Vytvorenie a aktualizácia registra

Register obsahuje termíny a témy, ktoré sa vyskytujú v určitom dokumente, spolu so stránkami, na ktorých sa nachádzajú. Ak chcete vytvoriť register, označte položky registra zadaním názvu hlavnej položky a krížového odkazu v dokumente a potom vytvorte register.

Položku registra môžete vytvoriť pre jednotlivé slovo, frázu alebo symbol, pre tému, ktorá presahuje rozsah strán alebo odkazuje na inú položku, ako napríklad „Doprava. Pozri Bicykle“. Keď vyberiete určitý text a označíte ho ako položku registra, Word pridá k textu špeciálne pole XE (položka registra), ktoré obsahuje označenú hlavnú položku a akékoľvek informácie krížového odkazu, ktoré sem chcete zahrnúť.

Pole XE (položka registra)

Po označení všetkých položiek registra, zvoľte úpravu registra a zostavte hotový register. Program Word zhromaždí položky registra, utriedi ich podľa abecedy, nájde odkazy na príslušné čísla stránok, nájde a odstráni zdvojené položky z tej istej strany a zobrazí register v dokumente.

Označenie položiek

Tieto kroky znázorňujú, ako označiť slová alebo vety pre register, môžete však tiež označiť položky registra pre text s rozsahom viacerých strán.

 1. Vyberte text, ktorý chcete použiť ako položku registra, alebo jednoducho kliknite na miesto, kam chcete položku vložiť.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Register na možnosť Označiť položku.
  Označenie položky

 3. Text môžete upraviť v dialógovom okne Označiť položku registra.
  Dialógové okno Označiť položku registra

  • Druhú úroveň môžete pridať v poli Vedľajšia položka. Ak potrebujete tretiu úroveň, za textom vedľajšej položky zadajte dvojbodku.

  • Ak chcete vytvoriť krížový odkaz na inú položku, kliknite na príkaz Krížový odkaz v časti Možnosti a potom do poľa zadajte text druhej položky.

  • Ak chcete formátovať čísla strán, ktoré sa zobrazia v registri, v časti Formát čísel strán začiarknite políčko Tučné alebo Kurzíva.

 4. Ak chcete označiť položku registra, kliknite na tlačidlo Označiť. Ak chcete označiť všetky výskyty tohto textu v dokumente, kliknite na tlačidlo Označiť všetko.

 5. Ak chcete označiť ďalšie položky registra, označte text, kliknite do dialógového okna Označiť položku registra a zopakujte kroky 3 a 4.

Vytvorenie registra

Po označení položiek môžete vložiť register do dokumentu.

 1. Kliknite na miesto, kam chcete vložiť register.

 2. Na karte Odkazy kliknite v skupine Register na položku Vložiť register.
  Vloženie registra

 3. V dialógovom okne Register si môžete vybrať formát textových položiek, čísel strán, kariet a vodiacich znakov.
  Dialógové okno Register

 4. Celkový vzhľad registra môžete zmeniť výberom z rozbaľovacej ponuky Formáty. V okne vľavo hore sa zobrazí ukážka.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava alebo formátovanie položky registra a aktualizácia registra

Ak po vytvorení registra označíte viacero položiek, na ich zobrazenie bude potrebné aktualizovať register.

 1. Ak polia XE nie sú zobrazené, kliknite na tlačidlo Zobraziť/Skryť Obrázok tlačidla v skupine Odsek na table Začiatok.

 2. Vyhľadajte pole XE položky, ktorú chcete zmeniť napríklad { XE "Callisto" \t "Pozri Mesiace" }.

 3. Ak chcete upravovať alebo formátovať položku registra, zmeňte text vo vnútri úvodzoviek.

 4. Ak chcete aktualizovať index, kliknite naň a potom stlačte kláves F9. Môžete tiež kliknúť na položku Aktualizovať index v časti Index na karte Odkazy.

  Aktualizácia registra

Ak v registri nájdete chybu, nájdite položku registra, ktorú chcete zmeniť, zmeňte ju a potom register aktualizujte.

Odstránenie položky registra a aktualizácia registra

 1. Vyberte celé pole položky registra vrátane zložených zátvoriek ({}) a potom stlačte kláves DELETE.

  Ak polia XE nie sú zobrazené, kliknite na tlačidlo Zobraziť/Skryť Obrázok tlačidla v skupine Odsek na table Začiatok.

 2. Ak chcete aktualizovať index, kliknite naň a potom stlačte kláves F9. Môžete tiež kliknúť na položku Aktualizovať index v časti Index na karte Odkazy.

  Aktualizácia registra

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×