Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Vytvorenie údajového súboru programu Outlook (.pst) na uloženie informácií

Outlook pre Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010
 1. Vyberte položky Nové položky > Ďalšie položky > Údajový súbor programu Outlook.

 2. Zadajte názov súboru.

 3. Ak chcete pridať heslo, začiarknite pole Pridať voliteľné heslo.

 4. Vyberte tlačidlo OK. Zadajte heslo do textového poľa Heslo aj Potvrdenie hesla a znovu vyberte tlačidlo OK.

  Ak nastavíte heslo, je potrebné zadať ho vždy, keď budete otvárať údajový súbor, napríklad pri spustení programu Outlook alebo otvorení údajového súboru v programe Outlook.

Vytvorenie nového údajového súboru Outlooku

Informácie o údajových súboroch programu Outlook (.pst a .ost)

Keď prvýkrát spustíte Outlook, potrebné údajové súbory sa vytvoria automaticky.

Niekedy sú potrebné ďalšie údajové súbory. Údajové súbory programu Outlook (.pst) sa v počítači ukladajú do priečinka Dokumenty\Súbory programu Outlook.

 • Staršie správy a položky, ktoré nepoužívate pravidelne, je možné archivovať na Údajový súbor Outlooku (.pst).

 • Ak je vaša poštová schránka online takmer plná, môžete niektoré položky exportovať do údajového súboru programu Outlook (. pst). Tieto súbory môžete použiť aj na vytvorenie archívov, projektových súborov alebo záloh z ľubovoľného konta Outlooku.

 • Údajové súbory programu Outlook (. pst) sa používajú na POP3 e-mailové kontá

Tip: Ak sa vaša Údajový súbor Outlooku (.pst) stáva veľkou možnosťou, môže sa spomaliť synchronizácia OneDrive a môže sa zobrazovať "spracovanie zmien" alebo "súbor sa používa". Získajte informácie o odstránení údajového súboru. pst Outlooku z OneDrivu.

Niektoré kontá (IMAP, Microsoft Exchange Server a Outlook.com) používajú offline údajový súbor programu Outlook (. ost). Toto je synchronizovaná kópia správ uložených na serveri. K dispozícii je možnosť prístupu z viacerých zariadení a aplikácií, ako je napríklad Outlook. 

Offline údajové súbory Outlooku sa ukladajú do priečinka jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook .

Tip: Nie je potrebné zálohovať offline údajový súbor programu Outlook (. ost), pretože už je kópiou informácií naživo na serveri. Ak znova nastavíte konto alebo v inom počítači alebo zariadení, prevezme sa synchronizovaná kópia správ.

Informácie o údajových súboroch Outlooku

Outlook používa súbor s údajmi na uloženie položiek v počítači, súboru osobných priečinkov programu Outlook (. pst). S kontom servera Microsoft Exchange sa vaše položky zvyčajne doručujú a uložia na e-mailový server.

Ak chcete, aby ste mohli pracovať so správami bez pripojenia k e-mailovému serveru, Outlook ponúka priečinky offline, ktoré sú uložené v súbore priečinkov offline (. ost) v počítači.

 • Súbory .ost Outlooku sa používajú len vtedy, keď máte dispozícii konto Exchange a rozhodnete sa pracovať v režime offline alebo použijete režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

 • Súbory .pst Outlooku sa používajú s kontami POP3, IMAP a HTTP. Ak chcete vytvoriť archívy, projektové súbory alebo záložné súbory priečinkov a položiek Outlooku v počítači vrátane kont Exchange, musíte vytvoriť a používať ďalšie súbory. pst.

Keď prvýkrát spustíte Outlook, potrebné údajové súbory sa vytvoria automaticky.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 2003/Office Outlook 2007

Outlook predvolene vytvorí súbor .pst v najnovšom formáte súboru, ktorý podporuje väčšie súbory a kódovanie Unicode. Tento formát súboru nie je možné zobraziť v programoch Microsoft Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku novéa potom vyberte položku údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na položku súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (. pst)a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne vytvoriť alebo otvoriť údajový súbor programu Outlook zadajte do poľa názov súboru názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft zadajte do poľa názov zobrazovaný názov priečinka. pst.

  Poznámka: Ak pracujete s viacerými údajovými súbormi .pst, zadanie zobrazovaného názvu vám pomôže rozlišovať medzi rôznymi údajovými súbormi Outlooku. Odporúčame vybrať názov, ktorý je pre vás zmysluplný.

 • Ak chcete súbor s údajmi chrániť heslom, v časti heslozadajte heslo do textových polí heslo a potvrdenie hesla .

  Poznámka: Na zlepšenie zabezpečenia sa pri zadávaní zobrazujú len bodky.

  Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov Microsoft

  Tipy na zadanie hesla

 • Vyberte zmysluplný názov.

 • Ak chcete, vyberte heslo pre tento údajový súbor. Ak nechcete, aby sa pri každom otvorení súboru zobrazila výzva na zadanie hesla údajového súboru, začiarknite políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel .

 • Heslo môže mať najviac 15 znakov.

 • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27.

 • Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

 • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 • Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si heslo pre prípad, že budete musieť otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite len vtedy, ak je vaše používateľské konto Microsoft Windowsu chránené heslom a ku kontu počítača nemá okrem vás prístup nikto iný.

  Dôležité: Spoločnosť Microsoft, poskytovateľ internetovej služby, ani správca e-mailov nemajú prístup k vášmu heslu a nemôžu vám pomôcť pri obnove obsahu súboru (.pst), ak heslo zabudnete.

Názov priečinka priradeného k uloženému údajovému súboru sa zobrazí v zozname priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov, v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Na základe predvoleného nastavenia sa priečinok nazýva Osobné priečinky.

Vytvorenie súboru .pst vo formáte programu Outlook 97-2002

Ak chcete vytvoriť údajový súbor kompatibilný s programom Outlook 97, 98, 2000 alebo 2002, môžete vytvoriť súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (.pst). Formát súboru pre tento súbor .pst je rovnaký ako formát, ktorý je k dispozícii v Outlooku 2000, 98, 2002 a 97.

 1. V ponuke súbor ukážte na položku novéa potom vyberte položku údajový súbor programu Outlook.

 2. Kliknite na položku súbor osobných priečinkov programu Outlook 97-2002 (. pst)a potom vyberte tlačidlo OK.

 3. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do poľa názov Zadajte zobrazovaný názov priečinka. pst.

 5. Ak chcete údajový súbor chrániť heslom, v časti Heslo zadajte heslo do textových polí HesloPotvrdenie hesla.

  Poznámka: Na zlepšenie zabezpečenia sa pri zadávaní zobrazujú len bodky.

  Tipy na zadanie hesla

 • Heslo môže mať najviac 15 znakov.

 • Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27.

 • Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

 • Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

 • Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si heslo pre prípad, že budete musieť otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite len vtedy, ak je vaše používateľské konto Microsoft Windowsu chránené heslom a ku kontu počítača nemá okrem vás prístup nikto iný.

  Dôležité: Spoločnosť Microsoft, poskytovateľ internetovej služby, ani správca e-mailov nemajú prístup k vášmu heslu a nemôžu vám pomôcť pri obnove obsahu súboru (.pst), ak heslo zabudnete.

Názov priečinka priradeného k uloženému údajovému súboru sa zobrazí v zozname priečinkov. Ak chcete zobraziť Zoznam priečinkov, v ponuke Prejsť kliknite na položku Zoznam priečinkov. Predvolene sa priečinok nazýva Osobné priečinky.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Úvodné informácie o údajových súboroch programu Outlook (. pst a. ost)

Zálohovanie e-mailov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×