pridať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii vyberte snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením

 1. Prejdite na položky Prezentácia > Vlastná prezentácia a potom vyberte položku Vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne Vlastné prezentácie vyberte tlačidlo Nová.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť do hlavnej vlastnej prezentácie, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii vyberte snímku a potom kliknite na jednu zo šípok na presun snímky nahor alebo nadol v zozname.

 4. V poli Názov prezentácie zadajte názov a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na podpornú prezentáciu, vyberte text alebo objekt, ktorý bude predstavovať hypertextové prepojenie.

 6. Kliknite na položky Vložiť > Hypertextové prepojenie.

 7. V dialógovom okne Vloženie hypertextového pripojenia kliknite v časti Prepojiť na na položku Miesto v tomto dokumente.

 8. Postupujte takto:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastnú prezentáciu, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete prejsť, a potom začiarknite políčko Zobraziť a vrátiť sa.

  • Ak sa chcete vytvoriť prepojenie na umiestnenie v aktuálnej prezentácii, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte snímku, na ktorú chcete prejsť.

Spustenie vlastnej prezentácie v rámci PowerPoint

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Nastaviť prezentáciu kliknite v časti Zobraziť snímky na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na požadovanú vlastnú prezentáciu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom na položku Vlastné prezentácie.

 5. V zozname Vlastné prezentácie vyberte prezentáciu a kliknite na položku Zobraziť.

Vytvorenie základnej vlastnej prezentácie

 1. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na šípku vedľa položky Vlastná prezentáciaa potom kliknite na položku vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne vlastné prezentácie kliknite na položku nové.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť vo vlastnej prezentácie, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku a potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku. Ak chcete vybrať viaceré nesekvenčné snímky, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každú snímku, ktorú chcete vybrať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti snímky vo vlastnej prezentáciikliknite na snímku a potom kliknutím na jednu z šípok posuňte snímku nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami v prezentácii, zopakujte kroky 1 až 5.

Vytvorenie vlastnej prezentácie s hypertextovým prepojením

 1. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na šípku vedľa položky Vlastná prezentáciaa potom kliknite na položku vlastné prezentácie.

 2. V dialógovom okne vlastné prezentácie kliknite na položku nové.

 3. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť do hlavnej vlastnej prezentácie, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

  Tip: Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku a potom podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku. Ak chcete vybrať viaceré nesekvenčné snímky, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na každú snímku, ktorú chcete vybrať.

 4. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti snímky vo vlastnej prezentáciikliknite na snímku a potom kliknutím na jednu z šípok posuňte snímku nahor alebo nadol v zozname.

 5. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami v prezentácii, zopakujte kroky 1 až 5.

 6. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie z hlavnej prezentácie na podpornú prezentáciu, vyberte text alebo objekt, ktorý má predstavovať hypertextové prepojenie.

 7. Na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na položku Hypertextové prepojenie.

 8. V časti Prepojiť na kliknite na položku Miesto v tomto dokumente.

 9. Postupujte takto:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na vlastnú prezentáciu, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete prejsť, a potom začiarknite políčko Zobraziť a vrátiť sa.

  • Ak sa chcete vytvoriť prepojenie na umiestnenie v aktuálnej prezentácii, v zozname Vyberte miesto v tomto dokumente vyberte snímku, na ktorú chcete prejsť.

Spustenie vlastnej prezentácie v rámci PowerPoint

 1. Na karte Prezentácia v skupine Nastaviť kliknite na položku Nastaviť prezentáciu.

 2. V dialógovom okne Nastaviť prezentáciu kliknite v časti Zobraziť snímky na položku Vlastná prezentácia a potom kliknite na požadovanú vlastnú prezentáciu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na karte Prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Vlastná prezentácia a potom na položku Vlastné prezentácie.

 5. V zozname Vlastné prezentácie vyberte prezentáciu a kliknite na položku Zobraziť.

Vytvorenie vlastnej prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete použiť na vytvorenie vlastnej prezentácie.

 2. Na karte prezentácia kliknite na položku Vlastná prezentáciaa potom kliknite na položku Vlastná prezentácia.

  Kliknite na položku Vlastná prezentácia.

 3. Kliknite na položku +.

 4. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť vo vlastnej prezentácie, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves COMMAND .

 5. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii kliknite na snímku a potom kliknite na položku Šípka nahor na zmenu poradia   alebo Šípka nadol na zmenu poradia , čím premiestnite snímku v zozname nahor alebo nadol.

 6. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami v prezentácii, zopakujte tieto kroky.

  Tip: Ak chcete zistiť, ako sa vlastná prezentácia zobrazí v zobrazení prezentácie, kliknite v dialógovom okne vlastné prezentácie na názov prezentácie a potom kliknite na položku Spustiť prezentáciu.

Prepojenie na iné colné prehliadky

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením je rýchly spôsob, ako zo svojej základnej prezentácie prejsť na ďalšie vlastné prezentácie. Môžete tiež vytvoriť snímku obsahu, ktorá bude predstavovať prepojenie. Navrhnutie prezentácie týmto spôsobom vám umožní prechod zo snímky obsahu na rôzne časti prezentácie, môžete si teda vybrať, akú časť v danom čase zobrazíte publiku. Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako vytvoriť jednu alebo viacero vlastných prezentácií, a potom pridať hypertextové prepojenie zo základnej prezentácie do vlastných prezentácií.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie z jednej prezentácie do úplne inej prezentácie, môžete pridať hypertextové prepojenie na iný dokument. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie hypertextového prepojenia.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý má predstavovať hypertextové prepojenie. Ako spôsob prechádzania v rámci vlastnej prezentácie si môžete zvoliť aj vytvorenie obsahu a hypertextových prepojení z každej textovej položky. Urobíte to tak, že do prezentácie vložíte novú snímku, zadáte obsah a následne vytvoríte prepojenia z každej položky.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Akcia.

  Kliknite na položku Akcia

 3. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte, ako začať akciu vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 4. Kliknite na položku Hypertextové prepojenie na a potom kliknite v kontextovej ponuke na položku Vlastná prezentácia.

 5. V časti Vlastné prezentácie vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Ak sa chcete vrátiť na snímku, kde ste začali vlastnú prezentáciu po prehratí vlastnej prezentácie, vyberte začiarkavacie políčko Zobraziť a vrátiť. Táto možnosť je užitočná v prípade, ak máte snímku, ktoré slúži ako obsah pre vlastné prezentácie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete pridať ďalšie prepojenia do iných vlastných prezentácií, zopakujte tieto kroky.

Prehratie vlastnej prezentácie

 • Na karte prezentácia kliknite na položku Vlastná prezentáciaa potom kliknite na vlastnú prezentáciu, ktorú chcete prehrať.

  Karta Prezentácia, skupina Spustiť prezentáciu

  Poznámka: Ak ste ešte nevytvorili vlastnú prezentáciu, kliknite na položku Vlastná prezentácia, kliknite na položku Vlastná prezentáciaa potom kliknite na položku +.

Vytvorenie vlastnej prezentácie

 1. Otvorte prezentáciu, ktorú chcete použiť na vytvorenie vlastnej prezentácie.

 2. Na karte Prezentácia kliknite v časti Prehrať prezentáciu na položku Vlastné prezentácie a potom kliknite na položku Upraviť vlastné prezentácie.

  Karta Prezentácia, skupina Spustiť prezentáciu

 3. Kliknite na tlačidlo Nové.

 4. V časti Snímky v prezentácii kliknite na snímky, ktoré chcete zahrnúť vo vlastnej prezentácie, a potom kliknite na položku Pridať.

  Tip: Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte pri klikaní na snímky stlačený kláves COMMAND .

 5. Ak chcete zmeniť poradie zobrazovania snímok, v časti Snímky vo vlastnej prezentácii kliknite na snímku a potom kliknite na položku Šípka nahor na zmenu poradia   alebo Šípka nadol na zmenu poradia , čím premiestnite snímku v zozname nahor alebo nadol.

 6. V poli Názov prezentácie zadajte názov prezentácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak chcete vytvoriť ďalšie vlastné prezentácie s ľubovoľnými snímkami v prezentácii, zopakujte tieto kroky.

  Tip: Ak chcete zistiť, ako sa vlastná prezentácia zobrazí v zobrazení prezentácie, kliknite v dialógovom okne vlastné prezentácie na názov prezentácie a potom kliknite na položku Zobraziť.

Prepojenie na iné colné prehliadky

Vlastná prezentácia s hypertextovým prepojením je rýchly spôsob, ako zo svojej základnej prezentácie prejsť na ďalšie vlastné prezentácie. Môžete tiež vytvoriť snímku obsahu, ktorá bude predstavovať prepojenie. Navrhnutie prezentácie týmto spôsobom vám umožní prechod zo snímky obsahu na rôzne časti prezentácie, môžete si teda vybrať, akú časť v danom čase zobrazíte publiku. Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako vytvoriť jednu alebo viacero vlastných prezentácií, a potom pridať hypertextové prepojenie zo základnej prezentácie do vlastných prezentácií.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie z jednej prezentácie do úplne inej prezentácie, môžete pridať hypertextové prepojenie na iný dokument. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, úprava alebo odstránenie hypertextového prepojenia.

 1. Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie zo základnej prezentácie na podpornú vlastnú prezentáciu, vyberte vo svojej prezentácii text alebo objekt, ktorý bude predstavovať hypertextové prepojenie. Ako spôsob prechádzania v rámci vlastnej prezentácie si môžete zvoliť aj vytvorenie obsahu a hypertextových prepojení z každej textovej položky. Urobíte to tak, že do prezentácie vložíte novú snímku, zadáte obsah a následne vytvoríte prepojenia z každej položky.

 2. Na karte Prezentácia kliknite v časti Nastaviť na položku Nastavenia akcie.

  Karta Prezentácia, skupina Nastaviť

 3. V dialógovom okne Nastavenia akcie vyberte, ako začať akciu, vykonaním niektorého z týchto krokov:

  Ak chcete spustiť akciu

  Kliknite na položku

  Po kliknutí na tlačidlo akcie

  Karta Kliknutie myšou

  Ak podržíte ukazovateľ myši na tlačidle akcie

  Karta Ukázanie myšou

 4. Kliknite na položku Hypertextové prepojenie na a potom kliknite v kontextovej ponuke na položku Vlastná prezentácia.

 5. V časti Vlastné prezentácie vyberte vlastnú prezentáciu, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie.

  Ak sa chcete vrátiť na snímku, kde ste začali vlastnú prezentáciu po prehratí vlastnej prezentácie, vyberte začiarkavacie políčko Zobraziť a vrátiť. Táto možnosť je užitočná v prípade, ak máte snímku, ktoré slúži ako obsah pre vlastné prezentácie.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Ak chcete pridať ďalšie prepojenia do iných vlastných prezentácií, zopakujte kroky 1 až 6.

Prehratie vlastnej prezentácie

 • Na karte prezentácia v časti Prehrať prezentáciukliknite na položku vlastné prezentáciea potom kliknite na vlastnú prezentáciu, ktorú chcete prehrať.

  Karta Prezentácia, skupina Spustiť prezentáciu

  Poznámka: Ak ste ešte nevytvorili vlastnú prezentáciu, kliknite na položku Upraviť vlastné prezentáciea potom kliknite na položku nové.

Pozrite tiež

Pridanie, úprava alebo odstránenie prechodov medzi snímkami

PowerPoint na webe nepodporuje vlastné prezentácie. Ak chcete vytvoriť vlastnú prezentáciu, musíte použiť počítačovú verziu programu PowerPoint.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×