Vytváranie grafov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vytváranie grafov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

PowerPoint 2016 môžete použiť s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na pridanie grafu do prezentácie a na výber grafu, aby ste s ním mohli pracovať.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách si môžete prečítať v téme Používanie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie základného grafu

Vyberte typ grafu a štýlu a potom vložte údaje vložené v hárku v programe Excel, ktoré sa majú v grafe znázorniť.

 1. V prezentácii umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať graf.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + N, C. Ozve sa: „Insert chart, selected, All charts tab item“ (Vložiť graf, vybraté, položka karty Všetky grafy).

 3. Stlačte kláves Tab. Ozve sa „Chart types“ (Typy grafov) a aktuálne vybratý typ grafu.

 4. Ak chcete vybrať typ grafu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie požadovaný typ.

 5. Ak chcete vybrať typ grafu, stlačte raz kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nezaznie požadovaný typ.

 6. Po dokončení výberu možností stlačte kláves Enter. Do prezentácie sa pridá vybratý typ a štýl grafu.

  Vložený hárok Excelu zobrazuje zástupné údaje, ktoré boli pri vytváraní grafu použité. Zameranie sa nachádza v bunke hárka programu Excel.

 7. Ak chcete nahradiť zástupné hodnoty v hárku vlastnými údajmi, stláčajte kláves Tab, kombináciu klávesov Shift + Tab alebo klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve bunka, ktorú chcete upraviť. Postup opakujte, kým nenahradíte všetky zástupné hodnoty. PowerPoint 2016 aktualizuje nové údaje v grafe automaticky počas ich zadávania.

 8. Ak chcete hárok zavrieť, stlačte kláves Caps Lock + tlačidlo so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Enter.

Výber grafu

Ak chcete vykonať zmeny v existujúcom grafe, musíte graf najprv vybrať.

 1. Ak chcete prejsť na graf, ktorý chcete upraviť. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na snímke s grafom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný graf.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Zameranie sa presunie na prvý plávajúci tvar v dokumente. Plávajúcimi tvarmi môžete prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

PowerPoint 2016 môžete použiť s klávesnicou a VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme MacOS, na pridanie grafu do prezentácie a na výber grafu, aby ste s ním mohli pracovať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie základného grafu

Vyberte typ grafu a štýlu a potom vložte údaje vložené v hárku v programe Excel, ktoré sa majú v grafe znázorniť.

 1. V prezentácii umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať graf.

 2. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálne vybratej karty na páse s nástrojmi.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom stlačte medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New slide menu button“ (Nová snímka, tlačidlo ponuky).

 5. Potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Chart menu button“ (Tlačidlo ponuky Graf), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Chart window, Column, submenu“ (Okno položky Graf, Stĺpec, vedľajšia ponuka).

 6. Ak chcete vybrať typ grafu, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaný typ, napríklad „Pie submenu“ (Vedľajšia ponuka Koláčový). Potom stlačte kláves so šípkou doprava. Rozbalí sa vedľajšia ponuka.

 7. Ak chcete vybrať štýl grafu, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaný štýl, napríklad „3-D pie“ (3-D koláčový). Stlačením medzerníka vyberte danú položku. Do prezentácie sa pridá vybratý typ a štýl grafu.

  Otvorí sa hárok Excelu so zobrazenými zástupnými údajmi, ktoré boli pri vytváraní grafu použité. Zameranie sa nachádza v bunke hárka programu Excel.

 8. Ak chcete nahradiť zástupné hodnoty v hárku s vlastnými údajmi, stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve bunka, ktorú chcete upraviť. Zadajte údaje a potom stlačte kláves Enter. Tento postup opakujte, kým nenahradíte všetky zástupné hodnoty. PowerPoint 2016 aktualizuje nové hodnoty v grafe počas písania.

Výber a úprava grafu

 1. Na snímke s grafom stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Slide editor pane, layout area“ (Tabla editora snímky, oblasť rozloženia).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného grafu a oznam „You are currently on a chart“ (Nachádzate sa v grafe).

 3. S oblasťou grafu začnite pracovať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 4. Ak chcete prejsť k možnostiam úpravy grafu, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete rýchlo upraviť graf, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M, čím sa otvorí kontextová ponuka. Stláčajte šípku nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, napríklad „Change chart type“ (Zmeniť typ grafu) alebo „Edit data in Excel“ (Upraviť údaje v Exceli). Ak chcete otvoriť ďalšie možnosti, stlačte medzerník.

  • Ak chcete prejsť na kartu Návrh grafu na páse s nástrojmi, dvakrát po sebe rýchlo stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift a medzerník. Potom stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Chart design, tab“ (Návrh grafu, karta). Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť ponuky, a potom stlačením medzerníka ju vyberte a otvorte ďalšie možnosti.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×