Vysvetlenie dialógového okna Písmo v Publisheri

Ak chcete určiť vzhľad textu v publikácii, môžete tak urobiť zmenou možností v dialógovom okne Písmo. Dostupnosť niektorých možností závisí od nainštalovaných jazykov a písiem, pre ktoré sú povolené úpravy.

Všeobecné

Písmo Umožňuje zadať písmo. Rôzne písma majú rôzne vlastnosti, ako napríklad dostupné funkcie písiem OpenType.

Štýl písma Umožňuje zadať štýly písma, napríklad Tučné alebo Kurzíva. V tomto poli vyberte požadovaný štýl písma. Vybratá voľba sa zobrazí v poli Ukážka.

Veľkosť Umožňuje zadať veľkosť písma v bodoch. V zozname vyberte veľkosť písma. Vybratá voľba sa zobrazí v poli Ukážka.

Farba písma Umožňuje určiť farbu písma a podčiarknutia.

Efekty

Podčiarknutie Umožňuje podčiarknuť text a zmeniť štýl podčiarknutia. Kliknutím na položku (žiadne) podčiarknutie odstránite.

Horný index Zobrazí vybratý text vyššie nad základnou čiarou a zmení ho na menšiu veľkosť.

Dolný index Zobrazí vybratý text nižšie pod základnou čiarou a zmení ho na menšiu veľkosť.

Prečiarknuté Nakreslí čiaru cez vybratý text.

Kapitálky:  Naformátuje vybratý text zložený z malých písmen na veľké písmená a zmenší ich veľkosť. Formátovanie na kapitálky neovplyvňuje čísla, diakritiku, iné znaky ako abecedné a ani veľké písmená.

Všetky veľké Naformátuje malé písmená na veľké písmená. Takéto formátovanie neovplyvňuje čísla, diakritiku, iné znaky ako abecedné a ani veľké písmená.

Ďalšie efekty Otvorí sa dialógové okno Formátovanie textových efektov, pomocou ktorého získate prístup k ďalším možnostiam textu:

Funkcie písma OpenType

Niektoré písma, napríklad Gabriola a Calibri, podporujú niekoľko nových vlastností, ktoré umožňujú pretvoriť obyčajný text na pútavú typografiu. Ak vybraté písmo nepodporuje funkcie písma OpenType, táto časť nebude k dispozícii.

Štýl číslovania

  • Tabuľkové formátovanie Naformátuje čísla tak, aby každá číslica používala rovnaký počet pixlov a správne sa zarovnala v tabuľkovom formáte.

  • Proporcionálne formátovanie Naformátuje čísla tak, aby bol počet pixlov proporcionálny, takže napríklad číslica 0 môže byť širšia než číslica 1.

  • Čiarovanie a Starý štýl Tieto štýly nastavia čísla na základnú čiaru tak, aby sa všetky zobrazovali zvislo, alebo umožnia, aby sa čísla zobrazovali na rôznych úrovniach, ako je to znázornené v tomto príklade:

    Príklady štýlov Starý štýl a Linkovanie

Štylistické alternatívy Táto položka umožňuje vybrať alternatívny vzhľad vybratých znakov, ak návrhár písma takéto alternatívy vytvoril.

Ligatúry sú spojenia medzi znakmi, napríklad medzi th alebo ff, ktoré vytvárajú jeden znak z dvoch. Štandardné ligatúry používajú iba najčastejšie kombinácie znakov. Ak návrhár písma vytvoril aj rozšírenú množinu ligatúr, použije sa pri výbere možnosti Štandardné a voliteľné alebo Historické a štandardné.

Štylistická množina je množina typografických štýlov pre vybraté písmo.

Dekoratívne písmo Umožňuje dekoráciu znakov, často vo forme väčších a výraznejších pätiek.

Kontextuálne alternatívy Umožňuje vybrať pre niektoré znaky odlišný tvar v závislosti od kontextu znaku a návrhu vybratého písma. Písmeno g môže mať napríklad otvorený alebo uzavretý oblúk v spodnej časti znaku.

Ukážka

V poli Ukážka sa zobrazuje ukážka vybratého textu alebo vzorový text (ak nie je vybratý žiadny text) použitím zadaného písma a vybratých efektov písma.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×