Vysvetlenie dialógového okna Nastavenie strany v Publisheri

Publisher pre Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete upraviť veľkosť strany pre aktuálnu publikáciu, môžete použiť možnosti nachádzajúce sa v Publisheri dialógovom okne Nastavenie strany.

Poznámka: Ak vytvárate veľkosť strany pre taký typ publikácie, ktorý Publisher neponúka, najlepšie výsledky dosiahnete tak, že otvoríte typ publikácie s podobnou veľkosťou a potom vytvorením vlastnej veľkosti strany dosiahnete požadované rozmery. Týmto spôsobom môžete napríklad vytvoriť lístok s rozmermi 5 x 10 cm z vizitky.

Nastavovanie strany

 1. Na karte Návrh strany kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

 2. Zadajte šírku a výšku strany.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť opakovane použiteľnú stranu s vlastnými rozmermi, použite dialógové okno Vytvorenie novej veľkosti strany, ktoré zobrazíte kliknutím na tlačidlo Veľkosť nachádzajúce sa na páse s nástrojmi na karte Návrh strany.

Nastavenie vodiacich čiar okrajov

Vodiacimi čiarami okrajov sa nastavuje priestor medzi okrajmi strán publikácie a slovami a obrázkami na strane.

 1. Na karte Návrh strany kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.

  Spúšťač dialógového okna Nastavenie strany

  Poznámka: Oblasť hárka papiera, na ktorú môže tlačiareň tlačiť, je obmedzená. Mnohé tlačiarne netlačia až po okraj papiera bez ohľadu na to, akú šírku okrajov nastavíte. Po nastavení okrajov a vytvorení stránky skontrolujte, či sa obsah, ktorý chcete vytlačiť, nachádza v oblasti, na ktorú je možné tlačiť na konkrétnej tlačiarni.

 2.  Zadajte požadovanú veľkosť priestoru od horného, ľavého, pravého a dolného okraja publikácie.

  Tá časť publikácie, ktorá je mimo rozmerov udávajúcich veľkosť strany, sa nevytlačí.

Na začiatok stránky

Typy rozložení

Jedna strana na hárok Na jeden hárok papiera sa vytlačí jedna strana. V okne Ukážka uvidíte, ako sa strana zmestí na hárok.

Brožúra Táto možnosť nastaví publikáciu na návrh brožúry. Označenia vodiacich čiar okrajov sa zmenia, takže možnosť Vľavo sa zmení na Zvonku a možnosť Vpravo sa zmení na Vo vnútri, čo odráža ich polohu v brožúre. Brožúry sa zvyčajne tlačia na hárky papiera, ktoré sa potom preložia do brožúry.

E-mail Nastaví návrh strany publikácie pre e-mail.

Obálka Publikácia sa nastaví na štandardnú obálku s rozmermi 9,5 x 4,125 palca. Tieto rozmery môžete zmeniť pomocou nastavení Šírka a Výška v sekcii Strana tohto dialógového okna.

Preložená karta Tento typ nastavenia je určený na vytvorenie blahoprajných kariet tak, že strany vytlačíte na hárok a ten potom preložíte ako pohľadnicu. Ak vyberiete rozloženie Preložená karta, zobrazia sa možnosti preloženia hárka. Výberom možnosti v zozname určíte spôsob preloženia publikácie:

 • Štvrtina hárka preložená na bočnej strane  Každá strana publikácie bude vytlačená na tom istom hárku papiera. Dokončená karta bude preložená pozdĺž jednej strany.

 • Štvrtina hárka preložená na hornej strane  Každá strana publikácie bude vytlačená na tom istom hárku papiera. Dokončená karta bude preložená pozdĺž hornej strany.

 • Polovica hárka preložená na bočnej strane  Dve strany publikácie sa vytlačia zvislo na tú istú stranu hárka papiera.

 • Polovica hárka preložená na hornej strane  Dve strany publikácie sa vytlačia vodorovne na tú istú stranu hárka papiera.

Viac strán na hárok Na každý hárok papiera sa vytlačí viac ako jedna strana. Ak vyberiete ako typ rozloženia možnosť Viac strán na hárok, zobrazia sa možnosti cieľového hárka.

Ďalšie možnosti

 • Cieľová veľkosť papiera  Kliknite na jednu z týchto možností: Letter alebo A4. Ak tlačíte na rôzne veľkosti papiera, vyberte možnosť Vlastné a zadajte nasledujúce rozmery:

  • Šírka papiera  Zadajte šírku hárka papiera.

  • Výška papiera  Zadajte výšku hárka papiera.

 • Bočný okraj  Zadajte medzeru medzi skupinou viacerých kópií a ľavým a pravým krajom hárka.

 • Horný okraj Zadajte medzeru medzi skupinou viacerých kópií a horným okrajom hárka.

 • Vodorovná medzera  Zadajte medzeru medzi stĺpcami viacerých kópií. Ak máte napríklad dva stĺpce vizitiek, zmena tejto možnosti zmení medzeru medzi stĺpcami.

 • Zvislá medzera  Zadajte medzeru medzi jednotlivými radmi viacerých kópií. Ak máte napríklad štyri rady vizitiek, vodorovná medzera medzi radmi vizitiek sa zmení.

Ukážka

Okno Ukážka zobrazí typ rozloženia a okraje, ktoré vyberiete. Celkové rozmery sa zobrazia ako čierna čiara vo vnútri bieleho obdĺžnika. Vodiace čiary sa zobrazia ako modré bodkované čiary vnútri čiar označujúcich rozmery hárka.

Na začiatok stránky

Pomocou možností v Toto dialógové okno na výber veľkosti strany alebo vytvorenie vlastnej veľkosti papiera publikácie. Po výbere šablóny návrhu, napríklad šípky alebo pruhované – návrh sa zobrazí prekrýva na veľkosť strany.

Vlastnej veľkosti strany môžete vytvoriť aj kliknutím na položku vytvoriť vlastnú veľkosť strany a môžete pomenovať novú veľkosť strany tak, že môžete ľahko nájsť.

Tlačidlo Vytvoriť vlastnú veľkosť strany

Poznámka: V závislosti od nastavenia tlačiarne nie je možné tlačiť všetky strany veľkostí, ktoré sú k dispozícii v programe Publisher.

Prázdnu stranu veľkostí      Bez ohľadu na typ publikácie, ktoré vytvárate, program Publisher zobrazí všetky kategórie typu publikácie, ktoré sú k dispozícii – napríklad smerodajná, reklám, vizitiek, E-mail, médií menovky a webových lokalít. Posúvaním vyhľadajte požadovanú kategóriu a potom kliknite na ikonu na požadovanú veľkosť strany.

Ak sa nezobrazuje požadovanú veľkosť, kliknite na položku vytvoriť vlastnú veľkosť strany otvorte dialógové okno Vlastná veľkosť strany.

Stránka

Šírka     Zadajte šírku, ktorú chcete vytlačiť na papier.

Výška     Zadajte výšku papiera, ktorý chcete vytlačiť na.

Poznámka: Existuje limit na oblasť hárka papiera, ktorý môžete vytlačiť na tlačiareň. Rôzne tlačiarne majú rôzne plochy na okrajoch papiera. Tieto plochy sa nedá vytlačiť na bez ohľadu na to, ako široký nastavovania okrajov.

Vodiace čiary okraja

 • Top     Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi horným okrajom papiera a publikovanie obsahu.

 • Doľava     Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi ľavým okrajom papiera a obsah publikácie.

 • Dolnej     Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi dolným okrajom papiera a obsah publikácie.

 • Doprava     Zadajte požadovanú veľkosť medzery medzi pravým okrajom papiera a obsah publikácie.

Poznámka: Ak zmenšíte okraje publikácie viac miesta na stránke, chcete premiestniť objekty do oblasti pridané. Aj napriek tomu, že sa zmenia okraje, uistite, že objekty, ktoré chcete vytlačiť zostanú v oblasti tlače pre konkrétnu tlačiareň.

Pokročilý

Kliknite na položku Rozšírené a otvorte dialógové okno Vlastná veľkosť strany.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×