Vytváranie alebo úprava súborov .csv na import do Outlooku

Vytváranie alebo úprava súborov .csv na import do Outlooku

Súbor .csv je súbor s hodnotami oddelenými čiarkou. Ak sa text a čísla uložia do súboru CSV, dajú sa jednoducho presúvať z jedného programu do druhého. Môžete napríklad exportovať svoje kontakty z konta Google do formátu CSV a potom ich importovať do Outlooku.

CSV je možné použiť s Excelom alebo s ľubovoľným iným tabuľkovým programom. CSV súbory sa líšia od iných typov súborov pre tabuľkové programy v tom, že v nich nie je možné uložiť žiadne formátovanie ani vzorce.

Stiahnutie a otvorenie vzorového súboru .csv na importovanie kontaktov do Outlooku

 1. Stiahnite si do počítača tento vzorový súbor .csv. Po zobrazení výzvy vyberte Uložiť súbor do počítača ako súbor CSV. Ak ho uložíte ako excelový súbor (.xls alebo .xlsm), všetky údaje sa natlačia do jedného stĺpca.

  Keď stiahnete vzorový súbor .csv, uložte ho do počítača ako súbor typu .csv.

 2. V počítači otvorte Excel.

 3. V Exceli prejdite na položku Súbor > Otvoriť > a potom prejdite na súbor .csv, ktorý ste práve stiahli do počítača. Ak chcete vyhľadať súbor .csv, uistite sa, že hľadáte v časti Všetky súbory. Kliknutím na .csv súbor ho otvorte.

  Ak chcete vyhľadať súbor .csv, uistite sa, že vyhľadávate v položke Všetky súbory.

Pri práci s týmto vzorovým súborom CSV je potrebné pamätať na niekoľko skutočností:

 • Outlook vyžaduje, aby prvý riadok obsahoval záhlavia stĺpcov, preto ich nenahrádzajte ničím iným.

  Tu je ukážka toho, ako súbor .csv vyzerá v Exceli.

 • Môžete odstrániť údaje v riadkoch 2 až 6 (vzorové názvy, telefónne čísla, e-mailové adresy atď).

 • Nie je potrebné zadať hodnoty pre každý stĺpec. Zadajte len požadované informácie.

 • Súbor uložte s novým názvom vo formáte súboru CSV (.csv). Ak na prácu v súbore používate Excel, po jeho uložení zobrazí Excel niekoľkokrát výzvu s textom: Naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV? Vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť Nie, súbor sa poruší a budete musieť začať odznova s novou vzorovou šablónou.

 • Nacvičte si importovanie CSV súboru s niekoľkými kontaktmi a uistite sa, že všetko funguje tak, ako má. Potom môžete importované kontakty odstrániť, pridať do súboru CSV ďalšie kontakty a znovu vykonať import.

  Ak by ste importovali údaje do vzorového súboru CSV, tu je znázornené, ako to bude vyzerať v službách Office 365 v Outlooku na webe:

  Vzhľad kontaktov v Outlooku na webe po dokončení importu.

Úprava súboru .csv s kontaktami, ktoré chcete importovať do Outlooku

Povedzme, že chcete upraviť súbor .csv, ktorý ste vyexportovali z Outlooku, a potom ho importovať späť do Outlooku alebo k inému poskytovateľovi e-mailových služieb. Program Excel umožňuje jednoduchú úpravu súboru .csv.

Tu je niekoľko skutočností, na ktoré treba pamätať pri úprave súboru .csv:

 • Majte v prvom riadku záhlavia stĺpcov.

 • Keď ukladáte súbor CSV, Excel niekoľkokrát zobrazí výzvu s týmto textom: Naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV? Vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť Nie, súbor sa naruší a budete musieť začať znova.

Problém: Všetky moje údaje sa zobrazujú v prvom stĺpci

Príklad súboru vo formáte .csv uloženého vo formáte .xls.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo sa to stáva a možnosti, ktoré môžete vyskúšať, aby ste problém vyriešili:

 • Ak súbor vo formáte CSV uložíte v inom formáte, napríklad ako .xls alebo .xlm, všetky údaje sa zobrazia v prvom stĺpci. Prejdite späť do pôvodného súboru CSV a uistite sa, že ste ho uložili vo formáte .csv.

 • Je možné, že program, ktorý vytvára súbor CSV, vkladá do údajov úvodzovky navyše. V dôsledku toho Excel považuje údaje ako jeden celok. Povedzme napríklad, že vaše údaje vyzerajú takto:

  a, b, c, d - Excel vloží každé písmeno do vlastného stĺpca.

  „a, b, c, d“, e - Excel vloží a, b, c, d do jedného stĺpca a písmeno e do iného stĺpca.

  Ak chcete zistiť, či toto spôsobuje problém, otvorte súbor v programe Poznámkový blok: Kliknite vo Windowse pravým tlačidlom myši na súbor CSV a vyberte položky Otvoriť v programe > Poznámkový blok. Vyhľadajte úvodzovky navyše.

  Ak nájdete úvodzovky navyše, tu je riešenie problému so súborom:

  1. Pomocou Excelu otvorte súbor CSV. Všetky údaje budú v stĺpci A a úvodzovky zmiznú.

  2. Teraz pomocou sprievodcu konvertovaním textu na stĺpce rozdeľte údaje v stĺpci A do jednotlivých stĺpcov: na paneli s ponukami vyberte položku Údaje > Text na stĺpce.

   Vyberte položky Údaje > Text na stĺpce.

  3. Vyberte položku Oddelené > Ďalej. Vyberte položku Čiarky > Dokončiť.

  4. Uložte súbor ako typ .csv, aby ste ho mohli importovať do Outlooku.

Pozrite tiež

Importovanie kontaktov do Outlooku

Exportovanie kontaktov z Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×