Vytvorenie časovej osi

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytvoriť grafické znázornenie postupnosti udalostí, ako napríklad medzníky projektu alebo hlavné udalosti života osoby, môžete použiť časovú os grafiky SmartArt. Po vytvorení časovej osi môžete pridávať ďalšie dátumy, premiestňovať dátumy, meniť rozloženia a farby a používať rôzne štýly.

Príklad základnej časovej osi

Vytvorenie časovej osi

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Grafické prvky SmartArt.

  Kliknutie na položku SmartArt

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Proces a potom dvakrát kliknite na rozloženie časovej osi.

  Tip:  Existujú dve grafiky SmartArt časovej osi: Základná časová os a Časová os kruhu so zvýraznením, ale môžete použiť takmer všetky grafiky SmartArt súvisiace s procesmi.

  Časové osi grafického prvku SmartArt

 3. Kliknite na položku [Text] a zadajte alebo prilepte text do grafiky SmartArt.

  Poznámka:  Môžete tiež otvoriť textovú tablu a napísať text tam. Ak sa nezobrazuje textová tablana karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt, kliknite na textovú tablu.

Ďalšie úlohy časovej osi

 1. Kliknite na tvar na časovej osi.

  Kliknutie na bod, v ktorom je zobrazený posledný dátum

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať skorší dátum, kliknite na položku Pridať tvar a potom kliknite na položku Pridať tvar pred.

  • Ak chcete pridať neskorší dátum, kliknite na položku Pridať tvar a potom kliknite na položku Pridať tvar za.


   Na karte Návrh kliknite na položku Pridať tvar.

 3. Do poľa s novým dátumom zadajte požadovaný dátum.

 1. Na časovej osi kliknite na dátum, ktorý chcete premiestniť.

  Výber dátumu na časovej osi

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete dátum presunúť na skorší dátum ako vybratý, kliknite na položku Presunúť nahor.

 3. Ak chcete dátum presunúť na neskorší dátum ako vybratý, kliknite na položku Presunúť nadol.

Posunutie dátumu nahor alebo nadol

 1. Kliknite na grafiku SmartArt časovej osi.

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt v skupineRozloženia kliknite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac .

  Kliknutím sa zobrazia ďalšie rozloženia

  Poznámka:  Ak chcete zobraziť iba časovú os a rozloženie súvisiace s procesom, kliknite v dolnej časti zoznamu rozloženia na položku Ďalšie rozloženia a potom na položku Proces.

 3. Vyberte grafický prvok SmartArt týkajúci sa časovej osi alebo procesu, ako sú napríklad tieto:

  • Na zobrazenie priebehu na časovej osi kliknite na položku Proces so zvýraznením.

   Proces so zvýraznením

  • Na vytvorenie časovej osi s obrázkami alebo fotografiami kliknite na položku Nepretržitý zoznam obrázkov. Kruhové tvary sú navrhnuté na vloženie obrázkov.

   Nepretržitý obrázkový zoznam

 1. Kliknite na grafiku SmartArt časovej osi.

 2. Na karteNávrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Zmena farieb časovej osi

  Poznámka:  Ak sa karta Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali časovú os.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Umiestnite ukazovateľ na ľubovoľnú kombináciu a zobrazí sa ukážka vzhľadu farieb v časovej osi.

Štýl grafiky SmartArt použije kombináciu efektov, ako napríklad štýl čiary, skosenie alebo 3 D perspektívu a jedným kliknutím pridá k časovej osi profesionálne upravený vzhľad.

 1. Kliknite na časovú os.

 2. Na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt kliknite na požadovaný štýl.

  Výber nového štýlu

  Tip:  Ďalšie štýly môžete zobraziť kliknutím na položku Viac Tlačidlo Viac v pravom dolnom rohu poľa Štýly.

Pozrite tiež

Vytvorenie časovej osi

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Tvary na karte Vložiť

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Proces a potom dvakrát kliknite na rozloženie časovej osi (ako napríklad Základná časová os).

 3. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na položku v grafike SmartArt a potom zadajte text.

   Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po pridaní všetkých požadovaných položiek.

Ďalšie úlohy časovej osi

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, do ktorej chcete pridať ďalšiu položku.

 2. Kliknite na existujúcu položku, ktorá je umiestnená najbližšie k miestu, kam chcete pridať novú položku.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický objekt na šípku vedľa položky Pridať tvar.

  Skupina Vytvoriť grafiku na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

  Ak sa nezobrazia karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, skontrolujte, či ste vybrali grafiku SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknúť na grafiku SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť položku za vybratú položku, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť položku pred vybratú položku, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Na odstránenie položky z časovej osi vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • V grafike SmartArt vyberte text z textového poľa položky, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

 • V textovej table vyberte celý text z položky, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

  Poznámky: 

  • Pridanie tvaru z tably Text:

   1. Na úrovni tvaru umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať nový tvar.

   2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text, ktorý chcete umiestniť do nového tvaru.

 1. V textovej table vyberte položku, ktorú chcete premiestniť.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete premiestniť položku na skorší dátum, kliknite v položke Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafiku na položku Premiestniť nahor.

  • Ak chcete premiestniť položku na neskorší dátum, kliknite v položke Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafiku na položku Premiestniť nadol.
   Skupina Vytvoriť grafiku na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt

   Ak sa nezobrazia karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, skontrolujte, či ste vybrali grafiku SmartArt. Možno budete musieť dvakrát kliknúť na grafiku SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na časovú os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. Kliknite na položku Proces a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete jednoduchú, ale efektívnu časovú os, kliknite na položku Základná časová os.

   Základná časová os

  • Ak chcete zobraziť priebeh, časovú os alebo sekvenčné kroky úlohy, procesu alebo pracovného postupu, kliknite na položku Proces so zvýraznením.

   Proces so zvýraznením

  • Na pridanie obrázkov alebo fotografií do časovej osi kliknite na položku Nepretržitý zoznam obrázkov. Kruhové tvary sú navrhnuté na vloženie obrázkov.

   Nepretržitý obrázkový zoznam

Poznámka: Zmeniť rozloženie grafiky Smart Art môžete kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Po ukázaní na možnosť rozloženia sa grafika SmartArt zmení, čím sa zobrazí ukážka jej vzhľadu s daným rozložením.

Rýchlo pridať kvality vzhľad a doladenie na grafický prvok SmartArt, môžete zmeniť farby alebo použiť štýl na časovú os. Môžete tiež pridať efekty, ako napríklad žiarenie, hladké okraje alebo 3-D efekty. Pomocou Microsoft PowerPoint 2010, môžete animovať časovej osi.

V položkách grafiky SmartArt je možné použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Zmena farby grafického prvku SmartArt.

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

 1. V grafike SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie položky, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania položky, kliknite na položku Farba čiary, potom na položku Farba Obrázok tlačidla a nakoniec na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania položky, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie položky a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motívu dokumentu.

Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafiky SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo 3 D perspektívy, ktoré je možné použiť pre polia v grafikách SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Textové pole pred obrázkom

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Poznámka: 

 • Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa štýl grafického prvku SmartArt prejaví v na grafickom prvku SmartArt.

Pozrite tiež

Vytvorenie časovej osi

 1. Na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Grafické prvky SmartArt.

  Skupina Ilustrácia na páse s nástrojmi

 2. V galérii Vybrať grafiku SmartArt kliknite na položku Proces a potom dvakrát kliknite na rozloženie časovej osi (ako napríklad Základná časová os).

 3. Ak chcete zadať text, použite jednu z nasledujúcich možností:

  • Na table Text kliknite na položku [Text] a potom zadajte požadovaný text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, na table Text kliknite na položku [Text] a potom text prilepte.

   Poznámka: Ak sa tabla Text nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

   Ovládací prvok textovej tably

  • Kliknite na položku v grafike SmartArt a potom zadajte text.

   Poznámka: Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po pridaní všetkých požadovaných položiek.

Ďalšie úlohy časovej osi

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, do ktorej chcete pridať ďalšiu položku.

 2. Kliknite na existujúcu položku, ktorá je umiestnená najbližšie k miestu, kam chcete pridať novú položku.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite v skupine Vytvoriť grafický prvok na šípku v časti Pridať tvar.

  Pridanie tvaru

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vložiť položku za vybratú položku, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť položku pred vybratú položku, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Ak chcete odstrániť položku z časovej osi, kliknite na príslušnú položku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte kláves DELETE.

Poznámky: 

 • Pridanie tvaru z tably Text:

  1. Na úrovni tvaru umiestnite kurzor na koniec textu, kam chcete pridať nový tvar.

  2. Stlačte kláves ENTER a potom zadajte text, ktorý chcete umiestniť do nového tvaru.

  3. Ak chcete pridať pole asistenta, vyberte pole asistenta na textovej table a stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete položku premiestniť, kliknite na ňu a myšou ju presuňte na nové miesto.

 • Ak chcete premiestniť položku iba veľmi nepatrne, podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stláčajte klávesy so šípkami.

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na časovú os, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Zmeniť rozloženie.

 2. Kliknite na položku Proces a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete jednoduchú, ale efektívnu časovú os, kliknite na položku Základná časová os.

   Základná časová os

  • Ak chcete zobraziť priebeh, časovú os alebo sekvenčné kroky úlohy, procesu alebo pracovného postupu, kliknite na položku Proces so zvýraznením.

   Proces so zvýraznením

  • Na pridanie obrázkov alebo fotografií do časovej osi kliknite na položku Nepretržitý zoznam obrázkov. Kruhové tvary sú navrhnuté na vloženie obrázkov.

   Nepretržitý obrázkový zoznam

Poznámka: Zmeniť rozloženie grafiky Smart Art môžete kliknutím na možnosť rozloženia v skupine Rozloženia na karte Návrh v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt. Po ukázaní na možnosť rozloženia sa grafika SmartArt zmení, čím sa zobrazí ukážka jej vzhľadu s daným rozložením.

Ak chcete, aby mala grafika SmartArt profesionálny vzhľad a úpravu, môžete na časovej osi zmeniť farby alebo použiť štýl SmartArt. Môžete tiež pridať efekty, ako napr. žiary, mäkké okraje alebo trojrozmerné efekty. Pomocou prezentácií v PowerPointe 2007 je možné animovať časovú os.

V položkách grafiky SmartArt je možné použiť farebné kombinácie, ktoré sú odvodené z farby motívu.

 1. Kliknite na grafický prvok SmartArt, v ktorom chcete zmeniť farbu.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Vybrať novú udalosť

  Ak sa karta Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo karta Návrh nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali grafický prvok SmartArt.

 3. Kliknite na požadovanú farebnú kombináciu.

Tip: Keď umiestnite ukazovateľ na miniatúru, uvidíte, ako sa farby prejavia na grafickom prvku SmartArt.

 1. V grafike SmartArt kliknite pravým tlačidlom na orámovanie položky, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 2. Ak chcete zmeniť farbu orámovania položky, kliknite na položku Farba čiary, potom na položku Farba Obrázok tlačidla a nakoniec na požadovanú farbu.

 3. Ak chcete zmeniť štýl orámovania položky, kliknite na položku Štýl čiary a potom vyberte požadované štýly čiary.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na orámovanie položky a potom kliknite na položku Formátovať tvar.

 3. Kliknite na položku Výplň a potom na položku Výplň plnou farbou.

 4. Kliknite na tlačidlo Farba Obrázok tlačidla a potom kliknite na požadovanú farbu.

Ak chcete na pozadí použiť farbu, ktorá nepatrí medzi farby motívu, kliknite na položku Ďalšie farby a potom na karte Štandardné kliknite na požadovanú farbu, alebo si na karte Vlastné namiešajte vlastnú farbu. Vlastné farby a farby na karte Štandardné sa neaktualizujú pri neskoršej zmene motívu dokumentu.

Ak chcete určiť mieru priehľadnosti farby pozadia, posuňte jazdec Priehľadnosť alebo zadajte číslo do poľa vedľa jazdca. Percento priehľadnosti je možné meniť od 0 % (úplne nepriehľadné, predvolené nastavenie) do 100 % (úplne priehľadné).

Štýl grafiky SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre položky v grafikách SmartArt, a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na grafiku SmartArt, ktorú chcete upraviť.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly grafických prvkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl grafického prvku SmartArt.

  Vybrať novú udalosť

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac .

Ak používate PowerPoint 2007, môžete animovať časovú os, a zdôrazniť tak každú položku.

 1. Kliknite na časovú os, ktorú chcete animovať.

 2. Na karte Animácie v skupine Animácie kliknite na položku Animovať a potom na položku Po jednom.

  Obrázok karty Animácie

Poznámka: Ak kopírujete časovú os s použitou animáciou do inej snímky, animácia sa taktiež skopíruje.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×