Vytváranie, úprava a správa pripojení k externým údajom

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Program Microsoft Office Excel môžete použiť na vytváranie a upravovanie pripojení k externým zdrojom údajov uložených v zošite alebo v súbore pripojenia. Pomocou dialógové okno Pripojenia k zošitu môžete jednoducho spravovať tieto pripojenia vrátane vytváranie, úprava a odstraňovanie ich.

Poznámka k zabezpečeniu: Pripojenie k externým údajom môže vypnutá vo vašom počítači. Ak chcete pripojiť k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte povoliť pripojenie údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti.

Údaje v zošite programu Excel môžu pochádzať z dvoch rozličných umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite, alebo ho je možné uložiť v externom zdroji údajov, napríklad textového súboru, databázy alebo v kocke Online Analytical Processing (OLAP). Externý zdroj údajov je pripojený k zošitu cez údajové pripojenie, ktoré je množina informácií, ktoré popisuje, ako nájsť, prihláste sa, dotaz a prístup k externému zdroju údajov.

Keď ste pripojení k externým zdrojom údajov, môžete tiež vykonávať operácie obnovy získať aktualizované údaje. Pri obnovení údajov sa zobrazí Najnovšia verzia údaje vrátane zmeny, ktoré boli údaje od posledného obnovenia.

Informácie o pripojení môžu byť uložené buď v zošite alebo v súbore pripojenia, ako je napríklad súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo súbor pripojenia UDC (Universal Data) (.udcx). Súbory pripojenia sú užitočné najmä pre zdieľanie pripojenia na základoch a zjednodušenie spravovania zdroja údajov.

Ak používate súbor pripojenia na pripojenie k zdroju údajov, program Excel skopíruje informácie o pripojení zo súboru pripojenia do zošita programu Excel. Po vykonaní zmien pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia, ktorý upravujete informácie o pripojení údajov, ktoré sú uložené v aktuálnom zošite programu Excel, a nie pôvodný súbor pripojenia údajov ktoré boli použité na vytvorenie pripojenia, označuje názov súboru, ktorý sa zobrazí vo vlastnosti Súboru pripojenia. Keď upravíte informácie o pripojení (s výnimkou vlastnosti Názov pripojenia a Popis pripojenia ), prepojenie na súbor pripojenia sa odstráni a zruší sa vlastnosť Súbor pripojenia.

V dialógovom okne Pripojenia k zošitu môžete spravovať pripojenia k externým zdrojom údajov v zošite. V tomto dialógovom okne máte tieto možnosti:

 • Môžete vytvárať, upravovať, obnovovať a odstraňovať pripojenia, ktoré sa v zošite používajú.

 • Môžete overiť, odkiaľ externé údaje pochádzajú, napríklad ak pripojenie definoval iný používateľ.

 • Môžete zobraziť, na ktorom mieste v aktuálnom zošite sa jednotlivé pripojenia používajú.

 • Môžete diagnostikovať chybové hlásenie o pripojeniach k externým údajom.

 • Môžete presmerovať pripojenie na iný server alebo zdroj údajov, prípadne nahradiť súbor pripojenia v existujúcom pripojení.

 • Zobrazenie dialógového okna Existujúce pripojenia na vytvorenie nových pripojení. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie (Import) externých údajov.

 • Zobraziť dialógové okno Vlastnosti pripojenia na úpravu vlastnosti pripojenia údajov, úpravu dotazov a zmenu parametrov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

 • Môžete jednoducho vytvárať súbory pripojenia a zdieľať ich s používateľmi.

Ak chcete spravovať pripojenia v aktuálnom zošite, vykonajte niektorý z týchto krokov:

Identifikácia pripojenia

V hornej časti dialógového okna sa automaticky zobrazujú všetky pripojenia v zošite s nasledujúcimi informáciami:

Stĺpec

Komentár

Názov

Názov pripojenia definovaný v dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti.

Popis

Voliteľný popis pripojenia definovaný v dialógovom okne Pripojenie – vlastnosti.

Naposledy obnovené

Dátum a čas posledného úspešného obnovenia pripojenia. Ak je hodnota prázdna, pripojenie nebolo nikdy obnovené.

Pridanie pripojenia

Zobrazenie informácií o pripojení

 • Vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Obnovenie externých údajov

 • Kliknite na šípku vedľa položky Obnoviť a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete obnoviť konkrétne pripojenia, vyberte dané pripojenia a kliknite na položku Obnoviť.

  • Ak chcete obnoviť všetky pripojenia v zošite, zrušte výber všetkých pripojení a kliknite na položku Obnoviť všetko.

  • Ak vás zaujímajú informácie o stave operácie obnovy, vyberte požadované pripojenia a kliknite na položku Obnoviť stav.

  • Ak chcete zastaviť aktuálnu operáciu obnovy, kliknite na položku Zrušiť obnovenie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie pripojených (importovaných) údajov.

Odstránenie jedného alebo viacerých pripojení

 • Vyberte pripojenia, ktoré chcete odstrániť zo zošita, a kliknite na položku Odstrániť.

  Poznámky: 

  • Toto tlačidlo nie je aktívne, keď je zošit chránený, prípadne je chránený objekt, ktorý používa pripojenie, napríklad zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Odstránením pripojenia sa odstráni len pripojenie. Zo zošita sa neodstránia žiadne objekty ani údaje.

Dôležité: Pri odstránení pripojenia sa preruší pripojenie k zdroju údajov, čo môže mať nechcené následky, napríklad iné výsledky vzorcov a možné problémy s inými funkciami Excelu.

Zobrazenie umiestnení jedného alebo viacerých pripojení v zošite

 • Vyberte požadované pripojenia a v časti Miesta, na ktorých sa v tomto zošite používajú pripojenia kliknite na prepojenie Ak chcete zistiť, kde sa vybraté pripojenia používajú, kliknite sem.

  Zobrazia sa nasledujúce informácie.

Stĺpec

Komentár

Hárok

Hárok, v ktorom sa pripojenie používa.

Názov

Názov dotazu v Exceli.

Umiestnenie

Odkaz na bunku, rozsah alebo objekt.

Hodnota

Hodnota bunky, v prípade rozsahu buniek je táto hodnota prázdna.

Vzorec

Vzorec bunky alebo rozsahu buniek.

Keď v hornej časti dialógového okna vyberiete iné pripojenie, aktuálne informácie sa prestanú zobrazovať.

Pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia alebo Sprievodcu pripojením údajov môžete použiť program Excel na vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc).

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 2. Uložiť informácie o pripojení k súboru pripojenia kliknutím na tlačidlo Exportovať súbor pripojenia na kartu definícia dialógového okna Vlastnosti pripojenia sa zobrazí dialógové okno Uložiť súbor, a potom uložte aktuálne pripojenie informácie pre súbor ODC. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×