Vytvorenie úloh a položiek zoznamu úloh

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohí ľudia vytvárajú zoznam úloh, ktoré treba vybaviť – na papieri, v tabuľke alebo na papieri a súčasne v elektronickej podobe. V Outlooku môžete spojiť zoznamy do jedného, nastaviť si pripomenutia a sledovať priebeh úloh.

Vytvorenie úlohy

 1. Kliknite na položky Úlohy > Nová úloha alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Shift+K.

  Príkaz Nová úloha na páse s nástrojmi

 2. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy. Ak potrebujete zadať dlhý text, predmet ponechajte krátky a ďalšie informácie zadajte do tela úlohy.

 3. Ak existuje pevný počiatočný dátum alebo termín dokončenia, nastavte Počiatočný dátum alebo Termín dokončenia.

 4. Nastavte prioritu úlohy pomocou položky Priorita.

 5. Ak chcete nastaviť kontextové pripomenutie, začiarknite políčko Pripomenutie a nastavte dátum a čas.

 6. Kliknite na položky Úloha > Uložiť a zavrieť.

Z doručenej e-mailovej správy môžete veľmi rýchlo vytvoriť úlohu. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie úlohy zo správy.

 1. V ponuke Úlohy kliknite na karte Domov v skupine Nové na položku Nová úloha .

  Príkaz Nová úloha na páse s nástrojmi

Klávesová skratka    Na vytvorenie novej úlohy stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + K.

 1. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy. Ďalšie informácie môžete zadať do tela úlohy.

 2. Na karte Úloha v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Úloha sa dá vytvoriť z ľubovoľnej položky programu Outlook, ako je napríklad e-mailová správa, kontakt, položka kalendára alebo poznámka.

Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 • Presuňte e-mailovú správu na panel s úlohami.

  Panel s úlohami musí byť usporiadaný podľa položky Počiatočný dátum alebo Termín splnenia, aby sa mohli použiť tieto postupy.

  1. Presuňte položku myšou do sekcie zoznamu úloh na paneli s úlohami.

  2. Ak sa zobrazí červená čiara so šípkami na koncoch na pozícii, kam chcete umiestniť úlohu, uvoľnite tlačidlo myši.

   Snímka obrazovky sekcie plánovaných činností panela s úlohami

 • Presuňte položku myšou medzi úlohy.

  Keď presuniete položku do sekcie Úlohy na navigačnej table, môžete využiť všetky funkcie položky s úlohami. Obsah položky, okrem príloh, sa skopírujú do textu úlohy. Ak aj neskôr odstránite pôvodnú položku, daná úloha bude stále dostupná spolu so skopírovaným obsahom položky.

 • Presuňte položku myšou na kartu Úlohy na navigačnej table.

  Tip: Ak chcete pridať položku ako prílohu k úlohe namiesto toho, aby ste prilepili text do tela úlohy, kliknite pravým tlačidlom na položku a presuňte ju do zoznamu úloh. Potom kliknite na položku Kopírovať sem ako úlohu s prílohou.

Ak vaša úloha zahŕňa osoby alebo organizácie, v zozname kontaktov, môžete vytvoriť prepojenie na požadovaný kontakt.

Poznámka: Prepojenia kontaktu ich musí zapnúť.

Ako zapnutie prepojenia kontaktov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti.

 3. Kliknite na položku Kontakty.

 4. V časti prepojenie, začiarknite políčko Zobraziť kontakty prepojené s aktuálnou položkou.

 • V otvorenej úlohe, v dolnej časti okna kliknite na položku kontakty, kliknite na požadovaný kontakt a potom kliknite na tlačidlo OK.

Podľa predvoleného nastavenia sa panel s úlohami zobrazuje vo všetkých zobrazeniach programu Outlook.

Ak chcete vytvoriť úlohu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

 • Na paneli s úlohami kliknite na pole Zadajte novú úlohu a zadajte popis úlohy. Skončite stlačením klávesu ENTER. Úloha sa zobrazí v zozname úloh s aktuálnym dátumom.

 • Na paneli s úlohami dvakrát kliknite na pole Zadajte novú úlohu. Úloha sa otvorí v novom okne, v ktorom môžete zadať ďalšie podrobnosti.

Tip: Ak chcete vypnúť alebo zapnúť panel s úlohami, na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Panel s úlohami a potom na položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté. Panel s úlohami sa zmení iba v aktuálnom zobrazení, v ostatných zobrazeniach sa nezmení.

Zoznam denných úloh sa zobrazuje len v zobrazeniach dní a týždňov v kalendári programu Outlook.

Zoznam denných úloh v zobrazení kalendára Týždeň

 1. Ukážte ukazovateľom v zozname denných úloh pod požadovaný deň.

 2. Kliknite na položku Kliknutím pridajte úlohu.

 3. Zadajte predmet úlohy a potom stlačte kláves ENTER.

  Počiatočný dátum a termín splnenia sa predvolene nastavujú pre deň, pod ktorý ste vložili úlohu. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum alebo termín splnenia, presuňte úlohu na požadovaný deň. Ak chcete manuálne zmeniť počiatočný dátum a termín splnenia, kliknite pravým tlačidlom na úlohu a potom kliknite na položku Otvoriť.

Poznámka: Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zoznam denných úloh, v zobrazení Kalendár na karte Zobraziť kliknite v skupine Rozloženie na položku Zoznam denných úloh a potom vyberte položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté.

Čo vás zaujíma?

Panel úloh Úloha je položkou, ktorú vytvoríte v Outlooku a ktorej priebeh chcete sledovať až do dokončenia. Položka s úlohou je ľubovoľnou položkou programu Outlook, napríklad úloha, e-mailová správa alebo kontakt, ktorá bola označená príznakom na spracovanie. Predvolene je každá úloha pri vytvorení označená príznakom na spracovanie, aj keď nemá nastavený počiatočný dátum alebo dátum dokončenia. Preto sa položka s úlohou automaticky vytvorí vždy, keď vytvoríte úlohu alebo e-mailovú správu alebo kontakt označíte príznakom.

Ak si potrebujete rýchlo poznačiť, že položka bude neskôr vyžadovať vašu pozornosť, označenie príznakom je tou najlepšou voľbou. Keď položku označíte príznakom, zobrazí sa pri nej príznak v zobrazení Pošta, v sekcii Úlohy, na paneli s úlohami a v zozname denných úloh v kalendári. Ak správu alebo kontakt označíte príznakom, nevytvorí sa nová úloha. Pretože položka s úlohou zostáva e-mailovou správou alebo kontaktom aj po označení príznakom, nie je možné ich ako úlohu priradiť niekomu inému, indikovať ich priebeh alebo zadať percento dokončenia.

Úloha môže byť jednorazová alebo opakovaná. Opakovaná úloha sa môže opakovať v pravidelných intervaloch alebo na základe dátumu, kedy úlohu označíte ako dokončenú. Môžete napríklad vytvoriť opakovanú úlohu na odosielanie správy o stave manažérovi, ktoré sa bude uskutočňovať posledný piatok každého mesiaca, alebo vytvoriť opakovanú úlohu na objednanie termínu u kaderníka mesiac od jeho poslednej návštevy.

Úlohy a položky s úlohami sa zobrazujú v sekcii Úlohy a v zozname denných úloh v kalendári. Bez ohľadu na zobrazenie, v ktorom sa nachádzate, na paneli s úlohami vždy uvidíte svoj kalendár, úlohy a položky s úlohami.

Existuje niekoľko spôsobov, ako v Outlooku vytvoriť novú úlohu. Môžete použiť príkaz Úloha (kliknite na položku Nové v ponuke Súbor), zadať úlohu do textového poľa Zadajte novú úlohu v ľubovoľnom zobrazení v Outlooku, zadať text do ľubovoľného prázdneho miesta v zozname denných úloh v kalendári alebo kliknúť na textové pole Kliknutím sem pridajte novú úlohu v hornej časti zobrazenia úloh a zadať text. Najrýchlejším spôsobom je použitie panela s úlohami.

Úlohu môžete vytvoriť aj presunutím položky, napríklad e-mailovej správy, myšou do sekcie Úlohy na navigačnej table. Úloha sa vytvorí z kópie e-mailovej správy.

Či už chcete sledovať úlohy, ktoré sú priradené vám (napríklad pripomienky na odpovedanie na e-mailové správy) alebo sledovať úlohy priradené iným ľuďom (napríklad priebeh projektu), najlepším riešením sú úlohy programu Outlook. Úlohy je možné rýchlo pridávať, aktualizovať alebo označiť ako dokončené. Keďže úlohy sú integrované v zobrazení kalendára, máte k dispozícii široké rozhranie na sledovanie svojej plánovanej činnosti a aj úloh, ktoré potrebujete v daný deň dokončiť.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Úlohy.

  Klávesová skratka:  Ak chcete vytvoriť novú úlohu, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + K.

 2. Do poľa Predmet zadajte názov úlohy.

  Poznámka: Zadali ste dostatočné informácie na vytvorenie úlohy. Nasledujúce kroky sú voliteľné, no pomôžu vám lepšie spravovať úlohy v Outlooku.

 3. Na karte Úlohy v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť alebo pokračujte v prispôsobovaní úlohy podľa nasledujúceho postupu.

 4. Ak chcete, môžete pre danú úlohu nastaviť počiatočný dátum a termín dokončenia.

  Ak zadáte počiatočný dátum, pole Termín dokončenia sa automaticky nastaví na ten istý deň. Pole Termín dokončenia môžete zmeniť na ľubovoľný dátum.

 5. Ak chcete nastaviť opakovanie úlohy, na karte Úlohy v skupine Možnosti kliknite na položku Opakovanie.

 6. V dialógovom okne Opakovanie úlohy kliknite na požadovanú frekvenciu opakovania úlohy (denne, týždenne, mesačne alebo ročne) a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Nastavenie opakovanie úlohy v pravidelných intervaloch    V časti Spôsob opakovania vyberte požadovanú možnosť frekvencie opakovania. Nevyberajte možnosť Generovať novú úlohu po, pretože úloha sa nebude opakovať v pravidelných intervaloch.

  • Nastavenie opakovania úlohy na základe dátumu dokončenia     Vyberte možnosť Generovať novú úlohu po a do poľa zadajte časový odstup, s akým sa vytvorí nová úloha.

   Keď úlohu označíte ako dokončenú, na základe vašich požiadaviek sa vždy vytvorí nová úloha.

   Tip: Je to najlepším riešením, ak chcete, aby sa pripomenutie úlohy zobrazilo až po tom, ako predchádzajúcu úlohu označíte ako dokončenú. Ak položku neoznačíte ako dokončenú, ďalšie pripomenutie sa nikdy nevytvorí. Ak máte napríklad na 15. deň každého mesiaca nastavené pripomenutie zaplatiť faktúru za plyn a 15. apríla úlohu neoznačíte ako dokončenú, v máji sa bude stále zobrazovať nedokončená úloha z 15. apríla. Úloha na 15. mája sa vytvorí až po tom, ako označíte úlohu z 15. apríla ako dokončenú.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno Opakovanie úlohy.

 8. Ak chcete pridať upozornenie na pripomenutie, začiarknite políčko Pripomenutie a potom zadajte dátum a čas pripomenutia.

 9. Môžete nastaviť vlastný zvuk, ktorý sa prehrá s pripomenutím. Kliknite na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 , kliknite na položku Prehľadávať, vyberte požadovaný zvuk, kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK. Takto zmeníte zvuk pripomenutia iba pre túto úlohu.

 10. Ak chcete sledovať priebeh úlohy, do polí Stav, Priorita a % dokončenia zadajte požadované hodnoty.

  Polia Stav a % dokončenia sú prepojené. Hodnota v jednom z nich sa zmení v súlade so zmenou hodnoty v druhom.

Stav

% dokončenia

Nezačaté

0

Prebieha

1 – 99

Dokončené

100

Čaká sa na niekoho ďalšieho   

0 – 100

Odložené

0 – 100

 1. Ak chcete k úlohe priradiť farebnú kategóriu, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na niektorú z kategórií farieb v ponuke. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie farieb, kliknite na položku Všetky kategórie.

  Keď farebnú kategóriu použijete prvýkrát, zobrazí sa výzva na priradenie zrozumiteľného názvu k farebnej kategórii. Môžete vytvárať vlastné kategórie farieb, priradiť ku kategóriám farieb vlastné farby a klávesové skratky. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do okna úlohy.

  Tip: Chcete zmeniť priradenie kategórie farieb? Kliknite pravým tlačidlom myši na farbu alebo názov kategórie farieb a potom kliknite na položku Vymazať názov kategórie alebo Vymazať všetky kategórie.

 2. Ak sa úloha týka osoby alebo organizácie v zozname kontaktov, môžete vytvoriť rýchle prepojenie s kontaktom kliknutím na položku Kontakty v dolnej časti okna a výberom položky. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber kontaktov.

  Poznámka: Predvolene sa prepojenie kontaktov v oknách správy, kontaktov a úloh nezobrazuje. Ak chcete zapnúť prepájanie kontaktov, na karte Úloha v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť. V hlavnom okne Outlooku v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti. Na karte Predvoľby kliknite na položku Možnosti kontaktov a potom v dialógovom okne Možnosti kontaktov v časti Prepájanie kontaktov začiarknite políčko Zobraziť prepájanie kontaktov vo všetkých formulároch. Ak chcete pokračovať v upravovaní úlohy, otvorte požadovanú úlohu.

 3. Ak nechcete, aby sa zdieľaná položka úlohy zobrazovala ostatným používateľom, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Súkromné.

 4. Ak chcete zadať vzdialenosť, pracovný čas a údaje o fakturácii, na karte Úloha v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti. Zadajte údaje do textových polí Práca celkom, Skutočná práca, Vzdialenosť a Fakturácia.

 5. Na karte Úloha v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete z e-mailovej správy vytvoriť úlohu alebo položku s úlohou.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Označte e-mailovú správu príznakom na spracovanie

  Ak si potrebujete rýchlo poznačiť, že správa bude neskôr vyžadovať vašu pozornosť, označenie príznakom je tou najlepšou voľbou. Keď položku označíte príznakom, zobrazí sa pri nej príznak v zobrazení Pošta, v sekcii Úlohy, na paneli s úlohami a v zozname denných úloh v kalendári. Ak správu alebo kontakt označíte príznakom, nevytvorí sa nová úloha. Keďže položka s úlohou zostáva e-mailovou správou alebo kontaktom aj po označení príznakom, nie je možné ju priradiť niekomu inému ako úlohu, indikovať jej priebeh alebo zadať percento dokončenia.

  1. V časti Pošta kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec príznakov e-mailovej správy.

  2. Vyberte termín dokončenia.

   Ak chcete rýchlo pridať príznak na spracovanie, kliknite na stĺpec príznakov vedľa e-mailovej správy. Počiatočný dátum a termín dokončenia sú automaticky nastavené na aktuálny dátum.

   Ak chcete zmeniť čas pripomenutia, zvuk pripomenutia, počiatočný dátum, termín dokončenia alebo text príznaku, ktorý sa zobrazuje na informačnom paneli, alebo vymazať príznak pripomenutia, kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec príznakov vedľa e-mailovej správy a potom kliknite na položku Vlastné alebo Pridať pripomenutie. Oboma možnosťami sa otvorí rovnaké dialógové okno, pri vybratí položky Pridať pripomenutie sa však automaticky začiarkne políčko pripomenutia.

   Dialógové okno Spracovať

 • Vytvorte položku s úlohou presunutím e-mailovej správy myšou na panel s úlohami

  Panel s úlohami musí byť usporiadaný podľa položky Počiatočný dátum alebo Termín splnenia, aby sa mohli použiť tieto postupy.

  1. Kliknutím vyberte e-mailovú správu a potom ju presuňte myšou do sekcie zoznamu úloh na paneli s úlohami.

  2. Ak sa zobrazí červená čiara so šípkami na koncoch na pozícii, kam chcete umiestniť úlohu, uvoľnite tlačidlo myši.

   Snímka obrazovky sekcie plánovaných činností panela s úlohami

 • Vytvorte úlohu presunutím e-mailovej správy myšou na tlačidlo Úlohy

  Keď presuniete e-mailovú správu do časti Úlohy na navigačnej table, môžete využiť všetky funkcie položky úlohy a do tela úlohy sa skopíruje obsah e-mailovej správy okrem príloh. Ak pôvodnú e-mailovú správu neskôr odstránite, daná úloha bude stále dostupná spolu so skopírovaným obsahom e-mailovej správy okrem príloh.

  1. Kliknutím vyberte e-mailovú správu a potom ju presuňte myšou na tlačidlo Úloha na navigačnej table.

   Ak chcete pridať e-mailovú správu ako prílohu k úlohe namiesto toho, aby ste prilepili text do tela úlohy, kliknite pravým tlačidlom na e-mailovú správu a presuňte ju do zoznamu úloh. V kontextovej ponuke kliknite na položku Kopírovať sem ako úlohu s prílohou.

   Otvorí sa okno novej položky úlohy a kópia obsahu e-mailu sa prilepí do tela úlohy. Predmet e-mailovej správy sa použije ako predmet úlohy. Ak chcete, môžete predmet zmeniť.

   Poznámka: Zadali ste dostatočné informácie na vytvorenie úlohy. Nasledujúce kroky sú voliteľné, no pomôžu vám lepšie spravovať úlohy v Outlooku.

  2. Na karte Úlohy v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť alebo pokračujte v prispôsobovaní úlohy podľa nasledujúceho postupu.

  3. Ak chcete, môžete pre danú úlohu nastaviť počiatočný dátum a termín dokončenia.

   Ak zadáte počiatočný dátum, pole Termín dokončenia sa automaticky nastaví na ten istý deň. Termín dokončenia môžete zmeniť na ľubovoľný dátum.

  4. Ak chcete nastaviť opakovanie úlohy, na karte Úlohy v skupine Možnosti kliknite na položku Opakovanie.

  5. V dialógovom okne Opakovanie úlohy kliknite na požadovanú frekvenciu opakovania úlohy (denne, týždenne, mesačne alebo ročne) a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

   • Nastavenie opakovanie úlohy v pravidelných intervaloch    V časti Spôsob opakovania vyberte požadovanú možnosť frekvencie opakovania. Nevyberajte možnosť Generovať novú úlohu po, pretože úloha sa nebude opakovať v pravidelných intervaloch.

   • Nastavenie opakovania úlohy na základe dátumu dokončenia     Vyberte možnosť Generovať novú úlohu po a do poľa zadajte časový odstup, s akým sa vytvorí nová úloha.

    Keď úlohu označíte ako dokončenú, na základe vašich požiadaviek sa vždy vytvorí nová úloha.

    Je to najlepším riešením, ak chcete, aby sa pripomenutie úlohy zobrazilo až po tom, ako predchádzajúcu úlohu označíte ako dokončenú. Ak položku neoznačíte ako dokončenú, ďalšie pripomenutie sa nikdy nevytvorí. Ak máte napríklad na 15. deň každého mesiaca nastavené pripomenutie zaplatiť faktúru za plyn a 15. apríla úlohu neoznačíte ako dokončenú, v máji sa bude stále zobrazovať úloha z 15. apríla. Úloha na 15. mája sa vytvorí až po tom, ako označíte úlohu z 15. apríla ako dokončenú.

  6. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno Opakovanie úlohy.

  7. Ak chcete pridať upozornenie na pripomenutie, zapnite ho začiarknutím políčka Pripomenutie. Zadajte požadovaný dátum a čas pripomenutia.

  8. Môžete nastaviť vlastný zvuk, ktorý sa prehrá s pripomenutím. Kliknite na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 , kliknite na položku Prehľadávať, vyberte požadovaný zvuk, kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK. Takto zmeníte zvuk pripomenutia iba pre túto úlohu.

  9. Ak chcete sledovať priebeh úlohy, do polí Stav, Priorita a % dokončenia zadajte alebo vyberte požadované hodnoty.

   Polia Stav a % dokončenia sú navzájom podmienené. Hodnota v jednom z nich sa zmení v súlade so zmenou hodnoty v druhom.

Stav

% dokončenia

Nezačaté

0

Prebieha

1 – 99

Dokončené

100

Čaká sa na niekoho ďalšieho   

0 – 100

Odložené

0 – 100

 1. Ak chcete k úlohe priradiť kategóriu farieb, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na niektorú z položiek v ponuke. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie farieb, kliknite na položku Všetky kategórie.

  Keď kategóriu farieb použijete prvýkrát, zobrazí sa výzva na priradenie zrozumiteľného názvu. Môžete vytvárať vlastné kategórie farieb, priradiť kategóriám farieb vlastné farby a klávesové skratky. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do okna úlohy.

  Chcete zmeniť priradenie kategórie farieb? Kliknite pravým tlačidlom myši na farbu alebo názov kategórie farieb a potom kliknite na položku Vymazať názov kategórie alebo Vymazať všetky kategórie.

 2. Ak sa úloha týka osoby alebo organizácie v zozname kontaktov, môžete vytvoriť rýchle prepojenie s kontaktom kliknutím na položku Kontakty v dolnej časti okna a výberom položky. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber kontaktov.

 3. Ak nechcete, aby sa zdieľaná položka úlohy zobrazovala ostatným používateľom, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Súkromné.

 4. Ak chcete zadať vzdialenosť, pracovný čas a údaje o fakturácii, na karte Úloha v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti. Zadajte údaje do textových polí Práca celkom, Skutočná práca, Vzdialenosť a Fakturácia.

 5. Na karte Úloha v skupine Uložiť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak si potrebujete rýchlo poznačiť, že kontakt bude neskôr vyžadovať vašu pozornosť, označenie príznakom je tou najlepšou voľbou. Keď označíte kontakt príznakom, vytvorí sa položka s úlohou, pričom text príznaku sa zobrazí na informačnom paneli. Kontakt s príznakom sa taktiež zobrazí v zozname úloh, na paneli s úlohami a v zozname denných úloh v kalendári. Ak kontakt označíte príznakom, nevytvorí sa nová položka úlohy. Keďže položka s úlohou zostáva kontaktom, nie je možné ju ako úlohu priradiť niekomu inému, indikovať jej priebeh alebo zadať percento dokončenia.

 1. V časti Kontakty kliknite pravým tlačidlom myši na kontakt.

 2. Ukážte na položku Spracovať v kontextovej ponuke a potom kliknite na položku Termín dokončenia.

  Ak chcete zmeniť čas pripomenutia, zvuk pripomenutia, počiatočný dátum, termín dokončenia alebo text príznaku, ktorý sa zobrazuje na informačnom paneli, alebo vymazať príznak pripomenutia, kliknite na položku Vlastné alebo Pridať pripomenutie. (Oboma možnosťami sa otvorí rovnaké dialógové okno, no pri výbere položky Pridať pripomenutie sa automaticky začiarkne políčko pripomenutia.)

Predvolene sa panel s úlohami zobrazuje vo všetkých zobrazeniach Outlooku. Panel s úlohami môžete zapnúť alebo vypnúť. Okrem toho je možné zobraziť aj minimalizovanú verziu panela s úlohami, ktorá na obrazovke zaberá menej miesta. Keď panel s úlohami zapnete, vypnete alebo minimalizujete v konkrétnom zobrazení, toto nastavenie sa bude vzťahovať iba na dané zobrazenie. Ak napríklad vypnete panel s úlohami v zobrazení Pošta, bude vypnutý vždy, keď sa budete nachádzať v zobrazení Pošta, aj pri ďalšom spustení Outlooku. V ostatných zobrazeniach, napríklad Kalendár, Poznámky a Úlohy, však zostane zapnutý.

 • Ak chcete panel s úlohami zapnúť alebo vypnúť, kliknite na položku Zobrazenie, ukážte na položku Panel s úlohami a potom kliknite na položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté.

 • Ak chcete vytvoriť novú úlohu na paneli s úlohami, kliknite na textové pole Zadajte novú úlohu (ktoré sa nazýva Panel na zadávanie úloh), zadajte predmet úlohy a potom stlačte kláves ENTER.

  Panel na zadanie úlohy

  Predvolene bude k úlohe priradený termín dokončenia a dátum začiatku, ktorý je určený v nastaveniach príznaku Nastaviť rýchle kliknutie. Pri prvej inštalácii Outlooku je toto nastavenie nakonfigurované ako Dnes.

  Ak vytvoríte úlohu a zmeníte v príznaku termín dokončenia, nové nastavenie sa použije pre všetky budúce úlohy, ktoré vytvoríte na paneli s úlohami. Zobrazenú možnosť je vždy možné prepísať alebo vybrať inú možnosť. Po reštartovaní Outlooku sa však nastavenia prvej zadanej úlohy použijú ako nastavenia príznaku Nastaviť rýchle kliknutie.

  Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia príznaku, kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec príznakov v ľubovoľnom zobrazení, kliknite na položku Nastaviť rýchle kliknutie a potom vyberte požadované nastavenia príznaku. Jednou z možností je Žiadny dátum. Ak vyberiete príznak Žiadny dátum, položka sa zobrazí v skupine Žiadny dátum na paneli s úlohami.

  Poznámka: Zadali ste dostatočné informácie na vytvorenie úlohy. Nasledujúce kroky sú voliteľné, no pomôžu vám lepšie spravovať úlohy v Outlooku.

 • Dvakrát kliknite na úlohu na paneli s úlohami a môžete pokračovať v jej prispôsobovaní pomocou nasledujúcich krokov.

 • Ak chcete, môžete pre danú úlohu nastaviť počiatočný dátum a termín dokončenia.

  Ak zadáte počiatočný dátum, pole Termín dokončenia sa automaticky nastaví na ten istý deň. Termín dokončenia môžete zmeniť na ľubovoľný dátum.

 • Ak chcete nastaviť opakovanie úlohy, na karte Úlohy v skupine Možnosti kliknite na položku Opakovanie.

 • V dialógovom okne Opakovanie úlohy kliknite na požadovanú frekvenciu opakovania úlohy (denne, týždenne, mesačne alebo ročne) a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Nastavenie opakovanie úlohy v pravidelných intervaloch    V časti Spôsob opakovania vyberte požadovanú možnosť frekvencie opakovania. Nevyberajte možnosť Generovať novú úlohu po, pretože úloha sa nebude opakovať v pravidelných intervaloch.

  • Nastavenie opakovania úlohy na základe dátumu dokončenia     Vyberte možnosť Generovať novú úlohu po a do poľa zadajte časový odstup, s akým sa vytvorí nová úloha.

   Keď úlohu označíte ako dokončenú, na základe vašich požiadaviek sa vždy vytvorí nová úloha.

   Je to najlepším riešením, ak chcete, aby sa pripomenutie úlohy zobrazilo až po tom, ako predchádzajúcu úlohu označíte ako dokončenú. Ak položku neoznačíte ako dokončenú, ďalšie pripomenutie sa nikdy nevytvorí. Ak máte napríklad na 15. deň každého mesiaca nastavené pripomenutie zaplatiť faktúru za plyn a 15. apríla úlohu neoznačíte ako dokončenú, v máji sa bude stále zobrazovať úloha z 15. apríla. Úloha na 15. mája sa vytvorí až po tom, ako označíte úlohu z 15. apríla ako dokončenú.

 • Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno Opakovanie úlohy.

 • Ak chcete pridať upozornenie na pripomenutie, zapnite ho začiarknutím políčka Pripomenutie. Zadajte požadovaný dátum a čas pripomenutia.

 • Môžete nastaviť vlastný zvuk, ktorý sa prehrá s pripomenutím. Kliknite na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 , kliknite na položku Prehľadávať, vyberte požadovaný zvuk, kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK. Takto zmeníte zvuk pripomenutia iba pre túto úlohu.

 • Ak chcete sledovať priebeh úlohy, do polí Stav, Priorita a % dokončenia zadajte alebo vyberte požadované hodnoty.

  Polia Stav a % dokončenia sú navzájom podmienené. Hodnota v jednom z nich sa zmení v súlade so zmenou hodnoty v druhom.

Stav

% dokončenia

Nezačaté

0

Prebieha

1 – 99

Dokončené

100

Čaká sa na niekoho ďalšieho   

0 – 100

Odložené

0 – 100

 1. Ak chcete k úlohe priradiť kategóriu farieb, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na niektorú z položiek v ponuke. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie farieb, kliknite na položku Všetky kategórie.

  Keď kategóriu farieb použijete prvýkrát, zobrazí sa výzva na priradenie zrozumiteľného názvu. Môžete vytvárať vlastné kategórie farieb, priradiť kategóriám farieb vlastné farby a klávesové skratky. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do okna úlohy.

  Chcete zmeniť priradenie kategórie farieb? Kliknite pravým tlačidlom myši na farbu alebo názov kategórie farieb a potom kliknite na položku Vymazať názov kategórie alebo Vymazať všetky kategórie.

 2. Ak sa úloha týka osoby alebo organizácie v zozname kontaktov, môžete vytvoriť rýchle prepojenie s kontaktom kliknutím na položku Kontakty v dolnej časti okna a výberom položky. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber kontaktov.

 3. Ak nechcete, aby sa zdieľaná položka úlohy zobrazovala ostatným používateľom, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Súkromné.

 4. Ak chcete zadať vzdialenosť, pracovný čas a údaje o fakturácii, na karte Úloha v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti. Zadajte údaje do textových polí Práca celkom, Skutočná práca, Vzdialenosť a Fakturácia.

 5. Na karte Úloha v skupine Uložiť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak chcete úlohu v zozname premiestniť nahor alebo nadol, kliknite a presuňte položku myšou na požadovanú pozíciu. Pri posúvaní úlohy sa zobrazí červená čiara so šípkami, ktorá označuje miesto, kam sa úloha premiestni po uvoľnení tlačidla myši.

Zoznam denných úloh sa zobrazuje len v zobrazeniach dní a týždňov v kalendári Outlooku. Zoznam denných úloh môžete zapnúť alebo vypnúť tak, že v časti Kalendár kliknete na položku Zobrazenie, ukážete na položku Zoznam denných úloh a potom kliknite na položku Normálne, Minimalizované alebo Vypnuté.

Zoznam denných úloh

Ak chcete zobraziť iba celkový počet úloh, vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • V časti Kalendár kliknite na položku Zobrazenie, ukážte na položku Zoznam denných úloh a potom kliknite na položku Minimalizované.

 • Ukážte na horný okraj zoznamu denných úloh. Keď sa ukazovateľ zmení na Ikona rukoväti na zmenu veľkosti , presuňte okraj do dolnej časti okna.

Ak chcete v zozname denných úloh vytvoriť nové úlohy, musíte v zozname denných úloh použiť nastavenie Normálne.

 1. Po presunutí ukazovateľa myši na zoznam denných úloh sa zobrazí položka Kliknutím pridajte úlohu.

 2. Kliknite na ľubovoľný prázdny priestor pod stĺpcom dňa.

 3. Zadajte predmet úlohy a potom stlačte kláves ENTER.

  Predvolene bude k úlohe priradený počiatočný dátum a termín dokončenia podľa dňa, ktorý sa nachádza v stĺpci nad zoznamom denných úloh. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum alebo termín dokončenia úlohy, presuňte vytvorenú úlohu na deň požadovaného termínu dokončenia úlohy. Namiesto presúvania úlohy môžete úlohu otvoriť a potom zmeniť počiatočný dátum a termín dokončenia. Môžete to vykonať tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na úlohu a potom kliknete na položku Otvoriť alebo vyberiete položku, stlačíte kláves ESC a potom kláves ENTER.

 4. Ak chcete nastaviť opakovanie úlohy, na karte Úlohy v skupine Možnosti kliknite na položku Opakovanie.

 5. V dialógovom okne Opakovanie úlohy kliknite na požadovanú frekvenciu opakovania úlohy (denne, týždenne, mesačne alebo ročne) a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Nastavenie opakovanie úlohy v pravidelných intervaloch    V časti Spôsob opakovania vyberte požadovanú možnosť frekvencie opakovania. Nevyberajte možnosť Generovať novú úlohu po, pretože úloha sa nebude opakovať v pravidelných intervaloch.

  • Nastavenie opakovania úlohy na základe dátumu dokončenia     Vyberte možnosť Generovať novú úlohu po a do poľa zadajte časový odstup, s akým sa vytvorí nová úloha.

   Keď úlohu označíte ako dokončenú, na základe vašich požiadaviek sa vždy vytvorí nová úloha.

   Je to najlepším riešením, ak chcete, aby sa pripomenutie úlohy zobrazilo až po tom, ako predchádzajúcu úlohu označíte ako dokončenú. Ak položku neoznačíte ako dokončenú, ďalšie pripomenutie sa nikdy nevytvorí. Ak máte napríklad na 15. deň každého mesiaca nastavené pripomenutie zaplatiť faktúru za plyn a 15. apríla úlohu neoznačíte ako dokončenú, v máji sa bude stále zobrazovať úloha z 15. apríla. Úloha na 15. mája sa vytvorí až po tom, ako označíte úlohu z 15. apríla ako dokončenú.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zavriete dialógové okno Opakovanie úlohy.

 7. Ak chcete pridať upozornenie na pripomenutie, zapnite ho začiarknutím políčka Pripomenutie. Zadajte požadovaný dátum a čas pripomenutia.

 8. Môžete nastaviť vlastný zvuk, ktorý sa prehrá s pripomenutím. Kliknite na tlačidlo Použitie metódy čiastočnej migrácie na migrovanie poštových schránok do služieb Office 365 , kliknite na položku Prehľadávať, vyberte požadovaný zvuk, kliknite na položku Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK. Takto zmeníte zvuk pripomenutia iba pre túto úlohu.

 9. Ak chcete sledovať priebeh úlohy, do polí Stav, Priorita a % dokončenia zadajte alebo vyberte požadované hodnoty.

  Polia Stav a % dokončenia sú navzájom podmienené. Hodnota v jednom z nich sa zmení v súlade so zmenou hodnoty v druhom.

Stav

% dokončenia

Nezačaté

0

Prebieha

1 – 99

Dokončené

100

Čaká sa na niekoho ďalšieho   

0 – 100

Odložené

0 – 100

 1. Ak chcete k úlohe priradiť kategóriu farieb, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Kategorizovať a potom kliknite na niektorú z položiek v ponuke. Ak chcete zobraziť ďalšie kategórie farieb, kliknite na položku Všetky kategórie.

  Keď kategóriu farieb použijete prvýkrát, zobrazí sa výzva na priradenie zrozumiteľného názvu. Môžete vytvárať vlastné kategórie farieb, priradiť kategóriám farieb vlastné farby a klávesové skratky. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do okna úlohy.

  Chcete zmeniť priradenie kategórie farieb? Kliknite pravým tlačidlom myši na farbu alebo názov kategórie farieb a potom kliknite na položku Vymazať názov kategórie alebo Vymazať všetky kategórie.

 2. Ak sa úloha týka osoby alebo organizácie v zozname kontaktov, môžete vytvoriť rýchle prepojenie s kontaktom kliknutím na položku Kontakty v dolnej časti okna a výberom položky. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite dialógové okno Výber kontaktov.

 3. Ak nechcete, aby sa zdieľaná položka úlohy zobrazovala ostatným používateľom, na karte Úloha v skupine Možnosti kliknite na položku Súkromné.

 4. Ak chcete zadať vzdialenosť, pracovný čas a údaje o fakturácii, na karte Úloha v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti. Zadajte údaje do textových polí Práca celkom, Skutočná práca, Vzdialenosť a Fakturácia.

 5. Na karte Úloha v skupine Uložiť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Ak chcete úlohu v zozname premiestniť nahor alebo nadol, kliknite a presuňte položku myšou na požadovanú pozíciu. Pri posúvaní úlohy sa zobrazí červená čiara so šípkami, ktorá označuje miesto, kam sa úloha premiestni po uvoľnení tlačidla myši.

 1. Otvorte úlohu.

 2. V dolnej časti okna úlohy, kliknite na položku kontakty.

  Chýba tlačidlo kontakty

  Ak sa nezobrazuje tlačidlo kontakty, postupujte takto:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Na karte preferencie v časti kontakty a poznámky, kliknite na položku Možnosti kontaktov.

  3. V dialógovom okne Možnosti kontaktov, v časti Kontakt prepojenia, začiarknite políčko Zobraziť kontakt prepojenia pre všetky formuláre.

 3. V dialógovom okne Výber kontaktov, položiek, vyberte kontakt, ktorý chcete prepojiť s touto úlohou.

  Ak chcete vybrať viac kontaktov, kliknite na jeden kontakt, podržte stlačený kláves CTRL a potom kliknite na položku všetky ďalšie kontakty.

  Na zobrazenie prepojených položiek z kontaktu, otvorte kontakt a na karte kontakt v skupine Zobraziť kliknite na položku aktivity. Ak chcete zobraziť konkrétny typ položky, v zozname Zobraziť, kliknite na položku typ položky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×