Vytvorenie a používanie moderných stránok na lokalite SharePoint

Vytvorenie a používanie moderných stránok na lokalite SharePoint

Používanie stránok je skvelý spôsob, ako zdieľať nápady pomocou obrázkov, excelových, wordových a powerpointových dokumentov, videa atď. Môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť a publikovať stránky, ktoré budú vyzerať skvele na každom zariadení.

Keď vytvoríte stránku, môžete pridať a prispôsobiť webové častia potom stránku publikovať jediným kliknutím.

Poznámky: 

 • Niektoré funkcie sa postupne zavádzajú do organizácií, ktoré sa prihlásili do programu určeného na uvoľnenie. Táto funkcia sa preto zatiaľ nemusí vôbec zobrazovať alebo môže vyzerať inak, ako je opísané v článkoch Pomocníka.

 • Ak chcete pridávať stránky, musíte byť vlastníkom lokality alebo správcom služby SharePoint. Ak ste vlastníkom lokality, ale nemôžete pridať stránku, váš správca pravdepodobne vypol túto možnosť.  

 • Tento článok sa týka moderných stránok v SharePointe Online alebo SharePoint Server 2019. Ak používate klasické stránky alebo používate staršiu verziu SharePointu, pozrite si tému Vytvorenie a úprava klasických stránok SharePointu.

 • Ak používate komunikačnú lokalitu, pozrite si tému Pridanie stránky na komunikačnú lokalitu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Čo chcete urobiť?

Pridanie a publikovanie strany

 1. Prejdite na tímovú lokalitu , do ktorej chcete pridať stranu. 

 2. Prejdite na domovskú stránku tímovej lokality.

 3. Kliknite na položku + Nové a vyberte položku Strana.

  Nová strana

  Prípadne môžete prejsť na existujúcu stranu, kliknite na položku + novéa potom vyberte položku začať od prázdnej strany. Ak chcete vytvoriť novú stranu s rovnakými webovými časťami a obsahom ako existujúca stránka, môžete vybrať možnosť kópia tejto stránky .

 4. Vyberte šablónu stránky , na ktorej sa má začať.

  Galéria šablón
 5. Pridajte názov strany do oblasti nadpisu. Na uloženie stránky sa vyžaduje názov stránky. Pozrite si tému Prispôsobenie oblasti nadpisu.

 6. Pridanie webových častí

  Umiestnite kurzor myši pod oblasť nadpisu a zobrazí sa aj priamka s kruhovým +, napríklad takto:

 7. Znamienko plus na pridanie webových častí na stránku

  Kliknite na položku + a pridajte obsah, ako je napríklad text, dokumenty, video a ďalšie. Ďalšie informácie o vyhľadávaní a používaní webových častí nájdete v téme používanie webových častí.

  Tlačidlo Pridať na stránku

  Na stranu môžete pridať aj sekcie a stĺpce. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie stĺpcov na strane.

 8. Po dokončení úprav môžete kliknutím na položku Uložiť ako koncept uložiť zmeny a ukončiť režim úprav. Cieľová skupina sa nezobrazí, kým ju nepublikujete. Budú môcť vidieť iba osoby s povoleniami na úpravy na lokalite.

 9. Keď budete chcieť, aby sa vaša cieľová skupina zobrazila, kliknite na položku Publikovať.

  Ďalšie informácie o publikovaní a životnom cykle stránky nájdete v téme Správa a životný cyklus modernej stránky SharePointu.

Prispôsobenie oblasti nadpisu

Môžete prispôsobiť oblasť nadpisu obrázkom, výberom zo štyroch rozložení, textom nad názvom, možnosťou zmeniť zobrazený autor a môžete zobraziť alebo skryť publikovaný dátum.

 • Pridanie obrázka

  Ak chcete pridať obrázok, na paneli s nástrojmi na ľavej strane kliknite na položku pridať Tlačidlo pridať obrázok obrázka .

  Vyberte si nedávny obrázok alebo Získajte obrázok z webového vyhľadávania, lokality, počítača alebo prepojenia. Ak vaša organizácia stanovila množinu schválených obrázkov, budete si môcť vybrať z tejto množiny v rámci vašej organizácie. 

  Obrázok možností výberu súboru.

  Poznámky: 

  • Vyhľadávanie na webe používa obrázky Bing, ktoré využívajú kreatívnu spoločnú licenciu. Ste zodpovední za kontrolu licencií na obrázok pred jeho vložením na stránku.

  • Obrázky vyzerajú najlepšie, ak sú na šírku alebo 16:9 alebo väčšie v pomere strán, a keď majú veľkosť aspoň 1 MB. Ďalšie informácie o veľkosti obrázka nájdete v téme Zmena veľkosti a mierky obrázka v moderných stránkach SharePointu.

  •  Ak ste správcom SharePointu a chcete zistiť, ako vytvoriť knižnicu majetku pre svoju organizáciu, prečítajte si tému Vytvorenie knižnice zdrojovmateriálov.

 • Môžete tiež nastaviť ústredný bod na získanie najdôležitejšou časťou obrázka v ráme. Kliknite na položku nastaviť kontaktné miesto Tlačidlo nastaviť kontaktný bod na paneli s nástrojmi na ľavej strane a v rámci obrázka presuňte ohnisko na požadované miesto.

  Kontaktný bod

 • Pridanie alebo zmena zobrazenej stránky autora

  Do poľa Názov zadajte názov, čiastočný názov alebo názov e-mailu v poli autor. Názov sa bude vyhľadávať v profiloch vašej organizácie a ponúkne sa vám navrhovaní ľudia. Vyberte požadovanú možnosť a hotovo! Ak nezadáte názov, podtrať autora sa nezobrazí.

  Pole na zadanie autora stránky

 • Výber rozloženia

  Kliknite na tlačidlo upraviť webovú časť Tlačidlo Upraviť webovú časť a na paneli s nástrojmi na pravej strane vyberte požadované rozloženie:

  Možnosti rozloženia stránky

 • Nastavenie zarovnania

  Ak sa panel s nástrojmi už nezobrazuje, kliknite na tlačidlo upraviť webovú časť Tlačidlo Upraviť webovú časť a na paneli s nástrojmi na pravej strane vyberte položku vľavo alebo v strede.

 • Pridanie textu nad názov

  Môžete pridať text v farebnom bloku nad nadpisom, aby ste získali nárok na názov alebo pozornosť na niečo na stránke, ako je to uvedené v príklade nižšie, kde je nový text nad názvom. V novinovom žargóne sa toto nazýva kicker. Farba bloku, v ktorom sa text nachádza, je založená na motíve lokality.

  Text nad nadpisom

  Ak chcete pridať text nad nadpisom, kliknite na tlačidlo upraviť webovú časť Tlačidlo Upraviť webovú časť a na paneli s nástrojmi na pravej strane zadajte až 40 znakov textu do poľa text nad názvom . Potom zmeňte prepínač Zobraziť blok textu nad nadpisom na možnosť Áno.

 • Zobraziť publikovaný dátum

  Ak chcete zobraziť najnovší publikovaný dátum strany v oblasti nadpisu, posuňte prepínač pod touto možnosťou na možnosť Áno.

Pomoc ostatným pri hľadaní stránky

Pri prvom publikovaní stránky sa zobrazí výzva na pomoc ostatným pri vyhľadávaní vašej stránky. Ak to chcete urobiť neskôr, môžete kliknúť na položku povýšiť v hornej časti stránky po publikovaní stránky.

Možnosti na pomoc ostatným pri hľadaní stránky.

Môžete použiť niektoré z nasledujúcich možností:

 • Pridať stránku do navigácie: na ľavej strane sa pridá prepojenie na stránku pomocou názvu stránky.

 • Uverejnite ako novinky na tejto lokalite: pridá sa spravodajský príspevok na domovskú stránku lokality. Ďalšie informácie o novinkách nájdete v téme priebežné aktualizovanie tímu pomocou správ na tímovej lokalite.

 • E-mail: umožňuje odoslať e-mail s ukážkou stránky a voliteľnou správou pre vybratých príjemcov.

 • Kópia adresy: zobrazí sa adresa strany, aby ste ju mohli skopírovať a odoslať iným používateľom.

Úprava stránky

Ak chcete vykonať zmeny na stránke, postupujte takto:

 1. Prejdite na lokalitu, kde sa stránka nachádza.

 2. Na ľavej strane kliknite na položku strany.

 3. Výber stránky

 4. Kliknite na položku Upraviť vpravo hore.

  Po kliknutí na položku Upraviť stránku vezmete k sebe. Ak je stránka otvorená na úpravy alebo vzatá z projektu, nikto iný ho nedokáže upraviť. Ak je stránka zablokovaná, kým sa neuložia alebo neodstránia zmeny, alebo kým sa stránka neuverejní. Výnimkou je, že ak stránka nemá žiadnu aktivitu po dobu 5 minút, relácia úprav uplynie a strana bude "odomknutá". 

 5. Vykonajte zmeny a potom vyberte položku Uložiť ako koncept na uloženie zmien a zatvorenie režimu úprav. Ak ste pripravení, aby sa používateľom zobrazili zmeny, kliknite na položku znova publikovať. Ďalšie informácie o publikovaní a životnom cykle stránky nájdete v téme Správa a životný cyklus modernej stránky SharePointu.

Poznámky: 

 • Na úpravu a premenovanie strán sa vyžadujú špecifické povolenia. Ak sa stránka nedá premenovať, obráťte sa na správcu lokality, aby ste sa uistili, že máte povolenie na odstránenie položiek. Ak nie je možné upraviť stránku, skontrolujte, či máte povolenie na prehľadávanie informácií o používateľoch.

 • Ak ste zvyknutí pracovať s prispôsobenými stránkami a definíciami lokalít, mali by ste vedieť, že tento typ stránky nemá žiadne priradenie k definícii lokality. z tohto dôvodu nie je možné obnoviť definíciu lokality.

Komentáre, páči sa mi to a zobrazenia

Ľudia, ktorí si prezerajú stránku, môžu zanechať komentáre a páči sa vám to v dolnej časti stránky. Môžete tiež zistiť, koľko zobrazení má strana. Ukážte myšou na niektoré osoby, ktoré sa páčia vašej stránky. Kliknite na položku páči sa vám a zobrazí sa zoznam všetkých ľudí, ktorí majú radi svoju stránku.

Uložiť na neskoršie použitie

Ľudia, ktorí si prezerajú stránku, ju môžu ľahšie nájsť neskôr pomocou možnosti Uložiť na neskoršie použitie v dolnej časti stránky. Po kliknutí na položku Uložiť na neskôr sa uloží na novšiu verziua priradená ikona je vyplnená.

Príkaz Uložiť na neskoršie použitie na strane

Po kliknutí na položku Uložiť na neskôr sa zobrazí zoznam naposledy uložených položiek . Môžete kliknúť na položku Zobraziť všetky uložené položky a zobraziť celý zoznam uložených položiek.

Naposledy uložené položky

Odoslanie strany e-mailom

Pri použití tejto funkcie môžete odoslať e-mail, ktorý obsahuje prepojenie, ukážku miniatúry, popis a voliteľnú správu jednému alebo viacerým osobám.

Dialógové okno Odoslať e-mailom

Poznámka: Ľudia, s ktorými zdieľate prepojenie, musia mať príslušné povolenia, aby mohli stránku zobraziť.

 1. V hornej časti stránky kliknite na položku Odoslať e-mailom.

 2. Do poľa Komu: zadajte mená ľudí, ktorých chcete odoslať, a v prípade potreby pridajte správu.

 3. Kliknite na položku Odoslať.

Odstránenie stránky

 1. Prejdite na lokalitu, kde sa stránka nachádza.

 2. Na ľavej strane navigácie kliknite na položku strany.

  Ak sa nezobrazujú strany na ľavej strane, kliknite na položku obsah lokality v nastaveniach Tlačidlo Nastavenie v tvare ozubeného kolesa v pravom hornom rohu a potom na ľavej strane stránky obsah lokality kliknite na položku strany.

 3. Vyberte stranu a potom kliknite na tri bodky (...) napravo od vybratej strany.

  Knižnica stránok s elipsami vedľa vybratého súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť .

  Príkaz Odstrániť vedľa vybratej strany

Používanie webových častí

Webové časti sú preddefinované bloky stránky. Zobrazia sa po kliknutí na znak + na stránke na pridanie obsahu na stránku. Ďalšie informácie o rôznych typoch webových častí a ich použití nájdete v téme Používanie webových častí na stránkach.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×