Vytvorenie časového výkazu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vytvoriť nový časový výkaz na sledovanie úloh, projektov a neprojektový čas.

Poznámka: Na serveri správca sa pôvodne nastavujú obdobia nahlasovania pre Microsoft Office Project Web Access. Časový výkaz môžete vytvoriť iba pre definované sledované obdobie. Stránka centra časovÝch výkazov vyjadruje všetky obdobia, ktoré sú k dispozícii na vytvorenie časového výkazu.

 1. Na paneli Rýchle spustenie v časti moja prácakliknite na položku centrum časového výkazu.

 2. V stĺpci názov časovéHo výkazu ukážte na položku kliknúť na vytvorenie prepojenia pre sledované obdobie a potom kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí.

 3. Kliknite na možnosť, ktorú chcete použiť na vytvorenie nového časového výkazu:

  • Vytvorenie s predvoleným nastavením      Kliknite na túto možnosť, ak chcete vytvoriť nový časový výkaz s predvolenými nastaveniami identifikovanými správcom servera. Môže to zahŕňať úlohy, projekty a neprojektové úlohy.

  • Vytvorenie s úlohami      Kliknite na túto možnosť, ak chcete vytvoriť nový časový výkaz so všetkými priradenými úlohami za vybraté obdobie nahlasovania.

  • Vytvorenie s projektmi      Kliknite na túto možnosť, ak chcete vytvoriť nový časový výkaz so všetkými pridelenými projektmi za vybraté obdobie na ohlasovanie.

  • Automatické vyplnenie      Kliknite na túto možnosť, ak chcete vytvoriť nový časový výkaz bez riadkov. Ak chcete nahlásiť dobu, musíte manuálne pridať riadky do časového výkazu.

   Poznámka: Po vytvorení prázdneho časového výkazu vykonaním týchto krokov je potrebné do časového výkazu pridať riadky a nahlásiť pracovné hodiny.

Údaje o priradení úloh sa v časovom výkaze zobrazujú na základe:

 • Nastavenia vašej organizácie     Pri nastavovaní časových výkazov môže správca servera vybrať jedinečnú množinu polí časového výkazu, ktoré bude riešiť potreby vašej organizácie.

 • Možnosti zobrazenia     V časovom výkaze sa zobrazujú konkrétne typy informácií založené na automatických filtroch a iných vlastných možnostiach.

 • Vybraté obdobie na ohlasovanie     V časovom výkaze sa zobrazujú iba úlohy, ktoré spadajú do vybratého obdobia na ohlasovanie.

skutočná práca môžete do časového výkazu pridať štyrmi rôznymi spôsobmi.

Metóda

Popis

Ako?

Automatické vyplnenie na základe stavu úlohy

Po vytvorení časového výkazu po odoslaní stavu úlohy na stránke centrum úloh sa údaje, ktoré ste zadali ako stav, automaticky vyplnia v časovom výkaze. Toto je odporúčaná metóda na vyplnenie časového výkazu.

Vytvorte časový výkaz po odoslaní stavu úlohy na stránke centrum úloh .

Importovanie z stavu úlohy

Ak ste už vytvorili časový výkaz, pred pridaním údajov do stavu úlohy na stránke centra úloh môžete jednoducho importovať údaje o stave do časového výkazu. Vždy, keď ste zadali do časového výkazu, sa nahradia najaktuálnejšie údaje o stave. Po importovaní údajov ho môžete upraviť tak, aby zodpovedal vašej skutočnej práci za sledované obdobie.

Na stránke môj časový výkaz kliknite na položku importovať priebeh úloh.

Kopírovanie z plánovanej

Ak je vaša skutočná práca v priebehu sledovaného obdobia identická alebo úzko ladí s plánovanou prácou za dané obdobie, môžete plánovanú prácu skopírovať do skutočnej práce v časovom výkaze. Po skopírovaní údajov ho môžete upraviť tak, aby zodpovedal vašej skutočnej práci za sledované obdobie.

Na stránke môj časový výkaz kliknite na položku Nahradiť skutočné s plánovanou.

Zadávanie údajov

Ak sa vaša skutočná práca nezaznamenáva na stránke centra úloh a nie je dostatočne úzka na plánovanú prácu na skopírovanie týchto hodnôt, môžete zadať svoju skutočnú prácu priamo do časového výkazu.

Do mriežky na stránke môj časový výkaz zadajte svoju skutočnú prácu.

Po vytvorení časového výkazu a zadaní skutočná práca môžete časový výkaz na schválenie Odoslať. Ďalšie informácie nájdete v téme odoslanie časového výkazu.

Prečo nemôžem vykonať niektoré akcie v Projecte Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili pri prihlasovaní do Projectu web Accessu, možno nebudete môcť vidieť ani používať určité funkcie. To, čo sa zobrazuje na niektorých stránkach, sa tiež môže líšiť od toho, čo je zdokumentované v prípade, že správca servera prispôsobil projektový Web Access a neupravil pomoc na zhodu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×