Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

 1. Vyberte položky Nové položky > Ďalšie položky > Údajový súbor programu Outlook.

 2. Zadajte názov súboru.

 3. Ak chcete pridať heslo, začiarknite pole Pridať voliteľné heslo.

 4. Vyberte tlačidlo OK. Zadajte heslo do textového poľa Heslo aj Potvrdenie hesla a znovu vyberte tlačidlo OK.

  Ak nastavíte heslo, je potrebné zadať ho vždy, keď budete otvárať údajový súbor, napríklad pri spustení programu Outlook alebo otvorení údajového súboru v programe Outlook.

Vytvorenie nového údajového súboru Outlooku

Informácie o údajových súboroch programu Outlook (.pst a .ost)

Keď prvýkrát spustíte Outlook, potrebné údajové súbory sa vytvoria automaticky.

Niekedy sú potrebné aj ďalšie údajové súbory. V Údajový súbor Outlooku (.pst) možno archivovať napríklad staršie správy a položky, ktoré nepoužívate pravidelne, alebo ak sa napĺňa kvóta ukladacieho priestoru vašej poštovej schránky online, môžete niektoré položky presunúť do údajového súboru programu Outlook (.pst).

Údajové súbory programu Outlook (.pst) sa v počítači ukladajú do priečinka Dokumenty\Súbory programu Outlook.

Údajový súbor programu Outlook (.pst) sa používa pre e-mailové kontá POP3. Okrem toho sa údajový súbor programu Outlook (.pst) používa, ak chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory z ľubovoľného konta v programe Outlook.

Tip: Ak váš Údajový súbor Outlooku (.pst) bude veľký ju môže spomaliť OneDrive synchronizácie a môže Zobraziť "Spracúvajú sa zmeny" alebo "súbor sa používa". Zistite, ako odstrániť údajového súboru .pst programu Outlook z OneDrivu.

Niektoré kontá používajú offline údajový súbor Outlooku (.ost). Ide o synchronizovanú kópiu správ uložených na serveri, ktorá je prístupná z viacerých zariadení a aplikácií, napríklad z programu Outlook. K týmto kontám patria kontá IMAP, kontá Microsoft Exchange Servera a služby Outlook.com.

Údajové súbory programu Outlook offline sú uložené v umiestnení jednotka:\Users\používateľ\AppData\Local\Microsoft\Outlook. Údajový súbor programu Outlook offline (.ost) netreba zálohovať, pretože je kópiou informácií na serveri. Ak znova nastavíte konto v inom počítači alebo zariadení, zo servera sa stiahne synchronizovaná kópia vašich správ.

Informácie o údajových súboroch Outlooku

Outlook pri ukladaní položiek do počítača používa údajový súbor nazývaný súbor osobných priečinkov programu Outlook (.pst). Ak používate konto servera Microsoft Exchange, položky sa doručujú a ukladajú na e-mailový server. Outlook ponúka offline priečinky, ktoré vám umožňujú pracovať so správami aj vtedy, keď sa nemôžete pripojiť k e-mailovému serveru. Sú k dispozícii v počítači ako súbor offline priečinka (.ost).

Hlavné rozdiely medzi dvomi údajovými súbormi Outlooku sú:

 • Súbory .ost Outlooku sa používajú len vtedy, keď máte dispozícii konto Exchange a rozhodnete sa pracovať v režime offline alebo použijete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 • Súbory .pst Outlooku sa používajú s kontami POP3, IMAP a HTTP. Keď chcete vytvoriť archívy alebo záložné súbory a priečinky Outlooku a položky v počítači, vrátane kont Exchange, musíte vytvoriť a použiť ďalšie súbory .pst.

Keď prvýkrát spustíte Outlook, potrebné údajové súbory sa vytvoria automaticky. Existujú však aj prípady, keď vytvoríte ďalšie údajové súbory. Archivované položky môžete napríklad uložiť do iného súboru .pst. Môžete tiež uchovávať jednotlivé projekty v ich vlastných súboroch .pst.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte súboru, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. Tento formát súboru nie je možné zobraziť v programoch Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst) a potom kliknite na položku OK.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť alebo otvoriť údajový súbor programu Outlook zadajte do poľa Názov súboru názov, potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft zadajte do poľa Názov zobrazovaný názov priečinka .pst.

  Poznámka: Ak pracujete s viacerými údajovými súbormi .pst, zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať medzi rôznymi údajovými súbormi Outlooku. Odporúčame, aby ste zadali názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

 5. Ak chcete údajový súbor chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo do textových polí HesloPotvrdenie hesla.

  Poznámka: Na zlepšenie zabezpečenia sa pri zadávaní zobrazujú len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft

  1. Zadajte názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

  2. Ak chcete, zadajte heslo tohto údajového súboru.

  3. Ak nechcete, aby sa pri každom otvorení súboru zobrazila výzva na zadanie hesla údajového súboru, začiarknite políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel.

  Podrobnosti týkajúce sa hesla

  Heslo môže mať najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

  Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si heslo pre prípad, že budete musieť otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite len vtedy, ak je vaše používateľské konto Microsoft Windowsu chránené heslom a ku kontu počítača nemá okrem vás prístup nikto iný.

  Dôležité: Spoločnosť Microsoft, poskytovateľ internetovej služby, ani správca e-mailov nemajú prístup k vášmu heslu a nemôžu vám pomôcť pri obnove obsahu súboru (.pst), ak heslo zabudnete.

Názov priečinka, ktorý je priradený k údajovému súboru, sa zobrazí v časti Zoznam priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov, v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Predvolene sa priečinok nazýva Osobné priečinky.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť údajový súbor kompatibilný s programom Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát súboru pre tento súbor .pst je rovnaký ako formát, ktorý je k dispozícii v Outlooku 2000, 98, 2002 a 97.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst) a potom kliknite na položku OK.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa Názov zadajte zobrazovaný názov priečinka.

 5. Ak chcete údajový súbor chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo do textových polí HesloPotvrdenie hesla.

  Poznámka: Na zlepšenie zabezpečenia sa pri zadávaní zobrazujú len bodky.

  Podrobnosti týkajúce sa hesla

  Heslo môže mať najviac 15 znakov.

  Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: Dom27. Heslá by mali mať dĺžku aspoň 8 znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má aspoň 14 znakov.

  Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

  Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si heslo pre prípad, že budete musieť otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite len vtedy, ak je vaše používateľské konto Microsoft Windowsu chránené heslom a ku kontu počítača nemá okrem vás prístup nikto iný.

  Dôležité: Spoločnosť Microsoft, poskytovateľ internetovej služby, ani správca e-mailov nemajú prístup k vášmu heslu a nemôžu vám pomôcť pri obnove obsahu súboru (.pst), ak heslo zabudnete.

Názov priečinka, ktorý je priradený k údajovému súboru, sa zobrazí v časti Zoznam priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov, v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Predvolene sa priečinok nazýva Osobné priečinky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×