Vytvorenie údajového makra

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údajové makrá predstavujú novú funkciu programu Access 2010, ktorá umožňuje pridať logiku do udalostí v tabuľkách, ako sú napríklad pridávanie, aktualizácia alebo odstraňovanie údajov. Podobajú sa na spúšťače aplikácie Microsoft SQL Server. V tomto článku sa vysvetľuje postup pri vytváraní a ladení údajových makier.

Obsah tohto článku

Informácie o údajových makier

Vytvorenie makra riadeného udalosťami údajov

Vytvorenie pomenovaného údajového makra

Správa údajových makier

Ladenie údajových makier

Informácie o údajových makrách

Pri zobrazení tabuľky v zobrazení údajového hárka sa údajové makrá spravujú na karte Tabuľka a nie sú zobrazené na navigačnej table v časti Makrá. Údajové makrá môžete okrem iného použiť na overenie a zaistenie presnosti údajov v tabuľke. Existujú dva hlavné typy údajových makier – makrá spúšťané udalosťami tabuľky (nazývajú sa tiež údajové makrá riadené udalosťami) a makrá, ktoré sa spúšťajú pri odpovedaní na volanie ich názvu (tiež známe ako pomenované údajové makrá).

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajového makra riadeného udalosťami

Udalosti tabuľky nastávajú pri každom pridaní, aktualizácii alebo odstránení údajov v tabuľke. Údajové makro môžete naprogramovať tak, aby sa spustilo po každej z týchto troch udalostí alebo bezprostredne pred udalosťou odstránenia alebo zmeny. Ak chcete priradiť údajové makro k udalosti tabuľky, postupujte nasledovne:

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať údajové makro.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Udalosti pred alebo v skupine Udalosti po kliknite na udalosť, do ktorej chcete pridať makro. Ak chcete napríklad vytvoriť údajové makro, ktoré sa spustí po odstránení záznamu z tabuľky, kliknite na položku Po odstránení.

  Poznámka: Ak je už k udalosti priradené makro, jeho ikona je v páse s nástrojmi zvýraznená.

  Program Access otvorí nástroj Zostavovač makier. Ak už pre túto udalosť bolo predtým vytvorené makro, program Access zobrazí existujúce makro.

 3. Pridajte akcie, ktoré má makro vykonávať.

 4. Uložte a zatvorte makro.

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v článku Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Na začiatok stránky

Vytvorenie pomenovaného údajového makra

Pomenované alebo „samostatné“ údajové makro je priradené určitej tabuľke, ale nie konkrétnej udalosti. Pomenované údajové makrá môžete volať z ľubovoľného iného údajového alebo štandardného makra.

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, do ktorej chcete pridať údajové makro.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Pomenované makrá kliknite na položku Pomenované makro a potom kliknite na položku Vytvoriť pomenované makro.

  Program Access otvorí nástroj Zostavovač makier, pomocou ktorého môžete začať pridávať akcie.

Ďalšie informácie o vytváraní makier nájdete v článku Vytvorenie makra používateľského rozhrania.

Informácie o parametroch

Parametre umožňujú zadať hodnoty do pomenovaného údajového makra, takže ich potom možno použiť v podmienených príkazoch alebo iných výpočtoch. Umožňujú tiež zadať odkazy na objekty zo štandardných makier do údajových makier.

Poznámka: Parametre nie sú k dispozícii v udalosti jednotka údajových makier.

Ak chcete pridať parameter do údajového makra, postupujte nasledovne:

 1. Vo vrchnej časti makra kliknite na položku Vytvoriť parameter.

 2. Do poľa Názov zadajte pre parameter jedinečný názov. Je to názov, ktorý sa používa v odkazoch na parameter vo výrazoch.

 3. Do poľa Popis môžete voliteľne zadať popis parametra. Popis sa odporúča zadať, pretože keď neskôr použijete príslušný parameter, tento popisný text sa zobrazí v obrazovkovom komentári a pripomenie vám účel parametra.

Ak chcete spustiť pomenované údajové makro z iného makra, použite akciu SpustiťÚdajovéMakro. Akcia zobrazí pole pre každý vytvorený parameter, do ktorého môžete zadať potrebné hodnoty.

Na začiatok stránky

Spravovanie údajových makier

Údajové makrá sa nezobrazujú na navigačnej table v časti Makrá. Ak chcete vytvoriť, upraviť, premenovať alebo odstrániť údajové makrá, je potrebné použiť príkazy na páse s nástrojmi v zobrazení Údajový hárok tabuľky alebo zobrazení Návrh tabuľky.

Úprava údajového makra riadeného udalosťami

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku s údajovým makrom, ktoré chcete upraviť.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Udalosti pred alebo v skupine Udalosti po kliknite na udalosť, v ktorej chcete upraviť makro. Ak chcete napríklad upraviť údajové makro, ktoré sa spustí po odstránení záznamu z tabuľky, kliknite na položku Po odstránení.

  Poznámka: Ak udalosť nemá priradené makro, jej ikona nie je v ponuke zvýraznená.

  Program Access otvorí nástroj Zostavovač makier a môžete začať upravovať makro.

Úprava pomenovaného údajového makra

 1. Na navigačnej table otvorte dvojitým kliknutím ľubovoľnú tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Pomenované makrá kliknite na položku Pomenované makro a potom ukážte na položku Upraviť pomenované makro.

 3. Vo vedľajšej ponuke kliknite na údajové makro, ktoré chcete upraviť.

  Program Access otvorí nástroj Zostavovač makier a môžete začať upravovať makro.

Premenovanie pomenovaného údajového makra

 1. Na navigačnej table otvorte dvojitým kliknutím ľubovoľnú tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Pomenované makrá kliknite na položku Pomenované makro a potom kliknite na položku Premenovať alebo odstrániť makro.

 3. V dialógovom okne Správca údajových makier kliknite na položku Premenovať vedľa údajového makra, ktoré chcete premenovať.

  Program Access vyberie aktuálny názov makra.

 4. Zadajte nový názov alebo upravte existujúci názov a stlačte kláves ENTER.

Odstránenie údajového makra

Ak chcete odstrániť ľubovoľné pomenované makro alebo makro riadené udalosťami, postupujte nasledovne:

 1. Na navigačnej table otvorte dvojitým kliknutím ľubovoľnú tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Tabuľka v skupine Pomenované makrá kliknite na položku Pomenované makro a potom kliknite na položku Premenovať alebo odstrániť makro.

 3. V dialógovom okne Správca údajových makier kliknite na položku Odstrániť vedľa údajového makra, ktoré chcete premenovať.

Poznámka: Akcia makra riadeného udalosťami môžete odstrániť aj tak, že odstránite všetky akcie.

Na začiatok stránky

Ladenie údajových makier

Niektoré bežné nástroje ladenia makier, ako je napríklad príkaz Jeden krok a akcia makra OknoHlásenia, nie sú pre údajové makrá k dispozícii. Ak však máte s údajovým makrom problémy, môžete použiť tabuľku denníka aplikácie v kombinácii s akciami makra PriChybe, OznámiťChybu a ZapísaťUdalosťDoDenníka na vyhľadanie chýb údajového makra.

Zobrazenie tabuľky denníka aplikácie

Tabuľka denníka aplikácie je systémová tabuľka (s názvom USysApplicationLog), ktorá nie je v predvolenom nastavení zobrazená na navigačnej table. Ak sa v údajovom makre vyskytne chyba, môžu vám pri zisťovaní príčiny pomôcť informácie z tabuľky denníka aplikácie.

Ak chcete zobraziť tabuľku denníka aplikácie, postupujte nasledovne:

 1. Kliknutím na položku Súbor otvorte zobrazenie Microsoft Backstage.

 2. Na karte Informácie kliknite na položku Zobraziť tabuľku denníka aplikácie.

  Poznámka: Ak sa nezobrazuje tlačidlo Zobraziť tabuľku denníka aplikácie, znamená to, že tabuľky denníka aplikácie ešte nebol vytvorený pre túto databázu. Po zaznamená, zobrazí sa tlačidlo na karte informácie.

Riadky v tabuľke denníka aplikácie je možné vytvoriť pomocou akcie ZapísaťUdalosťDoDenníka alebo akcie OznámiťChybu. Pomocou akcie PriChybe môžete skontrolovať, ako program Access reaguje na chyby.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×