Vytvorenie časovej osi, ak chcete zobraziť snímku plánu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Záznam a komunikácia medzníky projektu je veľmi jednoduché s časovej osi – vodorovnej alebo zvislej čiary, predstavujúci trvania projektu, značky, ktoré označujú fázy projektu a medzníkov.


Timeline diagram

Položiť základy

Prvým krokom pri vytváraní časovej osi je vybrať tvar časová os predstavuje časový rozsah projektu. Časová os tvar je základom, do ktorej pridáte medzníky projektu a udalostí. Môžete vybrať z rôznych štýlov, ako je napríklad valcová alebo riadok Navoďte náladu časovej osi.

different styles of timelines

Vytvoriť základ časovej osi

 1. V programe Visio, otvorte šablónu časovej osi.

 2. Zo vzorkovnice Tvary časovej osi presuňte niektorý z šesť tvary časovej osi (blokovať, čiar, pravítko, rozdelené alebo valcová ) na stránku kresby.

  Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia časovej osi.

 3. Na karte Časové obdobie v dialógovom okne Spustiť zadajte alebo vyberte počiatočný dátum projektu.

 4. V poli dokončenie zadajte alebo vyberte dátum ukončenia projektu.

 5. V zozname Časová mierka vyberte jednotku časovej mierky časovej osi.

 6. Ak sa rozhodnete týždňov, môžete vybrať požadované týždne začať na deň.

 7. Na karte Formát času v dialógovom okne jazyk vyberte jazyk, ktorý sa má pre časovú os.

 8. Ponechajte Zobraziť počiatočné a koncové dátumy na časovej osi začiarknuté políčko, ak chcete dátumy začatia a ukončenia, ktoré ste si vybrali v krokoch 4 a 5 majú byť viditeľné na koniec časovej osi.

 9. V prvom zozname Formát dátumu, vyberte požadovaný spôsob dátumy vyzerať.

 10. Ponechajte vybraté, ak chcete každú jednotku časovej mierky (jednotka, ktorý ste zadali v kroku 6 vyššie) políčko Zobraziť priebežných označeniach časovej mierky na časovej osi Zobraziť na časovej osi.

 11. V zozname druhej Formát dátumu, vyberte požadovaný spôsob označenia jednotky vyzerať.

 12. Nechajte začiarknuté políčko automaticky aktualizovať dátumy po presunutí značiek. Tým sa zabezpečí, aby dátumy súvisiace so značkami automaticky aktualizovať, keď vás premiestniť všetky medzníkov, intervalov alebo iné značky na časovej osi.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak chcete niektoré z nastavení neskôr zmeniť, dialógové okno Konfigurácia časovej osi môžete znovu otvoriť tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na časovú os a potom kliknete na položku Konfigurovať časovú os.

Na začiatok stránky

Pridanie medzníkov, intervalov a značiek

Keď máte základom časovej osi na mieste, môžete začať pridávať dôležitého obsahu: značky, ktoré označujú dôležité medzníky a udalosti.

Typ značky

Pomocou

Medzník

Označuje určitý prelomový dátum na časovej osi (napríklad dátum, kedy treba odovzdať spisovateľský projekt vydavateľovi).

Interval

Označuje kritický časový rozsah na časovej osi (napríklad čas potrebný na napísanie prvého konceptu). Vyberte tvar intervalu, ktorá zodpovedá štýl časovej osi.

Značka dnešného dna

Odrážajú časový úsek, ktorý uplynul od začiatku projektu. Značka dnešného dňa automaticky posunie, ako odhaliť na prvý pohľad stav plánu vo vzťahu k ďalšej termínu zmeny skutočnému aktuálnemu dátumu.

Krok 3 v Sprievodcovi konvertovaním textu na stĺpce

Označenie medzníka na časovej osi

 1. Presuňte tvar medzníka zo vzorkovnice Tvary časovej osi priamo na vrch časovej osi.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia medzníka zadajte alebo vyberte dátum a čas medzníka.

 3. Do poľa Popis zadajte popis medzníka.

 4. V zozname Formát dátumu vyberte vzhľad dátumu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť dátum medzníka, presuňte medzník na požadované miesto na časovej osi. Dátum medzníka sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Označenie časového rozsahu na časovej osi

 1. Presuňte tvar intervalu zo vzorkovnice Tvary časovej osi a priamo na vrch časovej osi.

 2. Do polí Počiatočný dátum a Koncový dátum, zadajte alebo vyberte počiatočné a koncové dátumy časového rozsahu.

 3. Do poľa Popis zadajte popis intervalu.

 4. V zozname Formát dátumu, vyberte požadovaný spôsob dátumy vyzerať.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah intervalu, presúvajte rukoväti výberu zelenú alebo interval miesto na časovej osi. Dátum na intervalu zmeny podľa novej pozície.

Premiestnenie textu z časovej osi

Časové osi môže niekedy dostať preplnené. Vytvoriť časovú os čitateľnejší, môžete premiestniť textu časovej osi, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Tlačidlo Nastavenie knižnice

1. kliknite na žltú ovládaciu rukoväť na výber intervalu.

2. Presuňte ovládaciu rukoväť nad tvar intervalu presuniete text na lepšie umiestnenie.

3 konzola automaticky označuje začiatok a koniec intervalu.

Označenie uplynutého času na časovej osi

 1. Presuňte tvar uplynutý čas zo vzorkovnice Tvary časovej osi a priamo na vrch časovej osi. Tvar zarovná ľavom konci začínala časovej osi a sa vzťahuje na aktuálny dátum.

 2. Presuňte tvar značka dnešného dňa zo vzorkovnice Tvary časovej osi na časovej osi.

 3. Tvar sa umiestni na aktuálnej skutočnému aktuálnemu dátumu.


elapsed time on a timeline

Vždy, keď otvoríte kresbu časovej osi s tvarmi Uplynutý čas alebo Značka dnešného dňa, tvary sa presunú, aby zodpovedali skutočnému aktuálnemu dátumu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie podrobností pre časť časovej osi

Môžete rozbaliť časti existujúcej časovej osi ako druhý časovej osi Zobraziť viac podrobností. Rozšírená časová os predstavuje časti pôvodnej časovej osi, ale pri práci s samostatne. napríklad, môžete pridať medzníky alebo intervalov na Rozšírená časová os rovnako ako pôvodný časovú os. Ak pridáte medzníku alebo intervalu pôvodnej časovú os, je tiež pridajú do Rozšírená časová os. Ak pridáte medzníku alebo intervalu na Rozšírená časová os, však nie sa pridá do pôvodnej časovej osi.

Poznámka: Ak máte časovú os na stránke kresby, ak chcete vytvoriť Rozšírená časová os.

Zobrazenie podrobností časti

 1. Z časti Tvary časovej osi presuňte tvar Rozšírená časová os na stranu.

 2. V dialógovom okne Konfigurácia časovej osi, zadajte požadované možnosti pre Rozšírená časová os na kartách Časového obdobia a Formát času a potom kliknite na tlačidlo OK (dátum začatia a dokončenia musí byť v rámci časového obdobia pôvodného Časová os).

 3. Rozšírená časová os sa zobrazí na stránke kresby a zobrazia sa nasledovné údaje:

  • Sivá prerušované čiary na priradenie dvoch časových osí a označenie časti pôvodnej časovej osi, ktoré predstavuje Rozšírená časová os.

  • Zdieľané medzníky a intervaly. Toto automaticky synchronizovať tak, že ak ich zmeníte na jednej časovej osi, zmenia sa aj na druhej strane.

   Poznámka: Rozšírená časová os používa rovnaký typ tvar ako pôvodnej časovej osi v predvolenom nastavení. Ak chcete zmeniť typ tvaru, kliknite pravým tlačidlom myši Rozšírená časová os a potom kliknite na položku Nastaviť typ časovej osi.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť časový rozsah rozšírenej časovej osi, presuňte žlté ovládacie rukoväti. Dátum rozšírenej časovej osi sa zmení, aby zodpovedal novému umiestneniu.

Na začiatok stránky

Úprava časovej osi

Nevyhnutne medzník dátumy, bude trvať predpovede o tom, ako dlho proces a presunúť aj dátumy ukončenia projektu. Môžete jednoducho revidovať a úprava časovej osi programu Visio v dôsledku zmien.

Čo by ste chceli zmeniť

Použité opatrenie

Počiatočný alebo koncový dátum projektu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os, a potom prejdite na kartu Časového obdobia zadajte alebo vyberte nový počiatočný alebo koncový dátum a kliknite na tlačidlo OK.

Počet dielikov na pruhu časovej osi

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a potom prejdite na kartu Časové obdobie. V zozname Časová mierka vyberte iný čas jednotku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Viditeľnosť časovej osi dátumov a dielikov

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časovej osi, kliknite na položku Konfigurovať časovú os a potom prejdite na kartu Formát času. V časti Formátovanie vyberte alebo zrušte začiarknutie políčok na zobrazenie alebo skrytie dátumov alebo načasovať označení rozsahu na časovej osi. Kliknite na tlačidlo OK.

Vzhľad šípok na pruhu časovej osi

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar časová os a potom kliknite na položku Zobraziť spustenie šípky alebo Zobraziť dokončenie šípky.

Typ medzníka

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, a potom kliknite na položku Nastaviť typ medzníka. V zozname Typ medzníka kliknite na požadovaný štýl a potom kliknite na tlačidlo OK.

Typ intervalu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar intervalu, a potom kliknite na položku Nastaviť typ intervalu. Vyberte štýl, ktorý chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dátum medzníka

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na medzník, a potom kliknite na položku Konfigurovať míľnik. Zadajte požadovaný dátum a potom kliknite na tlačidlo OK.

Dátumy časového rozsahu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na interval, a potom kliknite na položku Konfigurovať Interval. Zadajte dátumy, ktoré chcete a potom kliknite na tlačidlo OK.

Popis medzníka alebo časového rozsahu

 • Dvakrát kliknite na text priradený k medzníku alebo intervalu. Vyberte položku Popis a potom zadajte nový popis, ktorý chcete.

Umiestnenie textu priradeného k medzníku, intervalu alebo k značke dnešného dňa

 • Vyberte tvar. Presuňte ovládaciu rukoväť na zmenu vzdialenosť medzi panelom textu a časovej osi alebo uhol textu.

Formát dátumu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na časovú os, medzníku alebo intervalu, a potom kliknite na položku Konfigurovať časovú os, Konfigurácia medzníka alebo Konfigurovať Interval. V zozname Formát dátumu, kliknite na požadovaný formát a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×