Vytváranie a správa súprav dokumentov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste do knižnice dokumentov pridali typ obsahu súpravy dokumentov, môžete ho použiť na vytvorenie nových produktov na prácu s viacerými dokumentmi. Navyše, keď kliknete na priečinok pre súpravu dokumentov, aby ste ho otvorili, prejdete tak na uvítaciu stránku, ktorú môžete používať na správu obsahu súpravy dokumentov.

Obsah tohto článku

Informácie o práci s množiny dokumentov

Vytvoriť novú inštanciu množiny dokumentov

Pridanie alebo nahrať dokumenty do existujúcej množiny dokumentov

Správa povolení pre množinu dokumentov

Správa verzií

Zdieľajte prepojenie na množinu dokumentov

Súvisiace úlohy

Informácie o práci so súpravami dokumentov

Ak knižnica, v ktorej pracujete, obsahuje dokumenty aj súpravy dokumentov, môžete v knižnici dokumentov identifikovať súpravy dokumentov tak, že vyhľadáte ich jedinečnú ikonu priečinka.

Priečinky súprav dokumentov v knižnici dokumentov

Keď pracujete na súpravách dokumentov, môžete použiť kartu Spravovať na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov, ktorý sa zobrazí na uvítacej stránke súpravy dokumentov, a vykonávať všeobecné úlohy.

Správa pás s nástrojmi súpravy dokumentov

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej inštancie súpravy dokumentov

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá bola konfigurovaná na podporu súprav dokumentov.

 2. Na páse s nástrojmi Nástroje knižnice kliknite na kartu Dokumenty.

 3. Kliknite na položku Nový dokument a kliknite na Množinu dokumentov alebo názov množiny dokumentov chcete vytvoriť (ak vaša organizácia vytvorila vlastné typy obsahu množiny dokumentov môžu mať jedinečné názvy). Ak knižnica podporuje vytvorenie jednotlivé dokumenty a množiny dokumentov, identifikovať množiny dokumentov zobrazenú ikonu priečinka.
  Ponuka nový dokument s higlighted ikonu množiny dokumentov

 4. V dialógovom okne Nová súprava dokumentov zadajte názov a popis pre vytváranú súpravu dokumentov a potom kliknite na tlačidlo OK. Po vytvorení súpravy dokumentov zobrazí prehliadač uvítaciu stránku súpravy dokumentov.

  Ak sa táto súprava dokumentov konfiguruje na automatické vytváranie dokumentov, keď vytvoríte jej novú inštanciu, tieto dokumenty sa zobrazia vo webovej časti na uvítacej stránke. Ak sa neurčil žiadny predvolený obsah pre túto súpravu dokumentov, vytvorí sa prázdny priečinok súpravy dokumentov a môžete do neho pridávať alebo odovzdávať súbory, aby sa stali časťou súpravy dokumentov. Pridať môžete len súbory s rovnakými typmi obsahu, ako sú tie, čo sú povolené v rámci súpravy dokumentov.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odovzdanie dokumentov do existujúcej súpravy dokumentov

Ak súprava dokumentov, v ktorej pracujete, nie je konfigurovaná na automatické vytváranie predvoleného obsahu pri vytvorení novej inštancie súpravy dokumentov, môžete pridávať súbory do súpravy dokumentov manuálne. Pridávať môžete len súbory s povolenými typmi obsahu pre súpravu dokumentov.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov, ktorá obsahuje súpravu dokumentov, ktorú chcete odovzdať, a kliknutím na názov súpravy dokumentov prejdite na jej uvítaciu stránku.

 2. Na uvítacej stránke súpravy dokumentov kliknite na páse s nástrojmi na kartu Dokumenty a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať nový súbor do súpravy dokumentov, kliknite na položku Nový dokument a potom kliknite na typ dokumentu, ktorý chcete vytvoriť.

  • Ak chcete odovzdať dokument do súpravy dokumentov, kliknite na šípku vedľa tlačidla Odovzdať dokument a potom vyberte možnosť na odovzdanie jedného dokumentu. Vyhľadajte požadované umiestnenie súboru a potom kliknite na tlačidlo OK. Po zobrazení výzvy zadajte požadované informácie o vlastnostiach a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ak chcete odovzdať viacero dokumentov do súpravy dokumentov, kliknite na šípku vedľa tlačidla Odovzdať dokument a potom kliknite na položku Odovzdať viaceré dokumenty. Po zobrazení výzvy presuňte požadované súbory myšou alebo vyhľadajte ich umiestnenie. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Hotovo.

Na začiatok stránky

Správa povolení pre súpravu dokumentov

Podľa predvolených nastavení zdedia súpravy dokumentov povolenia z knižnice, v ktorej sa nachádzajú. Ak potrebujete obmedziť alebo zmeniť prístup jednotlivých osôb k dokumentom v jednotlivých súpravách dokumentov, môžete vybrať zadanie jedinečných povolení pre súpravu dokumentov.

Spravovanie jedinečných povolení na úrovni položky alebo na úrovni priečinka môže byť komplikované a časovo náročné. Ak je potrebné, aby väčšina súprav dokumentov bola prístupná podobným skupinám, môže byť jednoduchšie spravovať povolenia na úrovni knižnice.

Ak chcete spravovať povolenia pre súpravu dokumentov, je potrebné mať aspoň úroveň povolenia Návrhár alebo Úplný prístup.

 1. Na uvítacej stránke súpravy dokumentov kliknite na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov na kartu Spravovať a potom kliknite na položku Povolenia.

 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť nastavenie povolení pre samotnú knižnicu dokumentov, kliknite na položku Spravovať nadradené položky.

  • Ak chcete zastaviť dedenie povolení z knižnice dokumentov a individuálne vytvoriť jedinečné povolenia pre túto súpravu dokumentov, kliknite na položku Zastaviť povolenia dedenia.

  • Ak chcete zobraziť konkrétnu úroveň povolení pre jednotlivcov, kliknite na položku Skontrolovať povolenia a zadajte názov používateľa alebo skupiny, ktorých chcete skontrolovať.

  • Ak chcete dediť povolenia z nadradenej knižnice dokumentov (ak bola súprava dokumentov predtým konfigurovaná tak, aby zastavila ich dedenie), kliknite na položku Dediť povolenia.

Ďalšie informácie o používaní povolení zobrazíte kliknutím na prepojenia v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Správa verzií

Ak bola pre knižnicu dokumentov, v ktorej je uložená vaša súprava dokumentov, povolená tvorba verzií, máte niekoľko rôznych možností na prácu s históriou verzií vašej súpravy dokumentov alebo jednotlivých dokumentov v súprave.

Na uvítacej stránke súpravy dokumentov kliknite na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov na kartu Spravovať a potom vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

Ak chcete:

Postupujte takto:

Zaznamenanie snímky aktuálnych vlastností a dokumentov v súprave dokumentov

Kliknite na položku Zaznamenať verziu, zadajte popis zmien, ktoré boli vykonané v práve zaznamenávanej verzii, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie histórie verzií pre súpravu dokumentov

Na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov kliknite na karte Spravovať na položku História verzií.

Obnovenie súpravy dokumentov na predchádzajúcu verziu

 • Na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov kliknite na karte Spravovať na položku História verzií.

 • Ukážte na informácie o dátume a čase pre verziu, ktorú chcete obnoviť, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na položku Obnoviť verziu.

Táto akcia obnoví celú súpravu dokumentov na vybranú uloženú verziu. Všetky zmeny, ktoré boli v súprave dokumentov vykonané po tejto verzii, budú vrátené.

Odstránenie prechádzajúcich verzií snímok súpravy dokumentov

Kliknite na položku História verzií a potom kliknite na položku Odstrániť všetky verzie. Táto akcia odstráni snímky histórie verzií danej súpravy dokumentov. Samotná súprava dokumentu sa neodstráni.

Zobrazenie histórie verzií pre jednotlivé súbory v súprave dokumentov

Ukážte na dokument, pre ktorý chcete zobraziť históriu verzií, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na príkaz História verzií .

Obnovenie jednotlivých dokumentov na predchádzajúce verzie.

 • Ukážte na dokument, pre ktorý chcete zobraziť históriu verzií, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na príkaz História verzií .

 • Ukážte na informácie o dátume a čase pre verziu, ktorú chcete obnoviť, kliknite na zobrazenú šípku a potom kliknite na položku Obnoviť.

Na začiatok stránky

Zdieľanie prepojenia na súpravu dokumentov

Ak používate e-mailový program, ktorý je kompatibilný s Microsoft SharePoint Server 2010, ako je napríklad Microsoft Outlook 2010, môžete rýchlo e-mail odkaz na uvítaciu stránku pre množinu dokumentov.

 1. Na uvítacej stránke súpravy dokumentov kliknite na páse s nástrojmi Súpravy dokumentov na kartu Spravovať a potom kliknite na položku E-mail s prepojením.

 2. Po zobrazení výzvy na povolenie otvorenia webového obsahu pre program Outlook kliknite na položku Povoliť.

 3. Do riadka Komu v e-mailovej správe programu Microsoft Outlook zadajte mená požadovaných príjemcov, do riadka Predmet zadajte predmet e-mailovej správy a potom zadajte ďalšie informácie, ktoré chcete zahrnúť do tela e-mailovej správy.

 4. Ak chcete, do riadka Od môžete zadať vlastné e-mailové adresy, aby sa správa nezobrazovala ako odoslaná zo servera a príjemcovia ju neignorovali. Kliknite šípku vedľa položky Od a potom kliknite na položku Druhá e-mailová adresa. Zadajte alebo vyberte e-mailovú adresu.

 5. Po dokončení vytvárania správy kliknite na tlačidlo Odoslať v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Súvisiace úlohy

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×