Vytváranie profesionálnych rozložení snímok v službe PowerPoint Designer

Vytváranie profesionálnych rozložení snímok v službe PowerPoint Designer

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

PowerPoint Designer vylepšuje snímky pre predplatiteľov služieb Office 365 tak, že automaticky generuje návrhy vzhľadu, z ktorých si môžete vybrať.

Keď snímke pridávate obsah, Designer pracuje na pozadí a spája obsah s profesionálne navrhnutými rozloženiami.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365. Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer nezobrazuje, prípadne nevidíte určité funkcie popísané na tejto stránke, prečítajte si časť Požiadavky nižšie, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Získanie návrhov vzhľadu

 1. Požiadajte o nápady kedykoľvek výberom návrh > nápady   Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer na páse s nástrojmi.

 2. Pri prvom použití služby PowerPoint Designer sa zobrazí žiadosť o povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designera používať, vyberte položku Zapnúť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

  Po zapnutí inteligentných služieb PowerPoint automaticky zobrazí návrhy vzhľadu pri pridávaní fotografií na snímky.

  Designer zlepšuje fotografie na snímkach pomocou jediného kliknutia.

 3. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 4. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Zoznamy s odrážkami získavanie návrhov pre ikonu ku každej položky s odrážkami. Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, stačí ho vyberte a pomocou tlačidla našich náhradný na mieste:

Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, môžete ľahko nahradiť

Ilustrácie

PowerPoint Designer sleduje kľúčové výrazy a koncepty, pre ktoré má k dispozícii ilustrácie, a následne tieto ilustrácie zobrazí v rôznych rozloženiach. Ilustrácie pochádzajú z knižnice ikon služieb Office 365.

Vzorová snímka so zobrazením časovej osi, ku ktorej PowerPoint Designer pridal ilustráciu a vylepšil jej návrh.

Navrhnite nápady a "rukou"

(Iba pre predplatiteľov služieb Office 365) PowerPoint Designer rozpozná kreslenie a písanie rukou, a to zahŕňa obsah do nápady, ktoré vám ukáže.

Vypnutie služby PowerPoint Designer

Ak nechcete, aby služba PowerPoint Designer automaticky ponúkala návrhy:

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint kliknite na ľavej strane na kartu Všeobecné a potom sa posuňte smerom nadol a zrušte začiarknutie políčka Automaticky zobrazovať návrhy vzhľadu.

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365.
Nájdite svoju verziu balíka Office

Návrhy vzhľadu pre jednu fotografiu
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
Mesačný kanál: Verzia 1511 alebo novšia
Polročné kanály: Verzia 1602 alebo novšia

Viacero fotografií, extrakcia farieb a rozpoznávanie tváre
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
Mesačný kanál: Verzia 1603 alebo novšia
Polročné kanály: Verzia 1605 alebo novšia

Konvertovanie zoznamov na Grafické prvky SmartArt
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
Mesačný kanál: Verzia 1609 alebo novšia
Polročné kanály: Verzia 1701 alebo novšia

Návrhy vzhľadu pre zoznamy zamerané na akcie
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
Mesačný kanál: Verzia 1702 alebo novšia
Polročné kanály: Verzia 1708 alebo novšia

Návrhy vzhľadu, pri ktorých sa text nahrádza ikonami
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
Mesačný kanál: Verzia 1612 alebo novšia
Polročné kanály: Ešte nie je k dispozícii

Návrhy vzhľadu pre grafy
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
mesačnú kanála: 1705 alebo novšiu verziu
  polročné kanálov: 1803 alebo novšiu verziu

Návrhy vzhľadu pre časové osi
Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365
mesačnú kanála: 1707 alebo novšiu verziu
 polročné kanálov: 1803 alebo novšiu verziu

Návrh nápady na konvertovanie textu na ikony + grafické prvky SmartArt grafiky
 sa vzťahuje na:

PowerPoint pre Office 365

Návrh nápady pre obsah nakreslený písaných rukou
 sa vzťahuje na:

PowerPoint pre Office 365
mesačnú kanála: 1812 alebo novšiu verziu
 polročné kanálov: nie je k dispozícii ešte

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365. Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer nezobrazuje, prípadne nevidíte určité funkcie popísané na tejto stránke, prečítajte si časť Požiadavky nižšie, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Získanie návrhov vzhľadu

 1. O návrhy môžete požiadať kedykoľvek výberom položiek Návrh > Návrhy vzhľadu na páse s nástrojmi.

  Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer
 2. Pri prvom použití služby PowerPoint Designer sa zobrazí žiadosť o povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designera používať, vyberte položku Zapnúť alebo Začať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

  Po zapnutí inteligentných služieb PowerPoint automaticky zobrazí návrhy vzhľadu pri pridávaní fotografií na snímky.

  Keď vyberiete návrh vzhľadu, okamžite sa zobrazí v plnej veľkosti na snímke

 3. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 4. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer

O návrhy môžete požiadať kedykoľvek výberom položiek Návrh > Návrhy vzhľadu na páse s nástrojmi.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Zoznamy s odrážkami získavanie návrhov pre ikonu ku každej položky s odrážkami. Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, stačí ho vyberte a pomocou tlačidla našich náhradný na mieste:

Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, môžete ľahko nahradiť

Ilustrácie

PowerPoint Designer sleduje kľúčové výrazy a koncepty, pre ktoré má k dispozícii ilustrácie, a následne tieto ilustrácie zobrazí v rôznych rozloženiach. Ilustrácie pochádzajú z knižnice ikon služieb Office 365.

Vzorová snímka so zobrazením časovej osi, ku ktorej PowerPoint Designer pridal ilustráciu a vylepšil jej návrh.

Vypnutie služby PowerPoint Designer

Ak nechcete, aby PowerPoint Designer ponúkal návrhy:

 1. V ponuke PowerPoint vyberte položku Predvoľby.

 2. V časti Nástroje tvorby a korektúry vyberte položku Všeobecné.

 3. V dialógovom okne Všeobecné v časti PowerPoint Designer zrušte začiarknutie políčka Automaticky zobraziť návrhy vzhľadu.

Tlačidlo Návrhy vzhľadu je neaktívne

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, môže to znamenať, že:

 • Nie ste pripojení na internet alebo

 • Snímka nie je vybratá. (Môže sa to stať vtedy, ak v normálnom zobrazení na table miniatúr snímok vyberiete viacero snímok alebo ak je zameranie na table miniatúr umiestnené medzi dvoma snímkami. Stáva sa to aj vtedy, ak je zameranie na table Poznámky alebo ak namiesto normálneho zobrazenia používate zobrazenie prezentácie.)

Tlačidlo Návrhy vzhľadu sa nezobrazuje

PowerPoint Designer je funkcia pre predplatiteľov služieb Office 365. Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu nezobrazuje, pravdepodobne používate PowerPoint 2016 pre Mac a nie PowerPoint pre Office 365 pre Mac.

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365.
Nájdite svoju verziu balíka Office

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Office 365 pre Mac
Mesačný kanál: Verzia 15.26.0.160910 alebo novšia

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Táto funkcia je k dispozícii pre súborov uložených v OneDrive a SharePoint Online. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer Nápady alebo sa nezobrazujú niektoré funkcie opísané na tejto stránke, prečítajte si nižšie požiadavky pre ďalšie podrobnosti. 

Získanie návrhov vzhľadu

 1. Požiadajte o nápady kedykoľvek výberom návrh > nápady na páse s nástrojmi. Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer

  PowerPoint zobrazuje nápady pre snímku.

 2. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 3. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Zoznamy s odrážkami získavanie návrhov pre ikonu ku každej položky s odrážkami. Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, stačí ho vyberte a pomocou tlačidla našich náhradný na mieste:

Ak sa vám nepáči navrhované ikonu, môžete ľahko nahradiť

Ilustrácie

PowerPoint Designer sleduje kľúčové výrazy a koncepty, pre ktoré má k dispozícii ilustrácie, a následne tieto ilustrácie zobrazí v rôznych rozloženiach. Ilustrácie pochádzajú z knižnice ikon služieb Office 365.

Vzorová snímka so zobrazením časovej osi, ku ktorej PowerPoint Designer pridal ilustráciu a vylepšil jej návrh.

Tlačidlo Návrhy vzhľadu je neaktívne

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, znamená to, že snímku momentálne upravuje iný používateľ:

 • Ak tvoríte prezentáciu spolu s inými používateľmi a úpravy jednej snímky aktívne vykonáva viac osôb súčasne, Designer nebude pre túto snímku zobrazovať návrhy vzhľadu.

 • Avšak hneď ako bude danú snímku upravovať len jedna osoba, Designer začne znova ponúkať návrhy vzhľadu, keď táto osoba vykoná nejakú akciu, na ktorú Designer dokáže reagovať (napríklad pridá fotografiu).

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

Vzťahuje sa na:

PowerPoint súbory uložené v OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint Online.

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate iPad, ale nie v iPhone. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Požiadavky uvedenej nižšie.

Získanie návrhov vzhľadu

 1. O návrhy môžete požiadať kedykoľvek výberom položiek Návrh > Návrhy vzhľadu na páse s nástrojmi.

  Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer
 2. Pri prvom použití služby PowerPoint Designer sa zobrazí žiadosť o povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designera používať, vyberte položku Zapnúť alebo Začať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

  Po zapnutí inteligentných služieb PowerPoint automaticky zobrazí návrhy vzhľadu pri pridávaní fotografií na snímky.

  Keď vyberiete návrh vzhľadu, okamžite sa zobrazí v plnej veľkosti na snímke

 3. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 4. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Tlačidlo Návrhy vzhľadu je neaktívne

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, znamená to, že nie ste pripojení na internet.

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate iPad, ale nie v iPhone.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre iOS
Verzia 2.0.17042601 alebo novšia

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate tablet s Androidom, ale nie v telefóne. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Požiadavky uvedenej nižšie.

Získanie návrhov vzhľadu

 1. O návrhy môžete požiadať kedykoľvek výberom položiek Návrh > Návrhy vzhľadu na páse s nástrojmi. Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer

 2. Pri prvom použití služby PowerPoint Designer sa zobrazí žiadosť o povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designera používať, vyberte položku Zapnúť alebo Začať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

  Po zapnutí inteligentných služieb PowerPoint automaticky zobrazí návrhy vzhľadu pri pridávaní fotografií na snímky.

  Keď vyberiete návrh vzhľadu, okamžite sa zobrazí v plnej veľkosti na snímke

 3. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 4. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Tlačidlo Návrhy vzhľadu je neaktívne

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, znamená to, že nie ste pripojení na internet.

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate tablet s Androidom, ale nie v telefóne.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint pre Android
Verzia 16.0.7531.1011 alebo novšia

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate tablet s Windowsom, ale nie v telefóne s Windowsom. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Požiadavky uvedenej nižšie.

Získanie návrhov vzhľadu

 1. O návrhy môžete požiadať kedykoľvek výberom položiek Návrh > Návrhy vzhľadu na páse s nástrojmi.

  Tlačidlo na paneli s nástrojmi služby PowerPoint Designer
 2. Pri prvom použití služby PowerPoint Designer sa zobrazí žiadosť o povolenie na získavanie návrhov vzhľadu. Ak chcete Designera používať, vyberte položku Zapnúť alebo Začať.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

  Po zapnutí inteligentných služieb PowerPoint automaticky zobrazí návrhy vzhľadu pri pridávaní fotografií na snímky.

  Keď vyberiete návrh vzhľadu, okamžite sa zobrazí v plnej veľkosti na snímke

 3. Medzi návrhmi sa môžete posúvať na table Návrhy vzhľadu v pravej časti okna.

 4. Kliknite na návrh, ktorý chcete použiť, alebo okno zavrite. Ak si niektorý z návrhov vyberiete, snímka sa zodpovedajúcim spôsobom zmení.

  Môžete tiež vybrať iný vzhľad z tably alebo sa vrátiť na pôvodný návrh snímky: Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z zrušíte zmenu návrhu, ktorý ste práve vybrali.

Čo Designer ponúka:

Profesionálne rozloženia

PowerPoint Designer identifikuje obrázky, grafy alebo tabuľky na snímke a poskytne vám viacero návrhov, ako by sa dali usporiadať do atraktívneho, súdržného rozloženia.

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi a fotografiou, ktorú usporiadal a rozložil PowerPoint Designer.

Grafické prvky SmartArt

Vzorová snímka so zobrazením textovej časovej osi, ktorú PowerPoint Designer konvertoval na grafický prvok SmartArt.

Designer umožňuje zmeniť text, ako napríklad zoznamy, procesy alebo časové osi na jednoducho čitateľný Grafický prvok SmartArt.

Tlačidlo Návrhy vzhľadu je neaktívne

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, znamená to, že nie ste pripojení na internet.

Požiadavky

Úloha, kontrolný zoznam, symbol plánovania

PowerPoint Designer je k dispozícii, ak používate tablet, ale nie v telefóne.

 Vzťahuje sa na:

PowerPoint Mobile
Verzia 16.0.8201.1017 alebo novšia verzia

Riešenie problémov

Návrhy vzhľadu sú k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365

V počítačových verziách programu PowerPoint sa návrhy vzhľadu zobrazujú len predplatiteľom. Predplatné si môžete kúpiť alebo vyskúšať tu.

V službe PowerPoint Online je funkcia Návrhy vzhľadu k dispozícii len používateľom, ktorí majú Office 365 pre podniky.

Dve Office 365 predplatné balíky nemáte zahrnúť nápady: Nemecko Office 365 a Office 365 prevádzkované spoločnosťou 21Vianet.

Zapnite inteligentné služby balíka Office

Ak chcete používať službu PowerPoint Designer, skontrolujte, či sú zapnuté inteligentné služby balíka Office:

Prejdite na položky Súbor > Možnosti a vyhľadajte položku Inteligentné služby balíka Office na karte Všeobecné.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť inteligentné služby, prejdite na položku Súbor > Možnosti > Všeobecné

Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie a zakázanie inteligentných služieb.

Správca možno službu PowerPoint Designer vypol

PowerPoint Designer je funkcia pre predplatiteľov služieb Office 365, niektoré organizácie ju však majú vypnutú. Ak máte predplatné služieb Office 365, ale tlačidlo Návrhy vzhľadu sa vám nezobrazuje, opýtajte sa IT oddelenia.

Preinštalujte Office a získajte funkcie pre predplatiteľov

Ak ste vykonali inováciu z balíka Office na predplatné služieb Office 365, treba Office odinštalovať a potom znova nainštalovať, inak sa funkcie pre predplatiteľov nebudú zobrazovať. Pozrite si pokyny v týchto článkoch:

 1. Odinštalovanie balíka Office z počítača alebo Odinštalovanie balíka Office 2016 pre Mac

 2. Preinštalovanie služieb Office 365

Reštartujte aplikáciu a získajte službu PowerPoint Designer

Niekedy používatelia zistia, že pri prvom spustení programu PowerPoint bezprostredne po inštalácii služieb Office 365 nie je tlačidlo Návrhy vzhľadu k dispozícii. Tento problém je možné vyriešiť reštartovaním aplikácie.

Ak nemáte k dispozícii návrhy vzhľadu, môže to mať niekoľko príčin. Predovšetkým:

 • Skontrolujte, či ste pripojení na internet. PowerPoint Designer získava návrhy vzhľadu v režime online.

 • Použite jeden z motívov programu PowerPoint (nie vlastný motív ani motív stiahnutý odinakiaľ).

Ďalšie možné problémy a spôsoby ich riešenia:

Pre snímky s obrázkami sa nezobrazujú žiadne návrhy vzhľadu

 • Uistite sa, že snímka používa rozloženie Nadpis alebo Nadpis a obsah.

 • Na snímke, na ktorej sa nachádza vaša fotografia, už nepoužívajte žiadne ďalšie objekty ani tvary.

 • Na jednej snímke použite maximálne štyri fotografie (formát .jpg, .png, .gif alebo .bmp) a zaistite, aby ich veľkosť bola väčšia ako 200 x 200 pixelov.

Pre snímky zamerané na procesy sa nezobrazujú žiadne návrhy vzhľadu

 • Uistite sa, že snímka používa rozloženie Nadpis a obsah.

 • Na snímke, na ktorej sa nachádza text procesu, už nepoužívajte žiadne ďalšie fotografie, objekty ani tvary.

Keďže PowerPoint Designer je relatívne nová služba, je to stále učenie nové triky. Ak Designer nemôže generovať vysokokvalitnej možností pre vás, nezobrazí sa žiadne možnosti vôbec. Snažíme sa mohli vytvárať skvelé nápady pre viac druhov obsahu.

Ak pre vás Designer nie je užitočný, môžete ho samozrejme vypnúť. Prejdite na položky Súbor > Možnosti > Všeobecné a zrušte začiarknutie políčka Automaticky zobrazovať návrhy vzhľadu.

Snímku upravuje niekto iný

Ak tvoríte prezentáciu spolu s inými používateľmi a úpravy jednej snímky aktívne vykonáva viac osôb súčasne, Designer nebude pre túto snímku zobrazovať návrhy vzhľadu.

Avšak hneď ako bude danú snímku upravovať len jedna osoba, Designer začne znova ponúkať návrhy vzhľadu, keď táto osoba vykoná nejakú akciu, na ktorú Designer dokáže reagovať (napríklad pridá fotografiu).

Pre snímky s tvarmi alebo textovými poľami sa nezobrazujú žiadne návrhy vzhľadu

PowerPoint Designer nedokáže poskytnúť návrhy vzhľadu, ak snímka obsahuje nakreslený tvar alebo nakreslené textové pole. Môžete použiť fotografie alebo text v zástupnom objekte.

Ak sa tlačidlo Návrhy vzhľadu v programe PowerPoint zobrazuje, ale je neaktívne, môže to znamenať, že:

 • Nie ste pripojení na internet alebo

 • Nie je vybratá jedna snímka. Môže sa to stať vtedy, ak v normálnom zobrazení na table miniatúr snímok vyberiete viacero snímok alebo ak je zameranie na table miniatúr umiestnené medzi dvoma snímkami. Stáva sa to aj vtedy, ak je zameranie na table Poznámky alebo ak namiesto normálneho zobrazenia používate zobrazenie prezentácie.

Pozrite tiež

Kombinácia farieb v programe PowerPoint: chyby, aby sa zabránilo

Formátovanie farby pozadia snímok

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×