Vytvorenie a konfigurácia nového typu obsahu množiny dokumentov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto časť obsahuje informácie o tom, ako povoliť pre kolekciu lokalít funkciu Množina dokumentov a o tom, ako nakonfigurovať typ obsahu množiny dokumentov.

Obsah tohto článku

Povolenie množiny dokumentov pre kolekciu lokalít

Vytvorenie nového typu obsahu množiny dokumentov

Konfigurácia alebo prispôsobenie typu obsahu množiny dokumentov

Súvisiace úlohy

Povolenie množiny dokumentov pre kolekciu lokalít

Ak nebola aktivovaná funkcia Množiny dokumentov pre vašu kolekciu lokalít, budete ju musieť aktivovať pred tým, než budete môcť nakonfigurovať nové typy obsahu množiny dokumentov. Ak chcete aktivovať funkciu Množiny dokumentov, musíte byť prihlásení ako správca kolekcie lokalít.

 1. Prejdite na lokalitu najvyššej úrovne v kolekcii lokalít, pre ktorú chcete povoliť množiny dokumentov.

 2. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. V časti Správa kolekcie lokalít kliknite na položku Funkcie kolekcie lokality.

 4. Vyhľadajte množiny dokumentov v zozname a potom kliknite na položku Aktivovať.

Vytvorenie nového typu obsahu množiny dokumentov

Ak chcete používateľom lokality umožniť používanie množiny dokumentov na vytváranie nových inštancií pracovných produktov s viacerými dokumentmi, najskôr je potrebné vytvoriť a nakonfigurovať typ obsahu množiny dokumentov pre každý pracovný produkt, ktorý chcete spravovať, a potom je potrebné pridať ho do knižnice dokumentov, v ktorej sa bude používať. Po vytvorení a nakonfigurovaní musíte typ obsahu množiny dokumentov pridať do knižnice, v ktorej budú používatelia vytvárať svoje množiny dokumentov.

Ak chcete vytvoriť alebo konfigurovať typy obsahu množiny dokumentov, musíte byť správcom kolekcie lokalít alebo vlastníkom lokality.

 1. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na položku Vytvoriť.

 4. V časti Názov a popis zadajte do poľa Názov názov, ktorý chcete priradiť novej množine dokumentov. Ide o názov, ktorý sa zobrazí používateľom vtedy, keď vytvoria novú inštanciu množiny dokumentov.

 5. Do poľa Popis zadajte popis množiny dokumentov.

 6. V časti Vybrať nadradený typ obsahu z kliknite na položku Typy obsahu množiny dokumentov. (Ak možnosť Typy obsahu množiny dokumentov nie je k dispozícii, funkcia Množiny dokumentov nemusí byť povolená pre túto kolekciu lokalít.)

 7. V časti Skupina uveďte, či chcete kategorizovať nový typ obsahu množiny dokumentov v novej alebo existujúcej skupine.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.
  Po vytvorení nového typu obsahu množiny dokumentov sa zobrazí informačná stránka typu obsahu lokality pre typ obsahu, na ktorej môžete konfigurovať ďalšie nastavenia.

Konfigurácia alebo prispôsobenie typu obsahu množiny dokumentov

 1. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

 3. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu množiny dokumentov, ktorý chcete konfigurovať.

 4. V časti Nastavenie kliknite na položku Nastavenie množiny dokumentov.

 5. V časti Povolené typy obsahu vyberte v časti Dostupné typy obsahu lokality typ obsahu, ktorý chcete povoliť v rámci tejto množiny dokumentov a kliknutím na položku Pridať ho premiestnite do poľa Povolené typy obsahu v množine dokumentov. Opakujte tento krok pre každý typ obsahu, ktorý chcete zahrnúť do množiny dokumentov.

 6. V časti Predvolený obsah vyberte typ obsahu, pre ktorý chcete odovzdať predvolený obsah a kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte súbor, ktorý chcete odovzdať. Predvolený obsah sa vytvorí automaticky pre autorov, keď vyberú nové inštancie množiny dokumentov.

  Predpokladajme napríklad, že vytvárate množinu dokumentov na správu procesu návrhu dizajnu. Táto množina dokumentov môže zahŕňať dokument návrhu projektu (dokument programu Microsoft Word), nákres dizajnu (nákres programu Microsoft Visio) a výkonové charakteristiky (hárok programu Microsoft Excel). Vaša organizácia môže disponovať štandardnou šablónou dokumentu programu Microsoft Word pre dokument návrhu produktu, v ktorej sú zadané niektoré štandardné informácie, ktoré musia autori vyplniť. Túto šablónu môžete odovzdať ako predvolený obsah. Keď autori vytvoria novú inštanciu množiny dokumentov návrhu produktu, vytvorí sa pre nich kópia dokumentu návrhu produktu, ktorý môžu upravovať a pridávať do neho ďalšie informácie.

  Ak sa rozhodnete nezahrnúť predvolený obsah pre typy obsahu do množiny dokumentov, pre autorov sa automaticky nevytvoria žiadne súbory, keď budú vytvárať novú inštanciu množiny dokumentov, a autori budú môcť vytvárať v rámci množiny dokumentov nové dokumenty, alebo budú môcť do množiny dokumentov dokumenty odovzdávať.

 7. Ak sa v tejto množine dokumentov nachádza viacero typov obsahu a chcete pre každý z nich odovzdať predvolený obsah, kliknite na položku Pridať nový predvolený obsah, vyberte ďalší typ obsahu, pre ktorý chcete určiť predvolený obsah a potom kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte súbor, ktorý chcete odovzdať. Opakujte tento krok dovtedy, kým neurčíte všetok predvolený typ obsahu pre jednotlivé typy obsahu v tejto množine dokumentov.

 8. Ak chcete pridať názov množiny dokumentov do názvov jednotlivých súborov v rámci inštancie množiny dokumentov, začiarknite políčko vedľa položky Pridať názov množiny dokumentov do každého názvu súboru. Zahrnutie týchto informácií môže používateľom pomôcť identifikovať súbory v niektorých zobrazeniach knižnice, najmä ak knižnica obsahuje viac než jeden typ množiny dokumentov.

 9. V časti Zdieľané stĺpce vyberte stĺpce, ktoré bude zdieľať každý typ obsahu v rámci množiny dokumentov.

  Zdieľané stĺpce sú iba na čítanie pre dokumenty v množine dokumentov a možno ich upravovať iba pre samotnú množinu dokumentov. Keď zmeníte hodnoty zdieľaných stĺpcov pre množinu dokumentov, tieto aktualizácie sa synchronizujú s hodnotami zdieľaného stĺpca pre dokumenty v rámci množiny.

 10. V časti Stĺpce uvítacej stránky zadajte stĺpce, ktoré chcete zobraziť na uvítacej stránke množiny dokumentov.

 11. Ak chcete prispôsobiť vzhľad uvítacej stránky, ktorá sa zobrazuje používateľom každej inštancie množiny dokumentov, v časti Uvítacia stránka kliknite na položku Prispôsobiť uvítaciu stránku.

 12. Ak chcete použiť zmeny uvítacej stránky v každej množine dokumentov, ktorá dedí vlastnosti z tejto množiny dokumentov, začiarknite políčko vedľa položky Aktualizovať uvítaciu stránku množiny dokumentov, ktorá dedí z tohto typu obsahu.

 13. V časti Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít zadajte, či chcete aktualizovať typy obsahu dediace z tejto množiny dokumentov zmenami, ktoré ste vykonali.

 14. Kliknite na tlačidlo OK.

Po vytvorení a nakonfigurovaní musíte typ obsahu množiny dokumentov pridať do knižnice, v ktorej budú používatelia vytvárať svoje množiny dokumentov.

Na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×