Vytváranie podmienečných (booleovských) výrazov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku je vysvetlené vytváranie podmienečných výrazov, ktoré sa označujú aj ako booleovské výrazy. Podmienečný výraz sa najprv vyhodnotí ako pravdivý alebo nepravdivý a potom vráti výsledok, ktorý vyhovuje zadanej podmienke. Ak v podmienečných výrazoch použijete funkcie, môžete tiež zadať akciu pre hodnoty, ktoré vyhovujú alebo nevyhovujú podmienke v danom výraze. Môžete napríklad vytvoriť výraz, ktorý vyhľadá všetky transakcie predaja s maržou 10 % alebo nižšou, a potom zadať, aby sa tieto čísla zvýraznili červenou farbou, alebo aby sa dané hodnoty nahradili hlásením.

Obsah tohto článku

Podmienečné výrazy

Vytvorenie podmienený výraz

Príklady podmienečných výrazov

Podmienečné výrazy

Podmienečný výraz je typ výrazu, ktorý overuje, či údaje vyhovujú zadanej podmienke, a potom v závislosti od výsledku vykoná príslušnú akciu. Podmienečný výraz môže vyhľadať napríklad hodnoty dátumov, ktoré sú neskoršie ako určitý počiatočný dátum, a potom zobraziť chybové hlásenie pri pokuse o zadanie dátumu, ktorý je skorší ako zadaný počiatočný dátum.

Podmienečné výrazy majú rovnaký formát a používajú rovnakú základnú syntax ako ostatné výrazy a môžete ich použiť rovnakým spôsobom ako ostatné výrazy:

 • Ak ide o polia tabuľky, pridajte svoj výraz do vlastnosti Overovacie pravidlo daného poľa. Používatelia tak budú musieť zadávať do poľa iba hodnoty, ktoré vyhovujú podmienkam vo výraze. Ak je napríklad v poli s typom údajov Date/Time zadaný výraz >=#1/1/1900#, používatelia budú môcť zadávať iba dátumy s hodnotou 1. január 1900 a neskoršie.

 • Pre ovládacie prvky formulára, môžete pridať výraz použite kurzorové klávesyol zdroja alebo vlastnosti Overovacie pravidlo ovládacieho prvku. Zvyčajne, môžete pridať podmienené výrazy do vlastnosti Overovacie pravidlo a môžete pridať výrazy na výpočet hodnôt, aby vlastnosť Zdroj ovládacieho prvku . Napríklad pomocou > = #1/1/1900 # v v Validanie pravidlo vlastnosť ovládacieho prvku zabránite používateľom zabrániť v zadaní Neplatný dátum. Používa výraz Date() vo vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku zobrazuje aktuálny dátum ako predvolená hodnota.

 • Ak ide o dotazy, podmienečné výrazy môžete pridávať do prázdnej bunky v riadku Pole, alebo ich môžete použiť v riadku Kritériá. Ak výraz použijete v riadku Pole, výsledky sa zobrazia ako stĺpec vo výsledku dotazu. Ak však výraz použijete ako kritérium pre existujúce pole, výraz sa použije ako filter a obmedzí záznamy, ktoré dotaz vráti.

  Tento výraz v riadku pole dotazu môžete použiť napríklad: = IIf ([dátum objednávky] < = # #04/01/2003, [dátum objednávky], "príkazu zadaného za apríl 1"). Výraz určuje dátum kritéria (< = # #04/01/2003). Pri spustení dotazu sa zobrazí všetky hodnoty dátumu, ktoré spĺňajú kritérium, všetky dátumové hodnoty, ktoré nespĺňajú kritérium nahradia a so správou "Poradí zadané za apríl 1." V časti Pridať výraz v dotaze je vysvetlený používanie tohto výrazu v dotaze.

  Na rozdiel od pomocou tohto výrazu v poli kritérií dotazu vráti len tie záznamy s dátumami, ktoré spĺňajú kritérium: voľbouru #04/01/2003 # a #05/15/2003 #.

Ďalšie informácie o vytváraní a používaní výrazov nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Vytvorenie podmienečného výrazu

V postupe v tejto časti je vysvetlené, ako pridať podmienečný výraz do tabuľky, ovládacieho prvku formulára, zostavy a dotazu. V jednotlivých skupinách krokov sú použité mierne odlišné výrazy, pomocou ktorých sa testujú hodnoty v poli typu Date/Time, a vykonávajú sa akcie podľa toho, či hodnoty dátumu vyhovujú zadanej podmienke.

Pridanie výrazu do poľa tabuľky

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Typ údajov kliknite na pole typu Date/Time.

 3. V časti Vlastnosti poľa na karte Všeobecné kliknite do poľa vlastnosti Overovacie pravidlo a zadajte nasledovný výraz:

  > = #01/01/1900 #

  Poznámka: Nie je potrebné použiť formát dátumu pre USA. Môžete zadať formát dátumu pre svoju krajinu alebo oblasť alebo formát zodpovedajúci miestnym nastaveniam počítača. Dátum však musí byť z oboch strán ohraničený znakmi # tak, ako je to znázornené v ukážke.

 4. Kliknite na stĺpec vedľa položky Text overenia a zadajte nasledovný textový reťazec:

  Dátum musí byť väčšia než 1 januára 1900.

  Znova môžete použiť miestny formát dátumu.

 5. Uložte zmeny a prejdite do údajového zobrazenia tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre tabuľku a v kontextovej ponuke kliknete na položku Údajové zobrazenie.

 6. Do poľa typu Date/Time zadajte hodnotu dátumu skoršiu ako 1. január 1900. V programe Access sa zobrazí hlásenie zadané v poli vlastnosti Overovacie pravidlo a z poľa bude možné prejsť na iné miesto až potom, ako zadáte hodnotu, ktorú výraz vyhodnotí ako pravdivú.

Pridanie výrazu do ovládacieho prvku

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok viazaný na pole typu Date/Time a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa hárok vlastností pre ovládací prvok.

 3. Na karte Údaje alebo Všetky kliknite na pole vedľa položky Overovacie pravidlo a zadajte nasledovný výraz:

  > = #01/01/1900 #

  Poznámka: Nie je potrebné použiť formát dátumu pre USA. Môžete zadať formát dátumu pre svoju krajinu alebo oblasť alebo formát zodpovedajúci miestnym nastaveniam počítača. Dátum však musí byť z oboch strán ohraničený znakmi # tak, ako je to znázornené v ukážke.

 4. Kliknite na stĺpec vedľa položky Text overenia a zadajte nasledovný textový reťazec:

  Dátum musí byť väčšia než 1 Január 1900.

 5. Uložte zmeny a prejdite späť do formulárového zobrazenia tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre formulár a potom v kontextovej ponuke kliknete na položku Formulárové zobrazenie.

Pridanie výrazu do dotazu

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz, ktorý chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Kliknite na prázdnu bunku v riadku Pole mriežky návrhu a zadajte nasledovný výraz:

  = IIf ([Field_Name] < = # #04/01/2003, [Field_Name], "Dátum neskôr než 1 apríl 2003")

  Pri písaní výraz, uistite sa, že nahradíte oboch prípadoch Field_Name s názvom poľa typu dátum/čas. Ak tabuľka neobsahuje dátumy pred 1 apríl 2003, zmeniť dátumy vo výraze na prácu s údajmi.

 3. Uložte zmeny a kliknutím na tlačidlo Spustiť zobrazte výsledky.

Výraz je nasledovný: je prvým argumentom funkcie (= IIf ([Field_Name] < = #04/01/2003 #) určuje podmienky, ktoré musí spĺňať údaje – dátumy musia byť alebo skorší než 1 apríl 2003. Druhý argument ([Field_Name]) určuje, čo používateľom zobraziť, keď je splnená podmienka – dátumy v poli. Tretí argument ("Dátum neskôr než 1 apríl 2003")) určuje správu, ktorá sa používateľom zobrazí po údaje podmienku nebude spĺňať.

Pri vytváraní výrazov nezabúdajte, že nie všetky podmienečné výrazy používajú funkciu IIf. Nezabúdajte ani na to, že funkcia IIf je súčasťou výrazu, ktorý vyžaduje argumenty a nie je výrazom sám osebe.

Ďalšie informácie o výrazoch a možnostiach, môžete ich použiť, nájdete v článku Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

Príklady podmienečných výrazov

V príkladoch v nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré možností na výpočet hodnôt typu pravda a nepravda. Tieto výrazy používajú na určenie splnenia podmienky funkciu IIf (Immediate If) a vrátia určitú hodnotu, ak je podmienka splnená, a inú hodnotu, ak podmienka splnená nie je.

Prečítajte si článok Funkcia IIf ďalšie informácie.

Výraz

Popis

=IIf([Potvrdené] = "Áno", "Potvrdená objednávka", "Nepotvrdená objednávka")

Ak pole Potvrdené obsahuje hodnotu Áno, zobrazí sa hlásenie Potvrdená objednávka; v opačnom prípade vráti hlásenie Nepotvrdená objednávka.

=IIf(IsNull([Krajina alebo oblasť])," ", [Krajina alebo oblasť])

Ak pole krajina alebo oblasť hodnotu Null, zobrazí sa prázdny reťazec v opačnom prípade sa zobrazí hodnota poľa krajina alebo oblasť.

=IIf(IsNull([Oblasť]),[Mesto]&" "& [PSČ], [Mesto]&" "&[Oblasť]&" " &[PSČ])

Ak pole Oblasť obsahuje hodnotu null, zobrazí hodnoty polí Mesto a PSČ. Ak toto pole obsahuje inú hodnotu, zobrazia sa hodnoty polí Mesto, Oblasť a PSČ.

=IIf(IsNull([Požadovaný Dátum] - [Dátum dodania]), "Skontrolovať chýbajúce dátumy", [Požadovaný dátum] - [Dátum dodania])

Ak je výsledok odčítania hodnoty v poli Dátum dodania hodnota od hodnoty v poli Požadovaný dátum null, zobrazí sa hlásenie Skontrolovať chýbajúce dátumy. Ak je výsledkom iná hodnota, zobrazí sa rozdiel hodnôt v poliach Požadovaný dátum a Dátum dodania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×