Vytváranie diagramov IDEF0

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

IDEF0 zastupuje Integration Definition proces modelovania, verejnej doméne použitá vzoru podnikom a ich procesov, aby pochopiť a vylepšené.

IDEF0 diagramov zvyčajne obsahovať nasledovné súčasti:

 • Kontext diagramu – najvyššej diagram IDEF0 model.

 • Diagram typu nadradený-podradený – IDEF0 rozkladu hierarchie pomocou vzťahy nadradenosti a podradenosti.

 • Uzol stromy – stromová štruktúry uzly umiestnené na vybratom uzol a využívajú sa na predstavujú celú IDEF0 rozkladu v jednom diagrame.

  IDEF0 diagram

Vytvorenie diagramu kontext

 1. Otvorte Visio.

 2. Visio 2013 a novšie verzie: kliknite na kategóriu vývojové diagramy, vyberte IDEF0 Diagram a potom kliknite na položku vytvoriť.

  V Visio 2010: v časti Kategórie šablón, kliknite na položku vývojový diagram > IDEF0 Diagram > vytvoriť.

  V Visio 2007: V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na vývojový diagram a potom kliknite na položku IDEF0 Diagram.

 3. Pridajte názov bloku poskytuje uzol meno, názov a číslo na diagram.

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte blok s nadpisom tvar na stranu kresby.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte názov uzol, napríklad a-0 (A mínus nula), alebo podrobnejší názov, napríklad q & a A-0, kde q & a je skratka pre názov modelu. Môžete zadať aj názov a číslo pre diagram.

   Vyberte požadovanú vzdialenosť má názov bloku orámovanie posun z vonkajším okrajom strany a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Chcete do diagramu pridať aktivity polia (známe aj ako funkcia polia).

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte tvar aktivity poľa vo vnútri bloku názov.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte názov procesu. Proces ID použiť predvolené nastavenie, A0, predstavuje najvyššej úrovne v rámci procesu. Vedľajšia diagram ID, zadajte identifikáciu diagramu rozkladu, ak tento proces rozkladu.

 5. Pridanie externého rozhrania (alebo obmedzenie) šípky.

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte 1 štvornohí konektor tvary na stranu kresby a presuňte ich koncové body do spojovacími bodmi v činnosti.

  2. Ak chcete pridať text, ktorý popisuje spojnica, vyberte spojnicu a potom zadajte.

 6. Pridanie príkazov účel aj z hľadiska.

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte tvar 8 bodov, zarovnanie bloku textu na stranu kresby v názov bloku.

  2. Presuňte rukoväť výberu strane natiahnuť blok textu šírke blok nadpisu.

  3. Po výbere tvaru zadajte text bude popisovať pohľadu a účel modelu, ktorý vytvárate.

Vytvorenie diagramu nadradenosti a podradenosti

 1. Otvorte Visio.

 2. Visio 2013 a novšie verzie: kliknite na kategóriu vývojové diagramy, vyberte IDEF0 Diagram a potom kliknite na položku vytvoriť.

  V Visio 2010: v časti Kategórie šablón, kliknite na položku vývojový diagram > IDEF0 Diagram > vytvoriť.

  V Visio 2007: V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na vývojový diagram a potom kliknite na položku IDEF0 Diagram.

 3. Pridajte názov bloku poskytuje uzol meno, názov a číslo na diagram.

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte blok s nadpisom tvar na stranu kresby.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte názov uzol, napríklad A0 (pre najvyššej nadradenej diagramu), alebo zadajte číslo uzol nadradenej funkcie poľa (napríklad A3 alebo A112), ak tento nadradený diagram je aj podriadené diagram. Môžete tiež zadať názov a číslo.

   Vyberte požadovanú vzdialenosť má názov bloku orámovanie posun z vonkajším okrajom strany a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Chcete do diagramu pridať aktivity políčko (známe aj ako funkcia).

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte tvar aktivity poľa do názov bloku.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte názov pre proces poľa predstavuje. (Názov by mal byť aktívne slovesné alebo slovesné slovné spojenie.)

   Zadajte Proces ID (číslo 1 až 6) a Identifikácia vedľajšia diagramu. Vedľajšia diagramu ID (známe aj ako Detail odkaz výraz alebo DRE) je počet toto políčko aktivity detí diagramu, ak to bude mať jeden. Vedľajšia diagramu identifikácia môže byť uzol číslo, napríklad A42, alebo číslo strany alebo meno dieťaťa diagramu.

  3. Naďalej presunutím, mien a číslovanie aktivity polí dovtedy, kým sa nachádza medzi tri a šesť políčok v poli názov.

 5. Pridajte obmedzenie šípky a upraviť ich požadovaným spôsobom. Použite konektor IDEF0 tvar, ktorý chcete:

  Vytvorenie šípky, ktoré sa pripojili k

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte IDEF0 konektor na stránku kresby a potiahnutím svoje koncové body pripojenia bodov spojovací bod – modrý znak X v činnosti. Keď koncové body zmení na červenú, pripojenie tvarov.

  2. Druhý konektor IDEF0 presuňte na stranu a jeho začiatok bod Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši ťahaním bod pripojenia na ďalšie aktivity box.

  3. Miesto šípky druhý konektor priamo nad šípky prvý spojnica, tak, aby sa zobrazia dve šípky spojil.

   Arrows that join

  Vytvorenie šípky danej stola

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte IDEF0 konektor na stránku kresby a potiahnutím svoje koncové body pripojenia bodov spojovací bod – modrý znak X v činnosti. Keď koncové body zmení na červenú, pripojenie tvarov.

  2. Druhý konektor IDEF0 presuňte na stranu a zarovnať bod Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši jeho začať s začiatočný bod prvý spojnica.

  3. Presuňte koncový bod Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku nahor alebo nadol, kým šípky stôl požadovaným spôsobom.

  4. Zopakujte kroky 1 až 3, kým nebudete mať toľko vidličky, ako je to potrebné.

   Arrows that fork

  Vytvorenie šípky, ktoré rozprestrite do vetiev

  1. Presuňte IDEF0 konektor na stránku kresby a potiahnutím začnite bod Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X na políčko aktivity. Keď červeno začiatočný bod pripojenie tvarov.

  2. Presúvajte šípku, kým spojnica oblúky požadovaným spôsobom.

  3. Konektor vybraté, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a presuňte kópiu spojnica na miesto, kam chcete prvá pobočka.

  4. Stlačením klávesu F4 vytvoriť čo najviac ďalšie vetvenie, ako je to potrebné.

  5. Pripojte koncové body Obrázok koncového bodu znázornený ako znamienko plus v zelenom štvorčeku pobočiek pre príslušnú činnosť polia.

   Tip: Lepšie prispôsobovať rozdmýchal pobočiek, takže začať bodov Analytická tabuľka s možnosťami filtra zobrazenými v ponuke po kliknutím pravým tlačidlom myši duplicitné pobočiek začiatočný bod pôvodnej pobočky. Ak vaše pobočky dvoch ohýba, môžete použiť aj ovládací manipulátor Ovládací manipulátor umiestnenia centra úsek spojnica.

   Arrow branches that fan out

  Vytvorenie šípky danej tunelom alebo oddialiť

  1. Z časti Tvary diagramu IDEF0 presuňte IDEF0 konektor na stránku kresby a potiahnutím svoje koncové body pripojenia bodov spojovací bod – modrý znak X na príslušnú činnosť polí. Keď koncové body zmení na červenú, pripojenie tvarov.

  2. Ak chcete pridať tunelom, kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a potom kliknite na položku Tunelom alebo Tunelom vzdialiť.

   Ak chcete odstrániť tunelom, kliknite pravým tlačidlom myši na spojnicu a potom kliknite na položku Tunelom alebo Tunelom oddialiť zrušte začiarknutie políčka.

   Poznámka: Pomocou tvaru 1 štvornohí spojnice rovnomerné šípky pridať do diagramu IDEF0.

 6. Ak chcete pridať text, ktorý popisuje spojnica, vyberte spojnicu a potom zadajte.

Vytvorenie uzol stromy

 1. Otvorte Visio.

 2. Visio 2013 a novšie verzie: kliknite na kategóriu vývojové diagramy, vyberte IDEF0 Diagram a potom kliknite na položku vytvoriť.

  V Visio 2010: v časti Kategórie šablón, kliknite na položku vývojový diagram > IDEF0 Diagram > vytvoriť.

  V Visio 2007: V ponuke súbor ukážte na položku nový, ukážte na vývojový diagram a potom kliknite na položku IDEF0 Diagram.

 3. Ak chcete do diagramu pridať uzol.

  1. Presuňte tvar uzol na stranu kresby.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte A0 alebo uzol číslo alebo názov uzol, v ktorej sa má strom zakorenené a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Ak chcete pridať označenie textu na uzol, presuňte tvar 8 bodov, zarovnanie bloku textu na stranu kresby. Blok textu, ktorý je vybratý zadajte označenie.

 4. Presuňte tvar Pevná spojnica na stranu kresby. Prilepte jedného koncového bodu na bod pripojenia spojovací bod – modrý znak X v strede uzol. Presuňte koncový bod kým spojnica je dĺžky, ktoré chcete a čiarky v požadovanom smere.

 5. Zopakujte krok 3, kým nepridáte všetky pobočky, ktoré potrebujete na uzly, ktoré budú pripojené k uzol najvyššej úrovne.

 6. Presuňte ostatné uzol tvary na stranu kresby a prilepte ich centier na voľné konce spojníc.

 7. Práca si cestu strom, zopakovaním krokov 3, 4 a 5, kým nepridáte všetky uzly a spojníc, ktoré potrebujete.

 8. Priradenie čísel uzlov.

  1. V diagram IDEF0 uzol stromu, kliknite pravým tlačidlom myši na uzol, ktorý chcete zmeniť a potom kliknite na položku Nastaviť uzol číslo.

  2. V dialógovom okne Údaje tvaru zadajte požadované číslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Ak chcete premiestniť uzol číslo, presuňte rukoväť ovládací prvok priradené.

Tip: Ak chcete, aby bolo možné prejsť priamo z uzol podrobný diagram, ktorý opisuje, pridajte hypertextové prepojenie na uzol, a potom ju pripojiť na stránku kresby, ktorá obsahuje podrobný diagram.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×