Vytváranie vzťahov v zobrazení diagramu doplnku Power Pivot

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Práca s viacerými tabuľkami sprístupňuje údaje v kontingenčných tabuľkách a zostavách, ktoré tieto údaje používajú, zaujímavejšie a relevantné. Pri práci s údajmi pomocou doplnku PowerPivot môžete na vytvorenie a spravovanie pripojení medzi importovanými tabuľkami použiť zobrazenie diagram.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie vzťahov tabuliek vyžaduje, aby každá tabuľka obsahovala stĺpec, ktorý obsahuje zhodné hodnoty. Ak napríklad ide o zákazníkov a objednávky, každý záznam objednávky by musel mať kód zákazníka alebo ID, ktorý sa bude riešiť jednému zákazníkovi.

 1. V okne PowerPivot kliknite na položku zobrazenie diagramu. Rozloženie tabuľkového hárka zobrazenia údajov sa zmení na rozloženie vizuálneho diagramu a tabuľky sa automaticky usporiadajú na základe ich vzťahov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na diagram tabuľky a potom kliknite na položku vytvoriť vzťah. Otvorí sa dialógové okno vytvoriť vzťah.

 3. Ak je tabuľka z relačnej databázy, stĺpec je pred vybratím. Ak nie je vopred nastavený žiadny stĺpec, vyberte jednu z tabuľky obsahujúcej údaje, ktoré sa použijú na koreláciu riadkov v jednotlivých tabuľkách.

 4. Pre súvisiacu vyhľadávaciu tabuľkuvyberte tabuľku, ktorá obsahuje aspoň jeden stĺpec údajov, ktoré súvisia s tabuľkou, ktorú ste práve vybrali pre tabuľku.

 5. Pre stĺpecvyberte stĺpec obsahujúci údaje, ktoré súvisia s súvisiacim vyhľadávacím stĺpcom.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Poznámka: Hoci Excel skontroluje, či sa typy údajov zhodujú medzi jednotlivými stĺpcami, neoveruje, či stĺpce skutočne obsahujú zhodné údaje, a vytvorí vzťah aj v prípade, že hodnoty nezodpovedajú. Ak chcete skontrolovať, či je vzťah platný, Vytvorte kontingenčnú tabuľku, ktorá obsahuje polia z oboch tabuliek. Ak sa zdá, že údaje sú nesprávne (napríklad bunky sú prázdne alebo sa v každom riadku zopakuje rovnaká hodnota), budete musieť vybrať rôzne polia a prípadne aj rôzne tabuľky.

Vyhľadanie súvisiaceho stĺpca

Keď údajové modely obsahujú veľa tabuliek, alebo tabuľky zahŕňajú veľký počet polí, môže byť ťažké určiť, ktoré stĺpce sa majú použiť vo vzťahu medzi tabuľkami. Jedným zo spôsobov, ako nájsť súvisiaci stĺpec, je vyhľadať ho v modeli. Táto metóda je užitočná, ak už viete, ktorý stĺpec (alebo kľúč) chcete použiť, ale nie ste si istí, či ostatné tabuľky zahŕňajú stĺpec. Napríklad skutočnosti tabuľky v dátovom sklade zvyčajne zahŕňajú veľa kľúčov. Môžete začať s kľúčom v tejto tabuľke a potom vyhľadať v modeli ďalšie tabuľky, ktoré obsahujú rovnaký kľúč. Ľubovoľná tabuľka, ktorá obsahuje zodpovedajúci kľúč, sa môže použiť v rámci vzťahu medzi tabuľkami.

 1. V okne PowerPivot kliknite na položku Hľadať.

 2. V poli Hľadaťzadajte kľúč alebo stĺpec ako hľadaný výraz. Hľadané výrazy musia pozostávať z názvu poľa. Nie je možné vyhľadávať charakteristiky stĺpca alebo typ údajov, ktoré obsahuje.

 3. Kliknite na položku Zobraziť skryté polia pri vyhľadávaní poľa metaúdajov. Ak bol kód skrytý na zmenšenie nepotrebného zobrazenia v modeli, nemusí sa zobraziť v zobrazení diagramu.

 4. Kliknite na položku Hľadať ďalej. Ak sa nájde zhoda, stĺpec je zvýraznený v diagrame tabuľky. Teraz už viete, ktorá tabuľka obsahuje zodpovedajúci stĺpec, ktorý možno použiť v rámci vzťahu medzi tabuľkami.

Zmeniť aktívny vzťah

Tabuľky môžu mať viacero vzťahov, ale iba jeden môže byť aktívny. Aktívny vzťah sa predvolene používa vo výpočtoch DAX a v navigácii kontingenčnej tabuľky. NeAktívne vzťahy možno použiť vo výpočtoch DAX prostredníctvom funkcie USERELATIONSHIP. Ďalšie informácie nájdete v téme funkcia USERELATIONSHIP (Dax).

Viacero vzťahov existuje, ak boli tabuľky importované tak, že v pôvodnom zdroji údajov boli pre danú tabuľku definované viaceré vzťahy, alebo ak na podporu výpočtov DAX vytvoríte ďalšie vzťahy manuálne.

Ak chcete zmeniť aktívny vzťah, povýšiť neaktívny vzťah. Aktuálny aktívny vzťah sa stáva neaktívnym automaticky.

 1. Ukážte na linku vzťahu medzi tabuľkami. Neaktívny vzťah sa zobrazuje ako Bodkovaná čiara. (Vzťah je neaktívny, pretože v oboch stĺpcoch už existuje nepriamy vzťah.)

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru a potom kliknite na položku Označiť ako aktívnu.

  Poznámka: Vzťah môžete aktivovať iba v prípade, ak žiadny iný vzťah nesúvisí s týmito dvomi tabuľkami. Ak už tabuľky súvisia, ale chcete zmeniť spôsob, akým súvisia, musíte označiť aktuálny vzťah ako neaktívny a potom aktivovať nový.

Usporiadanie tabuliek v zobrazení diagramu

Ak chcete zobraziť všetky tabuľky na obrazovke, kliknite na ikonu Prispôsobiť obrazovke v pravom hornom rohu zobrazenia diagramu.

Ak chcete usporiadať pohodlné zobrazenie, použite ovládací prvok preSunutím na zväčšenie , Minimap a presuňte tabuľky do požadovaného rozloženia. Na posúvanie obrazovky môžete použiť aj posúvače a koliesko myši.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×