Vysvetlenie dialógového okna Formátovať tabuľku v Publisheri

Ak chcete formátovať tabuľku, môžete použiť možnosti v dialógovom okne Formátovať tabuľku v Publisheri.

Karta Farby a čiary

Karta Farby a čiary sa používa na aplikovanie farebných výplní, čiar alebo štýlov orámovania vo vybratej tabuľke alebo bunkách.

Výplň

Farba – Vyberte farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

 • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

 • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb.

 • Bez výplne – Ak kliknete na túto možnosť, vybrané bunky alebo tabuľka budú bez výplne. Bunky bez výplne majú priehľadné pozadie.

 • Ďalšie farby - Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu, ktorú zadefinujete pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE® .

  Poznámka: Farby PANTONE®, ktoré sú tu zobrazené, nemusia zodpovedať stanoveným normám spoločnosti PANTONE. Presnú farbu nájdete v aktuálnej publikácii farieb PANTONE. PANTONE® a ostatné ochranné známky spoločnosti Pantone, Inc. sú majetkom spoločnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efekty výplne – Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Efekty výplne, kde môžete vybrať efekty výplne, ako napríklad prechody, textúry, vzorky, výplne obrázkom a tóny.

Priehľadnosť - Do poľa priehľadnosť zadajte percento priehľadnosti alebo na nastavenie priehľadnosti výplne použite posúvač. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak ste vybrali typ výplne.

Čiara

Farba – Vyberte požadovanú farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

 • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

 • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb.

 • Bez obrysu – Ak kliknete na túto možnosť, vybraté bunky alebo tabuľka budú bez obrysu.

 • Ďalšie farby - Kliknutím na túto možnosť sa otvorí dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu, ktorú zadefinujete pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE® .

Hrúbka – Zadajte hrúbku čiary. Táto možnosť nie je k dispozícii, ak ste vybrali možnosť Bez farby.

Ukážka – Zobrazuje vybraté štýly výplne a čiar. Tlačidlá okolo časti Ukážka zodpovedajú čiaram určeným pre objekt. Formátovanie čiary možno použiť na jednotlivé čiary tak, že kliknete iba na tlačidlá zodpovedajúce čiaram, ktoré chcete zmeniť. Publisher zobrazuje tlačidlá, ktoré zodpovedajú zvislým a vodorovným čiaram rozdeľujúcim tabuľku na bunky. Ak máte nastavené uhlopriečky bunky, Publisher zobrazí tlačidlo zodpovedajúce diagonálnej čiare.

Preddefinované – Kliknutím na niektorú z možností Preddefinované sa na objekt použije množina čiar. Môžete vybrať možnosti bez čiar, celé orámovanie alebo celé orámovanie a rozdeľovače buniek.

Na začiatok stránky

Karta Veľkosť

Poznámka: Ak vyberiete tabuľku a v časti Nastavenie jazyka v systéme produktov Microsoft Office ste zapli podporu pre východoázijské jazyky alebo jazyky s písmom sprava doľava, táto karta sa nazýva Veľkosť a smer.

Veľkosť a otočenie

Výška – Zadajte požadovanú výšku tabuľky.

Šírka – Zadajte požadovanú šírku tabuľky.

Otočenie – Zadajte hodnotu od 0 po 359 stupňov, o ktorú chcete tabuľku otočiť v smere hodinových ručičiek.

Poznámky: 

 • Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočenej tabuľky.

 • Ak zmeníte nastavenia Výška a Šírka v časti Veľkosť a otočenie, zodpovedajúcim spôsobom sa zmenia pomerné rozmery Výška a Šírka v časti Mierka.

Mierka

Výška – Zadajte požadovanú výšku tabuľky ako percentuálny podiel jej pôvodnej veľkosti.

Šírka – Zadajte požadovanú šírku tabuľky ako percentuálny podiel jej pôvodnej veľkosti.

Poznámky: 

 • Nastavenia Výška a Šírka udávajú vždy rozmery neotočenej tabuľky.

 • Ak zmeníte nastavenia Výška a Šírka v časti Mierka, presné rozmery nastavené v poliach Výška a Šírka v časti Veľkosť a otočenie sa zmenia zodpovedajúcim spôsobom.

Zamknúť pomer strán - Začiarknutím tohto políčka sa zachová pomer rozmerov nastavených v poli Výška a Šírka. Ak napríklad zmeníte hodnotu v poli Výška na 150 percent pôvodnej veľkosti, program Publisher automaticky zmení aj hodnotu Šírka na 150 percent pôvodnej veľkosti.

Na začiatok stránky

Karta Rozloženie

Karta Rozloženie sa používa na určenie presnej pozície tabuľky na strane. Môžete vybrať aj možnosť obtekania textu okolo tabuľky, ktorá sa nachádza nad textovým poľom alebo nad automatickým tvarom obsahujúcim text.

Pozícia objektu – Ak sa tabuľka nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom, vyberte, či má byť vnorená alebo má mať presné (pevné) umiestnenie.

Umiestnenie na strane

Tieto možnosti určujú presné umiestnenie tabuľky na strane. Tieto možnosti nie sú k dispozícii pre vnorené tabuľky.

Vodorovné – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi tabuľkou a časťou strany, ktorá je uvedená v poli Od.

Od – Vyberte časť strany (Ľavý horný roh, V strede alebo Pravý horný roh), od ktorej sa má merať vodorovná poloha tabuľky.

Zvisle – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi tabuľkou a časťou strany, ktorá je uvedená v poli Od.

Od – Vyberte časť strany (Ľavý horný roh, V strede alebo Pravý horný roh), od ktorej sa má merať zvislá poloha tabuľky.

Štýl obtekania - Ak sa tabuľka nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom s textom, môžete vybrať spôsob obtekania textu okolo tabuľky.

 • Štvorec – Text bude obtekať okolo všetkých strán obdĺžnika výberu tabuľky.

 • Tesné – Text bude obtekať čo najtesnejšie okolo tabuľky.

 • Cez – Text bude obtekať okolo obvodu a vnútri ľubovoľnej otvorenej časti tabuľky.

 • Hore a dolu – Text bude obtekať nad a pod tabuľkou, ale nie naboku.

 • Žiadne – Formátovanie obtekania textu sa odstráni a text nebude obtekať okolo tabuľky. Ak je tabuľka priehľadná, text za ňou bude viditeľný. V opačnom prípade bude text skrytý za tabuľkou.

Obtekanie textu – Ak sa tabuľka nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom a v časti Štýl obtekania je vybratá možnosť Štvorec, Tesné alebo Cez, môžete sa rozhodnúť, ako chcete text umiestniť.

 • Obojstranne – Text sa umiestni na obidve strany tabuľky.

 • Len zľava – Text sa umiestni naľavo od tabuľky.

 • Len sprava – Text sa umiestni napravo od tabuľky.

 • Na najväčšom voľnom mieste – Text sa umiestni na tej strane tabuľky, kde je viac miesta.

Vzdialenosť od textu – Ak sa tabuľka nachádza nad textovým poľom alebo automatickým tvarom a ide to vnorený objekt, alebo ak je v časti Štýl obtekania vybratá možnosť Štvorec, môžete určiť vzdialenosť medzi obdĺžnikom výberu tabuľky a textom, ktorý okolo nej obteká.

 • Automaticky – Ak je začiarknuté toto políčko, Publisher automaticky umiestni text v predvolenej vzdialenosti (0,1 cm) od tabuľky. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, zrušte začiarknutie políčka Automaticky a potom do polí Hore, Dole, Vľavo a Vpravo zadajte požadované hodnoty.

Vodorovné zarovnanie  - Ak je tabuľka Vložená, môžete sa rozhodnúť, či ju chcete ponechať na jednej strane textového poľa alebo automatického tvaru, alebo ju pri pridávaní alebo odstraňovaní textu presúvať zo strany na stranu.

 • Vľavo – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorená tabuľka vedľa ľavého okraja textového poľa alebo automatického tvaru aj po pridaní alebo odstránení textu.

 • Vpravo – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorená tabuľka vedľa pravého okraja textového poľa alebo automatického tvaru aj po pridaní alebo odstránení textu.

 • Premiestniť objekt s textom – Kliknutím na túto možnosť zostane vnorená tabuľka na určenom mieste v riadku textu a bude sa posúvať z jednej strany textového poľa alebo automatického tvaru na druhú stranu podľa toho, ako sa text bude pridávať alebo odstraňovať.

Na začiatok stránky

Karta Vlastnosti bunky

Karta Vlastnosti bunky sa používa na výber možností umiestnenia údajov v bunke tabuľky.     

Poznámka: Karta Vlastnosti bunky je k dispozícii, iba ak je vybraným objektom tabuľka.

Zvislé zarovnanie

Vyberte, či chcete text zarovnať Nahor, Na stred alebo Na spodok bunky tabuľky.

Okraje textového poľa

Pomocou týchto nastavení môžete určiť medzery medzi riadkami a stĺpcami tabuľky.

Vľavo – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi ľavým okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Vpravo – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi pravým okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Hore – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi horným okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Dole – Zadajte požadovanú veľkosť priestoru medzi dolným okrajom bunky tabuľky alebo automatického tvaru a textom vo vnútri.

Otočiť v automatickom tvare o 90º - Začiarknutím tohto políčka sa otočí text v bunke tabuľky alebo v automatickom tvare o štvrť otáčky (90 stupňov) doprava.

Na začiatok stránky

Použitie zmien

Po upravení nastavení na všetkých kartách kliknutím na tlačidlo OK použite zmeny na tabuľku.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×