Vytvorenie a konfigurácia nového typu obsahu súpravy dokumentov

Vytvorenie a konfigurácia nového typu obsahu súpravy dokumentov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako povoliť pre kolekciu lokalít funkciu Množina dokumentov a o tom, ako nakonfigurovať typ obsahu množiny dokumentov.

Čo vás zaujíma?

Povolenie množiny dokumentov pre kolekciu lokalít

Vytvorenie typu obsahu množiny dokumentov

Konfigurácia alebo prispôsobenie typu obsahu množiny dokumentov

Povolenie množiny dokumentov pre kolekciu lokalít

Ak pre kolekciu lokalít nebola aktivovaná funkcia súprav dokumentov a chcete vytvárať alebo konfigurovať nové typy obsahu súpravy dokumentov, je potrebné ju najprv aktivovať. Funkciu súprav dokumentov môžete aktivovať iba vtedy, ak ste správca kolekcie lokalít.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, pre ktorú chcete povoliť množiny dokumentov.

 2. V ponuke Lokalita kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Funkcie kolekcie lokality.

 4. Vyhľadajte množiny dokumentov v zozname a potom kliknite na položku Aktivovať.

Na začiatok stránky

Vytvorenie typu obsahu súpravy dokumentov

Ak chcete používateľom lokality umožniť používanie súprav dokumentov, je potrebné najprv vytvoriť a nakonfigurovať typ obsahu súpravy dokumentov pre každú súpravu, ktorú chcete spravovať. Typ obsahu treba po vytvorení pridať do knižnice dokumentov, v ktorej sa bude používať. Po vytvorení a nakonfigurovaní typu obsahu súpravy dokumentov je ho potrebné pridať do knižnice, v ktorej budú používatelia vytvárať svoje súpravy dokumentov.

Ak chcete vytvoriť alebo konfigurovať typy obsahu množiny dokumentov, musíte byť správcom kolekcie lokalít alebo vlastníkom lokality.

 1. V ponuke Lokalita kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na položku Vytvoriť.

V časti Názov a popis zadajte do poľa Názovnázov, ktorý chcete použiť pre novú súpravu dokumentov. Ide o názov, ktorý sa zobrazí používateľom vtedy, keď vytvoria inštanciu súpravy dokumentov.

 1. Do poľa Popis zadajte popis množiny dokumentov.

 2. V časti Vybrať nadradený typ obsahu z kliknite na položku Typy obsahu súpravy dokumentov. Ak možnosť Typy obsahu súpravy dokumentov nie je k dispozícii, pre túto lokalitu pravdepodobne nie je aktivovaná funkcia súprav dokumentov.

V časti Skupina uveďte, či chcete kategorizovať nový typ obsahu súpravy dokumentov v novej alebo existujúcej skupine.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení nového typu obsahu súpravy dokumentov sa zobrazí informačná stránka typu obsahu lokality pre typ obsahu, na ktorej môžete konfigurovať ďalšie nastavenia.

Na začiatok stránky

Konfigurácia alebo prispôsobenie typu obsahu množiny dokumentov

 1. V ponuke Lokalita kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.

Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu súpravy dokumentov, ktorý chcete konfigurovať.

 1. Na stránke Typ obsahu lokality kliknite v časti Nastavenie na položku Nastavenie súpravy dokumentov.

V časti Povolené typy obsahu vyberte skupinu typov obsahu, ktorú chcete použiť. Potom v časti Dostupné typy obsahu lokality vyberte typ obsahu, ktorý chcete v rámci tejto súpravy dokumentov povoliť. Následne ho kliknutím na tlačidlo Pridať premiestnite do poľa Povolené typy obsahu v súprave dokumentov. Zopakujte tento krok pre každý typ obsahu, ktorý chcete zahrnúť do súpravy dokumentov.

 1. V časti Predvolený obsah vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete nahrať predvolený obsah, a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor, ktorý chcete nahrať.
  Čo je predvolený obsah?

  Predvolený obsah je obsah, ktorý sa vytvorí automaticky pri vytvorení inštancie súpravy dokumentov. Predpokladajme napríklad, že chcete súpravu dokumentov na správu procesu návrhu produktu. Táto súprava dokumentov môže zahŕňať dokument návrhu produktu (dokument Microsoft Wordu), nákres návrhu (nákres programu Microsoft Visio) a výkonové charakteristiky (hárok Microsoft Excelu). Vaša organizácia môže mať štandardnú šablónu dokumentu pre dokument návrhu produktu, v ktorej sú vopred zadané informácie, ktoré musia autori dokončiť. Túto šablónu môžete nahrať ako predvolený obsah. Keď potom autori vytvoria inštanciu súpravy dokumentov návrhu produktu, automaticky sa pre nich vytvorí kópia dokumentu návrhu produktu. Autori môžu túto kópiu upraviť a pridať do nej ďalšie informácie. Ak pre typy obsahu v súprave dokumentov nepridáte predvolený obsah, nebudú sa automaticky vytvárať žiadne súbory. Autori budú môcť v rámci danej súpravy dokumentov vytvárať úplne nové súbory alebo do nej nahrávať dokumenty.

 2. Predvolený obsah môžete nahrať pre viacero rôznych typov obsahu. Ak to chcete urobiť, kliknite na položku Pridať nový predvolený obsah, vyberte ďalší typ obsahu, pre ktorý chcete určiť predvolený obsah. Potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte súbor, ktorý chcete nahrať. Opakovaním tohto kroku určite všetok požadovaný predvolený obsah pre jednotlivé typy obsahu v tejto súprave dokumentov.

 3. Ak chcete pridať názov súpravy dokumentov do názvov jednotlivých súborov, začiarknite políčko vedľa položky Pridať názov súpravy dokumentov do každého názvu súboru. Zahrnutie týchto informácií môže používateľom pomôcť identifikovať súbory v niektorých zobrazeniach knižnice, najmä ak knižnica obsahuje viaceré typy súprav dokumentov.

V časti Zdieľané stĺpce vyberte stĺpce, ktoré má zdieľať každý typ obsahu v rámci súpravy dokumentov.
Zdieľané stĺpce sú pre dokumenty v súprave dokumentov určené len na čítanie a možno ich upravovať iba pre samotnú súpravu dokumentov. Pri zmene hodnôt zdieľaných stĺpcov pre súpravu dokumentov sa tieto aktualizácie synchronizujú s hodnotami zdieľaných stĺpcov.

V časti Stĺpce uvítacej stránky zadajte stĺpce, ktoré chcete zobraziť na uvítacej stránke súpravy dokumentov.

 1. Ak chcete prispôsobiť vzhľad uvítacej stránky, ktorá sa zobrazuje používateľom každej inštancie množiny dokumentov, v časti Uvítacia stránka kliknite na položku Prispôsobiť uvítaciu stránku.

 2. Ak chcete použiť zmeny uvítacej stránky v každej množine dokumentov, ktorá dedí vlastnosti z tejto množiny dokumentov, začiarknite políčko vedľa položky Aktualizovať uvítaciu stránku množiny dokumentov, ktorá dedí z tohto typu obsahu.

V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či chcete aktualizovať typy obsahu dediace z tejto súpravy dokumentov zmenami, ktoré ste vykonali.

 1. Kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení a nakonfigurovaní musíte typ obsahu množiny dokumentov pridať do knižnice, v ktorej budú používatelia vytvárať svoje množiny dokumentov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×