Vytvorenie a použitie šablón lokalít

Vytvorenie a použitie šablón lokalít

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po prispôsobení SharePoint lokality tak, aby obsahoval knižnice, zoznamy, zobrazenia, pracovné postupy, loga a ďalšie prvky, ktoré budete potrebovať pre váš podnik, môžete vytvoriť šablónu lokality na opätovné použitie. Šablóna lokality je ako predloha pre lokalitu. Vytvorenie šablóny lokality umožňuje zaznamenávať vaše prispôsobenia tak, že možno rýchlo použiť na iné SharePoint prostredia a dokonca použiť šablónu ako základ pre podnikové riešenie. Používatelia môžu vytvárať nové lokality na základe šablóny alebo môžete predložíte ho pre ďalšie vývojové do Visual Studia.

Tento vývojový diagram znázorňuje proces vytvárania a používania šablón lokalít v SharePointe Online.

Oboznámenie so šablónou lokality

Skôr ako začnete pracovať so šablónou lokality, je vhodné podrobnejšie sa oboznámiť s tým, čo je vlastne šablóna lokality, aby ste ju mohli využívať efektívnejšie. Táto časť popisuje nasledujúce témy:

Ste pravdepodobne oboznámení s predvolené šablóny lokality, ako je napríklad Tímová lokalita, projektovej lokality a lokality komunity. šablóny lokality SharePoint sú vopred vytvorených definície navrhnuté okolo konkrétneho podnikovú potrebu. Môžete použiť tieto šablóny, ako vytvoriť lokalitu SharePoint, a potom ho Prispôsobte lokality ako chcete. Ďalšie informácie nájdete v téme pomocou šablóny vytvoriť rôzne typy lokalít SharePoint.

Okrem týchto predvolených šablón je k dispozícii aj možnosť vytvárania vlastných šablón lokalít založených na vami vytvorenej a prispôsobenej lokalite. Vlastná šablóna lokality predstavuje spôsob na vytvorenie balíka funkcií a prispôsobení lokality, ktorý môžete pridať do galérie riešení. Vlastné šablóny lokalít sa často používajú na nasadenie riešení na iných lokalitách alebo na dosiahnutie konzistentnosti lokalít v rámci organizácie. Môžete mať napríklad štandardnú politiku na riadenie projektov a z tohto dôvodu pri všetkých nových projektoch vyžadovať používanie vlastnej šablóny projektovej lokality.

Vlastnú šablónu lokality je účinná funkcia, ktorá vám umožňuje vytvoriť riešenie a následné zdieľanie Toto riešenie s vaši kolegovia, lepšie organizácie alebo mimo organizácie. Tiež balíka lokality do súboru balíka webových riešení (.wsp) otvorte ho v inom prostredí alebo aplikácie, napríklad Visual Studio a ďalej prispôsobovať ho tam. Prispôsobené lokality alebo podnikové riešenie do šablóny je veľmi užitočná a veľmi účinná u. Po spustení balíka vaše riešenie ako šablónu, môžete začať realizovať potenciálne SharePoint ako platforma pre podnikových aplikácií. Šablóny lokality, aby všetky to bolo možné.

Keď uložíte SharePoint lokality ako šablóny, ukladáte celkový rámec stránky – zoznamov a knižníc, zobrazení a formulárov a pracovných postupov. Okrem týchto súčastí môžete pridať aj obsah stránky v šablóne; napríklad dokumenty uložené v knižniciach dokumentov alebo údajov v zoznamoch. Môže to byť užitočné zadať ukážku obsahu pre používateľov, aby ste mohli začať s. Ale zvážte, či vrátane obsahu môže tiež zväčšiť veľkosť šablóny limit šablóny lokality 50 MB.

V šablóne je zahrnutá a podporovaná väčšina funkcií lokality. Zostáva však aj niekoľko funkcií, ktoré podporované nie sú.

 • Podporované    sú zoznamy, knižnice, externé zoznamy, pripojenia k zdrojom údajov, zobrazenia zoznamov a zobrazenia údajov, vlastné formuláre, pracovné postupy, typy obsahu, vlastné akcie, navigácia, stránky lokality, predlohy, moduly a webové šablóny.

 • Nepodporované    sú prispôsobené povolenia, spustené inštancie pracovných postupov, história verzií položiek zoznamu, úlohy pracovného postupu priradené k spusteným pracovným postupom, hodnoty polí Osoby/Skupina, hodnoty polí taxonómie, publikačné stránky a publikačné lokality a spojené funkcie.

Keď vytvoríte šablónu lokality, uloží aj informácie o funkciách lokality a typov obsahu. Ak použijete šablónu lokality v inej kolekcii lokalít, tieto funkcie musí byť k dispozícii a boli aktivované pre šablóny lokality do práce. Problémy môžu nastať pri presune medzi šablóny lokality z rôznych SharePoint verzie. Niektoré funkcie a typy obsahu môže ešte nebude k dispozícii v závislosti od konkrétneho produktu a konfigurácie.

Poznámka: Premiestnenie šablón lokalít medzi rôznymi verziami, ako napríklad SharePoint 2010 na SharePoint 2013 nie je podporované. Presun medzi SharePoint 2013 a SharePoint 2016 by mali fungovať, keď budete musieť skontrolovať šablónu tak, aby sa zabezpečilo je dokončená.

Uloženie lokality ako šablóny je výkonnou funkciou, pretože poskytuje široké možnosti použitia prispôsobených lokalít. Uložením lokality ako šablóny je možné získať tieto okamžité výhody:

 • Okamžité nasadenie riešení    Uložte a aktivujte šablónu v rámci galérie riešení a ostatní zamestnanci môžu pomocou tejto šablóny vytvárať nové lokality. Riešenie je možné vybrať a vytvoriť na základe neho novú lokalitu, ktorá zdedí súčasti lokality, ako je štruktúra, pracovné postupy a ďalšie prvky. Stačí len uložiť lokalitu ako šablónu, aktivovať ju a môžete začať.

 • Možnosť prenášania    Okrem nasadenie vlastné riešenia vo svojom prostredí, Stiahnite si súbor .wsp, vziať na cesty a nasadiť v inom SharePoint prostredí. Všetky stránky prispôsobenie pohodlne sa ukladajú do jedného súboru.

 • Možnosť rozširovania    Ako balíka webových riešení, otvorte lokalitu prispôsobené do Visual Studia, vykonať ďalšie vývojové prispôsobenie do šablóny a potom nasadiť do SharePoint. Ako výsledok, vývoj stránok môžete prejsť riešenie životného cyklu (vývoj, fáza a zadať do výroby).

Ako si začať vytvárať vlastné lokality SharePoint, určite objavíte ešte ďalšie výhody zmeny lokality na riešenie, ktoré je možné prenosné v celej organizácii.

Práca so šablónou lokality

Základný postup práce so šablónou lokality zahŕňa tieto kroky:

Uložením lokality ako šablóny sa vytvorí súbor balíka webových riešení (.wsp), ktorý je uložený v galérii riešení na ďalšie použitie. Uložená je len aktuálna lokalita. Podlokality patriace k lokalite uložené nie sú.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 3. V časti Akcie lokality kliknite na položku Uloženie lokality ako šablóny.

  Poznámka: Možnosť Uložiť lokalitu ako šablónu môže byť k dispozícii vo všetkých situáciách. Ďalšie informácie nájdete v časti Riešenie problémov s vlastnou šablónou lokality .

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov, ktorý sa má použiť pre súbor šablóny.

 5. Do polí Názov šablóny a Popis šablóny zadajte názov a popis, ktorý sa má použiť pre šablóny.

 6. Ak chcete do šablóny lokality zahrnúť obsah lokality, začiarknite políčko Zahrnúť obsah. Limit je 50 MB a nedá sa zmeniť.

  Dôležité:  Pred vytvorením šablóny lokality, v ktorej je zahrnutý obsah, skontrolujte zoznam histórie pracovného postupu danej lokality. Ak sú v tomto zozname tisícky položiek, vytvorenie šablóny lokality môže trvať dlho, alebo sa môže stať, že prekročíte limit 50 MB. V takom prípade je vhodné upraviť priradenie pracovného postupu novému použitému zoznamu histórie pracovného postupu a pred vytvorením novej šablóny lokality odstrániť pôvodný zoznam histórie pracovného postupu.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK šablónu uložíte.

  Ak sú všetky súčasti lokality platné, vytvorí sa šablóna a zobrazí sa správa Operácia sa úspešne dokončila.

 8. Vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak sa chcete vrátiť na svoju lokalitu, kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prejsť priamo na šablónu lokality, kliknite na položku Galéria riešení.

Keď stiahnete šablónu lokality, vytvoríte súbor .wsp, ktorý je prenosný a možno ho jednoducho použiť v iných kolekciách lokalít.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Riešenia.

 4. Ak potrebujete aktivovať riešenie, vyberte ho a v skupine Príkazy kliknite na položku Aktivovať. Na obrazovke potvrdzujúcej aktiváciu riešenia potom v skupine Príkazy kliknite na položku Aktivovať.

 5. Kliknite na jeho názov v galérii riešení a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete uložiť dané riešenie, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom na tlačidlo Zavrieť.

Súbor .wsp môžete nahrať do tej istej kolekcie lokality alebo iné kolekcie lokalít na rovnakých alebo rôznych SharePoint prostrediach.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít.

 2. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 3. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Riešenia.

 4. V skupine príkazy kliknite na položku nahrať alebo Nahrať riešenie a potom v dialógovom okne Pridať dokument alebo položku Pridať riešenie, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 5. V dialógovom okne Vybrať súbor na odovzdanie vyhľadajte požadovaný súbor, vyberte ho, kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete aktivovať riešenie, na obrazovke potvrdzujúcej aktiváciu riešenia kliknite v skupine Príkazy na položku Aktivovať.

Po vytvorení šablóny lokality a potvrďte jeho aktiváciu, môžete vytvoriť lokalitu na základe šablóny.

Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť novú lokalitu alebo podlokalitu. Môžete použiť SharePoint Designer alebo vytvoriť podlokalitu z existujúcej lokality. Postupujte podľa týchto krokov na vytvorenie jednoduchého podlokality v SharePoint pomocou šablóny uložené stránky:

Vytvorenie podlokality

 1. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom na možnosť Nastavenie lokality.

 2. V časti Správa lokality kliknite na položku lokality a pracovné priestory.

  Lokality a pracoviská časť na stránke Nastavenie lokality
 3. V dialógovom okne lokality a pracovné priestory, kliknite na položku vytvoriť.

  Dialógové okno vytvoriť lokalitu prepojenie na lokalitách a pracoviská
 4. V dialógovom okne Nová lokalita SharePoint zadajte názov strany, Popis a názov URL adresy, aby ich používatelia mohli použiť na prístup k lokalite.

  Horná časť vytvoriť dialógové okno lokality
 5. V časti Výber šablóny kliknite na kartu vlastné a kliknite na položku uloženú šablónu.

  Dolná polovica dialógového okna Vytvorenie lokality
 6. Vyberte požadované možnosti Povolenia používateľov a navigácie by ste radšej.

 7. Keď ste hotoví, kliknite na položku vytvoriť.

Pomocou aktivovania a deaktivovania šablón lokalít v galérii riešení môžete ovládať šablónu lokality alebo použitie prostriedkov, keď sa zobrazí v dialógovom okne Vytvoriť.

 1. Prejdite do galérie riešení.

 2. Kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online choroby, Nastavenie lokality a potom v časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku riešenia.

 3. Vyberte šablónu lokality a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Aktivovať    – sprístupní šablónu lokality na použitie, keď používatelia vytvárajú nové lokality pomocou dialógového okna Vytvoriť.

  • Deaktivovať    – odstráni šablónu lokality z dialógového okna Vytvoriť. Deaktivovanú šablónu lokality nemožno použiť na vytvorenie lokality a je možné ju odstrániť.

  • Odstránenie    Odstráni šablóny lokality z galérie riešení, ale presunie do do koša približne 90 dní v predvolenom nastavení pred vyprázdnením Koša. Toto je užitočné, ak sa neskôr rozhodnete obnoviť. Ak chcete odstrániť šablónu lokality, musíte ho najskôr deaktivovať.

   Poznámky: 

   • Dôležité je monitorovať rast veľkosti galérie riešení. Ku každej položke je priradená hodnota využívania prostriedkov. Riešenia môžu spotrebúvať prostriedky, preto môže dôjsť k ich dočasnému vypnutiu, ak využívanie prostriedkov prekročí stanovenú kvótu.

   • Ak nahráte šablónu lokality do galérie riešení a pôvodná šablóna lokality je momentálne deaktivovaná, môže sa stať, že prepíšete pôvodnú šablónu lokality. Ak tomu chcete predísť, uistite sa, že ste šablóne, ktorú nahrávate, priradili jedinečný názov. Obe riešenia však nebudete môcť aktivovať naraz a pôvodnú šablónu budete musieť deaktivovať, ak budete chcieť použiť novú nahratú šablónu lokality na vytvorenie lokality.

Riešenie problémov s vlastnou šablónou lokality

Nasledujúce časti vám pomôžu vyriešiť problémy pri práci s vlastnou šablónou lokality.

Nasledujúce časti popisujú bežné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri práci so šablónami lokalít, a ich odporúčané riešenia.

Poznámka: Možnosť Uložiť lokalitu ako šablónu nie je k dispozícii v SharePoint Online alebo SharePoint Server 2013.

Šablóna lokality je založená na type lokality, ktorý nie je v aktuálnom obchodnom pláne k dispozícii

Dostupnosť šablón lokalít závisí od funkcie vykonaného správcu, či pracujete s lokality alebo kolekcie lokalít a aký plán, ktorý sa pre Office 365 alebo SharePoint Server. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn dostupnosti typ lokalít medzi rôzne plány. Ďalšie informácie o šablónach nájdete v téme použitie šablóny na vytvorenie rôznych lokalít SharePoint Online.

Kategória

Typ lokality

Kolekcie lokalít

Site

Office 365 Small Business

Office 365 pre stredné alebo veľké podniky

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Spolupráca

Tím

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Spolupráca

Blog

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Spolupráca

Projekt

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Spolupráca

Komunita

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Podnik

Centrum dokumentov

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Podnik

Centrum záznamov

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Enterprise

Centrum analytických nástrojov

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Enterprise

Podnikové centrum vyhľadávania

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Enterprise

Základné centrum vyhľadávania

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Publikovanie

Lokalita publikovania

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Publikovanie

Lokalita publikovania s pracovným postupom

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Publikovanie

Podnikové wiki

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Šablóna lokality bola vytvorená v predchádzajúcej verzii SharePointu alebo v inom jazyku

Premiestnenie šablón lokalít medzi rôznymi verziami (napríklad zo SharePointu 2010 do SharePointu 2013) a rôznymi jazykmi nie je podporované.

Vytvoreniu lokality bránia nedostupné funkcie

Zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou, že niektoré funkcie nie sú nainštalované, aktivované alebo im chýba licencia.

Snímka obrazovky s chybovým hlásením zobrazujúcim chybu, ktorá sa môže zobraziť, ak vo vytváraní lokality v SharePointe Online bránia nedostupné funkcie.

Po vytvorení šablóny lokality sa so šablónou uložili všetky funkcie lokality, bez ohľadu na to, či boli aktivované. Jedna alebo viaceré z týchto funkcií lokality však nie sú aktivované alebo dostupné v aktuálnej kolekcii lokalít. Táto situácia môže nastať vtedy, keď premiestňujete šablóny lokalít medzi rôznymi plánmi služieb Office 365 alebo medzi lokálnym SharePoint Serverom a SharePointom online.

Na jednoduchšie vyriešenie tejto situácie chybové hlásenie zvyčajne obsahuje popis funkcie a identifikátor GUID. Ak je táto funkcia dostupná v aktuálnej kolekcii lokalít, môžete ju aktivovať. Ak táto funkcia nie je dostupná v aktuálnej kolekcii lokalít, nebude možné použiť šablónu lokality na vytvorenie lokality.

Zoznam funkcií služby SharePoint a GUID nájdete v téme Sharepoint 2013: identifikátor GUID existujúcich funkcií. Zoznam Popis služby založené na plány služieb Office 365 nájdete v téme Popis služby SharePoint Online.

Šablóna lokality sa nedá vytvoriť alebo nepracuje správne

Príčinou môže byť niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Skontrolujte, či niektoré zo zoznamov alebo knižníc neprekračujú prahovú veľkosť zobrazenia zoznamu 5 000 položiek, pretože to môže blokovať vytvorenie šablóny lokality.

 • Lokalita pravdepodobne používa príliš veľa prostriedkov, šablóna lokality preto presahuje limit 50 MB. Zistite, koľko prostriedkov sa používa v galérii riešení, kde bola vytvorená šablóna lokality. Môžete skúsiť znížiť počet prostriedkov lokality a potom uložiť šablónu lokality znova.

 • Ak chcete uložiť obsah pomocou šablóny lokality, musíte zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť obsah. Hoci môžete zvýšiť limit šablóny lokalít na serveri SharePoint Server na predpoklade pomocou príkazu v prostredí PowerShell, tento príkaz nie je k dispozícii v službe SharePoint online. Buďte opatrní zväčšuje veľkosť šablóny lokalít na serveri SharePoint Server na predpoklade a presun na lokalitu SharePoint online ako môže zabrániť jej možností používania. Ďalšie informácie o používaní šablón lokalít na serveri SharePoint Server, v téme Uloženie, stiahnutie, a nahratie lokality SharePoint ako šablóny.

 • Vyskytli sa problémy zobrazenie údajov zo zoznamu, ktorý používa vyhľadávací stĺpec. Ďalšie informácie nájdete v téme vytvorené šablóny zoznamu nezobrazuje údaje zo zoznamu správnu vyhľadávania v SharePointe Online.

Príkaz Uložiť šablónu lokality nie je k dispozícii

Príkaz Uložiť lokalitu ako šablónu sa nepodporuje a na lokalitách, ktoré používajú infraštruktúru publikovania servera SharePoint Server, môže spôsobiť problémy. Ak má vaša lokalita povolenú infraštruktúru publikovania, nemôžete použiť funkciu šablóny lokality.

Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie publikačných funkcií a Šablóny lokality umožňujúce publikovanie.

Po inovácii zo SharePointu Online 2010 sa vyskytujú problémy so šablónami lokalít

Ak niektoré vlastné šablóny lokalít chcete po inovácii predplatného na SharePoint Online 2013 naďalej používať, pred inováciou kolekcie lokalít ich treba znova vytvoriť. Inak nové šablóny lokalít nebudú po inovácii fungovať. Ak chcete znova vytvoriť šablónu lokality, vytvorte novú podlokalitu na základe verzie 2013, opäť ju prispôsobte tak, aby sa zhodovala s predchádzajúcou šablónou, a potom prispôsobenú podlokalitu uložte ako šablónu.

Postup na opätovné vytvorenie svoje vlastné šablóny lokality SharePoint Online 2013 nájdete v téme Inovácia šablón lokality.

Niekedy je potrebné preskúmať príčinu problému so šablónu lokality podrobnejšie. Môžete napríklad zdediť šablónu lokality a neviete, ako bola vytvorená alebo čo obsahuje.

Súbor .wsp je súbor kabinetu (CAB), čo znamená, že je to súbor obsahujúci ďalšie súbory. Tento súbor .cab obsahuje súbor manifestu, ktorý definuje prvky lokality. Ak vás zaujíma ich obsah, postupujte takto:

 1. Skopírujte súbor .wsp.

 2. Premenujte príponu súboru z .wsp na .cab.

 3. Dvakrát kliknite na súbor, vyberte všetky zobrazené súbory, kliknite pravým tlačidlom myši na výber, kliknite na položku Extrahovať, vyhľadajte priečinok v dialógovom okne Vybrať cieľové umiestnenie a potom kliknite na položku Extrahovať.

Teraz si môžete pozrieť súbor Manifest.xml, priečinky uvedené v súbore Manifest.xml a všetky prvky, schémy, prostriedky a súbory funkcií potrebné na opätovné vytvorenie lokality. Ak ste pri vytváraní šablóny lokality vybrali možnosť zahrnúť obsah lokality, zobrazí sa vám aj obsah lokality, ako napríklad súbory knižnice dokumentov.

Snímka obrazovky Prieskumníka zobrazujúca rozbalený balík Web Solution Package (.wsp).

Dôležité:  Neodporúča sa dekomprimovať súbor .cab a upravovať manifest alebo obsah súboru .wsp. Vytváranie lokalít z balíkov upravovaných na tejto úrovni môže viesť k nestabilite lokalít vytvorených na základe danej šablóny. Súbory .wsp však možno bezpečne otvoriť a upravovať v programe Microsoft Visual Studio, ak chcete šablónu ďalej prispôsobiť.

Poznámka: Balík webových riešení, ktorý vytvoríte v šablóne lokality, je používateľským riešením s čiastočnou dôveryhodnosťou, ktoré má taký istý deklaratívny formát ako riešenie SharePointu s úplnou dôveryhodnosťou. Nepodporuje však plný rozsah typov funkcií prvkov, ktoré riešenia s úplnou dôveryhodnosťou podporujú.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×