Vysvetlenie karty Formátovať textové pole v Publisheri

Ak chcete vybrať možnosti umiestnenia a prispôsobenia textu v textovom poli alebo v automatickom tvare s textom vnútri, môžete tak urobiť prostredníctvom karty Textové pole v Publisheri.

Poznámka: Karta Textové pole je k dispozícii, iba ak je vybraným objektom blok textu alebo automatický tvar s textom.

Zvislé zarovnanie

Vyberte, či sa má text v textovom poli alebo v automatickom tvare zarovnať nahor, na stred alebo nadol.

Okraje textového poľa

Ľavý  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi ľavým okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Pravý  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi pravým okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Horný  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi horným okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Dolný  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi dolným okrajom textového poľa alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Automatické prispôsobenie

Neprispôsobovať automaticky  Táto možnosť zachová veľkosť textu presne tak, ako ste ju nastavili pre textové pole alebo automatický tvar.

Zmenšiť text pri pretečení Táto možnosť zmenší veľkosť bodov textu v textovom poli alebo v automatickom tvare, až kým v oblasti pretečenia nie je žiaden text.

Prispôsobiť  Táto možnosť text zmenší alebo rozšíri, a prispôsobí sa tak textovému poľu alebo automatickému tvaru, ktorého veľkosť sa zmenila.

Zväčšiť veľkosť textového poľa Táto možnosť zväčší textové pole alebo automatický tvar pri pretekaní textu.

Poznámka: Ak je vybraná táto možnosť, textové pole alebo automatický tvar možno rozšíriť za hranice strany alebo do iných objektov.

Otočiť v automatickom tvare o 90º  Začiarknutím tohto políčka sa otočí text v textovom poli alebo automatickom tvare o štvrť otáčky (90 stupňov) doprava.

Zahrnúť Pokračovanie na strane...  Toto začiarkavacie políčko zahrnie do textového poľa alebo automatického tvaru oznámenie Pokračovanie na strane [číslo strany].

Zahrnúť Pokračovanie zo strany...  Toto začiarkavacie políčko zahrnie do textového poľa alebo automatického tvaru oznámenie Pokračovanie zo strany [číslo strany].

Stĺpce  Pomocou toho tlačidla sa zobrazí dialógové okno Stĺpce, v ktorom môžete vybrať počet stĺpcov a medzeru medzi nimi.

Poznámka: Táto možnosť nie je k dispozícii pre automatické tvary okrem obdĺžnikov, prípadne ak ste vybrali možnosti Zmenšiť text pri pretečení alebo Prispôsobiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×