Vysvetlenie dialógového okna Formátovať obrázok v Publisheri

Ak chcete obrázky v publikácii komprimovať, obnovte pôvodné farby obrázka alebo nastavte možnosti na orezanie a reguláciu farby, jasu a kontrastu obrázka, a potom komprimovanie vykonajte pomocou karty Obrázok v dialógovom okne Formátovanie obrázka.

Poznámka: Karta Obrázok je dostupná vtedy, keď je vybraným objektom obrázok alebo tvar vyplnený obrázkom. Ak je objektom tvar, nástroje orezania sú zablokované, ale povolené sú možnosti Ovládacie prvky obrázka a Kompresia.

Orezanie

Do polí Vľavo, Vpravo, Hore a Dole zadajte požadovanú veľkosť orezania pre obrázok. Ak zadáte zápornú hodnotu orezania, Publisher vyreže obrázok, ktorý rozmermi presahuje rám mimo obrázka. Ak ste použili výplň obrázka, orezaná oblasť rámu zobrazí výplň. V opačnom prípade bude orezaná oblasť priehľadná.

Jas a kontrast

 • Jas  Do poľa Jas zadajte percentuálnu hodnotu alebo pomocou posúvača nastavte hodnotu jasu obrázka. Predvolená úroveň je 50-percentný jas. Zvýšenie jasu spôsobí, že obrázok bude svetlejší. Zníženie jasu spôsobí, že obrázok bude tmavší.

 • Kontrast Do poľa Kontrast zadajte percentuálnu hodnotu alebo pomocou posúvača nastavte hodnotu kontrastu obrázka. Znížením kontrastu sa zmenší rozdiel medzi tieňmi a zvýraznenými oblasťami, obrázok tak vyzerá vyblednutý. Zvýšením kontrastu sa zväčší rozdiel medzi tieňmi a zvýraznenými oblasťami, obrázok sa tak zobrazí s vysokým kontrastom.

Prefarbenie

 • Farba – Vyberte farbu výplne z palety alebo vyberte jednu z možností v zozname:

  • Farby schémy – Vyberte farby z použitej farebnej schémy publikácie.

  • Štandardné farby – Vyberte zo štandardnej množiny farieb od červenej po modrú.

  • Bez výplne – Výberom tejto možnosti budú vybraté bunky alebo tabuľka bez výplne. Bunky bez výplne majú priehľadné pozadie.

  • Ďalšie farby – Otvorí sa dialógové okno Farby. Novú farbu môžete vybrať zo štandardnej palety farieb alebo si môžete vybrať vlastnú farbu pomocou farebných modelov RGB, HSL alebo CMYK. Môžete vybrať aj farbu PANTONE®.

  • Tóny – Otvorí sa dialógové okno Efekty výplne, v ktorom môžete použiť tóny aktuálne vybratej farby.

 • Kompresia – Zobrazí sa dialógové okno Kompresia obrázkov, ktoré umožňuje kontrolovať spôsob kompresie obrázkov.

 • Obnovenie farieb – Touto možnosťou sa obnovia pôvodné farby.

 • Obnoviť všetko – Táto možnosť zruší orezanie a nastavenie obrázka, ktoré ste v obrázku použili. Obnovenie ovplyvní zmeny formátovania použité na vybratý obrázok na karte Obrázok v dialógovom okne Formátovanie obrázka.

 • Efekty tvaru – Otvorí sa dialógové okno Formátovanie tvaru s možnosťami Výplň, Tieň, Odraz, Žiara, Mäkké okraje, 3-D formát a Priestorové otáčanie .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×