Vytvorenie a čítanie správ v Pošte pre Windows 10 a odpovedanie na ne

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou aplikácie Pošta v systéme Windows 10 si môžete správy rýchlo prečítať a odpovedať na ne z viacerých kont, odosielať súbory a obrázky a nastaviť automatickú odpoveď počas vašej neprítomnosti. Prístup k aplikácii Pošta môžete získať prostredníctvom počítača alebo zariadenia vrátane telefónov, ktoré používajú Windows 10.

Informácie o nastavení e-mailových kont nájdete v téme Nastavenie e-mailu v aplikácii Pošta pre Windows 10. Ak sa pri odosielaní alebo prijímaní správ vyskytnú problémy, prípadne sa nezobrazujú niektoré alebo žiadne správy alebo položky kalendára, pozrite si tému Kde sa nachádzajú moje e-mailové správy alebo udalosti?

Vytváranie a odosielanie správ

Pri vytváraní novej správy môžete meniť písmo, pridávať súbory, obrázky, tabuľky a prepojenia, nastavovať dôležitosť správy, kontrolovať pravopis, vykonávať priblíženie alebo vzdialenie alebo vyhľadávať text v správe.

Poznámky: 

 • Predvolené písmo alebo farbu textu vo všetkých e-mailových správach nie je možné nastaviť. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na správu, ktorú práve vytvárate.

 • V aplikácii Pošta pre Windows 10 nie je možné v odchádzajúcich správach nastaviť potvrdenia o prečítaní.

Vytvorenie novej správy

 1. V hornej časti obrazovky vyberte položku Nová pošta. Ak sa položka Nová poštanezobrazuje, vyberte symbol +.

  Poznámky: 

  • Ak používate Pošta pre Windows 10 s viacerými e-mailovými adresami a nemáte prepojené priečinky doručenej pošty, výberom položky Nová pošta sa otvorí nová správa s ľubovoľným e-mailovým kontom, ktoré sa práve zobrazuje.

  • Ak ste prepojili priečinky doručenej pošty z viacerých e-mailových adries, výberom položky Nová pošta sa zobrazí zoznam prepojených e-mailových adries, z ktorých si môžete vybrať. Vyberte preferovanú e-mailovú adresu a otvorte novú správu.

 2. Ak chcete pridať príjemcov, zadajte do poľa Komu e-mailovú adresu alebo vyberte ikonu Pridať príjemcov na Pridanie príjemcov do e-mailovej správy , čím sa zobrazí zoznam kontaktov. Ak chcete niekoho CC alebo BCC, vyberte položku Kópia _AMP_ skrytá.

 3. Po dokončení zostavovania správy vyberte položku Odoslať. Ak sa rozhodnete, že správu nebudete mať , vyberte položku zahodiť. Ak nevyberiete niektorú z týchto možností a presuniete sa do inej správy v zozname správ, Pošta pre Windows 10 uloží novú správu do priečinka Koncepty . Ak sa k nej chcete neskôr vrátiť, vyberte priečinok Koncepty a potom vyberte svoju správu zo zoznamu konceptov.

Zmena písma, kontrola pravopisu a pridanie emoji, obrázkov, súborov, tabuliek a prepojení

Aplikácia Pošta pre Windows 10 podporuje širokú škálu písiem, veľkostí písma, farieb a špeciálnych možností formátovania. Taktiež môžete vložiť súbory, obrázky, prepojenia a tabuľky. Nakoniec môžete vykonať kontrolu pravopisu, nastaviť dôležitosť, približovať alebo vzďaľovať a vykonať vyhľadávanie v správach. 

Ak chcete zmeniť predvolené písmo, vyberte položku Nastavenie  Tlačidlo Nastavenia > predvolené písmo. Zmena predvoleného písma ovplyvní len zariadenie, ktoré práve používate. Keď zmeníte predvolené písmo, nevzťahuje sa na iné zariadenia.

 • Zmena písma a zvýraznenie textu

  Ak chcete zmeniť písmo v novej správe, použite na to tlačidlá Tučné písmo, Kurzíva a Podčiarknuť nachádzajúce sa na karte Formát, prípadne použite rozbaľovací zoznam nachádzajúci sa napravo od tlačidla Podčiarknuť a vyberte konkrétne písmo a veľkosť písma, pridajte zvýraznenie alebo zmeňte farbu písma.

  Snímka obrazovky s kartou formát

  Poznámka: Predvolené písmo alebo farbu textu vo všetkých e-mailových správach nie je možné nastaviť. Vykonané zmeny sa vzťahujú len na správu, ktorú práve vytvárate.

 • Zmena predvoleného písma

 • Vloženie emoji, súborov, tabuliek, obrázkov a prepojení

  Kartu Vložiť môžete použiť na pridanie rôznych druhov obsahu do správy.

  Snímka obrazovky s kartou vložiť

  Poznámka: Ak sa kurzor nebude nachádzať v tele správy, vloženie tabuliek, obrázkov alebo prepojení pomocou karty Vložiť sa nebude dať vykonať. Ak pole Komu alebo predmet správy stále upravujete, tieto možnosti nebudú k dispozícii.

  Vyberte možnosť súbory na pridanie prílohy do e-mailovej správy.

  Ak chcete vložiť obrázok, aby príjemca videl obrázok v tele e-mailovej správy, vyberte položku obrázky.

  Poznámka: Obrázky môžete vkladať ako súbory alebo obrázky. Ak vyberiete možnosť súbory, obrázok sa nemusí zobraziť, keď príjemca otvorí e-mailovú správu, napriek tomu môže príjemca otvoriť obrázok tak, že dvakrát kliknete na priložený súbor.

  Ak chcete pridať tabuľku, vyberte položku Tabuľka. Predvolene sa do správy vloží tabuľka s tromi riadkami a tromi stĺpcami. Ak chcete odstrániť riadok alebo stĺpec alebo vložiť na vloženie riadka alebo stĺpca, môžete vybrať položku odstrániť . Vzhľad tabuľky môžete prispôsobiť použitím ďalších tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na paneli s nástrojmi.

  Ak chcete pridať hypertextové prepojenie na webovú lokalitu, vyberte položku prepojenie. Ak chcete zobraziť niečo iné ako URL adresu alebo adresu prepojenia, vyplňte pole Text na zobrazenie. V opačnom prípade môžete ponechať toto pole prázdne. Po vyplnení poľa adresa URL adresy prepojenia vyberte položku Vložiť.

  Ak chcete pridať emoji, vyberte položku emoji , čím sa otvorí výber emoji. Prehľadávajte dostupné emoji pomocou kategórií v dolnej časti panela výberu alebo pokračovať v písaní na vyhľadanie konkrétneho emoji. 

  Poznámka: Panel na výber emoji výber je k dispozícii až od verzie Windowsu 1809.

 • Kontrola pravopisu, nastavenie dôležitosti vášho e-mailu, priblíženie alebo vzdialenie alebo vyhľadávanie v správe

  Snímka obrazovky s kartou možnosti

  Ak chcete skontrolovať pravopis, vyberte tlačidlo pravopisu. Kontrola pravopisu používa predvolený jazyk vo Windowse, môžete však vybrať rozbaľovaciu ponuku vedľa položky pravopis a vybrať iný jazyk kontroly pravopisu.

  Ak je vaša správa veľmi dôležitá, môžete si vybrať výkričník. Množstvo e-mailových programov zobrazí správy s vysokou prioritou inak, než tie, ktoré nemajú vysokú prioritu. Ak vaša správa nie je dôležitá, napríklad FYI, ktorú príjemca nemusí čítať rýchlo, môžete vybrať šípku nadol, čím sa správa označí ako Nízka priorita.

  Potrebujete v správe vyhľadať slovo alebo slovné spojenie? Vyberte položku Hľadaťa potom zadajte slovo alebo slovné spojenie. Každá inštancia daného slova alebo slovného spojenia sa zvýrazní.

  Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania novej správy počas jej vytvárania, vyberte položku Lupa . Veľkosť písma týmto v žiadnom prípade nebude ovplyvnená.

  Poznámka: Pošta pre Windows 10 nepovoľuje nastavenie potvrdení o prečítaní pre odchádzajúce správy ani vytváranie pravidiel, ktoré automaticky presmerujú alebo presúvajú správy do priečinkov.

Čítanie správ a odpovedanie na správy

Po pridaní konta do aplikácie Pošta pre Windows 10 môžete začať aplikáciu používať na čítanie správ a na odpovedanie na ne. Všetky nové správy sa zobrazia v zozname správ na ľavej table na čítanie.

Poznámka: Zoznam správ alebo tablu na čítanie nie je možné v aplikácii Pošta pre Windows 10 skryť.

Na paneli s nástrojmi v hornej časti správy môžete vykonať tieto akcie: odpovedať na správu, odpovedať všetkým, preposlať správu, odstrániť ju a označiť ju príznakom. Ak vyberiete položku Viac Ikona Viac , môžete vykonať aj ďalšie akcie, ako je napríklad označenie správy ako neprečítanej, premiestnenie správy do iného priečinka, vyhľadávanie v rámci správy, navigácia medzi správami, uloženie správy vo formáte súboru .eml a tlač správy.

Čítanie správ

Všetky správy sa zobrazujú v zozname správ. Pri prvom nastavovaní e-mailu sa správy zoskupia na základe konverzácie (predmetu) a prvých pár slov e-mailovej správy sa zobrazí v zozname správ pod predmetom. Ak chcete správu prečítať, vyberte ju zo zoznamu správ, čím sa správa zobrazí na table na čítanie. Tablu na čítanie môžete vypnúť, premiestniť alebo otvoriť správu v novom okne.

 • Označenie správ ako prečítané

  Pri prechode z jednej správy na nasledujúcu v zozname správ Pošta pre Windows 10 automaticky označí správu ako prečítanú. Túto možnosť môžete vypnúť alebo vybrať iné správanie výberom položky Nastavenie > čítania a výberom niektorej z možností označenia položky ako prečítanej.

 • Vypnutie skupiny podľa konverzácie alebo skrytie niekoľkých prvých slov správy

  Vyberte položku Nastavenie > čítania. Posuňte sa nadol do sekcie Konverzácia, kde môžete pomocou jazdcov možnosť Zobraziť ukážku textu alebo Zobraziť správy usporiadané podľa konverzácie zapnúť alebo vypnúť. Ak máte viacero kont, váš výber možnosti Zobraziť správy usporiadané podľa konverzácie sa vzťahuje len na konto, ktoré sa zobrazuje v rozbaľovacom zozname Výber konta.

 • Stiahnutie obsahu

  Ak sa zobrazí znak X alebo zástupný symbol, v ktorom sa má nachádzať obrázok, alebo sa zobrazí upozornenie, že sa niektorý obsah v správe neprevzal, môžete sa posunúť nadol na koniec správy a vybrať položku Stiahnuť správy a obrázky. Ak chcete zmeniť toto nastavenie pre všetky správy, aby sa všetok obsah preberal automaticky, vyberte položku Nastavenie > čítania. V časti externý obsahvyberte svoje konto a potom zaPnite možnosť automaticky sťahovať externé obrázky a formáty štýlov.

 • Používanie prehľadávania vsuviek

  Prehľadávanie vsuviek umožňuje kliknúť na tablu na čítanie a umiestniť kurzor kdekoľvek v riadku textu. Potom sa v rámci správy môžete pomocou klávesov so šípkami posúvať po riadkoch nahor a nadol alebo z jedného znaku na druhý smerom do boku. Prehľadávanie vsuviek je predvolene vypnuté. Ak ho chcete zapnúť, vyberte položky Nastavenie > Čítanie. V časti Prehľadávanie vsuviek môžete funkciu pomocou jazdca zapnúť.

Odpovedanie na správy

Pri odpovedaní, odpovedaní všetkým alebo pri preposielaní správy je do odpovede zahrnutá aj pôvodná správa. Toto správanie nie je možné zmeniť, môžete však v správe celý text vybrať a odstrániť ho.

Poznámka: Pri odpovedaní na správu je súčasťou odpovede aj pôvodná správa, avšak bez akýchkoľvek príloh. Pri preposielaní správy sa príjemcovi odošle celá správa vrátane príloh.

Zadajte svoju odpoveď, pridajte prílohy, tabuľky, obrázky alebo prepojenia, a potom výberom položky Odoslať v pravom hornom rohu správu odošlite. Ak sa správu rozhodnete neposlať, vyberte položku Zahodiť.

Označenie správ príznakmi

Správy, ktoré chcete rýchlo nájsť, môžete označiť príznakom. Ak chcete nastaviť príznak, vyberte na table na čítanie možnosť Nastaviť príznak. Ak chcete príznak odstrániť, vyberte položku Odstrániť príznak.

Zoznam správ môžete filtrovať tak, aby sa zobrazili iba položky označené príznakom, a to výberom rozbaľovacej ponuky vedľa položky všetky v zozname správ a výberom položky označené.

Práca s konceptmi

Ak ste správu neodoslali ani nezahodili, automaticky sa uloží do priečinka Koncepty. Ak sa chcete ku konceptom vrátiť, vyberte priečinok Koncepty a potom vyberte svoju správu. Po dokončení úprav správy vyberte položku Odoslať.

Ak sa v priečinku doručenej pošty zobrazujú správy podľa konverzácií, všetky koncepty odpovedí a preposlaných správ sa aj spolu s pôvodnou správou tiež zobrazia v priečinku doručených správ. Ak usporiadanie podľa konverzácie vypnete, budú sa tieto koncepty zobrazovať len v priečinku Koncepty.

Spracovanie nevyžiadanej pošty

Nevyžiadaná pošta je bežným problémom. Ak dostanete e-mailovú správu, ktorá je zrejme nevyžiadanou poštou, môžete v zozname správ kliknúť pravým tlačidlom myši na správu a vybrať položku Premiestniť do priečinka Nevyžiadaná pošta. Týmto sa správa z priečinka doručenej pošty odstráni a odošle sa do priečinka Nevyžiadaná pošta. Naraz môžete do nevyžiadanej pošty premiestniť len jednu správu.

Tip: Položku Premiestniť do priečinka Nevyžiadaná pošta nepodporujú všetky e-mailové kontá.

Prispôsobenie zobrazenia

Pošta pre Windows 10 nepodporuje premiestňovanie, skrytie alebo zmenu veľkosti tably na čítanie ani zoznamu správ. Tablu priečinok môžete rozbaliť alebo zbaliť tak, že vyberiete položku Ikona rozbaliť a zbaliť v hornej časti obrazovky.

Ak tablu priečinok zbalíte, môžete vytvoriť novú správu výberom symbolu +.

E-mailom trvá príliš dlho, kým sa ku mne dostanú alebo nemôžem nájsť staršie správy

Aplikácia Pošta pre Windows 10 kontroluje e-maily v pravidelných intervaloch. Ak chcete poštu kontrolovať častejšie alebo chcete mať prístup k starším správam, môžete zmeniť nastavenia synchronizácie.

 1. Vyberte položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia > Spravovať kontáa vyberte konto, ktoré chcete zmeniť.

 2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie synchronizácie poštovej schránky.

  • Ak chcete nové správy kontrolovať častejšie, vyberte v časti Sťahovanie nového obsahu požadovaný interval pre kontrolu.

   Poznámka: Predvolene je nastavená možnosť na základe môjho používania, ktorá zohľadňuje počet prijatých správ, internetové pripojenie a výdrž batérie.

  • Ak chcete zobraziť staršie správy, vyberte v časti Stiahnuť e-maily z obdobia možnosť kedykoľvek.

Máte problémy alebo potrebujete ďalšie informácie?

Odoslanie pripomienok

Ceníme si váš názor. Ak si myslíte, že v aplikáciách Pošta a Kalendár chýba nejaká funkcia, alebo ak niektorá funkcia nefunguje správne, môžete poskytnúť pripomienky priamo tímu pre aplikácie Pošta a Kalendár.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×