Vytváranie analýz a stanovenie priority projektov

Po odoslaní niekoľkých projektových návrhov je ďalším krokom určenie návrhov, ktoré budú schválené ako projekty. Funkcie analýzy portfólia v aplikácii Project Web App pomáhajú pri hodnotení nákladov vzhľadom na strategickú hodnotu každého návrhu.

Poznámka:  Tento článok a v ňom obsiahnuté videá opisujú typický scenár analýzy portfólia. Vaša organizácia si mohla tento proces prispôsobiť tak, aby sa splnili jej jedinečné obchodné potreby.

Vytvorenie analýzy

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchle spustenie v časti Stratégia portfólia kliknite na položku Analýzy portfólia.

 2. Kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte Názov a Popis a potom (podľa potreby) vyberte Oddelenie.

 4. Vyberte možnosť Určiť prioritu projektov pomocou obchodných faktorov alebo Určiť prioritu projektov pomocou vlastných polí.

 5. Kliknite na položku Vybraté projekty a určite, ktoré návrhy sa zahrnú do analýzy.

 6. V časti Primárne nákladové obmedzenie analýzy vyberte primárne rozpočtové obmedzenie pre analýzu.

 7. Ak sú v analyzovaných návrhoch určené požiadavky na prostriedky, začiarknite políčko Analyzovať načasované požiadavky na prostriedky projektu v porovnaní s organizačnou kapacitou prostriedkov.

 8. V častiach Presadiť zahrnutie alebo vyradenie aliasu projektu určite vyhľadávacie tabuľky, ktoré sa budú používať, ak chcete naviazať rozhodnutia o presadení zahrnutia alebo vyradenia k možnostiam vybratým zo zoznamu.

 9. Kliknite na položku Ďalej.

Na začiatok stránky

Stanovenie priority návrhov

Ak sa rozhodnete určovať prioritu projektov pomocou obchodných faktorov:

 1. Za každý návrh uvedený v dolnej ľavej časti zhodnoťte jeho vplyv na každý z obchodných faktorov uvedených v hornej časti (použite zoznamy v mriežke).

 2. Kliknutím na položku Ďalej zobrazíte vypočítavané priority.

Ak sa rozhodnete určovať prioritu projektov pomocou vlastných polí:

 1. Kliknite na položku Upraviť a vyberte polia, ktoré chcete použiť v rámci analýzy.

 2. Nastavte váhy a minimálne a maximálne hodnoty pre každé vlastné pole.

 3. Kliknutím na položku Ďalej zobrazíte vypočítavané priority.

Po dokončení týchto postupov je ďalším krokom analýza portfólia na základe nákladových obmedzení vysokej úrovne.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×