Vytváranie vzťahov v zobrazení diagramu doplnku Power Pivot

Pri práci s viacerými tabuľkami sú údaje zaujímavejšie a relevantnejšie pre kontingenčné tabuľky a zostavy, ktoré používajú tieto údaje. Pri práci s údajmi v doplnku PowerPivot môžete používať zobrazenie diagramu na vytváranie a správu prepojení medzi importovanými tabuľkami.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami vyžaduje, aby mali všetky tabuľky stĺpec obsahujúci zodpovedajúce hodnoty. Ak napríklad prepojíte vo vzťahu tabuľky Customers (Zákazníci) a Orders (Objednávky), každý záznam v tabuľke Orders (Objednávky) musí obsahovať položku Customer Code (Kód zákazníka) alebo ID odkazujúce na jedného zákazníka.

 1. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položku Zobrazenie diagramu. Tabuľkové rozloženie zobrazenia údajov sa zmení na rozloženie diagramu a tabuľky sa automaticky usporiadajú na základe vzťahov.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na diagram tabuľky a potom kliknite na položku Vytvoriť vzťah. Otvorí sa dialógové okno Vytvorenie vzťahu.

 3. Ak je tabuľka súčasťou relačnej databázy, automaticky sa vyberie jeden stĺpec. Ak sa automaticky nevyberie žiadny stĺpec, vyberte v tabuľke jeden stĺpec obsahujúci údaje, ktoré sa použijú na koreláciu riadkov v jednotlivých tabuľkách.

 4. V časti Súvisiaca vyhľadávacia tabuľka vyberte tabuľku obsahujúcu najmenej jeden stĺpec údajov, ktoré súvisia s tabuľkou vybranou v časti Tabuľka.

 5. V časti Stĺpec vyberte stĺpec obsahujúci údaje, ktoré súvisia s položkou Súvisiaci stĺpec vyhľadávania.

 6. Kliknite na položku Vytvoriť.

Poznámka:  Hoci program Excel kontroluje, či sú typy údajov vo všetkých stĺpcoch zhodné, neoveruje, či stĺpce skutočne obsahujú zhodné údaje, a vytvorí vzťah, aj keď si údaje nezodpovedajú. Ak chcete skontrolovať, či je vzťah platný, vytvorte kontingenčnú tabuľku obsahujúcu polia z oboch tabuliek. Ak údaje nie sú správne (bunky sú napríklad prázdne alebo sa v každom riadku opakuje rovnaká hodnota), bude potrebné vybrať iné polia a možno aj iné tabuľky.

Vyhľadanie súvisiaceho stĺpca

Ak modely údajov obsahujú množstvo tabuliek alebo ak tabuľky obsahujú veľký počet polí, môže byť ťažké určiť, ktoré stĺpce sa majú použiť vo vzťahu medzi tabuľkami. Jedným zo spôsobov, ako nájsť súvisiaci stĺpec, je vyhľadať ho v modeli. Tento postup je užitočný, ak už viete, ktorý stĺpec (alebo kľúč) chcete použiť, ale nie ste si istí, či sa daný stĺpec nachádza aj v ďalších tabuľkách. Tabuľky faktov v sklade údajov napríklad zvyčajne obsahujú množstvo kľúčov. Môžete začať kľúčom v tejto tabuľke a potom v modeli vyhľadať ďalšie tabuľky obsahujúce rovnaký kľúč. Všetky tabuľky obsahujúce zodpovedajúci kľúč možno použiť vo vzťahu tabuľky.

 1. V okne doplnku PowerPivot kliknite na položku Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať cieľ zadajte kľúč alebo stĺpec ako vyhľadávaný výraz. Vyhľadávané výrazy musia obsahovať názov poľa. Nemožno vyhľadávať vlastnosti stĺpca ani typ údajov, ktoré stĺpec obsahuje.

 3. Začiarknite políčko Zobraziť skryté polia počas hľadania metaúdajov. Ak bol kľúč skrytý z dôvodu väčšej prehľadnosti modelu, v zobrazení diagramu ho nevidieť.

 4. Kliknite na položku Hľadať nasledujúce. Ak sa nájde zhoda, stĺpec sa v diagrame tabuľky zvýrazní. Teraz viete, ktorá tabuľka obsahuje zodpovedajúci stĺpec, ktorý možno použiť vo vzťahu tabuľky.

Zmena aktívneho vzťahu

Tabuľky môžu mať viacero vzťahov, no len jeden môže byť aktívny. Aktívny vzťah sa používa ako predvolený vo výpočtoch jazyka DAX a pri navigácii v kontingenčnej zostave. Neaktívne vzťahy možno používať vo výpočtoch jazyka DAX pomocou funkcie USERELATIONSHIP. Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcia USERELATIONSHIP (DAX).

Tabuľky majú viacero vzťahov, ak ich importujete zo zdroja, v ktorom bolo pre tabuľku definovaných viacero vzťahov, alebo ak manuálne vytvoríte ďalšie vzťahy, aby podporovali výpočty v jazyku DAX.

Ak chcete zmeniť aktívny vzťah, povýšte neaktívny vzťah. Aktuálne aktívny vzťah sa automaticky zmení na neaktívny.

 1. Ukážte na čiaru vzťahu medzi tabuľkami. Neaktívny vzťah sa zobrazuje ako bodkovaná čiara. (Vzťah je neaktívny, pretože medzi dvomi stĺpcami už existuje nepriamy vzťah.)

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na čiaru a potom kliknite na položku Označiť ako aktívne.

  Poznámka: Vzťah môžete aktivovať, len ak tieto dve tabuľky nie sú súčasťou žiadneho iného vzťahu. Ak sa už tabuľky nachádzajú vo vzťahu, ale chcete zmeniť parametre vzťahu, musíte označiť aktuálny vzťah ako neaktívny a aktivovať nový vzťah.

Usporiadanie tabuliek v zobrazení diagramu

Ak chcete na obrazovke zobraziť všetky tabuľky, kliknite na ikonu Prispôsobiť obrazovke v pravom hornom rohu zobrazenia diagramu.

Pomocou miniatúrnej mapy na ovládacom prvku Presunutím zmeňte mierku môžete presunúť tabuľky do rozloženia, aké vám vyhovuje, a docieliť tak pohodlnejšie zobrazenie. Obrazovku môžete posúvať aj pomocou posúvačov a kolieska myši.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×