Vysvetlenie dialógového okna Vodiace čiary rozloženia v Publisheri

Ak chcete vykonávať jednoduchšie zarovnávanie častí vašej publikácie, použite vodiace čiary rozloženia. Príklady nachádzajúce sa dialógovom okne Vodiace čiary rozloženia zahŕňajú vodiace čiary okrajov, vodiace čiary mriežky (napr. vodiace čiary stĺpcov a riadkov), základné vodiace čiary a vodiace čiary pravítka. Vodiace čiary sa nevytlačia; slúžia len ako pomoc pri rozložení obsahu.

Dialógové okno Vodiace čiary rozloženia

V dialógovom okne Vodiace čiary rozloženia je možné nastaviť vodiace čiary okrajov, mriežok a základné vodiace čiary.

Vodiace čiary rozloženia

  1. Vodiace čiary okraja

  2. Vodiace čiary stĺpcov

  3. Vodiace čiary riadkov

  4. Základné vodiace čiary

  5. Vodiace čiary pravítka

Ak chcete otvoriť dialógové okno Vodiace čiary rozloženia:

  • Kliknite na položky Návrh strany > Vodiace čiary a vyberte možnosť Mriežka a základná čiara.

Poznámka:  Ak chcete zobraziť vodiace čiary okraja a mriežky, začiarknite políčko Vodiace čiary na karte Zobraziť. Ak chcete zobraziť základné vodiace čiary vyberte položky Základné na karte Zobraziť.

Karta Vodiace čiary okraja

Vodiace čiary okraja sa používajú na určenie rozsahu prázdneho priestoru okolo okrajov predlohy. Vodiace čiary okraja sú súčasťou predlohy a zobrazia sa na každej strane, na ktorú sa predloha použije. Ak pre niektorú stranu vyberiete možnosť Ignorovať predlohu, ale možnosť Hranice a vodiace čiary je zapnutá, vodiace čiary okraja sa zobrazia.

Dialógové okno Vodiace čiary rozloženia programu Publisher

Predlohy

Dvojstranová predloha Vyberte túto možnosť na nastavenie okrajov pre dvojstranové rozloženie textu, ak je vašou publikáciou kniha alebo brožúra zviazaná na jednej strane. Keď vyberiete túto možnosť, ľavá a pravá vodiaca čiara okraja sa zmení na vnútornú a vonkajšiu vodiacu čiaru okraja. Vnútorný okraj je na okraji knihy určenom na zviazanie, vonkajší okraj je na vonkajšom alebo voľnom okraji knihy.

Vodiaca čiara okraja

Poznámka: Ak zvolíte dvojstranové rozloženie, možnosti Vľavo a Vpravo sa zmenia na Vnútorné a Zvonku.

Vľavo  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi ľavým okrajom strany a ľavou vodiacou čiarou okraja. Ak je začiarknuté políčko Dvojstranová predloha, ide o veľkosť medzery medzi vnútorným okrajom strán a vnútornou vodiacou čiarou okraja.

Vpravo  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi pravým okrajom strany a pravou vodiacou čiarou okraja. Ak je začiarknuté políčko Dvojstranová predloha, ide o veľkosť medzery medzi vonkajším okrajom strán a vonkajšou vodiacou čiarou okraja.

Hore  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi horným okrajom strany a hornou vodiacou čiarou okraja.

Dole  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi dolným okrajom strany a dolnou vodiacou čiarou okraja.

Tip: Predvolená hodnota pre okraje je v merných jednotkách, ktoré ste vybrali pre svoju publikáciu. Iné merné jednotky môžete určiť zadaním ich skratky po vložení číselnej hodnoty: palce (in), centimetre (cm), pica (pi), body (pt) alebo pixle (px).

Karta Vodiace čiary mriežky

Vodiace čiary mriežky sa používajú na určenie požadovaného počtu stĺpcov a riadkov v predlohe.

Tip: Predvolená hodnota pre Medzery je v merných jednotkách, ktoré ste vybrali pre svoju publikáciu. Iné merné jednotky môžete určiť zadaním ich skratky po vložení číselnej hodnoty: palce (in), centimetre (cm), pica (pi), body (pt) alebo pixle (px).

Vodiace čiary rozloženia programu Publisher so zobrazenými vodiacimi čiarami mriežky

Vodiace čiary stĺpcov

Stĺpce  Zadajte požadovaný počet stĺpcov medzi ľavou a pravou vodiacou čiarou okraja.

Medzery  Zadajte požadovanú veľkosť medzier medzi jednotlivými stĺpcami.

Vodiace čiary riadkov

Riadky  Zadajte požadovaný počet riadkov medzi hornou a dolnou vodiacou čiarou okraja.

Medzery  Zadajte požadovanú veľkosť medzier medzi jednotlivými riadkami.

Pridať stredovú vodiacu čiaru medzi stĺpce a riadky Táto možnosť je k dispozícii, ak máte viac než jeden stĺpec alebo riadok. Vyberte ju, ak chcete zobraziť netlačiteľnú vodiacu čiaru, ktorá označuje stred rozstupu medzi stĺpcami a riadkami. Táto vodiaca čiara je užitočná pri umiestňovaní textových polí alebo grafických objektov.

Karta Základné vodiace čiary

Pomocou základných vodiacich čiar môžete zarovnať základné čiary textu vo všetkých stĺpcoch viacstĺpcovej publikácie.

Dialógové okno Vodiace čiary rozloženia programu Publisher so zobrazenou kartou Základné vodiace čiary

Vodorovná základná čiara

Nastavenie medzier a odsadenia pre vodorovné základné čiary.

Tip: Predvolená merná jednotka pre medzery a odsadenie základných vodiacich čiar je jednotka body. Ak aj zadáte inú mernú jednotku, napr. palce, Publisher skonvertuje túto hodnotu na jej ekvivalent v bodoch.

Medzery  Zadajte požadovanú veľkosť medzier medzi vodorovnými základnými vodiacimi čiarami. Zadané číslo sa použije ako veľkosť riadkovania pre odseky, ktoré ste nastavili na zarovnanie podľa základných vodiacich čiar.

Odsadenie  Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi hornou vodiacou čiarou okraja a prvou vodiacou čiarou vodorovnej základnej čiary pod ňou.

Odsadenie sa volí v závislosti od veľkosti textu a od veľkosti medzier zvolenej pre základné vodiace čiary. V prípadoch, keď veľkosť písma je omnoho menšia než medzery základných vodiacich čiar, je vhodnejšie, aby hodnota odsadenia bola menšia než hodnota medzier, aby bol prvý riadok bližšie k hornému okraju strany.

Poznámka: Ak je zapnutý východoázijský jazyk, k dispozícii je aj nastavenie zvislej základnej čiary.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×