Vytváranie a zdieľanie kontaktov ako elektronických vizitiek

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

elektronická vizitka Elektronické vizitky, nová funkcia v Microsoft Office Outlook 2007 zjednodušuje úlohy vytvárania a zdieľania kontaktov. Elektronická vizitka sa iné zobrazenie kontakt, ktorý zachytáva konkrétne informácie o kontakte a umožňuje zdieľať informácie s ostatnými ľuďmi vo formulári veľmi rozpoznateľný.

Pri vytváraní nového kontaktu sa vytvára aj elektronická vizitka, ktorá je priradená k tomuto kontaktu, a naopak. Každá zmena vykonaná v kontakte sa premietne aj do elektronickej vizitky a naopak.

Elektronická vizitka vyzerá ako jej papierový náprotivok a jej zdieľanie je rovnako jednoduché.

Obsah tohto článku

Výhody elektronických vizitiek

Zobrazenie kontaktov ako elektronických vizitiek

Zobrazovanie elektronických vizitiek príjemcom

Vytváranie elektronických vizitiek

Uloženie kontaktu alebo elektronickej vizitky

Odosielanie elektronických vizitiek iným používateľom

Návrh elektronických vizitiek

Zahrnutie elektronickej vizitky do podpisu e-mailu

Výhody elektronických vizitiek

 • Zdieľané polia s informáciami zrýchľujú vytváranie a ukladanie nových kontaktov a vedú k nižšiemu počtu chýb. Aj keď formulár kontaktuobsahuje všetky informácie o kontakte, elektronická vizitka zobrazuje iba informácie o kontakte, ktoré sú špecifické pre konkrétnych príjemcov alebo na konkrétny účel.

 • Zobrazenie vizitiek v priečinku Kontakty pridáva prvky ako sú napríklad logo spoločnosti, fotografie a farby, ktoré uľahčia prezeranie kontaktov a ich rozlišovanie.

 • Zahrnutie elektronických vizitiek do správ pre iných používateľov vám umožňuje známym a prehľadným spôsobom jednoducho zdieľať kontaktné informácie.

 • Široká škála možných návrhov umožňuje rozsiahle prispôsobenie rozloženia vizitky, veľkosti a farby textu a zároveň umožňuje použitie fotografií a loga spoločnosti.

 • Elektronické vizitky je možné automaticky alebo podľa vlastného uváženia zahrnúť do e-mailového podpisu na odoslanie kontaktných informácií iným používateľom.

Na začiatok stránky

Zobrazenie kontaktov vo forme elektronickej vizitky

Program Outlook ponúka rozsiahle množstvo zobrazení priečinka Kontakty, ktoré vám umožňuje vyhľadávať a zobrazovať informácie tak, aby to čo najviac vyhovovalo vášmu štýlu práce. Predvolené zobrazenie v programe Office Outlook 2007 je zobrazenie vizitiek. V tomto zobrazení sa všetky kontakty zobrazia v okne programu Outlook tak, ako tradičné papierové vizitky. Rýchle vyhľadávanie požadovaného kontaktu umožňuje aj abecedný register.

Obsah tejto časti

Ďalšie informácie o kontakty v zobrazení vizitky

Zmena počtu kariet v zobrazení vizitky

Zmeniť veľkosť karty v zobrazení vizitky

Prepnutie na zobrazenie vizitky

Zmena predvoleného zobrazenia v kontaktoch

Zobrazenie viacerých kontaktov v zobrazení vizitiek

V zobrazení vizitiek sa kontakty zobrazujú spolu s logom spoločnosti a návrhmi, individualizovanými pozadiami a rozloženiami, ako aj s fotografiami a inými obrázkami. Tieto funkcie návrhu pomáhajú pri rýchlom rozlišovaní kontaktov, keď ich potrebujete vyhľadať. Počet súčasne zobrazených vizitiek závisí od vás a od veľkosti okna programu Outlook.

Manuálnym umiestňovaním polí pri úprave vizitky je možné vybrať, ktoré informácie sa zobrazia na vizitke v zobrazení vizitiek. Tieto informácie môžete upraviť vo svojej vlastnej vizitke aj vo vizitkách prijatých od iných používateľov. Ak je k dispozícii viac informácií, ako je možné zobraziť v zobrazení vizitiek, po dvojitom kliknutí na vizitku sa zobrazí formulár kontaktu, v ktorom je potom možné kontaktné informácie doplniť.

Zmena počtu vizitiek zobrazených v zobrazení vizitiek

Zmenu počtu elektronických vizitiek, ktoré sa súčasne zobrazujú v zobrazení vizitiek, je možné dosiahnuť zmenou veľkosti vizitiek. Ak chcete súčasne zobraziť čo najväčší počet vizitiek, zväčšite okno programu Outlook na maximálnu možnú veľkosť.

Zmena počtu vizitiek zobrazených v zobrazení vizitiek

 1. V priečinku Kontakty prejdite do časti Navigačná tabla a kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

 2. V dialógovom okne Prispôsobenie zobrazenia: Vizitky kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 3. V časti Polia vizitky zmeňte číslo v poli Veľkosť vizitky v %. Ak zadáte nižšie číslo, zobrazí sa viac vizitiek. Ak zadáte vyššie číslo, zobrazí sa menej vizitiek.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Prístup k tlačidlu Ďalšie nastavenia môžete získať aj prostredníctvom ponuky Ďalšie nastavenia. Ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

Pri používaní zariadenia Microsoft IntelliMouse je možné zmeniť počet zobrazených vizitiek aj stlačením a podržaním tlačidla CTRL a otáčaním kolieska na zariadení IntelliMouse. Ak otáčate koliesko dopredu, zobrazí sa menší počet väčších vizitiek. Ak otáčate koliesko dozadu, zobrazí sa väčší počet menších vizitiek.

Vytvorené zobrazenie sa stane predvoleným zobrazením vizitiek aj po vypnutí a opätovnom spustení programu Office Outlook 2007, kým toto zobrazenie nezmeníte.

Vizitky môžete v zobrazení vizitiek prezerať aj posúvaním zobrazovaného obsahu zoznamu vizitiek a použitím abecedného registra, ktorý sa nachádza napravo od vizitiek.

Zmena zobrazenia na zobrazenie vizitiek

Aj keď je zobrazenie vizitiek predvoleným zobrazením v priečinku Kontakty, môže sa stať, že prácu s programom Outlook ukončíte v inom zobrazení kontaktov. Pri vypínaní programu Outlook sa uloží posledné aktívne zobrazenie, ktoré sa potom zobrazuje aj pri opätovnom spustení programu Outlook, kým toto zobrazenie nezmeníte.

 • V programe Office Outlook 2007 v priečinku Kontakty prejdite do časti Navigačná tabla a v časti Aktuálne zobrazenie kliknite na položku Vizitky.

  Nie je zobrazené na navigačnej table

  Navigačná tabla je možno vypnutá alebo minimalizovaná.

  • V ponuke Zobraziť ukážte na položku Navigačná tabla a potom kliknite na položku Normálna.

Zmena predvoleného zobrazenia v priečinku Kontakty

Pri ukončení práce s programom Outlook sa uloží posledné aktívne zobrazenie, ktoré sa potom zobrazí pri opätovnom spustení programu Outlook. Vo všeobecnosti je zobrazenie, s ktorým sa pracuje najčastejšie, aj predvoleným zobrazením, kým ho nezmeníte pred ukončením práce s programom Outlook.

 1. V priečinku Kontakty prejdite do časti Navigačná tabla a v časti Aktuálne zobrazenie kliknite na požadované zobrazenie.

 2. Vypnite a znova spustite program Outlook.

  Nie je zobrazené na navigačnej table

  Navigačná tabla je možno vypnutá alebo minimalizovaná.

  • V ponuke Zobraziť ukážte na položku Navigačná tabla a potom kliknite na položku Normálna.

Na začiatok stránky

Spôsob zobrazovania elektronickej vizitky príjemcom

Elektronická vizitka môže byť zahrnutá do e-mailovej správy na odoslanie kontaktných informácií, ktoré chcete zdieľať, a na vizuálne sprostredkovanie podnikovej alebo osobnej identity. V závislosti od používanej e-mailovej aplikácie môže príjemca zobraziť elektronickú vizitku alebo prijať iba informácie zahrnuté do vizitky v priloženom súbore s príponou .vcf.

Príloha .vcf v hlavičke správy

Kliknutím dvakrát na priložený súbor .vcf sa otvorí formulár kontaktu, ktorý možno potom uložiť do zoznamu kontaktov príjemcu.

Príjemcom, ktorí používajú program Office Outlook 2007    , sa elektronická vizitka zobrazí v správe tak, ako bola odoslaná. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vizitku môžu príjemcovia uložiť informácie v nej do svojich kontaktov programu Outlook.

Príjemcom používajúcim staršie verzie programu Outlook alebo iné e-mailové aplikácie, ktoré používajú formát HTML na zobrazovanie e-mailových správ    , sa v správe tiež zobrazí elektronická vizitka. Ide však len o obrázok, na ktorý nie je možné kliknúť. Príjemcom sa však doručí priložený súbor s príponou .vcf, ktorý obsahuje informácie v elektronickej vizitke. Príjemcovia môžu tento súbor .vcf otvoriť a uložiť tieto informácie do svojho zoznamu kontaktov.

Príjemcom, ktorí zobrazujú svoje e-mailové správy vo forme obyčajného textu    , sa obrázok elektronickej vizitky v prijatej správe nezobrazí, ale doručí sa im ako príloha súbor s príponou .vcf a s kontaktnými informáciami, ktoré môžu uložiť do svojho zoznamu kontaktov.

Na začiatok stránky

Vytváranie elektronických vizitiek

Pri vytváraní nového kontaktu vo formulár kontaktualebo pri ukladaní kontaktu od iného používateľa sa tieto informácie môžu zobraziť ako elektronická vizitka. Obe tieto zobrazenia je možné použiť na vytváranie a upravovanie osobitne, ale v oboch prípadoch (vo formulári kontaktu aj v elektronickej vizitke) sú k dispozícii základné informácie pre tento kontakt, ku ktorým je možné pridávať. Jediným zadaním informácií (alebo priamym uložením informácií z inej vizitky) je možné zredukovať počet chýb.

Ak napríklad od niekoho prijmete elektronickú vizitku a uložíte túto vizitku do kontaktov programu Outlook, informácie zahrnuté do vizitky je možné zobraziť aj vo formulári kontaktu alebo v inom zobrazení kontaktov. Pri aktualizácii informácií v jednom zo zobrazení sa tieto informácie aktualizujú aj v ostatných zobrazeniach, ak nevyberiete inú možnosť.

Pri vytváraní nového kontaktu otvorením nového formulára kontaktu a zadávaním kontaktných informácií sa automaticky vypĺňajú zodpovedajúce polia tohto kontaktu v zobrazení vizitky.

Elektronická vizitka zobrazuje podmnožinu informácií vo formulári súvisiaceho kontaktu

1. Formulár kontaktu, ktorý obsahuje informácie o konkrétnom používateľovi.

2. Zobrazenie dialógového okna Úprava vizitky s vyplnenými príslušnými poľami pre vizitku konkrétneho používateľa.

Zdroj informácií na vytvorenie novej elektronickej vizitky:

Obsah tejto časti

Elektronická vizitka v správe

Existujúce alebo prázdne elektronickej vizitky

Elektronická vizitka prijatá v správe

Touto cestou je možné rýchlo pridať nové kontaktné informácie do programu Outlook. Pri uložení elektronickej vizitky z e-mailovej správy vytvárate nový kontakt. Ak kontakt s týmto názvom už existuje, môžete duplikát uložiť ako nový kontakt, alebo môžete aktualizovať pôvodný kontakt.

Ak chcete vykonať zmeny karty po uložení, nájdete v pokynoch v ďalšej časti o vytvorení novej elektronickej vizitky z existujúceho alebo prázdny elektronickú vizitku.

 1. V otvorenej správe kliknite pravým tlačidlom myši na vizitku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov programu Outlook. Nový kontakt sa otvorí vo formulári kontaktu.

 2. Na karte Kontakty v časti Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

 3. Ak kontakt s týmto názvom už existuje, program Outlook zistí, že ide o duplikát. Vyberte jednu z nasledovných možností:

  • Vyberte položku Pridať nový kontakt.

   Vytvorí sa duplicitný kontakt vrátane formulára kontaktu a elektronickej vizitky.

  • Vyberte položku Aktualizovať informácie o vybratom kontakte..

   Zobrazia sa existujúce duplikáty kontaktu. Dvakrát kliknite na kontakt a aktualizujte ho a potom aktualizujte informácie vo formulári kontaktu a uložte ho.

Nový formulár kontaktu je teraz uložený v priečinku Kontakty a je k dispozícii ako elektronická vizitka, ako aj v ostatných zobrazeniach. Zmeny kontaktných informácii je možné robiť pred ich uložením, ako aj po ich uložení.

 • Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom na priložený súbor .vcf v hlavičke správy. Tým otvoríte kontextovú ponuku a môžete pridať kontakt alebo vybrať iné možnosti.

 • Ak kliknete vo formulári kontaktu na možnosť Uložiť a nový, otvorený kontakt sa uloží a otvorí sa prázdny formulár nového kontaktu.

Existujúca alebo prázdna elektronická vizitka

Vytvorte novú elektronickú vizitku z prázdnej vizitky, alebo použite existujúcu vizitku ako šablónu, pomocou ktorej vytvoríte ďalšiu, podobnú vizitku. Všetky informácie, ako aj rozloženie a prvky návrhu je možné zmeniť. Vytvorenie novej vizitky na základe inej predstavuje rýchly spôsob vytvárania elektronických vizitiek na rôzne účely, ktoré zdieľajú spoločné kontaktné informácie. Môžete mať napríklad tri vizitky, jednu do práce, jednu pre súkromné použitie a jednu pre členov klubu.

Pri vytváraní nových elektronických vizitiek vytvárate zároveň aj nový kontakt. Po uložení novej vizitky program Outlook vytvorí v zozname kontaktov nový kontakt. Môžete mať kontakty s rovnakými názvami. Pri ukladaní nových vizitiek s rovnakým názvom sa tieto vizitky pridajú do kontaktov a uvedú spolu so svojimi podobne pomenovanými duplikátmi.

Zobrazenie vizitky je dobrou voľbou pre zobrazenia, v ktorých je možné zobraziť dostatok informácií na rozlíšenie kontaktov s duplikovanými názvami.

S úpravou kontaktných informácií môžete začať v existujúcom formulári kontaktu, a to aj pred umiestnením a naformátovaním textu v dialógovom okne Úprava vizitky. Všetky informácie je tiež možné upravovať priamo v dialógovom okne Úprava vizitky. Obe možnosti vám umožňujú pridávať nové informácie priamo počas práce. Ak vyberiete prvú možnosť, vykonajte najprv tieto zmeny a až potom prejdite na kroky uvedené nižšie.

Dialógové okno Úprava vizitky

1. Pred pridaním alebo zmenou kontaktných informácií je potrebné vybrať rozloženie a pozadie vizitky. Pridajte ľubovoľné obrázky alebo iné grafické prvky. Každý z týchto prvkov vám pomôže pri umiestňovaní textu pri začatí pridávania informácií.

2. Kliknutím na položku Pridať zobrazíte zoznam štandardných polí. Vybraté pole sa pridá do zoznamu Polia. K dispozícii sú aj štyri vlastné polia.

3. Po výbere poľa doň zadajte text pre pole v časti Upraviť. Počas zadávania sa text zobrazuje na ukážke vizitky.

4. Priraďovanie menoviek k informáciám ako je domáci telefón alebo pracovná adresa je voliteľné. Je možné použiť názvy polí alebo zadať vlastné menovky.

5. Polia typu Prázdny riadok vám umožňujú zahrnúť prázdne riadky do vizitky.

6. Vybraté pole môžete na vizitke presúvať z miesta na miesto pomocou klikania na tlačidlá so šípkami.

Ak chcete zmeniť už existujúcu elektronickú vizitku alebo vytvoriť novú vizitku z prázdnej vizitky, použite tento postup:

 • Vyberte rozloženie a pozadia   

  1. V priečinku Kontakty kliknite na položku Nový.

  2. Vo formulári kontaktu kliknutím na vizitku otvorte dialógové okno Úprava vizitky.

  3. V časti Návrh vizitky v zozname Rozloženie vyberte rozloženie. K dispozícii je aj rozloženie typu Iba text pre vizitky bez fotografie, loga alebo iného obrázka.

   Na začiatku sa v poli ukážky vizitky vedľa časti Návrh vizitky zobrazuje predvolené rozloženie programu Outlook. Tento obrázok a možnosti rozloženia môžete tiež použiť vo vizitke.

  4. Ak chcete mať vizitku s farebným pozadím, kliknite na položku Pozadie a potom kliknite na niektorú farbu.

   Poznámka: Ak ako pozadie vizitky používate obrázok, na odstránenie deformácie je potrebné, aby veľkosť obrázka bola rovnaká ako lícna strana vizitky (248 x 148 bodov). (Samotná vizitka má z každej strany orámovanie so šírkou jedného bodu.)

  5. Ak chcete pridať obrázok, ako je napríklad fotografia alebo logo spoločnosti, použite možnosti obrázka na vyhľadanie, pridanie a umiestnenie obrázka.

   Ak chcete odstrániť predvolený alebo iný obrázok na vizitke, je nutné vybrať možnosť Iba text v zozname Rozloženie.

 • Pridanie kontaktných informácií   

  1. V zozname Polia vyberte pole alebo prázdny riadok nad miestom, kde sa má zobraziť text.

  2. Kliknite na položku Pridať, ukážte na položku Názov a potom kliknite na položku Celý názov.

   Tip: V zozname Polia sa zobrazuje iba typ informácií. Po zadaní textu informácie sa tento text zobrazí nad zoznamom Polia v poli ukážky vizitky.

  3. V časti Upraviť zadajte názov vizitky.

  4. Ak chcete, aby názov mal menovku, v zozname menoviek vyberte možnosť Vľavo alebo Vpravo.

   Menovka môže vysvetľovať typ informácie na vizitke a možnosť Vľavo alebo Vpravo naznačuje, kde sa menovka nachádza vedľa informácií. Napríklad pri reťazci v rámci elektronickej vizitky René Klčo, majiteľ je René Klčo názov a majiteľ je menovka pre tento názov.

  5. Do poľa Menovka zadajte menovku pre názov.

   Názvy polí slúžia ako pohodlné a známe menovky.

  6. Pokračujte v pridávaní informácií do vizitky v súlade s krokmi 1 až 5.

  7. Ak chcete odstrániť pole z vizitky, kliknite na toto pole a potom kliknite na položku Odstrániť.

  8. Ak chcete pridať prázdne riadky, kliknite na pole nad miestom, kde chcete mať prázdne miesto, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na položku Prázdny riadok.

   Prázdne riadky sa na základe predvoleného nastavenia zobrazujú ako polia typu Prázdny riadok. Pri pridávaní informácií do vizitky je medzi polia typu Prázdny riadok možné pridať nové polia s informáciami. Kliknite napríklad na pole Prázdny riadok, kliknite na položku Pridať a potom kliknite na niektoré pole. Pole sa zobrazí nad prázdnym riadkom.

  9. Ak chcete na vizitku umiestniť text, kliknite na pole a pomocou šípok Nahor a Nadol v zozname Polia posúvajte polia na požadované miesta.

  10. Ak chcete formátovať text, použite tlačidlá formátovania a štýlu v časti Upraviť. Panel s nástrojmi na formátovanie textu v dialógovom okne Úprava vizitky.

   Niektoré zo zahrnutých možností:

   • Zmena veľkosti textu

   • Použitie farebného textu

   • Umiestnenie (zarovnanie) textu doľava, doprava alebo na stred

  11. Po dokončení pridávania informácií do vizitky stlačte tlačidlo OK.

   Ak kliknete na možnosť Vynulovať vizitku, obnoví sa predvolený návrh vizitky programu Outlook a informácie zadané do predvolených polí v formulári kontaktu.Na začiatok stránky

Uloženie kontaktu alebo elektronickej vizitky

Po prijatí kontaktných informácií vo forme elektronickej vizitky alebo formulár kontaktu (vo formáte súboru s príponou .vcf) v e-mailovej správe môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na vizitku alebo na priložený súbor s príponou .vcf a vyberať možnosti v kontextovej ponuke. Ak už máte kontakt s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na výber spôsobu spracovania duplikátu (uloženie duplikátu ako nového kontaktu alebo aktualizácia pôvodného kontaktu).

Uloženie prijatej elektronickej vizitky

 1. V správe kliknite pravým tlačidlom myši na vizitku a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Pridať do kontaktov programu Outlook. Vizitka sa otvorí vo formulári kontaktu v priečinku Kontakty.

 2. Na karte Kontakty v časti Uložiť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  • Ak už máte kontakt s rovnakým názvom, po kliknutí na položku Uložiť a zavrieť sa zobrazí dialógové okno na voľbu medzi pridaním nového kontaktu alebo aktualizovaním informácií vybratého kontaktu.

  • V skupine Akcie môžete tiež kliknúť na položku Uložiť a nový, aby sa kontakt uložil a otvoril sa nový prázdny formulár kontaktu.

Uloženie prijatého súboru s príponou .vcf

 1. Dvakrát kliknite na priložený súbor s príponou .vcf v hlavičke správy. Vizitka sa otvorí vo formulári kontaktu v priečinku Kontakty.

 2. Na karte Kontakty v časti Akcie kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  • Ak už máte kontakt s rovnakým názvom, po kliknutí na položku Uložiť a zavrieť sa zobrazí dialógové okno na voľbu medzi pridaním nového kontaktu alebo aktualizovaním informácií vybratého kontaktu.

  • V časti Akcie môžete tiež kliknúť na položku Uložiť a nový, aby sa kontakt uložil a otvoril sa nový prázdny formulár kontaktu.

Na začiatok stránky

Odosielanie elektronických vizitiek iným osobám

Elektronická vizitka uľahčuje zdieľanie kontaktných informácií. Tieto informácie môžu byť rýchlo vložené do odoslanej správy a príjemca ich hneď rozpozná. Môžete odoslať pracovnú vizitku alebo súkromnú vizitku, ktorú ste si prispôsobili. Ako elektronickú vizitku je možné odoslať aj kontaktné informácie iného používateľa. Vizitky je možné aj posielať ďalej. V každom prípade, v správe vo formáte HTML získa príjemca viditeľný identifikátor, ktorý je možné rýchlo uložiť ako kontakt.

Príloha .vcf v hlavičke správy

Kliknutím dvakrát na priložený súbor .vcf sa otvorí formulár kontaktu, ktorý možno potom uložiť do zoznamu kontaktov príjemcu.

Obsah tejto časti

Ako sa zobrazujú elektronických vizitiek iným osobám?

Vloženie elektronickej vizitky do správy

Zobrazovanie elektronických vizitiek príjemcom

Príjemcom, ktorí používajú program Office Outlook 2007    , sa elektronická vizitka zobrazí v správe tak, ako bola odoslaná. Kliknutím pravým tlačidlom myši na vizitku môžu príjemcovia uložiť informácie v nej do priečinka Kontakty programu Outlook.

Príjemcom používajúcim staršie verzie programu Outlook alebo iné e-mailové aplikácie, ktoré používajú formát HTML na zobrazovanie e-mailových správ    , sa elektronická vizitka tiež zobrazí v správe. Bude to však iba obrázok. Príjemcom sa okrem toho doručí aj priložený súbor s príponou .vcf, ktorý obsahuje informácie elektronickej vizitky. Príjemcovia môžu tento súbor .vcf otvoriť a uložiť tieto informácie do svojho zoznamu kontaktov.

Ľudia, ktorí zobraziť ich e-mailov vo formáte obyčajného textu     Vizuálne repsentation elektronickej vizitky nie je k dispozícii v správe, ale dostávali súbor .vcf v prílohe, ktorý obsahuje kontaktné informácie, ktoré môžu uložiť do svojho zoznamu kontaktov.

Vloženie elektronickej vizitky do správy

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Vizitka a potom kliknite na meno v zozname.

 2. Ak sa nezobrazuje požadované meno, kliknite na položku Iné vizitky, kliknite na meno v zozname Zaradené ako a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • V ponuke Vizitka sa zobrazuje posledných 10 mien kontaktov, ktoré boli vložené do správ ako elektronické vizitky.

  • Do správy možno vložiť viaceré elektronické vizitky.

  • Ak chcete zobraziť rozdiely medzi duplicitnými menami v ponuke Vizitka, kliknite na položku Iné vizitky. V dialógovom okne Vloženie vizitky sa zobrazia ďalšie informácie vrátane ukážky vizitky.

  • Ak presuniete vizitku zo zobrazenia Vizitky do novej správy, pri odoslaní správy sa zahrnie iba súbor .vcf. Tento priložený súbor .vcf otvorí formulár kontaktu so všetkými informáciami, ktoré môžu príjemcovia uložiť do zoznamov kontaktov. Ak príjemca používa program Office Outlook 2007, elektronická vizitka sa zobrazuje vo formulári kontaktu.

Na začiatok stránky

Návrh elektronickej vizitky

Teraz môžete mať každý vizitky, či už ide o uhladený profesionálne firemné karty, kreatívne jeden uvedením nádych pre návrh, alebo niečo neformálnejším ktorá vyjadruje vašu osobnosť. Čo podľa vášho výberu, môžete navrhnúť elektronickej vizitky, ktoré najlepšie zodpovedá vaša organizácia. A môžete mať viac než jeden navrhovanie ich obchod, osobné, alebo na iné účely.

Zdieľanie jednotného dizajnu v celej organizácii

Na zaistenie konzistentnej a primeranej reprezentácie podniku alebo skupiny môže organizácia vytvoriť šablóny elektronických vizitiek ako nový návrh alebo ako zrkadlovú kópiu svojich tlačených vizitiek. Zamestnanci alebo iní členovia organizácie si potom môžu tieto vizitky podľa potreby prispôsobiť.

Pre elektronické vizitky sú k dispozícii nasledovné funkcie navrhovania a možnosti. Podrobné pokyny pre vytváranie vizitiek je možné nájsť v predchádzajúcej sekcii.

Návrh rozloženia

 • Vyberte niektoré zo šiestich rozličných rozložení vizitky. Obrázok (alebo predvolené logo programu Office Outlook 2007) umiestnite vpravo, vľavo, hore, alebo dole, alebo použite návrh, ktorý obsahuje iba text. Obrázok je možné použiť aj ako pozadie.

 • Farba pozadia môže vašu vizitku odlíšiť od iných. Vyberte niektorú z veľkej palety farieb, alebo definujte vlastnú farbu.

 • Do vizitky je možné pridať fotografie alebo iné obrázky uložené vo väčšine grafických formátov, ako napríklad .bmp, .wmf a .jpg. Obrázky, ako napríklad logo spoločnosti a súkromné fotografie uľahčia rozpoznanie vašej vizitky.

 • Po pridaní môžu byť obrázky ďalej precízne upravené čo do veľkosti a umiestnenia s ohľadom na ďalšie úpravy.

Návrh informácií

 • Poskytnuté polia pre typy informácií zahŕňajú najčastejšie používané polia na tradičných vizitkách, ako Telefón do práce, Organizácia, E-mailová adresa a Funkcia.

 • Pre vybraté informácie je možné vytvoriť vlastné prispôsobené polia.

 • Niektoré polia, ako napríklad polia adries, obsahujú viacero riadkov pre informácie. Vlastné polia môžu tiež obsahovať viacero riadkov.

 • Menovky pomáhajú pri identifikácii informácií. Menovky, ktoré sú k dispozícii, sú uvedené v ponuke Pridať pre typy informácií. Je možné vytvoriť aj vlastné menovky.

 • Prázdne riadky, ktoré sú použité na vytvorenie prázdneho miesta v riadkoch nielenže prispievajú k čitateľnosti vizitky, ale aj pomáhajú pri organizácii a zoskupovaní súvisiacich informácií. Ak napríklad vizitka obsahuje viac ako jedno telefónne číslo, môžete použiť prázdny riadok nad a pod telefónnymi číslami, aby ste uľahčili čitateľom nájdenie a odlíšenie telefónnych čísel od ostatných informácií.

 • Rôzne farby a veľkosti písma dovoľujú jemné vylaďovanie priehľadnosti a miesta.

  Poznámka: Nie všetky kontaktné informácie musia byť zobrazené na elektronickej vizitke, aj keď ich formulár kontaktu obsahuje. Pri navrhovaní informačného obsahu vizitky môžete v okne ukážky vidieť, do akej miery sú informácie vhodné na uvedenie na vizitke.

Na začiatok stránky

Zahrnutie elektronickej vizitky do podpisu e-mailu

Pridaním vizitky k podpisu e-mailu môžete automaticky zahrnúť svoje kontaktné informácie do každej odosielanej správy. Môžete vytvoriť aj podpis, ktorý obsahuje iba vizitku. Príjemcovia môžu kliknúť na vizitku v podpise pravým tlačidlom myši (alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor .vcf) a uložiť ju priamo do svojich zoznamov kontaktov.

Zobrazovanie podpisu s elektronickou vizitkou v správe

1. Keď odošlete správu s podpisom, ktorý obsahuje elektronickú vizitku, priloží sa súbor .vcf obsahujúci všetky kontaktné informácie. Príjemcom s inými e-mailovými aplikáciami to umožní zobraziť a uložiť kontaktné informácie.

2. Vizitka sa zobrazí v podpise.

3. Po prijatí správy, ktorá v podpise obsahuje vizitku, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok vizitky v podpise a kliknite na položku Pridať do kontaktov. Otvorí sa formulár kontaktu pre tento kontakt. Formulár je potom možné prezerať alebo uložiť.

Vaša spoločnosť môže napríklad vyžadovať, aby všetci zamestnanci vo firemnej e-mailovej komunikácii uvádzali základné kontaktné informácie. Keď spoločnosť určí vzhľad vizitky, zamestnanci môžu vyplniť kontaktné informácie, zahrnúť vizitku do oficiálnych firemných podpisov a automaticky pridávať podpisy do každej správy odoslanej z pracovného e-mailového konta.

Môžete mať ľubovoľný počet podpisov a elektronických vizitiek, takže môžete vytvoriť viaceré podpisy na rôzne účely, napríklad na pracovné účely, komunikáciu s príbuznými, atď.

Ak chcete do správ zahrnúť podpisy s elektronickými vizitkami, najprv musíte vytvoriť podpis a potom ho vložiť do správ. Podpis môžete manuálne vložiť do každej správy alebo môžete určiť predvolený podpis, ktorý sa automaticky vloží do každej odosielanej správy.

Obsah tejto časti

Vytvorenie podpisu a zahrnutie elektronickej vizitky

Vloženie podpisu do správy

Vytvorenie podpisu a zahrnutie elektronickej vizitky

 1. Na karte Správa v novej správe kliknite v časti Zahrnúť na položku Podpis a potom kliknite na tlačidlo Podpisy.

 2. Na karte Podpis e-mailu kliknite na položku Nový.

 3. Zadajte názov pre podpis a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Do textového poľa Upraviť podpis napíšte text, ktorý chcete mať vo svojom podpise.

 5. Ak chcete text formátovať, vyberte ho a potom použitím tlačidiel štýlov a formátovania vyberte požadované možnosti.

  Poznámka: Tieto možnosti nie sú k dispozícii, ak používate obyčajný text ako predvolený formát správy.

 6. Ak chcete pridať elektronickú vizitku, umiestnite kurzor na miesto, kde sa má vizitka zobraziť v texte podpisu. Kliknite na položku Vizitka a potom kliknite na názov kontaktu v zozname Zaradené ako. Potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Ak chcete pridať obrázok, umiestnite kurzor na miesto, kde sa má obrázok zobraziť v texte podpisu, kliknite na tlačidlo Vložiť obrázok, vyberte obrázok a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak chcete pridať hypertextové prepojenie, umiestnite kurzor na miesto, kde sa má hypertextové prepojenie zobraziť v texte podpisu, kliknite na tlačidlo Vložiť prepojenie, vyberte hypertextové prepojenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname E-mailové konto kliknite na e-mailové konto, ku ktorému chcete priradiť podpis.

 10. V zozname Nové správy:

  • Ak chcete, aby sa podpis automaticky vložil do každej správy odoslanej z vybratého e-mailového konta, v zozname vyberte podpis.

  • Ak nechcete, aby sa do každej odosielanej správy automaticky vkladal podpis, v zozname vyberte položku žiadny.

   Podpisy tiež môžete vkladať do jednotlivých správ manuálne.

 11. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku žiadny.

 12. Po vytvorení podpisu kliknite na tlačidlo OK.

Vloženie podpisu do správy

Môžete nastaviť vkladanie jedného predvoleného podpisu do všetkých odchádzajúcich správ, alebo môžete do odchádzajúcich správ vkladať podpis manuálne na individuálnej báze.

Zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

 • Automatické vkladanie podpisu   

  1. V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a potom kliknite na položku Podpisy.

  2. Na karte Podpis e-mailu v zozname Vyberte podpis, ktorý sa má upraviť vyberte požadovaný podpis.

  3. V časti Vyberte predvolený podpis v zozname Nové správy vyberte požadovaný podpis.

  4. Ak chcete, aby sa podpis zahrnul do odpovedí na správy a správ posielaných ďalej, vyberte podpis v zozname Odpovede alebo poslania ďalej. Ak to nechcete, vyberte položku žiadny.

  5. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Manuálne vkladanie podpisu   

  1. V novej správe na karte Správa v časti Zahrnúť kliknite na položku Podpis a vyberte požadovaný podpis.

   Prístup k možnostiam pre podpis môžete získať na karte Vložiť v otvorenej správe po kliknutí na tlačidlá Odpovedať, Odpovedať všetkým alebo Poslať ďalej.

  2. Ak sa požadovaný podpis nezobrazuje, kliknite na položku Podpisy, v zozname Vyberte podpis na úpravu vyberte názov podpisu a kliknite tlačidlo OK.

  3. V správe kliknite na položku Podpis a potom vyberte názov podpisu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×