Vytvorenie časovej osi vo Visiu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Časové osi vo Visiu vám pomôžu naplánovať a komunikovať projektové plány zobrazením fáz a termínov vo formáte, ktorý je jednoduché čítanie a porozumenie.

Ak chcete nájsť správnu šablónu, ktorou môžete začať, kliknite na položky Súbor > Nové a do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Časová os.

Pridanie základného tvaru časovej osi

 • Zo vzorkovnice Tvary časovej osi presuňte niektorý z tvarov (Bloková časová os, Časová os – čiara alebo Valcová časová os) na stránku kresby.

 • Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia časovej osi. Nastavte Začiatok a Ukončenie. Tieto dátumy sa pridajú na začiatok a na koniec časovej osi. Skončite nastavením možností na kartách Časové obdobie a Formát času a kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete niektoré z nastavení neskôr zmeniť, dialógové okno Konfigurácia časovej osi môžete znovu otvoriť tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na časovú os a potom kliknete na položku Konfigurovať časovú os.

Pridanie medzníkov, intervalov a značiek

Typ značky

Použitie

Medzník

Označuje určitý prelomový dátum na časovej osi (napríklad dátum, kedy treba odovzdať spisovateľský projekt vydavateľovi).

Interval

Označuje a kritický časový rozsah na časovej osi (napríklad čas potrebný na napísanie prvého konceptu).

Značka dnešného dna

Označuje množstvo času, ktorý uplynul od začiatku projektu. Značka dnešného dňa sa automaticky posunie, keď sa zmení skutočný dátum, aby sa tak zobrazil aktuálny stav plánu vzhľadom k najbližšiemu termínu.

Označenie medzníka na časovej osi

 1. Presuňte tvar medzníka zo vzorkovnice Tvary časovej osi priamo na vrch časovej osi.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia medzníka zadajte alebo vyberte dátum a čas medzníka.

 3. Do poľa Popis zadajte označenie, ktoré sa má pri medzníku zobrazovať.

 4. V zozname Formát dátumu vyberte vzhľad dátumu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete rýchlo zmeniť prelomový dátum, presuňte medzník požadované miesto na časovej osi. Dátum medzníka zmeny podľa novej pozície. Po otvorení v dialógovom okne Konfigurácia medzníka znova tak, že pravým tlačidlom myši na medzník, kliknutím na položku Konfigurovať míľnik a potom zmeny dátumu môžete zmeniť aj medzník.

Označenie časového rozsahu na časovej osi

 1. Presuňte tvar intervalu priamo na vrch časovej osi.

 2. Nastavte počiatočné a koncové dátumy časového rozsahu, zadajte označenie a vyberte formát dátumu.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah intervalu, presúvajte rukoväti výberu alebo interval miesto na časovej osi. Dátum na intervalu zmeny podľa novej pozície. Po otvorení dialógové okno Konfigurácia Interval znova kliknite pravým tlačidlom myši na interval, kliknutím na položku Konfigurovať Interval a zmenou údaje môžete zmeniť aj rozsahový časový interval.

Premiestnenie textu z časovej osi

Časové osi môže niekedy dostať preplnené. Ak chcete čitateľnejší časovej osi kliknite na žltú ovládaciu rukoväť tvaru a presuňte ho na miesto, kam chcete umiestniť text.

Označenie uplynutého času na časovej osi

 • Umiestnite tvar Uplynutý čas priamo na vrch časovej osi. Ľavý koniec tvaru je zarovnaný so začiatkom časovej osi, tvar siaha až po aktuálny dátum.

 • Presuňte tvar Značka dnešného dňa na časovú os. Tvar má pozíciu skutočného aktuálneho dátumu.

Vždy, keď otvoríte kresbu časovej osi s tvarmi Uplynutý čas alebo Značka dnešného dňa, tvary sa presunú, aby zodpovedali skutočnému aktuálnemu dátumu.

Zobrazenie podrobností pre časť časovej osi

Ak chcete vidieť podrobnosti, rozbaľte segment existujúcej časovej osi ako druhú časovú os. Rozšírená časová os predstavuje segment pôvodnej časovej osi, ale pracujete s ňou samostatne.

Ak pridáte medzník alebo interval do pôvodnej časovej osi, pridá sa aj do rozšírenej časovej osi. Ak ich však pridáte do rozšírenej časovej osi, do pôvodnej sa nepridajú.

Zobrazenie podrobností časti

 1. Presuňte tvar Rozšírená časová os na stranu.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia časovej osi nastavte možnosti a kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírená časová os používa prerušované čiary na označenie časti pôvodnej časovej osi, ktorú predstavuje.

Zdieľané medzníky a intervaly sa automaticky synchronizujú, takže ak ich zmeníte na jednej časovej osi, zmenia sa aj na druhej.

Rozšírená časová os predvolene používa rovnaký typ tvaru ako pôvodná časová os. Ak chcete zmeniť typ tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši na rozšírenú časovú os, ukážte na položku Typ časovej osi a vyberte niektorú z možností.

Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah rozšírenej časovej osi, presuňte žlté ovládacie rukoväti. Dátum rozšírenej časovej osi sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Úprava časovej osi

Tu sú kroky, ktoré môžete vykonať na spresnenie časovej osi.

Čo chcete zmeniť

Použité opatrenie

Počiatočný alebo koncový dátum projektu

Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a vyberte nový počiatočný a koncový dátum.

Počet dielikov na pruhu časovej osi

Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a vyberte inú jednotku časovej mierke ako dni, mesiace, roky, štvrťroky alebo roky.

Zobrazenie alebo skrytie dátumov a dielikov časovej osi

Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a prejdite na kartu Formát času. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok na zobrazenie alebo skrytie dátumov a označení na časovej osi.

Zobrazenie alebo skrytie šípok na pruhu časovej osi

Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, ukážte na položku Šípka a vyberte niektorú z možností.

Typ medzníka

Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, ukážte na položku Nastaviť typ medzník a vyberte požadovaný štýl.

Dátum medzníka

Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, kliknite na položku Konfigurovať míľnik a zadajte dátum.

Umiestnenie medzníka

Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, ukážte na položku Pozícia a vyberte niektorý zo štýlov.

Zobrazenie alebo skrytie dátumu a popisu medzníka

Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, ukážte na položku Zobraziť prvky a vyberte alebo zrušte výber možností.

Popis medzníka alebo časového rozsahu

Dvakrát kliknite na text priradený k medzníku alebo intervalu, zadajte nový popis a stlačte kláves Esc.

Typ intervalu

Kliknite pravým tlačidlom myši na interval, ukážte na položku Nastaviť typ intervalu a vyberte niektorý zo štýlov.

Nastavenie popisu nad alebo pod dátum

Kliknite pravým tlačidlom myši na interval, ukážte na položku Umiestnenie popisu a vyberte niektorú z možností.

Zobrazenie alebo skrytie dátumu, popisu a percenta dokončenia intervalu

Kliknite pravým tlačidlom myši na interval, ukážte na položku Zobraziť prvky a vyberte alebo zrušte výber možností.

Dátumy časového rozsahu

Kliknite pravým tlačidlom myši na interval, kliknite na položku Konfigurovať interval a zadajte dátumy.

Umiestnenie textu priradeného k medzníku, intervalu alebo k značke dnešného dňa

Vyberte tvar. Presunutím ovládacej rukoväti zmeňte vzdialenosť a uhol medzi textom a pruhom časovej osi.

Dočasné označenia

Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, ukážte na položku Dočasné označenia a vyberte niektorý zo štýlov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×