Vytváranie podmienečných (booleovských) výrazov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok vysvetľuje, ako vytvoriť podmienečných (známe aj ako booleovských) výrazov v programe Access. Podmienený výraz vyhodnotí ako hodnotu true alebo false, a potom vráti výsledok, ktorý spĺňa podmienky, ktoré určíte. Ak v podmienečných výrazoch použijete funkcie, môžete tiež zadať akciu pre hodnoty, ktoré nespĺňajú podmienky vo výraze. Môžete napríklad vytvoriť výraz, ktorý vyhľadá všetky transakcie predaja s maržou 10% alebo a zadajte, či tieto čísla zvýraznili červenou farbou alebo nahradiť hodnoty správou.

Obsah tohto článku

Podmienečné výrazy

Vytvorenie podmienený výraz

Príklady podmienečných výrazov

Podmienečné výrazy

Podmienený výraz je typ výrazu, ktorý overuje, či údaje či spĺňa podmienku, a potom vykoná akciu v závislosti od výsledku. Napríklad výraz vyhľadajte dátumových hodnôt neskorší než určitý počiatočný dátum a potom sa zobrazí chybové hlásenie, keď sa pokúsite zadať skorší dátum ako zadaný počiatočný dátum.

Podmienečné výrazy rovnakú formu a použiť základné rovnakú syntax ako iných výrazov a ich môžete použiť v rovnakým spôsobom, ako používať iných výrazov:

 • Polia tabuľky, pridajte svoj výraz do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo . Používatelia musia zadať potom hodnoty v poli, ktoré spĺňajú zadané podmienky vo výraze. Ak používate výraz, ako napríklad > = #1/1/2000 # v poli typu Date/Time používatelia musia zadať hodnoty rovnaká alebo neskôr než 1 Január 2000.

 • Pre ovládacie prvky formulára, môžete pridať výraz pre vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku alebo Overovacie pravidlo ovládacieho prvku. Zvyčajne, môžete pridať podmienené výrazy do vlastnosti Overovacie pravidlo a môžete pridať výrazy na výpočet hodnôt, aby vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku . Napríklad pomocou > = #1/1/2000 #Overovacieho pravidla vlastnosť ovládacieho prvku zabránite používateľom zabrániť v zadaní Neplatný dátum. Používa výraz Date() vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku zobrazuje aktuálny dátum ako predvolená hodnota.

 • Dotazy, podmienečné výrazy môžete pridať prázdnu bunku v riadku pole , alebo môžete použiť výraz do riadka kritériá dotazu. Ak chcete použiť výraz v riadku pole , výsledky sa zobrazia ako stĺpec vo výsledkoch dotazu. Ak výraz použijete ako kritérium pre existujúce pole, výraz funguje ako filter a obmedzí záznamy, ktoré dotaz vráti.

  Tento výraz v riadku pole dotazu môžete použiť napríklad: = IIf ([dátum objednávky] < = #04/01/2018 # [dátum objednávky], "príkazu zadaného za apríl 1"). Výraz určuje dátum kritéria (< = #04/01/2018 #). Pri spustení dotazu sa zobrazí všetky hodnoty dátumu, ktoré spĺňajú kritérium, všetky dátumové hodnoty, ktoré nespĺňajú kritérium nahradia a so správou "Poradí zadané za apríl 1." V časti Pridať výraz v dotaze je vysvetlený používanie tohto výrazu v dotaze.

  Na rozdiel od pomocou tohto výrazu v poli kritérií dotazu vráti len tie záznamy s dátumami, ktoré spĺňajú kritérium: voľbouru #04/01/2018 # a #05/15/2018 #.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní výrazov nájdete v článku informácie o zostavenie výrazu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie podmienený výraz

V tejto časti je vysvetlený postup pridávania podmienený výraz do tabuľky, ovládacieho prvku formulára alebo zostavy a dotazu. Každá skupina krokov používa mierne odlišné výrazy na testovanie hodnôt v poli Dátum a čas a pozrite sa podľa toho, či hodnoty dátumu vyhovujú zadanej podmienke.

Pridanie výrazu do poľa tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Typ údajov kliknite na pole Dátum a čas.

 3. V časti Vlastnosti poľana karte Všeobecné kliknite do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo a zadajte nasledujúci výraz:

  > = #01/01/2000 #

  Poznámka: Nie je potrebné použiť formát dátumu USA. Formát dátumu môžete použiť pre vašu krajinu alebo oblasť alebo miestneho nastavenia. Však musíte priestorový hodnotu dátumu s medzi mriežky (#), ako je to znázornené.

 4. Kliknite na stĺpec vedľa položky Text overenia a zadajte tento reťazec textu:

  Dátum musí byť väčšia než 1 Január 2000.

  Znova môžete použiť miestny formát dátumu.

 5. Uložte zmeny a prepnite na údajové zobrazenie. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre tabuľku a v kontextovej ponuke kliknite na položku Údajové zobrazenie .

 6. Zadajte hodnotu dátumu do poľa typu dátum/čas skôr, než 1 Január 2000. Program Access zobrazí hlásenie zadaný do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo , a nie je možné toto pole, ak nezadáte hodnotu, ktorá sa vyhodnotí výraz True.

Pridanie výrazu do ovládacieho prvku

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie .

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši Ovládací prvok viazaný na pole typu Date/Time a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti .

  Zobrazí sa hárok vlastností pre ovládací prvok.

 3. Na karte údaje alebo na kartu všetko , kliknite na pole vedľa položky Overovacie pravidlo a zadajte nasledujúci výraz:

  > = #01/01/2000 #

  Poznámka: Nie je potrebné použiť formát dátumu USA. Formát dátumu môžete použiť pre vašu krajinu alebo oblasť alebo miestneho nastavenia. Však musíte priestorový hodnotu dátumu s medzi mriežky (#), ako je to znázornené.

 4. Kliknite na stĺpec vedľa položky Text overenia a zadajte tento reťazec textu:

  Dátum musí byť väčšia než 1 Január 2000.

 5. Uložte zmeny a prejdite späť do formulárového zobrazenia. Urobíte to tak, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre formulár a v kontextovej ponuke kliknite na položku Formulárové zobrazenie .

Pridanie výrazu do dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz, ktorý chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v riadku pole mriežky návrhu a zadajte nasledujúci výraz:

  = IIf([Field_Name] < = # #04/01/2018, [Field_Name], "Dátum neskôr než 1 Apríl, 2018")

  Pri písaní výraz, uistite sa, že nahradíte oboch prípadoch Field_Name s názvom poľa typu dátum/čas. Ak tabuľka neobsahuje dátumy pred 1 Apríl 2018 zmeniť dátumy vo výraze na prácu s údajmi.

 3. Uložte zmeny a potom kliknite na položku Spustiť zobrazíte výsledky.

Výraz je nasledovný: je prvým argumentom funkcie (= IIf ([Field_Name] < = #04/01/2018 #) určuje podmienky, ktoré musí spĺňať údaje – dátumy musia byť alebo skorší než 1 Apríl, 2018. Druhý argument ([Field_Name]) určuje, čo používateľom zobraziť, keď je splnená podmienka – dátumy v poli. Tretí argument ("Dátum neskôr než 1 Apríl, 2018")) určuje správu, ktorá sa používateľom zobrazí po údaje podmienku nebude spĺňať.

Zapamätajte si, že nie všetky podmienečné výrazy používajú funkciu IIf . Nezabúdajte, že funkcia IIf je súčasťou výrazu, ktorý vyžaduje argumenty a nie samotnú výraz.

Ďalšie informácie o výrazoch a možnostiach, môžete ich použiť, nájdete v článku informácie o zostavenie výrazu.

Na začiatok stránky

Príklady podmienečných výrazov

Výrazy v nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré možností na výpočet hodnoty true a false. Nasledujúce výrazy použitie funkcie IIf (okamžité ak) na určenie, ak je podmienka true alebo false a potom vráti jednu hodnotu, ak je podmienka pravdivá a druhej hodnoty, ak je splnená podmienka.

Prečítajte si článok Funkcia IIf ďalšie informácie.

Výraz

Popis

= IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Zobrazí hlásenie "Potvrdenie objednávky", ak je hodnota v poli potvrdené Áno; v opačnom prípade sa zobrazí hlásenie "Objednajte nie potvrdené."

= IIf(IsNull([Country/region]),"", [krajina alebo oblasť])

Ak pole krajina alebo oblasť hodnotu Null, zobrazí sa prázdny reťazec v opačnom prípade sa zobrazí hodnota poľa krajina alebo oblasť.

= IIf (IsNull ([oblasť]), [mesto] & ""& [PSČ], [mesto] &""& [oblasť] &"" &[PostalCode])

Zobrazí hodnoty polia mesto a PSČ, ak je hodnota poľa oblasť Null; v opačnom prípade sa zobrazí hodnoty polí mesto, oblasť a PSČ.

= IIf (IsNull ([PožadovanýDátum] - [DátumDodania]), "Skontrolovať chýbajúce dátum", [PožadovanýDátum] - [DátumDodania])

Zobrazí správa "skontrolovať chýbajúce dátum" Ak výsledok odpočítaním hodnoty DátumDodania pole z poľa PožadovanýDátum je Null; v opačnom prípade sa zobrazuje rozdiel medzi hodnoty polí PožadovanýDátum a DátumDodania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×