Vytváranie a preposielanie e-mailových správ a odpovedanie na ne v službe Outlook.com

Vytvorenie novej správy v službe Outlook.com je jednoduché, stačí vybrať položku Nové, napísať správu a vybrať položku Odoslať. Odpovedať na e-mailovú správu môžete tak, že vyberiete položku Odpovedať alebo Odpovedať všetkým alebo ju prepošlete ostatným výberom položky Preposlať.

Poznámka: Ak zo svojho konta v službe Outlook.com nemôžete posielať e-maily, pozrite si tému Služba Outlook.com mi bráni odoslať e-mail.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú alebo klasickú verziu služby Outlook.com. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook.com.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com v štandardnej verzii

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre novú službu Outlook.com

Vytvorenie a odoslanie e-mailu

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nová správa.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Nová správa

 2. Do riadka Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej je správa adresovaná.

  Poznámka: Pri vytváraní nového e-mailu sa niektorým zákazníkom po kliknutí na tlačidlo Komu alebo Kópia nezobrazí zoznam kontaktov. Ide o známy problém. Ak chcete vybrať mená, jednoducho začnite písať do riadka Komu alebo Kópia a zobrazia sa vám súvisiace kontakty. 

 3. Do riadka Pridať predmet zadajte stručný popis obsahu správy.

 4. Ak chcete do správy priložiť súbor, vyberte položku Priložiť.

  Ďalšie informácie o priložení súborov do správy nájdete v téme Priloženie súborov v službe Outlook.com.

 5. Napíšte správu, potom vyberte položku Odoslať.

Preposlanie e-mailovej správy

Poznámka: Naraz môžete preposlať len jednu správu.

 1. V zozname správ vyberte správu, ktorú chcete preposlať.

 2. V pravom hornom rohu okna správy vyberte položku Preposlať alebo Akcie správy , potom vyberte položku Preposlať.

 3. Napíšte správu, potom vyberte položku Odoslať.

Odpovedanie na e-mailovú správu

 1. V zozname správ vyberte správu, na ktorú chcete odpovedať.

 2. V pravom hornom rohu okna správy vyberte položku Odpovedať alebo Odpovedať všetkým , prípadne vyberte položku Akcie správy , potom vyberte položku Odpovedať alebo Odpovedať všetkým.

 3. Napíšte odpoveď a potom vyberte položku Odoslať.

  Poznámka: Predvolene sa pôvodný e-mail a jeho história pri odpovedaní nezobrazia. Ak chcete zobraziť pôvodný e-mail alebo zmeniť predmet e-mailu, vyberte položku Zobraziť históriu správ v dolnej časti tably správ.

Pridanie príjemcov do riadkov Kópia alebo Skrytá

 • Ak chcete pridať príjemcov do riadkov Kópia alebo Skrytá, vyberte položku Kópia alebo Skrytá napravo od riadka Komu.

  Poznámka: Mená príjemcov v riadku Skrytá sú pred ostatnými príjemcami správy skryté.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Kópia a Skrytá.

Zahodenie konceptu e-mailovej správy

 • Ak chcete zahodiť koncept správy, v dolnej časti tably správy vyberte položku Zahodiť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zahodiť.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy

Poznámka: Ak je zapnutá možnosť zrušenia odoslania a zavriete prehliadač ešte počas čakania na odoslanie správy, správa sa neodošle. Ak chcete zmeniť možnosti odosielania správ, vyberte položky Nastavenie > Možnosti > Pošta > Automatické spracovanie > Zrušiť odoslanie.

 1. V hornej časti stránky vyberte položku Nové.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Napísať novú správu

 2. Do riadka Komu zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby, ktorej je správa adresovaná.

 3. Do riadka Pridať predmet zadajte stručný popis obsahu e-mailu.

 4. Ak chcete do správy priložiť súbor, vyberte položku Priložiť.

  Ďalšie informácie o priložení súborov do správy nájdete v téme Priloženie súborov v službe Outlook.com.

 5. Napíšte správu, potom vyberte položku Odoslať.

Preposlanie e-mailovej správy

Poznámka: Naraz môžete preposlať len jednu správu.

 1. V zozname správ vyberte správu, ktorú chcete preposlať.

 2. Na pravej strane okna správy vyberte položku Ďalšie akcie a potom vyberte položku Preposlať.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie akcie.

 3. Napíšte správu, potom vyberte položku Odoslať.

Automatické preposielanie

Ak chcete nastaviť automatické preposielanie, vyberte položky Nastavenie > Možnosti > Preposielanie.

Odpovedanie na e-mailovú správu

 1. V zozname správ vyberte správu, na ktorú chcete odpovedať.

 2. Na pravej strane okna správy vyberte položku Ďalšie akcie a potom vyberte položku Odpovedať alebo Odpovedať všetkým.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Ďalšie akcie.

 3. Napíšte odpoveď a potom vyberte položku Odoslať.

  Poznámky: 

  • Predvolene sa pôvodný e-mail a jeho história pri odpovedaní nezobrazia. Ak chcete pôvodný e-mail zobraziť, vyberte v editore položku Zobraziť históriu správy.

   Snímka obrazovky s tlačidlom Zobraziť správu histórie.

  • Predvolené tlačidlo môžete zmeniť z Odpovedať všetkým na Odpovedať. Ak to chcete urobiť, vyberte niektorú zo správ, vyberte položku Ďalšie akcie a potom vyberte položku Zmeniť predvolené.

Pridanie príjemcov do riadkov Kópia alebo Skrytá

 • Ak chcete pridať príjemcov do riadkov Kópia alebo Skrytá, vyberte položku Kópia alebo Skrytá napravo od riadka Komu.

  Poznámka: Mená príjemcov v riadku Skrytá sú pred ostatnými príjemcami správy skryté.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Kópia.

Zahodenie konceptu e-mailovej správy

 • Ak chcete zahodiť koncept správy, v dolnej časti tably správy vyberte položku Zahodiť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Zahodiť.

Tipy na používanie funkcií Odpovedať, Odpovedať všetkým a Preposlať

 • OdpovedaťOdpovedať všetkým
  Pri odpovedaní na správu sa do riadka Predmet pridá „RE:“. Pôvodná správa sa pridá pod novú správu.

  Poznámka: Súbory priložené k pôvodnej správe sa pri odpovedaní nepripájajú.

 • Preposlať
  Keď preposielate správu, do riadka predmetu sa pridá „FW:“, aby príjemca vedel, že ide o preposlanú správu. Pôvodná správa je súčasťou preposlanej správy, spolu so všetkými súbormi priloženými k pôvodnej správe. Text preposlanej správy môžete pred odoslaním upraviť alebo pridať či odstrániť ktorékoľvek prílohy.

 • Zmena predmetu
  Pri odpovedaní na e-mail alebo jeho preposielaní môžete zmeniť predmet správy. Jednoducho odstráňte existujúci predmet a zadajte nový.

Stále potrebujete pomoc?

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Pozrite tiež

Odoslanie e-mailu z inej adresy

Usporadúvanie e-mailov pomocou pravidiel pre doručenú poštu v službe Outlook.com alebo Outlook na webe

Vloženie obrázkov do e-mailov alebo udalostí v kalendári v službe Outlook.com

Priloženie súborov k e-mailom a udalostiam kalendára v službe Outlook.com alebo Outlook na webe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×