Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto stránka vám poskytne podrobný návod ako zjednodušiť ľuďom s postihnutím ovládanie excelových tabuľkových hárkov.

Excelový tabuľkový hárok, ktorý obsahuje výkaz o príjme a pruhový graf

Nevidiaci alebo slabozrakí porozumejú vašim údajom jednoduchšie, ak vytvoríte excelové zošity a grafy so zreteľom na zjednodušené ovládanie.

Windows: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Na vyhľadanie všetkých prípadov chýbajúceho alternatívneho textu v tabuľkovom hárku použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si zošit.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na bunku s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Použite dostatočne kontrastné farby textu a pozadia.

Ak chcete nájsť nedostatočná farebného kontrastu, použite Kontrola zjednodušenia ovládania.

Text môžete vyhľadať v tabuľkovom hárku, je ťažké čítať alebo odlíšiť od pozadia.

Ak má tabuľkový hárok vysokú úroveň kontrastu medzi textom a pozadím, bude môcť viac osôb vidieť a používať jeho obsah.

Používanie farby textu na zjednodušenie ovládania

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Pomocou kontroly zjednodušenia ovládania zistíte, či majú všetky hárky s obsahom v zošite popisné názvy a či sa v zošite nachádzajú prázdne hárky.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie kariet hárka

Odstránenie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na zobrazenie v tabuľkách programu Excel v Office 365:

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na obrázky, napríklad obrázky, snímky obrazovky, ikony, videá a 3D modely tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Ponuka Excel Win32 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte požadovaný obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Alternatívny Text tlačidlo na páse s nástrojmi programu Excel pre Windows

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre obrázky

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt, a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Excelová ponuka Upraviť alternatívny text pre tvary vo Win32
  • Vyberte tvar alebo grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Alternatívny Text tlačidlo na páse s nástrojmi programu Excel pre Windows

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text pre celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie tvaru alebo grafický prvok SmartArt, a nie samostatný tvar alebo informáciu.

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

  Ponuka Excel Win32 Upraviť alternatívny Text pre kontingenčné grafy

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text .

 3. Zadajte 1 a 2 vetami opísať kontingenčného grafu a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre grafy

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ak vaše vizualizácií majú iba okrasný účel, ako je napríklad štylistické orámovanie, ktoré pridať vizuálne úrok, ale nie sú vhodným, môžete označiť ich ako také bez nutnosti písať alternatívny text. Toto sú dekoratívne, takže vedia, že nie sú žiadne dôležité informácie chýba počuť ľudí, ktorí používajú čítače obrazovky. Pri exporte dokumentu do PDF súboru, budú označené dekoratívne prvky v súbore PDF s artefakt značiek, ktoré sa vynechajú nanovo čítačiek obrazovky.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Vyberte textové pole dekoratívne. Do textového poľa sa stáva sivou farbou.

  Wordová tabla Alternatívny text pre dekoratívne prvky vo Win32

Zapnutie automatických alternatívny Text a vypnutie

Ak nechcete pridať automaticky generovaný alternatívny text vložených obrázkov, môžete vypnúť možnosť automatického alternatívny text. Ak neskôr zmeníte názor, môžete ich jednoducho zapnúť znova zapnite.

 1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie prístupu.

 2. V časti Automatický alternatívny text vyberte možnosť Automaticky pre mňa generovať alternatívny text alebo jej výber zrušte a potom vyberte položku OK.

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na zobrazenie v tabuľkách programu Excel v Office 2019:

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na obrázky, napríklad obrázky, snímky obrazovky, ikony, videá a 3D modely tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Ponuka Excel Win32 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte požadovaný obrázok. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Alternatívny Text tlačidlo na páse s nástrojmi programu Excel pre Windows

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre obrázky

  Tip: Šetrite čas a pridať alternatívny text systémom do obrázka. Na table Alternatívny Text, vyberte položku generovať Popis ma. Upravte automatické alternatívny text lepšie podľa obsahu.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom alebo grafickým prvkom SmartArt

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar alebo grafický prvok SmartArt, a vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

   Excelová ponuka Upraviť alternatívny text pre tvary vo Win32
  • Vyberte tvar alebo grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Alternatívny Text tlačidlo na páse s nástrojmi programu Excel pre Windows

  Poznámka: Ak chcete pridať alternatívny text pre celý tvar alebo grafický prvok SmartArt, kliknite na orámovanie tvaru alebo grafický prvok SmartArt, a nie samostatný tvar alebo informáciu.

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať tvar alebo grafický prvok SmartArt pre používateľov, ktorí tento tvar nevidia.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny Text.

  Ponuka Excel Win32 Upraviť alternatívny Text pre kontingenčné grafy

  Na pravej strane tele dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny Text.

 3. Zadajte 1 a 2 vetami opísať kontingenčného grafu a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Tabla Word Win32 alternatívny Text pre grafy

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis a opraviť slovo, ktoré ste zadali, stačí na dané slovo kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať niektorú z navrhovaných alternatív.

Skontrolujte vizuálne dekoratívne

Ak vaše vizualizácií majú iba okrasný účel, ako je napríklad štylistické orámovanie, ktoré pridať vizuálne úrok, ale nie sú vhodným, môžete označiť ich ako také bez nutnosti písať alternatívny text. Toto sú dekoratívne, takže vedia, že nie sú žiadne dôležité informácie chýba počuť ľudí, ktorí používajú čítače obrazovky. Pri exporte dokumentu do PDF súboru, dekoratívne prvky sú označené v súbore PDF s artefakt značiek, ktoré sa vynechajú nanovo čítačiek obrazovky.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu.

 2. Vyberte položku Upraviť alternatívny text. Na pravej strane dokumentu sa otvorí tabla Alternatívny text.

 3. Vyberte textové pole dekoratívne. Do textového poľa sa stáva sivou farbou.

  Wordová tabla Alternatívny text pre dekoratívne prvky vo Win32

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v Excel tabuliek v balíku Office 2016:

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky. K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 3. Na karte Možnosti tvaru vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položku Veľkosť a vlastnosti.

 3. Na karte Možnosti tvaru vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a ušká hárkov v tabuľkovom hárku programu Excel so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Obrazovkové komentáre sú malé okná, ktoré zobrazia popisný text, keď umiestnite ukazovateľ myši na hypertextové prepojenie.

 1. Vyberte bunku, do ktorej chcete pridať hypertextové prepojenie.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Prepojenie.

 3. V poli Text na zobrazenie sa zobrazí obsah bunky, ktorú ste vybrali. Toto je text hypertextového prepojenia. Ak ho chcete zmeniť, zadajte nový text hypertextového prepojenia.

 4. Do poľa Adresa pridajte URL adresu hypertextového prepojenia.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte text obrazovkového komentára.

 6. Kliknite na položky OK > OK.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie farby textu pre zjednodušené ovládanie

Tu je niekoľko nápadov na zváženie:

 • Použite automatické nastavenie farby písma, ak chcete zabezpečiť, aby sa text zobrazil správne. Vyberte bunky obsahujúce text a potom vyberte položky Domov > Farba písma > Automatická.

  Ponuka farieb písma v Exceli pre počítače s Windowsom.
 • Ak chcete analyzovať tabuľkový hárok a nájsť nedostatočný farebný kontrast, použite funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania. V texte v tabuľkovom hárku sa skontrolujú nasledujúce prvky:

  • Farba stránky

  • Pozadia buniek

  • Prehľad

  • Výplň textového poľa

  • Podfarbenie odseku

  • Výplne grafických prvkov SmartArt

  • Hlavičky, päty a prepojenia

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Nástroje tabuliek – Návrh začiarknite v skupine Možnosti štýlov tabuľky políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky skupiny Možnosti štýlov tabuľky so začiarknutými políčkami

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Tabuľka.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie tabuľky začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

  Excel vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a tak ďalej.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Snímka obrazovky dialógového okna Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka a stlačte kláves Enter.

Snímka obrazovky položky ponuky Premenovať

Odstránenie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Odstrániť.

 2. V dialógovom okne potvrdenia vyberte položku Odstrániť.

Snímka obrazovky položky ponuky Odstrániť

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Mac: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Vo všetkých vizuálnych prvkoch zadajte alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Na vyhľadanie všetkých prípadov chýbajúceho alternatívneho textu v tabuľkovom hárku použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Pridajte zmysluplný text hypertextového prepojenia a obrazovkové komentáre.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si hárky v zošite.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Tip: Môžete tiež pridať obrazovkové komentáre, ktoré sa zobrazia, keď kurzorom myši ukážete na bunku s hypertextovým prepojením.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Pomocou kontroly zjednodušenia ovládania zistíte, či majú všetky hárky s obsahom v zošite popisné názvy a či sa v zošite nachádzajú prázdne hárky.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Odstránenie uška hárka

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite kontrolu zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 365

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v Excel tabuliek v Office 365:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte obrázok. Výber obrázka – formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny Text pre obrázky na páse s nástrojmi v programe Excel for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Alternatívny textovej tably v programe Excel for Mac

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre tvary

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý tvar, nie do jednej z jeho častí

  • Vyberte tvar. Vyberte tvar formát > alternatívny Text.

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

  Tlačidlo alternatívny Text pre tvary na páse s nástrojmi v programe Excel for Mac
 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať tvar a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Dialógové okno Excel 365 napíšte alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre tvary

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý grafický prvok SmartArt, nie do jednej z jeho častí

  • Vyberte grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny Text pre grafické prvky SmartArt v programe Excel for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať na grafický prvok SmartArt a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Dialógové okno Excel 365 napíšte alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu do kontingenčnej tabuľky

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontingenčnú tabuľku a vyberte položku Možnosti kontingenčnej tabuľky....

  Položka Možnosti kontingenčnej tabuľky v kontextovej ponuke Excelu pre Mac

  Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý graf, nie do jednej z jeho častí

 2. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky... vyberte položku Alternatívny text.

 3. Na karte Alternatívny text zadajte do textového poľa Názov názov kontingenčnej tabuľky.

 4. Do poľa Popis zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia. Po dokončení vyberte položku OK.

  Dialógové okne Alternatívny text pre excelovú kontingenčnú tabuľku

Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

  • Vyberte vizualizáciu. Kliknite na kartu Formát pre vizuálne > Alternatívny Text.

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Označiť ako dekoratívne začiarknuté políčko na table alternatívny text v programe Excel pre Mac

Tip: Ak máte niekoľko dekoratívne položiek, môžete ich upraviť v dávke. Vyberte všetky, otvorte tablu Alternatívny Text a kliknite na položku dekoratívne.

Pridanie alternatívneho textu do vizuálne v Office 2019

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v Excel tabuliek v Office 2019:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Tip: Dobrý alternatívny text by mal stručne poskytovať jednoznačné informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridajte alternatívny text k obrázkom a snímkam obrazovky, aby čítačky obrazovky mohli prečítať popis obrázka používateľom, ktorí obrázok nevidia.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre obrázky
  • Vyberte obrázok. Výber obrázka – formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny Text pre obrázky na páse s nástrojmi v programe Excel for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia.

  Alternatívny textovej tably v programe Excel for Mac

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre tvary

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý tvar, nie do jednej z jeho častí

  • Vyberte tvar. Vyberte tvar formát > alternatívny Text.

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

  Tlačidlo alternatívny Text pre tvary na páse s nástrojmi v programe Excel for Mac
 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať tvar a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Dialógové okno Excel 365 napíšte alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

   Ponuka Excel 365 Upraviť alternatívny Text pre tvary

   Tip: Budete musieť kliknite pravým tlačidlom myši do jeho vnútra, ktoré obklopuje celý grafický prvok SmartArt, nie do jednej z jeho častí

  • Vyberte grafický prvok SmartArt. Vyberte Formát > alternatívny Text.

   Tlačidlo alternatívny Text pre grafické prvky SmartArt v programe Excel for Mac

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Zadajte 1 a 2 vetami opísať na grafický prvok SmartArt a jeho kontextu s niekým, kto nie je vidieť.

  Dialógové okno Excel 365 napíšte alternatívny Text pre tvary

  Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Pridanie alternatívneho textu do kontingenčnej tabuľky

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontingenčnú tabuľku a vyberte položku Možnosti kontingenčnej tabuľky....

  Položka Možnosti kontingenčnej tabuľky v kontextovej ponuke Excelu pre Mac

  Tip: Pravým tlačidlom myši treba kliknúť na miesto vo vnútri rámu, ktorý obklopuje celý graf, nie do vnútra niektorej z jeho častí.

 2. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky... vyberte položku Alternatívny text.

 3. Na karte Alternatívny text zadajte do textového poľa Názov názov kontingenčnej tabuľky.

 4. Do poľa Popis zadajte 1 – 2 vety, ktoré budú popisovať obrázok a jeho obsah pre používateľov, ktorí tento obrázok nevidia. Po dokončení vyberte položku OK.

  Dialógové okne Alternatívny text pre excelovú kontingenčnú tabuľku

Tip: Ak chcete kontrolu pravopisu slova, ktorý ste práve zadali, kliknite pravým tlačidlom myši na slovo a vyberte niektorú z možností v zozname.

Označenie vizuálnych prvkov ako dekoratívnych

Ak majú vaše vizuálne prvky len dekoratívny charakter, dodávajú vizuálnu zaujímavosť, no nie sú informatívne, môžete ich takto označiť a nemusíte pre ne písať alternatívny text. Príkladmi objektov, ktoré by mali byť označené ako dekoratívne, sú napríklad štýlové orámovania. Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu Alternatívny text, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vizualizáciu. Vyberte položku Upraviť... alternatívny Text.

  • Vyberte vizualizáciu. Kliknite na kartu Formát pre vizuálne > Alternatívny Text.

  Otvorí sa tabla Alternatívny Text.

 2. Začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

  Označiť ako dekoratívne začiarknuté políčko na table alternatívny text v programe Excel pre Mac

Tip: Ak máte niekoľko dekoratívne položiek, môžete ich upraviť v dávke. Vyberte všetky, otvorte tablu Alternatívny Text a kliknite na položku dekoratívne.

Pridanie alternatívneho textu k vizuálnym prvkom v Office 2016

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text na vizuálne v Excel tabuliek v Office 2016:

Poznámka: K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na obrázky, ako napríklad obrázky alebo snímky, tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. Vyberte položky Formátovať obrázok > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať obrázok s popisom vybratého obrázka

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom SmartArt

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na grafický prvok SmartArt.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého grafického prvku SmartArt

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar.

 2. Vyberte položky Formátovať tvar > Možnosti tvaru > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať tvar s popisom vybratého tvaru

Pridanie alternatívneho textu ku kontingenčným grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na kontingenčný graf.

 2. Vyberte položky Formátovať oblasť grafu > Možnosti grafu > Veľkosť a vlastnosti.

 3. Vyberte položku Alternatívny text.

 4. Zadajte popis a názov.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Snímka obrazovky oblasti alternatívneho textu tably Formátovať oblasť grafu s popisom vybratej kontingenčnej tabuľky

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a ušká hárkov v tabuľkovom hárku programu Excel so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia a obrazovkových komentárov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 3. Do poľa Zobrazovaný text zadajte text hypertextového prepojenia.

 4. Do poľa Adresa zadajte cieľovú URL adresu.

 5. Vyberte tlačidlo Obrazovkový komentár a do poľa Text obrazovkového komentára napíšte obrazovkový komentár.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Vloženie hypertextového prepojenia

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Na karte Tabuľka začiarknite políčko Riadok hlavičky.

 3. Zadajte záhlavia stĺpcov.

Snímka obrazovky s položkou Štýl tabuľky – možnosti na karte Tabuľka so začiarknutými políčkami

Pridanie hlavičiek do novej tabuľky

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte položku Tabuľka.

 3. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte položku OK.
  Program Excel vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a podobne.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Snímka obrazovky dialógového okna Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Snímka obrazovky položky ponuky Premenovať

Odstránenie uška hárka

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

Snímka obrazovky položky ponuky Odstrániť

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

iOS: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Používanie hlavičiek v existujúcich tabuľkách

Vytvorenie tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť tabuľky a ušká hárkov v excelových tabuľkových hárkoch so zjednodušeným ovládaním.

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na ikonu Viac na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Príkaz Možnosti štýlov s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Dvakrát ťuknite na uško hárka.

 2. Ak chcete nahradiť názor vybratého hárka, zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Vybraté uško hárka so zobrazenými možnosťami premenovania

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Android: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Vizuálny obsah zahŕňa obrázky, grafické prvky SmartArt, tvary, skupiny, grafy, vložené objekty, písanie rukou a videá.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je na obrázkoch a iných vizuálnych prvkoch dôležité.

Nepoužívajte na sprostredkovanie dôležitých informácií len text v obrázkoch. Ak musíte použiť obrázok s textom, zopakujte tento text v dokumente. V alternatívnom texte stručne popíšte obrázok. Spomeňte aj text a jeho účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu do tvarov

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Používanie hlavičiek v existujúcich tabuľkách

Pridanie alternatívneho textu ku grafickým prvkom

Nasledujúci postup popisuje, ako pridať alternatívny text k vizuálnym prvkom v excelových tabuľkových hárkoch.

Poznámka:  K zvukovému obsahu a videoobsahu môžete okrem alternatívneho textu pridať aj titulkovanie pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých ľudí.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridať alternatívny text na snímkach, ako sú obrázky a obrázky tak, aby čítačiek obrazovky môžete prečítať text na popis obrázka na používateľov, ktorým sa nezobrazujú obrázok.

 1. Vyberte obrázok.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Obrázok.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Obrázok

Pridanie alternatívneho textu k tvarom

Pridajte alternatívny text k tvarom vrátane tvarov v grafickom prvku SmartArt.

 1. Vyberte tvar.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tvar.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Tvar

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Vyberte graf.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Graf.

 3. Posuňte sa nadol na príkaz Alternatívny text a ťuknite naň.

 4. Zadajte popis a názov. Zmeny sa ukladajú automaticky.

  Tip: Najdôležitejšie informácie uveďte v prvom riadku a snažte sa byť čo najstručnejší.

Príkaz Alternatívny text na karte Graf

Vytvorenie tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť tabuľky a ušká hárkov v excelových tabuľkových hárkoch so zjednodušeným ovládaním.

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite kurzor na ľubovoľné miesto v tabuľke.

 2. Ťuknutím na šípku nadol na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  Tip: Vybratá možnosť bude sivá.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Karta Tabuľka s vybratou možnosťou Riadok hlavičky

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Zvýraznite bunky, ktoré chcete zhrnúť do tabuľky.

 2. Ťuknutím na šípku nahor na konci panela s nástrojmi v dolnej časti obrazovky otvorte kartu Domov.

 3. Ťuknite na položky Domov > Vložiť.

 4. Ťuknite na príkaz Tabuľka.

 5. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

Tabuľka so začiarknutým políčkom Tabuľka obsahuje hlavičky

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Ťuknite a podržte uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Vybraté uško hárka so zobrazeným príkazom Premenovať

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Aplikácia pre Windows 10: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie excelového tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca tabuľka obsahuje kľúčové najvhodnejšie postupy pri vytváraní excelových tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Premenovanie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne bunky v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Vytvorenie tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúca časť opisuje, ako vytvoriť tabuľky a ušká hárkov v excelových tabuľkových hárkoch so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie hlavičiek do nových tabuliek

Označte riadok hlavičky v novom bloku buniek, ktorý označujete ako tabuľku.

 1. Zvýraznite bunky, ktoré chcete zhrnúť do tabuľky.

 2. Ťuknutím na ikonu Ďalšie možnosti v pravom dolnom rohu obrazovky a následným ťuknutím na položky Domov > Vložiť otvorte kartu Vložiť.

 3. Ťuknutím na možnosť Tabuľka premeňte vybraté bunky na tabuľku.

 4. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

Používanie hlavičiek v existujúcej tabuľke

Označte riadok hlavičky v bloku buniek označenom ako tabuľka.

 1. Umiestnite zameranie na ľubovoľnú bunku v tabuľke.

 2. Ťuknutím na ikonu Ďalšie možnosti v pravom dolnom rohu obrazovky otvorte kartu Tabuľka.

 3. Ťuknutím vyberte možnosť Riadok hlavičky.

  Tip: Vybratá možnosť bude sivá.

 4. V tabuľke zadajte záhlavia stĺpcov.

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Ťuknite a podržte uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Ak chcete nahradiť názor vybratého hárka, zadajte stručný a jedinečný názov hárka.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Office Online: Najvhodnejšie postupy na vytvorenie tabuľkových hárkov so zjednodušeným ovládaním v službe Office Online

Nasledujúca tabuľka obsahuje hlavné najvhodnejšie postupy pri vytváraní tabuľkových hárkov Excel Online so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím.

Čo zmeniť

Ako to nájsť

Prečo to zmeniť

Ako to zmeniť

Pridajte k všetkým vizuálnym prvkom a tabuľkám alternatívny text.

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v Exceli Online vyhľadať výskyty chýba alternatívny text v hárku.

Alternatívny text umožňuje ľuďom, ktorí obrazovku nevidia, pochopiť, čo je v tabuľkách dôležité.

Vyhnite sa používaniu textu v tabuľkách ako jedinú metódu sprostredkovať dôležité informácie. V alternatívny text stručným popisom obsah tabuľky a jej účel.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

Použite zmysluplný text hypertextového prepojenia.

Ak chcete zistiť, či je text hypertextového prepojenia zrozumiteľný ako samostatná informácia a či z neho čitateľ získa presné informácie o cieľovom umiestnení, prezrite si zošit.

Používatelia čítačiek obrazovky si niekedy prezerajú zoznam prepojení. Prepojenia by mali poskytovať jasné a presné informácie o cieli. Namiesto toho, aby ako prepojenie slúžil text Kliknite sem, uveďte napríklad úplný názov cieľovej stránky.

Pridajte text hypertextového prepojenia

Použite jedinečné názvy pre všetky ušká hárkov a odstráňte prázdne hárky.

Prečítajte si názvy ušiek hárkov v zošite a uistite sa, že v každom hárku je obsah.

Čítačky obrazovky čítajú názvy hárkov, ktoré poskytujú informácie o obsahu hárka, čím zjednodušujú pochopenie obsahu zošita a navigáciu v ňom.

Dajte zošitu zmysluplný názov

Premenovanie kariet hárka

Odstránenie ušiek hárkov

Použite jednoduchú štruktúru tabuľky a zadajte informácie do hlavičiek stĺpcov.

Ak chcete skontrolovať, či tabuľky neobsahujú rozdelené bunky, zlúčené bunky, vnorené tabuľky alebo úplne prázdne riadky alebo stĺpce, použite v Exceli Online funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania.

Čítačky obrazovky sledujú svoju pozíciu v tabuľke prostredníctvom počítania buniek tabuľky. Ak je tabuľka vnorená do inej tabuľky alebo je bunka zlúčená alebo rozdelená, čítačka obrazovky sa pri počítaní stratí a od daného okamihu prestane poskytovať užitočné informácie o tabuľke. Prázdne riadky a stĺpce v tabuľke môžu používateľa čítačky obrazovky pomýliť. Môže si totiž myslieť, že v tabuľke už nič nie je.

Čítačky obrazovky používajú na identifikáciu riadkov a stĺpcov aj informácie z hlavičiek.

Použitie hlavičiek v tabuľke

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a grafom

Nasledujúci postup popisuje, ako Pridanie alternatívneho textu k obrázkom a grafov v tabuľkách Excel Online. Pridanie alternatívneho textu k tabuľkám, pomocou počítačovej verzie programu Excel.

Poznámka: Odporúčame vložiť text iba do poľa popisu a názov nechať prázdny. Najrozšírenejšie čítačky obrazovky vrátane Moderátora tak poskytnú najlepšie výsledky.

Pridanie alternatívneho textu k obrázkom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a výberom položky Alternatívny text otvorte dialógové okno Alternatívny text.

 2. Upravte text v textovom poli Popis.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky dialógového okna Alternatívny text s poľami Názov a Popis.

Pridanie alternatívneho textu ku grafom

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na graf a výberom položky Alternatívny text otvorte dialógové okno Alternatívny text.

 2. Pridajte text do textového poľa Popis.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Vytvorenie hypertextových prepojení, tabuliek a ušiek hárkov so zjednodušeným ovládaním

Nasledujúci postup popisuje, ako vytvoriť hypertextové prepojenia, tabuľky a kariet hárkov v Excel Online tabuľky so zjednodušeným ovládaním.

Pridanie textu hypertextového prepojenia

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku.

 2. Vyberte položku Hypertextové prepojenie.

 3. Zobrazovaný Text zadajte text, ktorý ľudia kliknite na. Potom v závislosti od typu odkaz, ktorý chcete použiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Do poľa URL adresa zadajte alebo prilepte adresu.

  • Do poľa Miesto v tomto dokumente zadajte umiestnenie bunky, na ktorú chcete vytvoriť prepojenie. Napríklad A6.

  • Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu vo formáte meno@example.com.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip: Ak názov cieľovej stránky hypertextového prepojenia presne popisuje obsah stránky, použite ho ako text hypertextového prepojenia. Tento text hypertextového prepojenia sa napríklad zhoduje s názvom cieľovej stránky: Šablóny a motívy pre Office Online.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia, kde môžete zadať informácie o zobrazovanom texte, URL adresu, určiť miesto v dokumente alebo špecifikovať e-mailovú adresu.

Použitie hlavičiek v tabuľke

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zahrnúť do tabuľky.

 2. Na karte Vložiť vyberte v skupine Tabuľky položku Tabuľka.

 3. Začiarknite políčko Tabuľka obsahuje hlavičky.

 4. Vyberte položku OK.
  Excel Web App sa vytvorí riadok hlavičky s predvolenými názvami Stĺpec1, Stĺpec2 a podobne.

 5. Zadajte nové popisné názvy pre každý stĺpec v tabuľke.

Poznámka: Vykonaním týchto istých krokov pridáte hlavičku aj do buniek v existujúcej tabuľke.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Vytvorenie tabuľky so začiarknutým políčkom pre možnosť Tabuľka obsahuje hlavičky.

Zadanie zrozumiteľného názvu zošita

 1. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Vyberte položku Uložiť ako a zadajte názov súboru. Zadajte taký názov, ktorý rýchlo napovie, aký typ údajov súbor obsahuje. Ak je to možné, zahrňte do názvu aj dátum.

 3. (Voliteľné) Začiarknite začiarkavacie políčko Nahradiť existujúci súbor.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Poznámka: Ak chcete súbor premenovať, vyberte položku Premenovať, zadajte nový názov súboru a vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno Uložiť ako, kde môžete zadať názov súboru a nahradiť existujúci súbor.

Premenovanie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka a vyberte položku Premenovať.

 2. Zadajte stručný a jedinečný názov karty, ktorý vystihne jej obsah.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Snímka obrazovky s ponukou, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na kartu hárka a obsahuje možnosti Vložiť, Odstrániť, Premenovať, Premiestniť, Skryť alebo Odkryť hárok.

Odstránenie ušiek hárkov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na uško hárka.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania v Exceli Online

 1. Vyberte kartu Revízia.

 2. Vyberte možnosť Kontrola zjednodušenia ovládania.

 3. Kontrola výsledkov v časti Kontrola zjednodušenia ovládania. Výsledky sú rozdelené podľa závažnosti problém nájsť nasledujúcim spôsobom:

  • Chyby. Zahŕňajú obsah, ktorý je pre ľudí s postihnutím len veľmi ťažko zrozumiteľný alebo úplne nezrozumiteľný.

  • Upozornenia. Obsah je pre ľudí s postihnutím ťažko zrozumiteľný.

  • Tipy. Tipy znamenajú, že hoci je obsah pre ľudí s postihnutím zrozumiteľný, uľahčilo by im prácu, keby bol lepšie usporiadaný alebo prezentovaný.

 4. Problémy vyriešte.

Poznámka: Kontrola zjednodušenia ovládania vyhľadáva v dokumente všetky problémy, ktoré je možné opraviť v prehliadači. Ak chcete vykonať úplnú kontrolu, otvorte dokument v počítačovej aplikácii a použite počítačovú verziu Kontroly zjednodušenia ovládania pre Windows alebo Mac.

Snímka obrazovky zobrazujúca kartu Revízia s kurzorom ukazujúcim na možnosť Kontrola zjednodušenia ovládania.

Pozrite tiež

Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×